ELIMINAREA CABALEI SATANICE

SURSA:YOGAESOTERIC.NET
Problema intervenţiei extraterestre în contextul actual al omenirii
                                                          de profesor yoga Dan Bozaru

Visits

The gadget spec URL could not be found
Ideea acestei prezentări este de a sintetiza şi clarifica unele aspecte importante ale situaţiei actuale a omenirii, mai ales din perspectiva implicării anumitor civilizaţii extraterestre (ET) în dinamica transformărilor care vizează întreaga noastră planetă. Prezenţa în jurul Pământului a sute şi chiar mii de obiecte neidentificate (OZN-uri), care evident sunt dirijate în mod inteligent, monitorizarea planetei noastre de către ocupanţii acestor nave şi acţiunile specifice care au fost şi sunt realizate de unele dintre aceste civilizaţii extraterestre reprezintă un punct de maxim interes în conjunctura prezentă.

YouTube Video

 
Subiectul este delicat şi necesită o analiză atentă şi echilibrată. Dificultatea apare mai ales din faptul că majoritatea fiinţelor umane nici măcar nu concep – şi cu atât mai puţin nu analizează – posibilitatea existenţei altor civilizaţii inteligente în univers. Am putea spune că acesta este rezultatul minciunii cu care guvernele lumii (mai ales marile puteri) au ocultat subiectul timp de peste 70 de ani; ori a incredibilei îngustimi de percepţie şi viziune a arheologilor, care deşi au descoperit nenumărate dovezi ale vizitelor efectuate de extratereştri pe planeta noastră de-a lungul istoriei, preferă totuşi să nu vadă pădurea din cauza copacilor; sau a laşităţii oamenilor de ştiinţă de a nu recunoaşte explicit că multe dintre descoperirile şi ideile pe care le-au implementat în tehnologia ultimelor decenii provin din informaţiile sau ajutorul extraterestru, ori pur şi simplu din ingineria reversă (de altfel, multe dintre tehnologiile de ultimă oră sunt ţinute „la secret’’; doctorul şi ufologul Steven Greer afirmă într-una dintre cărţile sale că are informaţii şi dovezi de necontestat despre faptul că în prezent anumite corporaţii şi firme ale aşa-numitului „guvern secret” sau „guvern ocult” mondial deţin cel puţin 29 de tipuri distincte de dispozitive bazate pe energia liberă (free-energy), care dacă ar fi răspândite în lume şi folosite pe scară largă, ar modifica radical şi foarte repede conţinutul şi calitatea vieţii pe Pământ).
Deşi toate aceste argumente sunt reale şi au o mare contribuţie la prostirea populaţiei, totuşi nu putem ignora un adevăr simplu: fiinţa umană are propria ei capacitate de determinare, un anumit bun simţ şi o minimă inteligenţă care să o facă să intuiască faptul că a depăşit deja perioada Evului Mediu. A gândi în continuare că tu eşti centrul universului, că reprezinţi unica şi suprema fiinţă care există, arată în zilele noastre nu numai un gen de alienare intelectuală, ci şi – vorba lui Andrei Pleşu – o problemă de „sminteală instituţionalizată”. Şi totuşi, teza păguboasă a antropocentrismului continuă să facă în mod constant „victime” printre mulţi oameni. Lipsa unei culturi generale solide, a lucidităţii şi chiar a unui anumit grad de inteligenţă şi de trezire interioară face ca majoritatea oamenilor să nu discearnă umbra de substanţă şi nici minciuna de adevăr. Dacă vrem să analizăm mai în profunzime acest comportament bizar şi această credinţă aiuritoare din partea celor mai mulţi oameni, care îi determină să creadă că nu există alte civilizaţii în univers (cu alte cuvinte, că nu există fiinţe extraterestre şi nici OZN-uri), ajungem la concluzia că, psihologic vorbind, el are legătură cu o frică subconştientă aproape atavică, ce îi face pe oameni să considere în mod reflex că prezenţa altor fiinţe, în alte zone ale universului, le ameninţă cumva existenţa. Unii ezoterişti şi mediumi au avansat chiar ideea că această frică teribilă ar fi fost în realitate „sădită” din timpuri străvechi ca informaţie ascunsă în genele ADN-ului uman, de către anumite civilizaţii ET, pentru a servi unor scopuri obscure. Vom analiza şi acest aspect în abordarea noastră, atunci când vom trata despre manipularea genetică a ADN-ului uman; în prezent, ştiinţa modernă recunoaşte urmele acestor acţiuni, deşi nu le poate explica.

Prin urmare, problema intervenţiei extraterestre este foarte complexă şi studiul ei include aproape toate domeniile existenţei, de la ştiinţă la spiritualitate, de la economie la finanţe şi de la artă la religie şi psihologie. Datorită timpurilor foarte tensionate pe care le trăim şi transformărilor care au loc, de o intensitate şi rapiditate fără precedent, mulţi dintre noi suntem tentaţi să ignorăm fapte evidente sau dovezi extraordinare, care ne-ar putea ajuta să ne deschidem orizontul ideilor şi concepţiilor despre lume şi despre universul în care trăim. Aceste dovezi nu se referă doar la probe video sau audio, ci ele implică în egală măsură anumite observaţii şi inferenţe pe care noi înşine le putem face în mod inteligent, atunci când corelăm şi analizăm diferite fapte, evenimente, anunţuri şi informaţii care abundă în mass-media actuală şi pe internet în legătură cu acest subiect.
Ca o primă observaţie, putem spune că timpurile pe care le trăim implică în cel mai înalt grad înţelegerea lor dintr-o perspectivă profund spirituală. Toate profeţiile, avertismentele, informaţiile şi evidenţele converg spre două concluzii fundamentale: 1. foarte curând va avea loc o transformare majoră la nivelul întregii planete, care va implica o trecere pe o frecvenţă de vibraţie superioară, fenomen care în mediul internaut este numit ascensiune spirituală; 2. acest eveniment spiritual extraordinar este posibil să fie precedat de anumite fenomene teribile cosmice şi terestre, care au menirea să armonizeze planeta şi locuitorii ei la noile condiţii de vibraţie energetică şi de conştiinţă.

În ecuaţia complexă a acestor vremuri, lupta dintre bine şi rău atinge un maxim. Influenţa malefică a ceea ce mulţi numesc acum „cabala satanică”, „cabala răului”, francmasoneria sau aşa-zişii „Iluminaţi” va fi definitiv îndepărtată, după o îndelungată infestare a planetei, care a durat aproximativ 13 000 de ani. Tocmai de aceea putem spune că aceste vremuri reprezintă de asemenea şi un mare test pentru evoluţia noastră spirituală, deoarece sufletul nostru a ales deja ce anume doreşte să experimenteze în continuarea călătoriei sale prin manifestare. În conformitate cu această alegere, care nu întotdeauna este percepută la nivel conştient, fiinţa va vrea să ascensioneze în planurile superioare, ori va dori să îşi continue experienţa în planurile materialităţii.
Un prim „punct de inflexiune” este ziua de 21 decembrie 2012 şi perioada de mai multe luni care îi urmează. Datorită ignoranţei, ori pur şi simplu din inconştienţă şi prostie, unele fiinţe umane caută să se autosugestioneze că toate atenţionările, impulsionările, sfaturile şi îndemnurile în ceea ce priveşte necesitatea transformării interioare şi amplificării frecvenţei de vibraţie personală reprezintă nişte bazaconii, iar lupta împotriva cabalei, a guvernului ocult şi a sistemului bancar actual nu este altceva decât produsul unei imaginaţii conspiraţioniste. A vorbi în plus şi de imixtiunea civilizaţiilor extraterestre ar însemna să torni gaz pe foc şi să fii etichetat ca „iremediabil pierdut pentru societate”. La întrebarea: ce anume determină o astfel de concluzie şi care sunt argumentele aduse pentru a o susţine?, cei care ironizează aceste aspecte sunt incapabili să furnizeze chiar şi cel mai banal răspuns. Pe de altă parte, cei care sunt pregătiţi, lucizi, atenţi faţă de evenimentele actuale şi dispuşi să înţeleagă complexitatea şi importanţa lor oferă o serie întreagă de concluzii şi dovezi, care chiar şi dacă ar fi numai parţiale, tot ar constitui suficiente motive pentru o adâncă reflexie şi modificare de conduită a existenţei.
Aceste observaţii, fapte, dovezi şi concluzii sunt totdeauna corelate. Pentru o fiinţă mai puţin pregătită, legătura – de exemplu - între o activitate neobişnuită a Soarelui şi anumite tendinţe bancare ale pieţei, ori legătură între o anumită manifestare seismică a pământului şi unele acţiuni determinate în mod artificial, poate să nu fie deloc evidentă. De asemenea, faptul că în această perioadă a omenirii se suprapun unele cicluri cosmice de importanţă fundamentală pentru planeta noastră şi pentru viaţa de la suprafaţa ei poate să nu însemne mare lucru pentru omul ignorant sau superficial, care se simte mulţumit în dimensiunea universului său limitat la plăcerile ieftine de zi cu zi, cu care s-a obişnuit până acum. Pentru el, nici anunţurile înşelătoare ale politicienilor, nici semnalele de alarmă ale unor oameni de ştiinţă şi nici revelaţiile anumitor mediumi telepaţi (cunoscuţi şi ca channelers) nu prezintă importanţă. Aroganţa îl face să se simtă sigur pe el şi pe traiul pe care îl are, dispreţuind repetatele semne şi dovezi care apar din ce în ce mai des şi care sunt prezentate mai ales pe calea internetului. Este adevărat că aici există o întreagă psihologie a zvonului, a disimulării, a falsului şi a informaţiei; jungla astfel creată este foarte deasă, însă o căutare plină de răbdare şi perseverenţa, dublată de atenţie, de discernământ şi de intuiţie te pot face să ajungi la concluzii pertinente şi să alegi aşa cum trebuie grâul de neghină.
Este uşor să denigrezi imediat orice dovadă, aruncând-o la coşul falsurilor; este uşor să negi orice informaţie despre cabala şi influenţele oculte, încadrând-o ironic în teoriile conspiraţioniste; este simplu să râzi batjocoritor atunci când ţi se vorbeşte despre prezenţa extraterestră. Dacă privim cu atenţie acest comportament, observăm în primul rând că el este profund negativist, nu aduce nimic nou, nu se sprijină pe nicio „dovadă” (în afară de aceea că nu vrea să creadă) şi, în plus, semnifică existenţa într-un plan profund a unui sentiment acut de frică. În astfel de cazuri sugerăm adoptarea unei atitudini compasive şi plină de răbdare; uneori este posibil ca respectivele persoane să realizeze eroarea fundamentală în care ele se află şi să înceapă să asculte cu interes ceea ce avem de spus. Alteori, însă, destinul personal este mai puternic şi nu permite o înţelegere corectă a informaţiei care este oferită, astfel că bunele noastre intenţii şi informaţii vor continua să fie ignorate. Nu trebuie să uităm că, până la urmă, fiecare este răspunzător de propriile lui alegeri.

Principalul impediment în evoluţia noastră în aceste timpuri foarte speciale pe care le trăim este frica. Ea poate conduce cu uşurinţă la panică, iar aceasta la fapte şi decizii nebuneşti. Motivul pentru apariţia fricii ar putea fi evenimentele care vor avea loc pe planeta noastră în viitorul foarte apropiat. Nu trebuie să le considerăm ca fiind apocaliptice, dar în orice caz ele trebuie să însemne o modificare, o transformare de stare, o purificare absolut necesară, fără de care ascensiunea în frecvenţa de vibraţie nu poate avea loc. Modificarea de stare a conştiinţei globale a omenirii poate să determine chiar eliminarea completă a evenimentelor teribile care au fost profeţite, însă pentru aceasta este necesară eliminarea completă a sentimentului de frică. A permite fricii să apară şi să se manifeste în noi înseamnă a nega propria noastră fiinţă şi evoluţia la care aspirăm. Unii oameni nu vor dori această transformare, ci vor vrea ca lucrurile să rămână aşa cum au fost şi până acum. Majoritatea populaţiei globului va găsi dificilă tranziţia, în special pentru faptul că frecvenţa dominantă de vibraţie a conştiinţei este inferioară frecvenţei de vibraţie a „ascensiunii”. Tocmai de aceea este foarte important să urmărim să menţinem vibraţia aurei noastre la un nivel cât mai ridicat şi să o elevăm continuu prin acţiuni virtuoase şi printr-o abordare preponderent spirituală a vieţii. Toate virtuţile active sau potenţiale din fiinţa noastră trebuie suscitate şi manifestate clipă de clipă, deoarece în viitorul apropiat dezechilibrele energetice cauzate de anumiţi factori cosmici, naturali şi artificiali vor fi foarte mari, solicitând toată prezenţa noastră de spirit, discernământul, luciditatea şi atenţia de care putem da dovadă. Evenimentele, ca şi transformările, vor fi rapide, permiţându-ne astfel să ascensionăm într-un timp foarte scurt de la o etapă la alta. După realizarea tranziţiei vom remarca faptul că materia este mai rafinată şi, într-un anumit fel, mai „conştientă”, răspunzând mult mai nuanţat la acţiunile noastre. Dialogul cu animalele va deveni atunci un lucru firesc, iar frica va fi în totalitate eliminată. Capacitatea noastră de a ne manifesta atunci iubirea faţă de toate fiinţele din Creaţie va determina cu siguranţă relaţii interumane bazate pe o mare puritate, fericire şi armonie.

Mulţi se întreabă: dacă unele civilizaţii extraterestre foarte avansate din punct de vedere tehnologic sunt aici şi afirmă că ne vor ajuta, atunci de ce nu intervin ele pentru a preveni toate eventualele dezastre care ar putea avea loc pe Pământ în aceste timpuri escatologice? Această întrebare conţine şi adevăr, dar şi neînţelegere. Partea adevărată implică faptul că mai multe civilizaţii extraterestre au decis deja să ajute omenirea, în măsura în care oamenii doresc aceasta şi înţeleg corect natura acestui ajutor. Asistenţa extraterestră în aceste timpuri escatologice are menirea de a face tranziţia cât mai uşoară spre noua condiţie a fiinţei umane, de a învinge orice obstacol care i s-ar putea opune şi de a ne face să înţelegem corect în ce constă experienţa extraordinară a ascensiunii spirituale, precum şi ceea ce urmează după ea, adică noua lume. Ceea ce nu este însă bine înţeles e faptul că extratereştrii benefici care ajută omenirea nu sunt aici pentru a face totul în locul nostru, în sensul că testele trebuie să le trecem noi înşine, nu ei. Provocările şi obstacolele care apar sau vor apărea în viitorul apropiat nu sunt pentru aceste civilizaţii extraterestre, ci pentru noi, oamenii. Evenimentele care ne vor aduce o înţelegere superioară a realităţii şi o evoluţie a condiţiei noastre ca fiinţe umane vor fi de aşa natură încât să corespundă exact posibilităţilor noastre, ca fiinţe care există în planul fizic (3D); ele nu sunt desemnate pentru fiinţele extraterestre care ne ajută, deoarece acestea există deja în planuri superioare de vibraţie a materiei (4D, 5D şi chiar mai înalte decât acestea). Prin urmare, nu ar fi deloc o atitudine potrivită pentru aceste civilizaţii ET să intervină şi să rezolve în locul nostru anumite teste şi încercări care sunt esenţiale pentru a ne face să creştem din punct de vedere spiritual. Acesta este unul dintre motivele pentru care ele nu folosesc tehnologia foarte avansată pe care o deţin sau experienţa lor vastă pentru a interveni şi a înlătura fără discernământ orice obstacol din calea noastră. O astfel de situaţie ar fi asemănătoare, analogic vorbind, cu aceea a unui profesor iresponsabil care, la examen, în loc să lase studentul să se străduiască să rezolve subiectele care i-au fost date, îi rezolvă el acele subiecte şi îi dă notă maximă de trecere. Nu numai că într-o astfel de situaţie profesorul nu îl ajută cu nimic pe student, dar el îi face chiar un rău, deoarece studentului îi vor lipsi după aceea cunoaşterea şi experienţa care îi vor fi necesare în anumite situaţii de viaţă, asemănătoare cu cele pe care le-ar fi putut învăţa din acel examen. Ursoaica îşi apără puiul de alţi prădători şi îi oferă în mod repetat exemplul şi experienţa ei în arta vânatului şi a orientării, dar ea nu va vâna totuşi mereu pentru el, ci îşi va îndemna puiul să folosească ceea ce a învăţat şi să obţină el însuşi hrana vitală pentru existenţă. Altfel, mai devreme sau mai târziu puiul ar fi iremediabil pierdut, pentru că el nu ar şti cum să se descurce şi nici cum să interpreteze situaţiile dificile în care se va afla.
Este deci necesar să avem o perspectivă corectă şi să înţelegem bine conjuncturile prezente. Acele fiinţe umane care se aşteaptă ca extratereştrii benefici să vină pur şi simplu şi să ne ia în braţe, salvându-ne de la toate problemele şi eventualele suferinţe, au o percepţie eronată asupra situaţiei. Deşi civilizaţiile ET care au decis să ne ajute, ne sprijină şi conlucrează într-un mod complex pentru a ne impulsiona să facem marele pas al ascensiunii spirituale, totuşi ele acţionează cu mult discernământ, evitând ca acest ajutor să depăşească anumite limite, pentru a ne oferi astfel posibilitatea înţelegerii profunde şi a experienţei proprii, relative la timpurile pe care le trăim. De aceea, se poate spune că extratereştrii benefici nu sunt aici pentru a ne salva, ci mai curând pentru a ne oferi suportul care este necesar pentru a realiza acest salt spiritual. Evoluţia şi progresul civilizaţiei noastre depind însă, în cea mai mare parte, de propriile noastre acţiuni şi decizii.

Toate aspectele prezentate până acum se adresează acelei categorii de oameni care cunoaşte într-o anumită măsură realitatea complexă cu care se confruntă în prezent societatea noastră, căci semnele şi avertismentele care apar la tot pasul reprezintă indicatori fideli ai condiţiei în care se află omenirea. Din nefericire, cea mai mare parte dintre fiinţele umane se află într-o stare asemănătoare abuliei, fără să pară că înţelege ceva din ceea ce se petrece în lume şi întrebând chiar candid, cu o imensă inconştienţă: despre ce semne şi avertismente vorbiţi? Ce anume se petrece nefiresc în lume? Noi nu vedem nimic anormal şi totul ni se pare că este aşa cum trebuie. Fără îndoială, e o exagerare să consideraţi că omenirea se află la răspântie.
În replică, sugerăm vizionarea următorului clip video, care prezintă astfel de semne şi evenimente care au avut loc doar în primele trei luni ale acestui an (ianuarie-martie, 2012), pe întreaga suprafaţă a planetei:

Videoclip YouTube


 
La rândul nostru am putea şi noi întreba, retoric: oare toate cele sintetizate în acest clip video reprezintă evenimente normale şi lipsite de însemnătate? Am putea spune chiar că în lunile ce au urmat (aprilie şi mai) fenomenele de acest gen s-au înteţit (incluzând aici şi frecvenţa mult mai mare de apariţie şi înregistrare a evenimentelor OZN), la care s-au adăugat anumite evenimente astronomice speciale. Dintre acestea, remarcabilă este fără îndoială eclipsa inelară de soare, care a făcut ca Pământul, Luna, Soarele şi Pleiadele (mai precis, steaua centrală Alcyone din constelaţia Pleiadelor) să fie aliniate perfect la data de 20 mai 2012, eveniment care se petrece o dată la 26 000 de ani.
De asemenea, au existat mai multe ejecţii ale masei coronare a Soarelui, cu eliberări colosale de energie în spaţiul cosmic. De altfel, Soarele se află actualmente într-o perioadă foarte specială de activitate. În conformitate cu datele emise de Observatorul Astronomic Naţional din Japonia, la unison cu alte instituţii de profil din întreaga lume, polaritatea câmpului magnetic al Soarelui s-a inversat şi, mai mult decât atât, ea s-a dublat, în sensul că acum Soarele are patru poli (în loc de doi). Astfel, cei doi poli pozitivi ai săi ocupă vechile locaţii Nord şi Sud ale Soarelui, în timp ce polii negativi sunt plasaţi pe ecuatorul său. Cauza pentru care are loc acest fenomen rămâne deocamdată un mister pentru ştiinţa contemporană. Se ştie totuşi că schimbările de polaritate a câmpului magnetic al Soarelui coincid cu creşterea şi descreşterea numărului de pete solare, care marchează ciclul de 11 ani al acestei stele. Ciclul actual al Soarelui (care este al 24-lea de la începutul înregistrărilor oficiale) iese însă din modelul cunoscut, deoarece el are deja 13 ani. O situaţie asemănătoare a avut loc acum aproximativ 300 de ani, când temperatura din emisfera nordică a planetei noastre a scăzut cu 0,6 grade Celsius. Cercetătorii sunt de părere că atunci Soarele s-a confruntat de asemenea cu o dublare a polarităţii sale magnetice, devenind astfel cuadripolar.
În ceea ce priveşte ciclul actual al Soarelui (al 24-lea), NASA prevede că el va fi cu 50% mai puternic decât cel precedent (al 23-lea), despre care se ştie că s-a evidenţiat prin emisii foarte puternice ale materiei coronare. Urmările unei furtuni solare de clasa X (cea mai puternică dintre categoriile de furtuni solare) pot fi catastrofale pentru condiţiile de viaţă de la suprafaţa Pământului. Deja echipamentele GPS, precum şi telefoanele mobile nu mai funcţionează corect de-a lungul ecuatorului Pământului, datorită benzilor masive energetice care par să-şi fi inversat direcţia, ceea ce a creat un relativ haos în transportul aerian şi a altor tipuri de transport care se bazează pe dispozitivele GPS. În plus faţă de aceste aspecte, au început să se înregistreze cutremure puternice în zone care până acum erau cunoscute ca fiind relativ lipsite de activitate seismică. Pe 20 mai, în ziua eclipsei inelare de soare, a avut loc cutremurul din Bologna (Italia), de 6,2 grade pe scara Richter, urmat de 6 replici puternice, cuprinse între 4,6 şi 6 grade; apoi cel din 22 mai, din Bulgaria, de 5,7 grade - resimţit şi în Bucureşti -, care a avut peste 400 de replici. În următoarele zece zile după eclipsa inelară de soare (până pe data de 29 mai 2012, inclusiv), activitatea seismică a înregistrat o creştere semnificativă în zona Groenlandei (6,2 grade) şi mai ales în vestul Asiei, în regiunea Japoniei şi spre sud, până în Indonezia. Pe 23 şi pe 25 mai au mai avut loc două cutremure în aceeaşi regiune, de 4,2 şi respectiv de 4,5 grade, pentru ca pe 29 mai în nordul Italiei să se înregistreze din nou o serie de cinci cutremure, cu intensităţi cuprinse între 4,7 şi 5,8 grade; de asemenea, încă un cutremur în Bulgaria, de 4,5 grade.
Pe 26 mai a avut loc un cutremur puternic, de 6 grade pe scara Richter în dreptul insulelor Bonin (situate cam la 1000 de km distanţă de Japonia), la mare adâncime (500 km) (http://sincedutch.wordpress.com/2012/05/26/5262012-6-0m-in-japan-7-days-of-movement-shows-areas-to-watch/), iar pe 28 mai a avut loc un cutremur de 6,7 grade în Argentina, la mare adâncime (588 km). Analiza sintetică a acestei activităţi seismice, care pare să se amplifice din ce în ce mai mult, poate fi urmărită cu uşurinţă aici, unde ea este prezentată grafic în mod sugestiv şi cu mare claritate: 

Videoclip YouTube

   
 
Apoi, în data de 4 iunie s-a înregistrat o succesiune de patru cutremure puternice, cu intensităţi cuprinse între 6 şi 6,6 grade pe scara Richter în zona Oceanului Pacific de lângă Panama. Cele patru cutremure au avut loc într-un interval de aproximativ 3 ore. Aceste cutremure este posibil să aibă legătură cu un „eveniment cosmic” foarte special, care are multiple implicaţii, ce a fost anunţat pentru această perioadă de unele dintre civilizaţiile extraterestre benefice care ajută Pământul. Vom trata aceste aspecte mai târziu, în episoadele viitoare ale acestei serii de articole.

Pe de altă parte, „contracţia timpului” la nivel biologic, aşa cum este ea resimţită în mod subiectiv în această perioadă, pare să fie mai evidentă ca oricând: zilele trec precum orele, săptămânile precum zilele, iar lunile precum săptămânile. Tot mai mulţi oameni relatează experienţe uluitoare în care se întâlnesc sau sunt vizitaţi (de cele mai multe ori în timpul viselor pe care le au) de îngeri, de entităţi astrale superioare, de zei ori de fiinţe extraterestre cu un înalt nivel de spiritualitate. De asemenea, relaţiile personale şi de cuplu tind să treacă într-o etapă superioară de înţelegere şi de maturitate, iar conştiinţa unui număr din ce în ce mai mare de fiinţe umane pare să se trezească ca dintr-un somn greu, realizând minciuna, nedreptatea şi înşelătoria la care am fost supuşi până acum.

Pe plan mondial au loc schimbări majore de natură socială şi economică, care până în urmă cu câţiva ani păreau de domeniul imposibilului. Planeta însăşi „ascensionează” în plan energetic prin creşterea frecvenţei ei de vibraţie, astfel încât oamenii şi instituţiile care nu vor rezona cu această elevare a frecvenţei de vibraţie nu vor fi capabile să suporte noua condiţie energetică a Pământului. În diferite zone de pe glob şi mai ales în marile oraşe ale lumii sunt mai mereu semnalate OZN-uri de mărime medie sau chiar nave-mamă, iar în unele cazuri au putut fi observate flote de câteva zeci de OZN-uri. Pe internet (YouTube) există aproape o explozie a prezentării acestor video clipuri şi doar prostia, ignoranţa şi reavoinţa poate să îi determine pe unii să afirme de fiecare dată că acestea sunt falsuri, ori să adopte o atitudine ironică şi zeflemitoare. Dacă cele câteva zeci de mii de apariţii OZN şi fenomene stranii care au fost filmate şi prezentate pe internet sunt falsuri, atunci nu putem decât să presupunem că există tot atâtea zeci de mii de experţi în editare video pe planeta noastră, care nu au altceva mai bun de făcut decât să-şi piardă timpul pentru a falsifica imaginile respective, în condiţiile în care ei ştiu că oamenii le consideră deja a fi falsuri.
Inflaţia acestor postări video dă de gândit oricărei fiinţe care este înzestrată cu o anumită sensibilitate şi intuiţie spirituală, crispându-i în acelaşi timp pe cei cuprinşi de frică, care sunt nepregătiţi şi inerţi în faţa transformărilor inerente ce vor cuprinde întreaga planetă. În multe cazuri, mass-media locală ţine pasul cu aceste evenimente, însă posturile naţionale de radio şi televiziune, precum şi cotidianele principale continuă să fie aliniate la gigantica minciună, dezinformare şi înşelătorie pe care le promovează agenda cabalei satanice, care este francmasoneria mondială. Aceasta este însă o situaţie care nu va mai continua mult timp, deoarece legea ciclurilor cosmice, la unison cu modificările de stare interioară ale fiinţelor umane va duce în scurt timp la triumful adevărului şi al spiritualităţii pe întreaga planetă.

Pentru a face faţă aşa cum trebuie transformărilor iminente care vor avea loc, este însă necesar să fim pregătiţi atât din punct de vedere fizic, cât şi emoţional şi mental. Pregătirea doar pe una dintre aceste direcţii ne va face să sucombăm în celelalte două, căci „cel care umblă cu capul în nori, va sfârşi prin a cădea într-un şanţ”, după cum spune un vechi proverb chinezesc. Este important să înţelegem că noi, ca fiinţe umane, împreună cu planeta Pământ şi chiar cu întregul sistem solar din care facem parte, suntem implicaţi într-un ciclu cosmic major; într-un fel, putem chiar spune că planeta se purifică, se scutură, se primeneşte pentru saltul de natură energetică ce urmează să se petreacă. Dacă luăm în considerare poluarea masivă a apei, a aerului, a pământului şi a pădurilor, ne apare cu atât mai evident faptul că aceasta purificare la nivel global este imperios necesară pentru ca Pământul să continue să fie suportul vieţii pentru existenţa noastră, astfel încât noi înşine să putem să ne purificăm şi să evoluăm.
Ritmul transformărilor şi al pregătirilor interioare şi exterioare se va accelera din ce în ce mai mult în următoarele luni, pe măsură ce ne apropiem de noiembrie 2012. Există deja multe semne care ne arată că vechile structuri ale sistemelor economic şi financiar colapsează şi îşi trăiesc ultimele zile. Totuşi, este mai întâi necesar să se dovedească dincolo de orice îndoială că ele sunt greşite şi nepotrivite pentru traiul nostru cotidian, înainte de a fi complet eliminate.

Ţările din întreaga lume au intrat, într-o măsură mai mare sau mai mică, în spirala schimbărilor ireversibile, care va atrage marele salt de conştiinţă şi înţelegere la nivelul maselor de oameni. Aşa după cum putem observa, este imposibil să se mai impună acum de către o altă ţară reguli autoritariste, colonialiste sau imperialiste, după modelul Marii Britanii, Franţei sau SUA din secolele XIX şi XX. Oamenii par să fi simţit „gustul libertăţii”, ei par să fi înţeles importanţa lui şi acum îl doresc cu intensitate. În acest efort comun suntem sprijiniţi şi ajutaţi de către unele civilizaţii ET benefice (cum ar fi cele reunite în aşa-numita Federaţie Galactică a Luminii sau cele care fac parte din aşa-numitul Consiliu Andromeda), care au început chiar să se expună din ce în ce mai mult cu  navele în văzul oamenilor, atât în timpul zilei cât şi al nopţii, pentru a ajuta astfel şi  mai mult operaţiunea mondială de deconspirare a adevărului ocultat de foarte mult timp de către cabala criminală a „Iluminaţilor”. Cel puţin în unele cazuri, navele extraterestre apar şi se lasă văzute, fotografiate şi filmate atât de aproape, de bine şi de clar, încât circumstanţele respective nu mai pot fi ignorate în niciun fel şi nu mai pot fi explicate decât prin ceea ce ele sunt cu adevărat.
Unele dintre grupurile de extratereştri benefici sunt active de mulţi ani pe planeta noastră şi ele chiar au stabilit anumite contacte cu mulţi dintre liderii politici importanţi ai lumii sau au creat punţi de legătură şi de sprijin cu diferite fiinţe umane care s-au arătat dispuse să ajute la acest proces foarte complex de transformare, pe care îl traversează în prezent planeta noastră. Toate aceste aspecte sunt bine cunoscute de majoritatea celor cu mare putere de decizie politică, însă tăcerea sau chiar negarea lor face parte din operaţiunea de ocultare a adevărului, care a fost impusă de elita francmasonică mondială. Mulţi dintre aceşti sărmani politicieni sunt supuşi unor teribile presiuni şi nu pot deocamdată să reveleze adevărata faţă a lucrurilor, chiar dacă unii dintre ei ar dori cu sinceritate să facă aceasta. Aici ajungem la ceea ce pare să fi rămas (dar numai pentru un timp foarte scurt) problema principală a omenirii. Aşa-zişii „Iluminaţi” şi-au extins într-o aşa mare măsură controlul şi dominarea prin ameninţare şi teroare, încât influenţa lor otrăvitoare a ajuns până la cele mai înalte nivele de decizie în guvernele statelor lumii. Totuşi, având în vedere conjuncturile cosmice actuale, precum şi cele mondiale, unii dintre liderii politici probabil vor face în curând declaraţii şocante pentru întreaga omenire, fiind în mare măsură sprijiniţi şi ajutaţi în demersul lor de către extratereştrii benefici.
Nu se poate forţa momentul dezvăluirii adevărului, dar cei care sunt implicaţi în această operaţiune de amploare dau asigurări că nu mai este decât foarte puţin timp până atunci. Ideal ar fi ca această trecere să fie realizată paşnic, în sensul ca schimbările să se petreacă mai întâi la nivel guvernamental, pentru a da mai apoi legitimitate deciziilor ulterioare şi pentru ca toată lumea să fie receptivă faţă de anunţurile care vor fi făcute, contribuind cu entuziasm şi încredere la realizarea lor. Mulţi dintre cei care ironizează aceste informaţii şi acţiuni, ori care au devenit nerăbdători întreabă cu vădită iritare: unde sunt faimoasele arestări despre care vorbeaţi cu atâta siguranţă şi de ce nu se realizează această schimbare mult dorită? Este relativ dificil să explici că, în realitate, aceste acţiuni au început şi că ele sunt integrate din punct de vedere divin. Această integrare nu este însă după aprecierea egotică şi ignorantă a celor care vor ca lucrurile să se petreacă după cum gândesc ei că ar fi bine, şi nici la momentul de timp care le convine lor. Complexitatea situaţiei la nivel mondial este atât de mare şi natura influenţelor atât de bogată, încât fiecare detaliu trebuie planificat cu o mare atenţie, pentru că odată ce operaţiunea este demarată în forţă la nivel global, evenimentele şi dezvăluirile nu vor mai putea fi oprite. Ele se vor asemăna atunci cu un bulgăre de zăpadă care, fie face pârtie în calea sa pe măsură ce se rostogoleşte şi creşte în dimensiuni, fie ajunge să distrugă totul atunci când deplasarea lui nu este controlată aşa cum trebuie. Tocmai de aceea, acţiunile trebuie foarte bine planificate în prealabil, pentru a nu oferi nicio posibilitate de scăpare celor care trebuie să răspundă pentru răul imens pe care l-au făcut omenirii.

Pentru a înţelege importanţa luptei teribile care se duce în prezent pe Terra între forţele binelui şi cele ale răului şi pentru a corela în mod inteligent această realitate cu intervenţia civilizaţiilor extraterestre, este necesar să cunoaştem mai întâi unele aspecte referitoare la trecutul îndepărtat al rasei umane pe planeta noastră şi felul în care a fost influenţată evoluţia ei de-a lungul timpului.

Literatura de specialitate şi cea ezoterică, paleoastronautica, anumite studii şi descoperiri ştiinţifice, dar mai ales abundenţa din ultimii ani a informaţiilor apărute pe internet prin intermediul feluritelor canale şi relee de manifestare oferă o privire de ansamblu asupra subiectului, care poate fi redusă la câteva observaţii sintetice: rasa umană este doar una dintre tipurile diferite de rase care populează universul fizic; în general vorbind, caracteristicile ei diferă de la o planetă la alta, fiind rezultatul încrucişărilor complexe între indivizi ai unor rase diferite sau rezultatul ingineriei genetice; de-a lungul timpului, planeta noastră a fost căminul mai multor civilizaţii extraterestre, precum şi a unei faune şi flore foarte diverse; homo sapiens sapiens este un „locuitor” relativ recent al planetei; rasa actuală umană a rezultat, printre altele, din combinarea şi manipularea genetică repetată a ADN-ului iniţial de către o altă rasă, de natură reptiliană, foarte avansată în cunoaşterea ingineriei genetice; manipularea genetică a fost de aşa natură, încât să reducă în mod dramatic posibilităţile de cunoaştere şi de acţiune ale fiinţei umane; scopul malefic al acestor intervenţii în structura ADN-ului uman a fost ca acea rasă reptiliană să deţină controlul şi puterea absolută pe această planetă.
Aproape în orice regiune a globului întâlnim dovezi şi mărturii ale culturilor străvechi despre prezenţa civilizaţiilor extraterestre pe planeta noastră. Fiecare cultură antică ne-a lăsat mărturii de necontestat despre comunicarea cu fiinţe din alte lumi: viziunea lui Ezechiel redată în Biblie şi întâlnirea lui cu „îngerii” din carul de foc ce a coborât din cer; cunoştinţele uluitoare despre stelele Sirius ale tribului Dogon din nord-vestul Africii şi învăţăturile pe care acel trib le-a primit de la „zeii” veniţi din stele; aztecii şi mayaşii vorbesc şi ei despre zeii veniţi din cosmos, precum şi despre revenirea lor. Exemplele sunt nenumărate, însă aici am dorit să menţionăm doar câteva dintre cele mai cunoscute relatări.

Autorii care au popularizat cel mai mult acest tip de informaţii în cărţile pe care le-au publicat sunt Erich von Daniken (în lucrarea lui reprezentativă: Carele zeilor) şi Zecharia Sitchin (în lucrarea lui reprezentativă: A 12-a planetă), însă pe lângă aceştia mai sunt mulţi alţi autori contemporani cu lucrări importante în domeniu, cum ar fi: Greg Braden, Graham Hancock, Robert Bauval etc.
Aproape toţi gânditorii de seamă din ultimii 150 de ani au fost convinşi de faptul că omenirea a fost manipulată şi controlată de membrii unei civilizaţii extraterestre prin intermediul cunoaşterii oculte pe care aceştia au infuzat-o gradat, folosindu-se de diferite structuri şi organizaţii secrete. În 1870, aşa-numitul X-Club al lui T.H. Huxley domina prestigioasa Societate Regală de Ştiinţe din Londra. Ideea fundamentală care stătea la baza grupului X-Club era aceea că fiinţa umană a fost „implementată” pe Pământ, odată cu celelalte forme de viaţă, de către o civilizaţie foarte avansată din spaţiu. De altfel, cei mai mulţi dintre cercetătorii evoluţionişti nu au crezut niciodată că viaţa a apărut de la sine pe această planetă, aşa cum acreditează în mod ridicol teoria lui Darwin. Cu alte cuvinte, evoluţia fiinţei umane nu a fost şi nu este întâmplătoare, ci mai curând ea pare să fi fost direcţionată într-un fel anume de încrucişarea fiinţelor umane cu fiinţe aparţinând unor alte civilizaţii şi rase extraterestre, precum şi de intervenţia genetică extrem de complexă a unor fiinţe care deţineau nişte cunoştinţe foarte avansate în acest domeniu. Chiar şi celebrul biofizician Francis Crick, care a fost unul dintre cei patru descoperitori ai structurii moleculei de ADN uman, a afirmat că viaţa a fost „însămânţată” pe planeta noastră prin fenomenul pe care el l-a denumit panspermie. Detalii despre această teorie revoluţionară pot fi aflate din articolul „Directed Panspermia”, Icarus, vol. 19, nr.3, 1973, ce poate fi consultat la http://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/SCBCCP.pdf.
Scriitorii de literatură SF din secolul al XIX-lea - dintre care Jules Verne şi H.G. Wells sunt cei mai cunoscuţi - afirmau că lumea este condusă de un grup de elită care a fost „implementat” de către membrii unei civilizaţii ET şi că acest grup de elită are la dispoziţie tehnologia şi cunoştinţele necesare pentru a deschide omenirii drumul spre cele mai înalte realizări spirituale şi materiale; dar că, din dorinţa de a păstra puterea şi controlul absolut, această cabala criminală menţine de sute şi chiar de mii de ani un secret total asupra originii rasei umane şi asupra istoriei sale adevărate, manipulând informaţia şi oferind în schimb date eronate. În nebunia lor, membrii acestui grup restrâns de fiinţe au ajuns să creadă că ei au dobândit accesul la o dimensiune superioară a realităţii sau, cu alte cuvinte, că au „ascensionat”. Acesta este motivul pentru care ei se auto-denumesc „Iluminaţi”, considerând că celelalte fiinţe umane sunt demne de dispreţ şi bune doar de a-i sluji precum nişte sclavi. În realitate, „Iluminaţii” ar putea fi mai curând denumiţi „Înneguraţii”, deoarece răul imens pe care l-au adus omenirii de-a lungul istoriei ei, rău care a fost atent şi îndelung plănuit de-a lungul miilor de ani sub ghidarea perseverentă a unei rase extraterestre malefică, de tipologie reptiliană, nu poate avea absolut nimic de a face cu lumina, puritatea şi spiritualitatea iubirii şi a intenţiilor divine superioare.

Problema manipulării genetice a ADN-ului uman a devenit evidentă chiar şi pentru unii oameni de ştiinţă contemporani, care în prezent sunt convinşi că cele 97 de procente (97%) de secvenţe necodate din ADN-ul nostru nu reprezintă altceva decât codul genetic al unor forme extraterestre de viaţă. În urmă cu peste un deceniu, cercetătorii afirmau cu emfază şi aroganţă că această parte uriaşă din ADN este de fapt un aşa-zis „gunoi”, adică secvenţele respective sunt fără niciun folos şi reprezintă nişte rebuturi ale Naturii. Afirmaţia lor aiuritoare se datora faptului că ei pur şi simplu nu au reuşit să înţeleagă ce anume semnificau acele secvenţe de ADN. Deoarece misterul era total şi orgoliul nu le permitea să recunoască acest lucru, ei au decis să emită inepţia aşa-zisului „junk-DNA”, adică ADN-ul – rebut.
Ceea ce îi bulversa pe oamenii de ştiinţă era faptul că 97% din molecula de ADN nu se codează în proteine, apărând ca o repetare de secvenţe care nu are niciun înţeles. Totuşi, chiar dacă unii cercetători avangardişti expun rezultatele lor extraordinare, aceasta nu înseamnă că bariera dogmatismului ştiinţific a fost îndepărtată. De pildă, profesorul John McPherson de la departamentul Human and Molecular Genetics al Colegiului Baylor din Texas nu este de acord cu afirmaţia că aşa-numitul „ADN-rebut” are de fapt origini extraterestre. Modul de gândire al acestui cercetător contemporan de renume mondial poate fi urmărit în interviul luat de Linda Moulton Howe în 2007, în care este atins subiectul sensibil al ADN-ului „rebut”, al unei posibile intervenţii extraterestre asupra genomului uman şi a altor aspecte actuale referitoare la ingineria genetică (http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_adn07.htm).

Informaţia despre faptul că ADN-ul uman este în cea mai mare parte de provenienţă extraterestră a venit de la o echipă de cercetători conduşi de profesorul Sam Chang. Articolul a apărut pe Canada’s Progressive Blog, la data de 11 ianuarie 2007 şi este semnat de John Stokes. Cu toate acestea, nu găsim niciun fel de referinţe despre profesorul Sam Chang. Putem presupune că el a recurs la alegerea unui pseudonim, ştiută fiind virulenţa cu care comunitatea ştiinţifică mondială atacă pe oricine are îndrăzneala să îi dărâme „castelul din cărţi de joc” pe care ea îl construieşte atunci când vrea să creadă într-o anumită teorie (în acest caz, în teoria ADN-ului – rebut). Chiar dacă misterul planează asupra autorului studiului (profesorul Sam Chang) şi a echipei sale, cu toate acestea datele oferite de ei în articol nu pot fi ignorate, cu atât mai mult cu cât se suprapun peste celelalte mărturii care provin de la majoritatea culturilor lumii în legătură cu manipularea genetică a rasei umane de către o altă civilizaţie ET.

Care sunt urmările manipulării genetice a ADN-ului uman? Sunt ele în legătură şi cu alte realităţi energetice de pe planeta noastră? Răspunsul este afirmativ, deoarece fiinţele şi vegetalele care alcătuiesc biosfera planetei acţionează în diferite planuri de vibraţie energetică. De pildă, plantele există în realitatea fizică (3D), dar de asemenea ele au şi o componentă energetică în planul eteric; animalele există în realitatea fizică şi cea eterică, dar de asemenea ele au şi anumite rudimente ale corpului emoţional (astral); omul, pe de altă parte, există ca structura fizică, eterică şi astrală, dar în plus el deţine şi structura (corpul, vehicolul) mentală, datorită căreia el este conştient că există. Mai mult decât atât, fiinţa umană este înzestrată şi cu corpul cauzal, precum şi cu cel al conştiinţei cosmice şi ea a fost înzestrată de asemenea cu posibilitatea rezonanţei oculte chiar cu Sursa Supremă a întregii Creaţii, care este Dumnezeu Tatăl. Toate aceste structurări energetice sunt în mod tainic codate în molecula ADN-ului, care – analogic vorbind – este precum o antenă care e capabilă să se acordeze pe oricare dintre nenumăratele frecvenţe energetice din Macrocosmos. Componentele eterică, astrală şi mentală ale energiei viului de la suprafaţa planetei noastre formează un fel de „reţea energetică terestră”, precum o înfăşurătoare, care este extrem de complexă şi activă, fiind ea însăşi un rezonator gigantic cu celelalte energii din univers. Pe de altă parte, planeta însăşi are o reţea energetică proprie, ce interacţionează în fiecare clipă cu tot ceea ce este viu pe suprafaţa ei. Rezonanţa între această reţea şi fiinţele de pe planetă este ceva asemănător comunicării dintre o antenă şi un aparat de radio; într-un anumit fel, am putea spune că cele două (antena şi aparatul de radio) se „susţin” reciproc.

Problema este că reţeaua energetică planetară (şi într-o anumită măsură ADN-ul uman) a fost timp de mii şi mii de ani blocată şi limitată în mod deliberat de către o civilizaţie extraterestră reptiliană, care deţinea cunoştinţele tehnologice necesare pentru a realiza acest lucru. Această dramatică limitare de rezonanţă nu a permis evoluţia fiinţei umane, ci a urmărit să o menţină la un nivel inferior de gândire şi percepţie, oarecum într-o stare asemănătoare comportamentului unui zombi sau a unui robot. Reptilienii au dorit astfel ca oamenii să îndeplinească o serie întreagă de activităţi care implicau mai ales munca fizică, într-o stare de supunere oarbă, fără să-şi pună prea multe întrebări şi fără să se răzvrătească.

Cheia unei astfel de acţiuni abominabile, care are o însemnată componentă energetică subtilă, a fost şi continuă să fie crearea şi exacerbarea în fiinţele umane a sentimentului de frică. Civilizaţia reptiliană la care ne referim (vom prezenta în episoadele următoare anumite date în legătură cu provenienţa şi menirea ei în galaxie) există în dimensiunile 4D şi 5D, prin urmare ea poate să aibă acces la vehicularea şi manipularea anumitor realităţi energetice care nu sunt cunoscute fiinţelor din 3D (adică din planul fizic).
Datorită decadenţei şi a intenţiilor grosiere pe care le avea, precum şi datorită unei anumite degenerescenţe genetice, o facţiune a acestei civilizaţii a alunecat de-a lungul timpului într-un comportament malefic, ajungând să depindă, ca hrană şi subzistenţă, de energii foarte joase, viscerale şi perverse, dintre care energia fricii a constituit mereu o sursă importantă pentru existenţa lor. Supunerea prin teroare a oamenilor, ameninţarea continuă, metodele perverse de manipulare, instigarea la ură şi la luptă, insuflarea tendinţei de înşelăciune, de minciună şi de parvenire, inocularea spiritului de competiţie, exacerbarea rezonanţelor faţă de lumea plăcerilor necontrolate, amplificarea tendinţei către lux, facil şi materialitate; toate acestea şi încă multe altele au fost în câmpul atenţiei reptilienilor, prin manipularea reţelei energetice a Pământului şi prin blocarea codurilor şi secvenţelor rezonante superioare de la nivelul moleculei de ADN uman. Astfel, dintre toate posibilităţile pe care le avem la dispoziţie în această grandioasă manifestare, doar 3% ne sunt accesibile, la o abordare comună.
Menţinând această continuă stare de angoasă în oameni, reptilienii s-au hrănit în mod constant cu energiile inferioare ale fricii pe care le captau din reţeaua energetică a planetei, ce era menţinută sub un strict control tehnologic de către ei. „Metoda” practicată era simplă: din anumite puncte strategice de pe suprafaţa Pământului (şi mai ales din anumite instalaţii şi baze suboceanice), ei bombardau energetic zonele locuite ale planetei cu frecvenţele inferioare ale fricii, urii şi mâniei, creând şi amplificând în acest fel rezonanţe foarte distructive, care reverberau mai apoi în reţeaua structurală energetică a Pământului, de unde acele fiinţe extraterestre reptiliene se „înfruptau” pentru a-şi menţine existenţa.
Această abominabilă stare de lucruri s-a menţinut timp de multe mii de ani, fără ca cei mai mulţi dintre oameni să aibă vreo idee despre adevăratele motive ale neîncetatelor lupte, neînţelegeri şi războaie dintre triburi, comunităţi, state sau regate; nici despre motivele reale ale decadenţei lor morale şi fizice, ale lipsei de perspective spirituale sau ale incredibilei minciuni în care erau menţinuţi. Influenţa malefică a acestei civilizaţii extraterestre, care urmărea astfel să pună stăpânire totală pe planeta noastră, trebuia dirijată astfel încât oamenii să nu cunoască niciodată adevărul despre originea lor, despre însuşirile extraordinare cu care sunt înzestraţi genetic şi, de asemenea, să nu cunoască modalitatea prin care ei sunt menţinuţi într-o continuă sclavie fizică, emoţională şi mentală. De asemenea, oamenii nu trebuiau să afle cine sunt cei răspunzători de această stare de lucruri. Secretul a luat astfel proporţii gigantice şi chiar mitice de-a lungul timpului, fiind înconjurat fie de alura irealului, fie de cea a ridicolului. Cu alte cuvinte, dacă aveai curajul să vorbeşti despre aceste adevăruri, fie erai considerat nebun sau în cel mai bun caz un visător, fie erai marginalizat şi batjocorit de societate.

Orbirea incredibilă a majorităţii oamenilor în legătură cu aceste adevăruri a început să fie disipată - am putea spune chiar într-un mod accelerat -, cu precădere în ultimii 3-4 ani. Impactul energetic colosal care determină această „trezire” provine de la două surse principale, care se corelează: prima dintre ele se referă la faptul că Pământul se află în pragul încheierii unor cicluri cosmice majore şi, implicit, a începerii altor cicluri, în deplină conformitate cu legea universală a ritmului şi alternanţei; al doilea factor determinant este cel al ajutorului pe care omenirea îl primeşte de la anumite civilizaţii ET benefice, care asistă şi sprijină efortul foarte complex ce trebuie să conducă la ascensiunea spirituală a rasei umane pe un nivel de vibraţie superior celui fizic. Timpul reintrării în drepturi a structurii complexe a ADN-ului nostru a sosit. „Trezirea” lui la capacitatea maximă de 12 dimensiuni (de la 2, câte sunt active în prezent) este pe cale să devină o realitate şi în acest sens consultarea articolului lui Ben-Arion (http://www.ashtarcommandcrew.net/forum/topics/article-our-dna-is-mutating-as-we-speak-we-are-developing-12-stra) ar putea fi foarte utilă.
Acestea sunt dovezi certe, pe care chiar şi ştiinţa contemporană le recunoaşte. Mai apoi, informaţia din cadrul articolului este dezvoltată într-un alt extras, ce poate fi consultat la adresa: http://humansarefree.com/2011/04/amazing-scientists-our-dna-is-mutating.html. Considerăm că toate acestea reprezintă tot atâtea dovezi în plus care atestă timpul transformării spirituale a omenirii şi a întregii planete.

Aproape toate structurile şi sistemele de viaţă socială şi economică care au fost create de om până acum se vor prăbuşi iremediabil peste foarte puţin timp şi această prăbuşire va fi cu atât mai teribilă pentru unii, cu cât ignoranţa şi prostia imensă vor continua să limiteze deciziile şi modul lor creator de gândire. Foarte curând colapsul va cuprinde practic toate domeniile existenţei şi el va deveni evident pentru oricine. La toate acestea se vor adăuga anumite fenomene naturale, aflate în corelaţie cu transformările energetice despre care am menţionat. Ele vor implica un comportament climatic aparent „ilogic”, cu fenomene meteorologice speciale, violente, care adeseori se vor petrece în zone în care nu ar trebui să se manifeste. Destul de repede, intensitatea şi frecvenţa acestor manifestări naturale nu va mai putea fi ignorată şi ea va atrage atenţia întregii lumi. Totuşi, trebuie să menţionăm că evenimentele climatice şi cele geodezice care se vor amplifica din ce în ce mai mult nu vor avea caracterul cataclismic care a fost menţionat în profeţiile vechi, deoarece în prezent situaţia a fost controlată şi dirijată de aşa manieră, printr-o abilă conlucrare între anumite civilizaţii extraterestre benefice şi acţiunea profund spirituală a unor grupuri şi organizaţii de fiinţe umane, încât intensitatea şi frecvenţa lor va fi mult diminuată.
Modul în care vom înţelege realitatea acestor fenomene şi evenimente este determinant pentru evoluţia fiecăruia dintre noi. Aşa după cum am menţionat, elementul crucial în această situaţie este nivelul de vibraţie al conştiinţei individuale. Dacă el este deja superior conştiinţei planului fizic, atunci va fi uşor pentru noi să înţelegem că tot ceea ce se petrece şi urmează să aibă loc pe planeta noastră face parte din etapele transformării ei fundamentale la nivel vibratoriu, transformare care ne implică de asemenea şi pe noi înşine. Dacă însă vom fi prinşi în strânsoarea fără milă, inferioară a sentimentului de frică, ce rezonează cu egoismul, cu lipsa de luciditate, cu inerţia, cu întunecimea mentală, cu sentimentul de separare individuală şi cu prostia, atunci fără dar şi poate că vom percepe toate aceste transformări într-un mod fatidic, ca fiind nişte dezastre şi nenorociri ce s-au abătut pe nepusă masă asupra noastră, a tuturor. Ne vom adânci atunci mai mult în latura egoismului, căutând prin toate mijloacele să ne salvăm pe noi înşine, fără să ne intereseze de nimeni şi de nimic altceva.

Într-un anumit fel, putem spune că suntem martori la ultimele zile ale Pământului în dimensiunea lui fizică şi aceste momente sunt, fără îndoială, foarte speciale. Din nefericire, mulţi oameni continuă să se agaţe de ideea „lipsei de schimbare”; cu alte cuvinte, ei vor să păstreze status quo-ul cu care s-au obişnuit, o dulce mocirlă care implică puterea decizională, confortul, bogăţia şi distracţiile, chiar dacă ei sunt conştienţi de urmările dezastruoase ale acţiunilor lor asupra altor oameni sau chiar asupra lor înşişi. În acest mediu, superficialitatea, trivialitatea, grotescul şi decadenţa sunt considerate fireşti şi chiar promovate intens, mai ales ca parte integrantă din planul reptilian al cabalei criminale, care în acest fel încearcă să menţină omenirea la un nivel cât mai jos de vibraţie a conştiinţei. Aceste fiinţe reptiliene ştiu bine că transformarea şi elevarea spirituală nu poate să survină decât dacă nivelul de vibraţie al fiinţei umane este suficient de ridicat şi tocmai de aceea ele încearcă prin toate mijloacele să împiedice aceasta, căutând să menţină sistemul economic falimentar, ideologia fadă despre viaţă şi arta decadentă în toate aspectele ei.
Cu toate acestea, din ce în ce mai mulţi oameni par să se trezească la o nouă realitate, par să înţeleagă într-o altă lumină – care este mult mai pertinentă şi mai apropiată de adevăr - situaţia actuală şi aceste persoane vor fi dintre cele care vor reuşi „marele salt vibraţional” care se află atât de aproape, în timp ce fiinţele care vor continua să se cantoneze în necredinţă, suspiciune, ironie şi batjocură cu privire la aceste realităţi pe care le trăim, refuzând să le înţeleagă semnificaţia, vor trebui să plătească preţul unei reevaluări a conştiinţei într-o altă zonă a universului şi într-o altă existenţă. Aici trebuie să înţelegem cât mai bine cu putinţă că este imposibil să pretindem accesul la beneficiile transformării, dar în acelaşi timp să vrem să ne păstrăm vechile noastre obiceiuri şi deprinderi păguboase. Este ca şi cum am vrea să ne bucurăm de un post minunat de radio care funcţionează pe unde scurte, unde se pot audia ştiri minunate şi piese muzicale divin inspirate, dar pentru aceasta vrem să folosim un aparat de radio care funcţionează doar pe unde lungi. În timp ce fiinţele umane care sunt pregătite şi care şi-au reevaluat existenţa pe principiile spiritualităţii vor trece cu succes în dimensiunile superioare, cele care preferă să rămână la nivelul 3D vor trebui să sufere o „reciclare”, pentru a asimila în mod corect experienţa fizică.

Inconştienta multora se bazează pe faptul că, aparent, nimic anormal nu s-a petrecut şi acest lucru este folosit ca „argument” pentru a justifica lipsa de acţiune sau mobilizare interioară şi exterioară. În realitate - aşa după cum apar semnale din numeroase direcţii – evenimentele se vor precipita destul de repede. Aproape sigur totul va începe de la căderea câtorva economii din Europa, ceea ce va antrena căderea dezastruoasă, ca într-un iureş, şi a celorlalte economii, deoarece sistemul actual se bazează pe dependenţa reciprocă a schimburilor economice între ţări şi, de asemenea, pe valuta internaţională, care este dolarul. Astfel, colapsul unei ţări va atrage colapsul celorlalte ţări, astfel încât economia mondială va ajunge foarte repede în faliment total.
Dacă privim cu atenţie la situaţia economică în Europa, constatăm că criza bancară se adânceşte pe zi ce trece. Miliarde de euro sunt scoase din bănci şi împânzite în diferite ţări, ca „ajutor” sau susţinere în faţa spectrului incapacităţii de plată. Situaţia avansează rapid de la „rea” la „foarte rea”, cam la fel cum scapă aerul dintr-un balon care se dezumflă. Se ştie că succesul oricărui sistem financiar este dictat de încrederea oamenilor în instituţiile implicate în tranzacţii, ori în prezent tocmai această încredere fundamentală în băncile unor ţări precum Grecia, Italia, Spania şi Portugalia dispare într-un ritm alarmant. De exemplu, sistemul bancar din Grecia este în pragul colapsului şi în ritmul acesta nu va trece mult timp până când şi băncile din Spania şi Italia vor începe să cadă una după cealaltă. De altfel, a patra cea mai mare bancă din Spania, Bankia, dă primele semne în acest sens, deoarece acţiunile ei s-au prăbuşit, după ce ea a cerut statului un ajutor suplimentar de 19 miliarde de euro. În ultimele zile (începutul lui iunie 2012), situaţia lui Bankia a devenit chiar dezastruoasă, această instituţie aflându-se în pragul falimentului. Între timp, stocurile spaniole din bănci continuă să scadă vertiginos.
În plus, există multe alte semne că lucrurile se îndreaptă spre deznodământul menţionat mai sus: agenţia de rating Moody’s a retrogradat indicele de credit în cazul a 16 bănci spaniole şi a 26 de bănci italiene, anunţând că se află în revizuirea indicelui a încă 114 instituţii bancare din Europa; nivelul tranzacţiilor a scăzut aproape la toate băncile importante din zona euro; în ultima perioadă, din băncile greceşti au fost retraşi de opt ori mai mulţi bani decât în condiţii normale; Banca Centrală Europeană a tăiat finanţările pentru patru bănci elene, iar şefa FNI, Christine Lagarde, a declarat că Grecia va trebui de acum înainte să se ajute singură; s-a anunţat că economia Spaniei şi a Italiei se află oficial în recesiune; actele de nesupunere civică au crescut alarmant în Italia; guvernele Europei se pregătesc febril pentru a face faţă „cutremurului” financiar şi economic pe care îl va genera ieşirea Greciei din zona euro; analiştii afirmă că până în luna septembrie Grecia nu va mai fi în Uniunea Europeană.
Dincolo de aceste semne evidente de declin financiar în Europa, este important să observăm mai ales schimbarea accelerată care are loc în lume şi care afectează aproape toate domeniile ei de activitate, pornind de la cel financiar, după care este structurată societatea actuală. Recenta sincopă a colosului bancar J.P. Morgan, care a încasat o lovitură năucitoare, pierzând în două zile mai bine de două miliarde de dolari, este edificatoare pentru aroganţa, neatenţia şi dispreţul afişat pretutindeni de „elita” masonică din dimensiunea fizică. Lucrurile sunt însă cu atât mai grave, cu cât această imensă pierdere este catalogată de către anumite oficialităţi ale băncii J.P. Morgan ca fiind doar „vârful aisbergului” în comparaţie cu adevărata situaţiei a pierderilor care urmează să se petreacă. Fără să precizeze în clar, toată lumea ştie însă că „bomba care stă să explodeze” la această bancă (cea mai puternică din lume) constă în situaţia dezastruoasă a derivatelor bancare.

Această scurtă analiză a situaţiei sistemului financiar actual este utilă pentru că ne ajută să înţelegem mai bine dedesubturile maşinaţiilor satanice ale „Iluminaţilor”. Situaţia băncilor din Europa sau America este emblematică pentru modul malefic în care ei au gândit întregul sistem bancar de înrobire a oamenilor. În principiu, acest sistem se bazează pe sintagma „a face bani din nimic”. Aceasta înseamnă să creezi „bani” prin crearea unei „datorii”. Bancherii masoni şi-au dat seama că nu vei putea niciodată să creezi destui bani pentru a-ţi plăti datoriile, pentru că cei care te plătesc pe tine, te plătesc de fapt cu datoria lor şi astfel datoria creşte exponenţial şi depăşeşte întotdeauna suma de bani economisită. În felul acesta echilibrul nu va putea fi niciodată atins. Deşi au realizat inconsistenţa şi neajunsurile acestui sistem pe care l-au inventat, bancherii au continuat totuşi să-l perpetueze dintr-o încredere prostească şi dintr-o lipsă crasă de respect faţă de condiţia umană. În inconştienţa lor dementă, ei nu fac altceva decât să împlinească indirect planurile civilizaţiei reptiliene, aducând angoasa, frica, deznădejdea şi zbuciumul sufletesc în vieţile oamenilor. Ei uita însă că noi trăim în dualitate şi aceasta este guvernată de nişte legi stricte, dintre care legea echilibrului este fundamentală; în sinteză, ea afirmă că ceea ce dai, trebuie să primeşti. Regăsim această lege în legea conservării energiei, în legea karma-ei etc. Universul caută întotdeauna echilibrul, dar gândirea pervertită a managementului bancar a neglijat acest aspect esenţial în planul său. În prezent, ne pregătim să asistăm la „vremea culesului roadelor”, în care deja suntem martori la apariţia primelor consecinţe ale nebuniei pe care „Iluminaţii” au susţinut-o în lumea financiară pe parcursul ultimelor 300 de ani.

Luând în considerare semnele foarte evidente care apar zilnic, precum şi avertismentele extratereştrilor benefici, apare evident faptul că civilizaţia occidentală se va nărui foarte curând. Putem chiar să fim şi mai radicali, accentuând: ea va cădea în mod inevitabil. Declinul ei nu poate fi oprit, marasmul este total. Omul de rând se poate întreba: cum a fost oare posibil aşa ceva? cum s-au putut petrece toate acestea? Cel care cunoaşte însă secretele oculte ale intenţiilor satanice ale cabalei masonice, dirijate de civilizaţia reptiliană, cunoaşte de asemenea şi răspunsul la aceste întrebări.
Unele voci bine intenţionate au sugerat ca „venerabilii” să scoată de urgenţă tot aurul pe care l-au furat de-a lungul timpului de peste tot şi astfel să acopere cu el gigantica datorie bancară, pe care lăcomia lor nesăţioasa a generat-o în ultimii zeci de ani, atât în Statele Unite, cât şi în Europa. Această mişcare ar fi probabil în stare să ofere o mică şansă pentru crearea unor „lichidităţi” reale în bănci, ceea ce ar duce la o eventuală relansare a economiei mondiale. Aşa cum era însă de aşteptat, cabala satanică nu a procedat în acest fel. Atunci când s-a dorit accesarea acestor rezerve gigantice de aur brut, sub diferite pretexte accesul la ele a fost interzis. Din raţiuni „de stat” nu se cunoaşte nici măcar cine a interzis această măsură de rezolvare a crizei.
În aceste condiţii disperate, care se anunţă precum norii negri de furtună la orizont, ne putem întreba: când vor veni vremurile bune şi când vor veni la conducere fiinţe cu adevărat nobile, pline de bun simţ şi altruism, care să ghideze omenirea pe făgaşul armonios al evoluţiei spirituale? Odată cu echilibrul vine şi prosperitatea, iar odată cu această vine iubirea şi fericirea. Ceea ce pare a fi un dezastru acum pentru omenire - cel puţin unul care ameninţă şi bate cu putere în uşă -, în realitate se dovedeşte a fi salvarea îndelung aşteptată pentru întreaga umanitate. Dacă privim cu luciditate situaţia creată şi felul în care s-a ajuns în acest punct, realizăm faptul că „elita” masonică şi-a tăiat singură craca de sub picioare, luând decizii rele în baza ideii pline de aroganţă că membrii ei ar fi o rasă „superioară” celorlalte fiinţe de pe planetă, care are dreptul la bogăţii incomensurabile şi la totala putere şi autoritate asupra oamenilor. Iată însă că planurile lor eşuează lamentabil, iată că „omnipotenţa” lor s-a năruit deja şi că întreaga situaţie a trecut, în ceea ce-i priveşte, de la sublim la ridicol, deoarece este evident că în prezent ei nu mai sunt capabili să controleze nimic pe piaţa bancară şi de schimb. Cu alte cuvinte, putem spune cu deplină încredere că „zarurile sunt aruncate”. Atunci când banii vor înceta să mai vină, oamenii vor şti că timpul marilor schimbări a sosit şi acela va fi momentul ridicării spiritelor nobile, care să conducă omenirea pe făgaşul armoniei.

După intrarea economiei mondiale în colaps şi după căderea dolarului şi a monedei euro, cel mai probabil schimburile vor fi practicate un timp în sistem barter şi prin utilizarea la schimb a aurului şi argintului, aşa cum se practica în anumite perioade din Antichitate şi din Evul Mediu. Despre acele vremuri se ştie însă că ele reflectau un echilibru just şi sănătos al schimbului comercial. Mai apoi, după o scurtă perioadă se va trece probabil la societatea fără bani. Toate aceste evenimente vor necesita câţiva ani pentru a fi implementate în totalitate, însă rapiditatea transformărilor în viaţa noastră va depinde mai ales de natura frecvenţei de vibraţie individuală. Aceasta înseamnă că producţia de bunuri şi servicii, precum şi activitatea de comerţ şi schimb se va face pe baza respectului reciproc, a păcii, a dreptăţii şi a iubirii, adică respectând exact virtuţile care sunt ignorate în sistemul economic actual. În mod evident, aceasta nu se poate face imediat, de azi pe mâine, ci va fi necesară trecerea unui anumit timp. Reglarea elementelor într-un nou sistem economic va dura fără îndoială mai mulţi ani, care sunt necesari pentru felurite ajustări şi echilibrări de situaţie. Totuşi, apreciem că această perioadă va fi percepută ca fiind destul de scurtă, datorită accelerării masive a „contracţiei” timpului, dictată de anumite câmpuri de energie specifică la nivel galactic pe care le traversează planeta noastră.

 „Elita” masonică mondială, care este formată din câteva persoane extrem de bogate ce deţin aproximativ trei sferturi din avuţia lumii, conduce de asemenea – într-un mod mai mult sau mai puţin „la vedere” – cele mai importante instituţii financiare de pe mapamond. „Venerabilii” care fac parte din această „elită” satanică sunt cei care cunosc cu adevărat dimensiunea actuală a situaţiei financiare la nivel global, fiind mult mai direct şi mai intim „conectaţi” la ceea ce se petrece în cercurile financiare ale lumii, în spatele scenei pe care o vedem cu toţii, dar care ne ascunde în cea mai mare parte adevărul. Totuşi, dacă urmărim cu atenţie declaraţiile, comportamentul şi mai ales acţiunile acestor reprezentanţi ai cabalei malefice - chiar dacă ele transpar prea puţin prin mediul informaţiilor din presă şi de pe internet -, putem să ne facem o idee despre ceea ce urmează să se petreacă în curând. 
Aşa după cum ne putem da seama cu uşurinţă, societatea actuală materialistă este structurată în cea mai mare parte pe resursele financiare, adică pe bani. În consecinţă, urmărind nebunia financiară care se desfăşoară în prezent pretutindeni în lume, putem să înţelegem destul de bine cam ce ne aşteaptă în curând în Europa. De pildă, în ultimele zile sume enorme de bani au fost transferate din sudul Europei (aici ne referim în special la Grecia) către nordul Europei, deoarece corporaţii uriaşe, care au făcut bani frumoşi în această ţară, îşi retrag peste noapte fondurile din bănci şi le transferă către alte ţări considerate „mai sigure”. Aceasta ne arată foarte clar că pătura superioară a „nobilimii” financiare consideră deja că ieşirea Greciei din zona euro este inevitabilă şi că, probabil, multe dintre ţările din sudul Europei reprezintă deja o „cauză pierdută”. Totuşi, să nu uităm faptul că un colaps financiar în sudul Europei (care include şi Italia) ar atrage după sine aproape în mod automat o recesiune devastatoare la nivel mondial. Atunci când afirmăm aceste lucruri suntem însă conştienţi că prea puţini oameni vor fi dispuşi să le creadă şi să acţioneze preventiv. La fel a fost situaţia şi înaintea colapsului băncii Lehman Brothers, în anul 2008; credea atunci cineva că va urma o criză economică mondială din care lumea nu a ieşit nici acum? Cu toate acestea, colapsul a avut loc şi a fost dramatic. Ce se va întâmpla însă atunci când va colapsa nu o bancă, oricât de mare ar fi ea, ci o ţară întreagă, atrăgând în acest vârtej o serie de alte ţări importante? Scenariul este uşor de intuit şi în mare parte noi l-am prezentat în partea a II-a a acestei serii de articole. 
 
Din nefericire, cei mai mulţi oameni nu vor să creadă adevărul decât atunci când este prea târziu. Semnalele de alarmă sunt însă peste tot. Astfel, preşedintele Federal Reserve Bank din Philadelphia, Charles Plosser, sfătuieşte fondurile de investiţii să-şi reducă expunerea pe pieţele din Europa. Pe de altă parte, preşedintele băncii centrale din Elveţia a admis că ţara sa elaborează în prezent „un plan de acţiune” pentru a putea face faţă colapsului zonei euro. Chiar şi Comisia Europeană (CE) a cerut ţărilor membre să pregătească planuri de rezervă pentru ieşirea Greciei din zona euro. Economistul Marc Faber avertizează că în prezent există o probabilitate de 100% de a se intra în recesiune economică mondială. Ca un fel de încununare a acestor semnale, Banca Angliei a organizat în pripă, la sfârșitul lunii mai, un „summit secret” al șefilor celor mai importante bănci din lume, pentru a discuta despre criza financiară europeană. 
Prin urmare, „focarul” agitaţiei şi marasmului financiar în zona Euro pare a fi Grecia, dar aceasta este doar o observaţie superficială, pentru că după cum am arătat, motivaţiile sunt cu mult mai profunde şi mai complexe. Totuşi, într-un fel sau altul poporul grec trebuie să depăşească această criză şi tocmai de aceea se pare că guvernul face deja pregătiri pentru revenirea la moneda anterioară: drahma grecească. Dacă Grecia părăseşte zona euro, economiştii apreciază  că pierderile în costuri pentru restul Europei vor fi astronomice (aproximativ 1 trilion de euro). Aceste sume nu includ însă şi costurile contagiunii întregii zone, deoarece pieţele de capital se întreabă deja febrile şi foarte nervoase care va fi următoarea ţară care va intra în insolvență. În vizor apar imediat Spania şi Italia, deoarece ele nu sunt atacate doar de uriaşele lor datorii guvernamentale, ci şi de situaţia aproape falimentară a sistemului lor bancar. 

Problema în Europa nu se referă însă doar la datoriile de stat; adevărul este că întregul sistem financiar european este foarte aproape de a se prăbuşi. Nimeni nu mai întrevede nicio soluţie viabilă la orizont, care ar putea să redreseze economia zonei Euro, astfel încât cel mai probabil, aşa după cum am arătat, economia Europei se va prăbuşi şi aceasta va atrage după sine, inevitabil, prăbuşirea dolarului şi a economiei mondiale. Totuşi, politicienii şi mass-media (mai ales cea din SUA) păstrează o linişte suspectă, de parcă nimic nu s-ar întâmpla în această privinţă. În realitate, aceasta se explică prin faptul că băncile din Statele Unite au împrumutat aproape 400 de miliarde de dolari statelor europene cu economii slăbite, precum şi băncilor din Germania şi Franţa, care ar suferi de pe urma căderii altor naţiuni europene. Pe de altă parte, UE este cel mai de seamă partener economic pentru SUA; în cazul colapsului economic în Europa, exporturile din America s-ar prăbuşi peste noapte, aducând țara în dezastru. Politicienii nu au niciun interes să toarne gaz peste foc, mai ales că 2012 este an electoral în SUA şi de aceea ei evită să aducă în discuţie astfel de subiecte delicate, dar foarte actuale.

Aşadar, problema gravă nu este neapărat cea a Greciei, care îşi poate reveni destul de repede după ce va stăpâni inflaţia iniţială, ci ea constă în faptul că „traiectoria” acestei ţări ar putea să „tenteze” şi alte state să urmeze acelaşi drum, cum ar fi Portugalia, Spania, Italia sau Irlanda, care sunt foarte şubrede la capitolul bancar şi cel al datoriilor. La reuniunea europeană care a avut loc de curând la sfârşitul lunii mai, oficialii zonei Euro au transmis fiecărei ţări membre să se pregătească pentru o ieşire probabilă a Greciei din UE. Grecia ar avea o fereastră de 46 de ore pentru a realiza aceasta; ieşirea ar fi anunţată într-o vineri, pe la 5 dupa-amiza, atunci când bursa din New-York se închide şi va dura până luni dimineaţa, când se deschid bursele asiatice. În acest timp, autorităţile greceşti vor trebui să calmeze panica ce va cuprinde populaţia, să introducă o monedă nouă, să recapitalizeze băncile, să oprească transferurile de capital peste graniţă şi să găsească totodată o cale de a plăti datoriile.
Pe de altă parte, pe data de 22 mai, în Parlamentul European a luat cuvântul politicianul britanic Nigel Farage, atrăgând ironic atenţia că moneda euro a fost creată în scopul creşterii economice şi a sporirii locurilor de muncă, dar că în realitate ea le distruge pe amândouă. El îndeamnă parlamentarii europeni să voteze pentru renunţarea la moneda euro, redând astfel demnitatea oamenilor, restaurând democraţia şi arătând că ideea monedei şi a Uniunii Europene a fost greşită. 

Videoclip YouTube

 
 
Dacă suntem atenţi la reacţiile din mass-media, observăm că tema socială dominantă se referă la faptul că nu mai sunt bani şi că guvernele nu sunt de niciun ajutor în această privinţă. Aceasta este însă o temă ce are ca ţel real ideea de a face populaţia să se simtă lipsită de speranţă şi de forţa de a acţiona pentru a se redresa. Declaraţiile de acest gen se bazează în special pe crearea sentimentului de frică; la un moment dat, ele propun  anumite soluţii globale (care să fie dirijate de „elita” masonică), ca „antidot” la colapsul bancar mondial. 
Ironia constă în faptul că situaţia de criză a fost creată chiar de această „elită” satanică a francmasoneriei mondiale şi ea se datorează în principal sistemului de credit şi de îndatorare, care este artificial. Oamenii trebuie să înţeleagă faptul că „crearea” şi controlul banilor se află în mâinile doar a câtorva persoane în această lume. Dacă aceste persoane – care sunt de fapt reprezentanţii familiilor ce au instaurat marile dinastii de bancheri, dintre care cele mai cunoscute sunt Rockefeller şi Rothschild – doresc să tipărească mai mulţi bani, ele pot face acest lucru foarte uşor. Ele chiar au acţionat în această direcţie, tipărind mai mult de 50 de trilioane de dolari, în încercarea disperată şi totodată nebunească de a evita colapsul sistemului lor financiar, care în prezent nu mai poate fi controlat. În realitate, „Iluminaţii” doresc o anumită instabilitate şi disfuncţionalitate financiară la nivel mondial. Aproape sigur ei vor să creeze recesiunea economică globală, care ar implica în mod automat acţiunile militare şi haosul economic, pentru a genera astfel condiţiile necesare pentru a instaura aşa-zisul Guvern Mondial.
Ca o confirmare a acestor supoziţii, este interesant să remarcăm faptul că doar în urmă cu câteva zile (pe data de 30 mai), dinastia bancară a familiei Rothschild a decis să investească 37% din acţiunile sale în afacerile celeilalte mari dinastii de bancheri din lume (Rockefeller), formând astfel un „parteneriat strategic” cu aceasta. Imensa suma care a fost implicată în această tranzacţie nu a fost divulgată. Detalii despre această „mutare” a cabalei satanice pot fi citite aici: http://uk.reuters.com

În timp ce „Iluminaţii” se agaţă încă de ideea că moneda euro este singura care mai poate salva ieşirea Greciei din UE, care acum apare ca fiind inevitabilă, unii membri ai „elitei” par să fi renunţat complet la interesul pentru zona Euro. Într-un articol din ziarul Financial Times (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Au9WCRh7dssJ:www.ft.com/cms/s/0/fadc71fc-a41e-11e1-84b1-00144feabdc0.html+&cd=1&hl=ro&ct=clnk&gl=ro#axzz1xNxmYFwS), fostul membru al grupului Bilderberg, Sir Martin Jacomb, recunoaşte că întregul efort de a salva moneda euro a fost în van şi adresează prin aceasta un apel celor 17 state „să se hotărască neîntârziat să revină la monedele naţionale”. Bătrânul „venerabil”, ajuns probabil la vârsta când „elita” nu-l mai poate speria în mod semnificativ, a fost încă de la început un sceptic al introducerii monedei unice. El afirmă că, după căderea monedei euro va fi necesar să se impună o „vacanţă bancară de cinci zile”, pentru a permite pieţelor financiare să absoarbă şocul generat de acest colaps. Pauza de cinci zile va fi necesară pentru a evita activităţile speculative care s-ar putea declanşa deja anticipat. Jacomb afirmă că pentru buna desfăşurare a lucrurilor va fi necesar ca toate cele 17 ţări din UE să revină deodată la moneda naţională şi să facă acest anunţ simultan, fără nicio avertizare prealabilă a pieţelor sau a populaţiei.
În realitate, nu e dificil de observat că grupul Bilderberg al „Iluminaţilor” este disperat să salveze moneda euro, pentru că ea reprezintă însăşi fundaţia agendei lor globale de dominare şi control financiar. În acelaşi timp, aceasta pare să fie doar o foarte abilă interpretare a rolului de  „bancheri grijulii” pe care ei şi l-au asumat, deoarece ţelul lor adevărat este chiar opus, în sensul că „elita” masonică doreşte colapsul întregului sistem financiar mondial, din raţiunile pe care le-am expus mai sus. Planul lor ascuns ar fi fost eficient dacă această prăbuşire economică mondială s-ar fi petrecut în mod controlat de ei, însă ceea ce are loc acum în lume este o „avalanşă” care le-a scăpat complet de sub control şi îi face să simtă fiori îngheţaţi pe şira spinării. Astfel, colapsul „programat”, deşi se va petrece, nu va mai servi interesele lor criminale, ci va constitui în mod paradoxal însăşi lovitura necesară pentru a rupe orice legătură a economiei şi finanţelor mondiale cu tumoarea „elitei” masonice, oferind în plus cadrul propice pentru eliminarea ei definitivă de pe această scenă.

Ecuaţia financiară complexă care tinde să zdruncine întreaga lume este în ultima vreme în mod activ şi direct prezentată, cu informaţii tulburătoare, mai ales de doi aşa-numiţi „whistleblowers”, adică de nişte persoane care deconspiră prin declaraţiile lor anumite secrete, fapte şi aspecte care luminează înţelegerea omului de rând şi îl determină să ia atitudine, strămutându-l astfel din inerţia şi letargia vieţii cotidiene în care se află. Aceşti doi „vestitori” ai transformărilor inevitabile pe piaţa economică şi financiară mondială sunt Benjamin Fulford şi David Wilcock. În mediul internaut, ei sunt bine cunoscuţi prin postările pe care le realizează cu regularitate şi de asemenea prin interviurile pe care le oferă unor posturi de radio. 

Benjamin Fulford, care trăieşte actualmente în Japonia, a fost redactor şef al revistei Forbes Magazine pe relaţia Est-Vest. El confirmă afirmaţiile lui Sir Martin Jacomb în ceea ce priveşte renunţarea la euro şi cele cinci zile de „vacanţă” bancară, adăugând în plus că situaţia financiară foarte tensionată la nivel mondial este în mod special amplificată în Japonia prin tentativele cabalei criminale de a crea panică în rândul populaţiei în legătură cu terorismul nuclear. El mai afirmă că singura ţară europeană, în afară de Germania, care are suficienţi bani să rezolve criza fără să depindă de restul lumii este Rusia. Fulford spune că, odată ce guvernul SUA va cădea şi dolarul se va prăbuşi, valuta de schimb internaţională va deveni yuanul chinezesc, numit și Renminbi. Conform spuselor sale, două surse guvernamentale de încredere l-au înştiinţat că acest lucru se va petrece în jurul datei de 16 septembrie 2012. 

Căderea dolarului va fi cel mai mare eveniment din istoria umanităţii şi de asemenea el va fi primul eveniment care va avea consecinţe directe asupra fiecărei fiinţe de pe această planetă. Practic, toate activităţile umane sunt controlate de bani, astfel încât colapsul unei valute nu poate trece deloc neobservat; cu toate acestea, problemele generate de căderea oricărei alte valute de pe piaţa actuală pot fi considerate simple intensificări ale vântului, prin raport la uraganul teribil pe care îl va dezlănţui căderea dolarului. Colapsul va fi global, deoarece căderea dolarului va antrena cu ea toate celelalte valute, pentru că în esenţă ele nu sunt diferite, ci sunt controlate de la aceeaşi „masă centrală” a bancherilor mondiali „Iluminaţi”.
În acest context, foarte interesantă este afirmaţia preşedintelui SUA, Barack Obama, care într-un interviu oferit în cadrul emisiunii 60 Minutes de la un canal TV a declarat încă de pe 4 ianuarie 2011 că „dolarul este de fapt o iluzie”, specificând că ceea ce a determinat criza financiară mondială în 2008 – cea a datoriilor imobiliare – nu a fost o problemă specifică Statelor Unite ale Americii, ci a fost o problemă a sistemului financiar în sine. (http://www.mmnews.de/index.php/english-news/7593-obama-dollar-just-an-illusion-)
Consecinţa imediată şi totodată dramatică a căderii dolarului va duce la „volatilizarea” tuturor bunurilor oamenilor, pentru că dolarul reprezintă actualmente valuta de rezervă a întregii lumi. El suportă economia globală, asigurând comerţul bunurilor peste tot în lume şi în special comerţul cu petrol, care reprezintă cam jumătate din ponderea comerţului mondial. În această direcţie, o situaţie foarte specială şi totodată elocventă, care ne atrage atenţia şi ne poate da anumite indicii importante, este că China a cumpărat în mod sistematic, în ultimii trei ani, cantităţi imense  de produse naturale cum ar fi lemn, cupru, metale preţioase, ori terenuri (mai ales în Africa) sau petrol. Este o dovadă indirectă a faptului că, la anumite niveluri, se cunoaşte deja felul cum vor evolua lucrurile în viitorul apropiat.

Mulţi economişti şi finanţatori sunt de părere că dispariţia dolarului ca valută de piaţă este prevăzută matematic şi ea este inevitabilă. Motivele sunt evidente: pentru ca sistemul fundamental al îndatorării să poată exista, guvernele – şi mai ales cel american – au trebuit să crească datoria statală an după an, întotdeauna la o dobândă de îndatorare mai mare de cât cea din anul precedent, astfel încât să nu se intre într-o spirală deflaţionistă a datoriilor, care ar conduce la moartea economiei. Atunci când se creează o „datorie”, se creează bani; iar atunci când o datorie este plătită, banii sunt „distruşi”. De aceea, vrând-nevrând, trezoreriile naţionale tipăresc din ce în ce mai mulţi bani, pentru a se menţine astfel ciclul financiar în mişcare. Tipărirea de bani este însă un lucru foarte delicat, care poate nu doar să ajute, ci şi să provoace dezastru, dacă este realizat fără discernământ. Tocmai de aceea, astfel de aspecte nu sunt decât rareori discutate de politicieni şi atunci doar în sotto voce. Iată însă că pe 1 iunie, fostul premier italian Silvio Berlusconi a făcut o declaraţie incendiară în acest sens: „Europa trebuie să ştie că Banca Centrală Europeană trebuie să înceapă să tipărească bani. Banca Centrală are acum altă misiune. Să vă spun ideea nebunească pe care o am: haideţi să începem să tipărim euro cu fabricile noastre de bani. Dar, dacă Europa nu va acorda atenţie cererii noastre, atunci noi [Italia (n.n.)] vom spune ’ciao, ciao’ şi vom părăsi zona euro. Ieşirea din UE nu va însemna sfârşitul lumii. Marea Britanie, de exemplu, este o ţară puternică şi ea nu a aderat niciodată la euro.” Declaraţiile lui Silvio Berlusconi sunt un „atac” pe faţă la economia mondială, căci o emisie necontrolată sau în orice caz, masivă, de euro pe piaţă, ar însemna un şir inepuizabil de probleme care ar implica în primul rând inflaţia, stocurile, locurile de muncă etc. Dar cel mai important element aici ar fi acela că „elita” criminală a masoneriei mondiale şi-ar prelungi influența financiară prin intermediul acestui sistem corupt şi dezastruos, pe care l-a infiltrat în ultima sută de ani în economia lumii. 
Aceste declaraţii vin şi pe un fond tot mai agresiv pe pieţele de capital, unde pare că nimic nu mai merge cum trebuie. Tranzacţiile în Europa aproape au încetat datorită scăderii dramatice a producţiei manufacturiere, aruncând indicii bursieri în zona neagră a disperării. În mod ironic, această cădere îşi are provenienţa mai ales în Marea Britanie, deși productivitatea ei în domeniu este renumită. 

Pe de altă parte, preşedintele Băncii Centrale Europene, care este Mario Draghi, a spus că banca nu poate „umple golul” lăsat de lipsa de poziţie şi activitate a statelor Uniunii în ceea ce priveşte fiscalitatea, ceea ce aduce zona Euro în pragul dezintegrării. Pentru a agita şi mai mult spiritele, el a spus că BCE nu va interveni pentru a opri tornada datoriilor băncilor din Spania, afirmaţie dublată şi de şefa FMI, Christine Lagarde, care a declarat că nu există nicio înţelegere între Spania şi Fond pentru un plan de salvare fiscală. De altfel, Spania deja nu mai are acces pe piaţa de obligaţiuni, dovadă în acest sens fiind nivelul foarte ridicat al dobânzilor la care ea se împrumută. Refinanţarea unor datorii de stat în valoare de 82 de miliarde de euro, susţinerea unor regiuni spaniole cu alte 16 miliarde de euro, precum şi sprijinirea sau recapitalizarea unor bănci aproape falimentare (cum ar fi Bankia), pare a fi o sarcină foarte dificilă pentru Spania, dacă nu chiar imposibil de realizat în condiţiile actuale. 
La toate acestea se adaugă o sumbră cădere a indicilor bursieri în SUA, deoarece economiile statelor sunt corelate. Cireaşa de pe tort a fost pusă de companiile de asigurări europene, care au refuzat să se implice în ceea ce priveşte transportul mărfurilor greceşti, argumentând că Grecia ar putea opta pentru un guvern anti-austeritate - la apropiatele alegeri anticipate care vor avea loc peste câteva zile -, care ar forţa ieşirea ei din zona Euro. Într-un astfel de caz, drahma grecească ar cădea dramatic faţă de euro, iar firmele de asigurări ar pierde sume imense. 

Totuşi, aşa după cum am spus, ieşirea Greciei din UE sau chiar căderea monedei euro nu ar însemna prea mult faţă de cataclismul economic provocat de colapsul dolarului. Se pare că lumea se află în pragul lui, deoarece la momentul actual s-a atins „vârful” rezistenţei financiare în privinţa datoriei guvernamentale ce afectează aproape orice ţară de pe glob, dar mai cu seamă Statele Unite ale Americii. Dobânzile au crescut foarte mult, iar aceasta conduce la hiperinflaţie. Semne ale acestei crize totale au început să apară încă de anul trecut, atunci când SUA au traversat în luna august o „sincopă” foarte periculoasă, dată de un nou nivel de îndatorare a ţării. Datorită presiunilor formidabile ale „elitei” masonice, în cele din urmă s-a ajuns la un compromis între taberele opuse ale politicienilor din această ţară, însă anul acesta este foarte probabil ca situaţia economică mondială şi problemele financiare care apar în cascadă să nu mai poată fi ţinute în frâu. „Ingineriile” financiare ale cabalei satanice mondiale au adus lumea în pragul falimentului, pentru a-şi săvârşi planurile odioase. În urma crizei pe care au declanşat-o în 2008, ceea ce s-a obţinut au fost probleme ale unor corporaţii de bănci şi firme; în prezent, ceea ce se profilează şi apare ca fiind iminent sunt probleme de ordin naţional. În acest context, Grecia va juca probabil rolul băncii Lehman Brothers (a cărui colaps a declanşat criza din 2008), iar guvernul american va juca rolul giganticei firme de asigurări AIG, care de asemenea a fost capitalizată în 2008, după căderea lui Lehman Brothers. 

Problema e că nu există practic soluţie de salvare, care să acţioneze după aceleaşi principii şi după acelaşi sistem financiar ca cel din prezent. Niciun guvern pe această planetă nu are capacitatea să absoarbă colosala datorie angrenată de-a lungul zecilor de ani de guvernul american, fără a mai vorbi de datoriile celorlalte state ale lumii şi mai ales a celor din Europa. Ce se va întâmpla atunci când nu va mai fi nici mâncare, nici combustibil pentru populaţia din oraşe, cu precădere a celor care trăiesc în metropolele lumii? Urmând scenariul unor situaţii asemănătoare de criză din trecut, care au fost însă cu mult mai puţin importante decât ceea ce va urma să se petreacă în curând pe piața economică și financiară, mulţi oameni vor suferi probabil şocuri psihice datorită faptului că ei nu s-au pregătit şi nu au anticipat această situaţie; alţii vor recurge la sinucideri, iar alţii se vor deda la acte de violenţă şi de vandalism. Cu alte cuvinte, aproape peste tot pe suprafaţa globului se va crea anarhie. De aceea considerăm că este important ca aceste lucruri şi adevăruri să fie cunoscute cât mai bine, deoarece astfel vom putea să gestionăm mult mai eficient situaţia în care ne aflăm, pentru a găsi cele mai bune soluţii chiar într-un mod anticipat. 
Pe măsură ce întreaga lume se va „trezi” şi va înţelege imensa fraudă a sistemului financiar, care a fost impus de „elita” masonică mondială, centrele financiare cele mai importante din lume vor fi practic distruse. Este foarte probabil că economia mondială va cădea – când totul se va declanşa - în decurs de numai câteva zile şi atunci chiar şi cei mai bogaţi şi mai aroganţi dintre preşedinţii de bănci şi de concernuri, care trăiau până la acel moment numai în lux, înconjuraţi de bogăţii imense, vor ajunge să se întrebe dacă vor avea ce să mănânce a doua zi.
Căderea guvernului federal al SUA va avea consecinţe dezastruoase asupra economiei naţionale şi, prin influenţă, asupra economiei mondiale. Atunci, din ce în ce mai multe guverne vor găsi necesar să-şi impună controlul asupra situaţiei naţionale proprii, astfel încât este de aşteptat că SUA vor pierde repede puterea, importanța şi controlul pe care le deţineau până atunci în lume. Sumele de bani care au fost create şi vehiculate în sistemul circulaţiei financiare vor deveni lipsite de valoare. Problema atinge însă aspecte civice importante, pentru că pensiile şi alte facilităţi se vor „evapora” atunci aproape instantaneu. 

Aceste aspecte sunt în general greu de „digerat” de către omul contemporan, care este comod şi arogant. Victimizarea sau acuzele nu sunt de asemenea o soluţie, pentru că nu rezolvă nimic, nu sunt constructive. A invoca „lezarea conştiinţei” sau faptul că prin aceste ştiri – care abundă de altfel pe internet – s-ar crea panică, ar însemna să fim ca cel ce vede că locuinţa lui a luat foc, dar totuşi nu-şi trezeşte soţia pentru a o salva, de teamă ca ea să nu se supere pentru că a fost deranjată din somn. Putem ignora realitatea, dar nu putem ignora consecinţele ignorării acestei realităţi. Chiar dacă elementele care au fost prezentate până acum par imaginare, ele vor începe totuşi să se manifeste destul de curând. Acest colaps va fi o problemă naţională a SUA şi totodată el va deveni fulgerător o problemă globală; în opinia experţilor financiari, el este o realitate care a devenit matematic inevitabilă.

Benjamin Fulford precizează însă că există deja alternative la această situaţie, care sunt aproape de finalizare şi de implementare. Astfel, aproximativ 140 de ţări (dintre care cele reunite în organismul BRICS – Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud sunt reprezentative) sunt decise să adopte un nou sistem financiar de tranzacţionare şi comerţ, bazat pe cinste şi echitate. Fulford trasează chiar şi liniile generale pe care le va urma noua situaţie creată: oamenii din afara SUA, care deţin dolari, vor primi contravaloarea sumei în aur, alături de un set de alte avantaje bancare şi valute alternative. De asemenea, euro va dispărea, iar ţările Europei vor reveni la moneda proprie. Acest lucru va fi urmat de o ştergere integrală a datoriilor statelor. 
Aspectele de ordin economic şi financiar sunt însă foarte strâns corelate cu acţiunile oculte din sfera serviciilor secrete sau a influenţei lor în special în Orient. Fulford, care se află în legătură cu aşa-numita Societate a Dragonului Alb din Asia – organizaţie ocultă ce acţionează de mult timp pentru eliminarea dominaţiei cabalei criminale în lume şi care are legături foarte importante pretutindeni în lume, până la nivel guvernamental -, afirmă că această organizaţie va juca un rol determinant în evenimentele următoare pe pământ. Serviciile secrete, cum ar fi CIA, vor fuziona cu filialele lor oculte din Asia, pentru a-şi asigura o minimă finanţare până vor reuşi să se restructureze astfel încât să devină din nou independente. Acest lucru va fi permis de Societatea Dragonului Alb şi de noul sistem financiar doar cu condiţia ca CIA să participe susţinut la masiva campanie de eliminare a sărăciei în lume, de oprire a distrugerii şi poluării mediului şi de răspândire a tehnologiilor revoluţionare, bazate pe energia liberă, care au fost în mod criminal ascunse până acum de către cabala masonică.

În prezent lupta este foarte strânsă şi, deşi semnele înfrângerii „Iluminaţilor” sunt evidente, totuşi situaţia este încă foarte periculoasă şi orice eroare ar putea sfârşi într-un dezastru la nivel planetar. „Elita” masonică nu este deloc dispusă să renunţe pur şi simplu la luptă (aşa cum a fost de altfel invitată în repetate rânduri şi în numeroase runde de „negocieri” pentru renunţare la putere), ci continuă să spere că va putea să deschidă un nou centru de influenţă financiară mondială în zona Pusan din Coreea de Sud. În plus, ea continuă să propage frica în populaţie prin manipularea opiniei publice, ori provoacă dezastre nucleare de genul celui de la Fukushima, din Japonia. Fulford, ca şi alţi „denunţători” ai sistemului actual corupt şi mincinos, speră că armata SUA şi serviciile secrete din această țară să dovedească faptul că ele sunt într-adevăr de partea bună a lucrurilor şi că vor acţiona în consecinţă, asumându-şi rolul de eroi şi protectori ai planetei noastre. 
Acest lucru este cu atât mai necesar, cu cât  dolarul american va ceda foarte curând şi la fel şi moneda euro. Totuşi, nu se poate da o dată exactă pentru colapsul monedei euro, ori a dolarului, pentru că aşa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată până acum şi prin urmare lipsesc modelele de referinţă. Se poate însă afirma că, cel mai târziu, evenimentul se va petrece peste câteva luni, deşi unele anunţuri au indicat luna iunie sau începutul lunii iulie 2012. Recomandarea generală în această situaţie este aceea de a avea monezi de argint la îndemână cu puritate de cel puţin 80%, care vor fi folosite în schimburile comerciale atunci când băncile vor cădea. Actualmente, suntem informaţi că detaliile noilor structuri financiare încă nu s-au finalizat; ele depind de fiecare ţară în parte, deoarece acestea sunt şi ele diferite. Moneda ţării va reflecta cu exactitate cantitatea de aur din ţara respectivă şi astfel valutele ţărilor vor fi reevaluate.

De asemenea, mai sunt încă multe detalii de pus la punct în legătură cu noul sistem în SUA. Unul dintre planurile de redresare economică naţională şi financiară (cunoscut şi prezentat îndeobşte sub acronimul NESARA) care a fost propus de guvernul american, nu este bun, deoarece el este corupt şi tinde către aceleaşi metode de înşelăciune şi corupţie ca cele de până acum. Există însă un alt plan care este ascuns guvernului, în care finanţele sunt abordate în mod diferit, iar sistemul este conceput de aşa manieră, încât el să contribuie realmente la evoluţia şi binele omenirii. Multe dintre ideile acestui plan sunt concepute de către experţi în finanţe, care sunt dăruiţi acestor idei novatoare de progres a omenirii. Cel mai probabil se va merge pe varianta că se va explica oamenilor în detaliu ce anume se propune pentru noul sistem şi apoi se va supune la vot.

Chiar dacă situaţia este deja foarte dificilă pretutindeni în lume, totuşi este necesar ca protestele să fie paşnice. Mişcarea „Occupy” este un exemplu în acest sens; de asemenea, recentele proteste ale studenţilor din Canada (Quebec) au luat o amploare fără precedent, dar încă se desfăşoară fără violențe notabile. Menţinerea echilibrului de reacţie este foarte importantă deoarece orice escaladare a evenimentelor în sensul violenţei nu va face decât să ofere oportunităţi „elitei” masonice să acţioneze în mod pervers prin manipularea şi minţirea maselor de oameni, ori prin valorificarea ferestrelor de timp oferite de astfel de evenimente, care adeseori au consecinţe tragice. În plus, „Iluminaţii” se străduie să limiteze cât mai mult drepturile şi libertăţile oamenilor, pentru a-şi asigura dominaţia pe suprafeţe cât mai mari ale planetei, mai ales acolo unde ele au de gând să nască anumite conflicte. De pildă, Constituţia SUA este deja suspendată pe o regiune de aproximativ 150 de kilometri în interiorul ţării de la graniţă, justificarea fiind protecţia împotriva terorismului; populaţia care trăieşte în aceste zone nu are practic niciun fel de libertate. Dacă „elita” criminală a masoneriei va fi împiedicată să mai creeze condiţii artificiale de război, atunci conflictele interstatale sau interetnice nu vor mai avea loc. Cei răi care doreau războiul vor fi înlăturaţi, iar averile lor vor fi confiscate. Totodată vor fi implementate tehnologii de avangardă, care vor cuprinde toate domeniile (medicina, sectoarele energetice, de producţie etc).
Odată cu modificările care sunt iminente, vor fi introduse multe proceduri cu care lumea nu este obişnuită şi de aceea este de o importanţă majoră ca toate aceste aspecte să fie aduse la cunoştinţa oamenilor, care îşi vor folosi discernământul şi vor înţelege că ceea ce se petrece acum în lume este extraordinar de important şi că întreaga planetă se află în pragul unor schimbări epocale. După cum afirmam, nimeni nu poate furniza date exacte în astfel de condiţii extrem de complexe şi nimeni nu poate certifica pentru o variantă sau alta, dar cu toate acestea se pot indica cele mai probabile linii de acţiune, care în unele privinţe sunt aproape certitudini. De pildă, ceea ce se ştie e faptul că atunci când noul sistem financiar la nivel mondial va fi în totalitate stabilit, va fi făcut un anunţ public despre aceasta. Sursele dau ca probabil acest eveniment în următoarele săptămâni.
Sursa puterii pe care o are cabala criminală a „Iluminaţilor” este un sistem financiar corupt, la care se adăugă „producerea” unor sume de bani care în realitate sunt fictive, pentru a menţine această putere în mâinile unui grup de bancheri înţeleşi între ei şi a unor asociaţi ai acestora din cele mai importante guverne ale lumii. Am arătat că reţeaua nefastă a răului (cabala masonică) a creat o datorie atât de mare, încât s-a ajuns la un punct de la care nu mai există cale de întoarcere. Tocmai din această cauză se poate spune că, în prezent, „elita” masonică a rămas fără nicio soluţie şi nu mai poate preveni colapsul global, pe care iniţial ea însăşi dorea să-l provoace, dar într-un mod controlat. Această neaşteptată sfărâmare a unui colos cu picioare de lut, care era vechiul sistem financiar corupt şi infestat de minciună, va fi de fapt o minunată oportunitate pentru ca omenirea să aibă acces la o nouă realitate, luminoasă şi total liberă.
Formidabilele mişcări de culise care au loc în prezent, ce pregatesc aceste evenimente cruciale pentru omenire, implică de asemenea şi aportul civilizaţiilor extraterestre care au decis să ajute umanitatea pe calea transformării ei spirituale. Se pare că o serie întreagă de dispozitive tehnologice, care vor contribui într-o primă fază la o asimilare mai uşoară de către oameni a noilor tehnologii revoluţionare, sunt deja pregătite şi aşteaptă să fie puse la dispoziţie de membrii Federaţiei Galactice a Luminii îndată ce noul sistem financiar al lumii va fi anunţat la nivel mondial. De asemenea, fondurile destinate anumitor direcţii fundamentale de refacere, pe care omenirea trebuie să le abordeze în perioada următoare sunt în aşteptare şi ele vor fi activate îndată ce înţelegerile dintre bănci şi noile organisme financiare vor fi semnate. Sursele de informare - care în principal se referă la mediul virtual al „blogosferei” şi al site-urilor de profil, deoarece mass-media oficială nu pomeneşte încă mai nimic despre astfel de aspecte - precizează că aceste uriașe fonduri sunt păzite cu strictețe. Pentru a se asigura că „elita” criminală masonică nu va atenta prin diferite căi oculte şi malefice la conturile respective, in care se află sume imense, un număr de fiinţe celeste - alături de echipele de securitate ale Federaţiei Galactice a Luminii - asigură protecţia lor eficientă. Odată cu trecerea la noul sistem financiar, unul dintre obiectivele principale va fi acela de a realiza primul contact dintre membrii civilizaţiilor ET benefice şi omenire. Suntem de asemenea informaţi că aceste activităţi sunt corelate cu cele ale fiinţelor din interiorul Pământului, care de asemenea au un nivel înalt de evoluţie spirituală.

Necesitatea informării oamenilor asupra situaţiei de drept este foarte importantă, pentru că atunci nu numai că ignoranţa lor va fi disipată, ci în egală măsură ei vor avea posibilitatea să aleagă drumul pe care să-l urmeze. În prezent, foarte multe fiinţe umane trăiesc „visul materialităţii”, fiind efectiv robite de iluziile şi tentaţiile sistemului social, economic şi politic în lume, care îi face să se identifice cu nişte „vise” efemere. În cele din urmă, viziunea materialistă asupra vieţii nu poate aduce decât suferinţă, deziluzie şi insatisfacţie. Problema este că aceste năzuinţe, aspiraţii şi ţeluri pe care cei mai mulţi dintre oameni şi le propun în perioada actuală, în rezonanţă cu modul lor de gândire şi de acțiune, sunt de fapt induse cu persuasiune şi în mod insidios de către „elita” masonică mondială prin intermediul metodelor de manipulare a opiniei publice, în care ea este expertă. Această operaţiune este pusă în aplicare mai ales de mass-media. După ce a fost coruptă şi „asimilată” de cabala criminală prin cumpărarea ei la începutul secolului trecut, presa mondială – iar mai apoi radioul și televiziunea - au realizat o formidabilă „conspiraţie a tăcerii” şi a ascunderii adevărului în aproape toate domeniile de activitate a omului. Minciuna, omisiunea şi înşelătoria au fost căile principale prin care populaţia a fost astfel „hipnotizată” şi „adormită” de către o mână de fiinţe malefice, ce au dorit supunerea totală a planetei. 
Există însă motive reale de speranţă. Aşa după cum arătam anterior, mai ales în ultimii ani s-a intensificat ceea ce am putea numi o „mişcare de rezistenţă” care tinde să devină tot mai activă atât în mediul virtual (forumuri, site-uri, blog-uri de informare), cât şi în cel social (revoluţii, proteste, mişcări ample, cum ar fi Mişcarea „Occupy”). Chiar şi mass-media pare să înceapă să se scuture de jugul corupţiei şi al tăcerii ce i-a fost impus. Atunci când canalul TV internaţional de ştiri Russia Today, care emite din studiourile din Moscova şi Washington, intră în detalii financiare şi de culise ale întunecatului grup Bilderberg al „Iluminaţilor”, e semn că într-adevăr lucrurile se îndreaptă spre un alt model al existenţei. 

Videoclip YouTube


 
Totuşi, posturile principale de ştiri continuă să fie loiale celor care le plătesc într-un mod foarte generos cu sume de ordinul a sute de milioane de dolari anual, pentru a păstra tăcerea asupra planurilor şi acţiunilor abominabile ale „elitei” masonice. De pildă, ziarul Washington Times prezintă evenimentul reuniunii grupului Bilderberg de anul acesta, însă „nu trădează cauza”, ci se menţine doar la nivelul unei informări de rutină. Acest lucru nu trebuie să mire însă prea mult, având în vedere că Don Graham – patronul acestui ziar de format mare – este el însuşi unul dintre membrii grupului Bilderberg, care a fost invitat la întâlnirea din acest an. De altfel, majoritatea preşedinţilor de concernuri sau trusturi media din lume sunt membri ai grupului Bilderberg, influenţând prin deciziile lor felul în care sunt prezentate știrile și evenimentele în lume.
Din fericire, există şi alternativa postării în mediul virtual a informaţiei adevărate. De exemplu, o foarte bună introducere şi prezentare sintetică în domeniu este făcută de Mark Dice, în acest videoclip:

Videoclip YouTube


 
În mod evident, lumea se află într-un punct crucial al evoluţiei sale. Apreciem că este poate pentru prima dată când „elita” întunecată a „Iluminaţilor” a calculat greşit planul de acţiune şi nu se mai află în poziţia de a folosi în folosul ei situaţia creată. Reprezentanţii civilizaţiilor ET care ajută Pământul în această perioadă foarte importantă au realizat mari presiuni asupra membrilor cabalei masonice pentru ca aceştia să înţeleagă faptul că dominaţia lor a ajuns la sfârşit. Chiar şi aşa, rezistența „Iluminaţilor” la această transformare fundamentală a omenirii este foarte mare şi ei fac tot ce le stă în putinţă pentru a crea în continuare mult rău, agăţându-se cu disperare de orice oportunitate li s-ar putea oferi, astfel încât să prelungească cât mai mult sclavia oamenilor sau chiar să câştige puterea totală, aşa după cum şi-au propus.
 
Totuşi, niciun regim corupt nu a putut supravieţui mult timp în lumina expunerii publice şi în prezent există suficiente dovezi care atestă fără nici cea mai mică îndoială că un mic grup de bancheri ai lumii, care se autointitulează „Iluminaţi”, controlează aproape în totalitate planeta şi resursele ei. Chiar şi cei mai înverşunaţi sceptici şi critici ai teoriilor aşa-zis „conspiraţioniste” - prin intermediul cărora s-a urmărit să se atragă atenţia asupra maşinaţiilor financiare, politice şi economice ale acestei „elite” criminale - vor trebui să recunoască faptul că au greşit enorm şi că în realitate ceea ce ei considerau a fi „închipuiri” şi „fantasmagorii” se dovedeşte a fi adevărat. 
Este îngrozitor să constatăm că lumea întreagă e condusă şi manipulată de un grup de psihopaţi care vor să omoare mai multe miliarde de oameni, pentru a dobândi astfel dominaţia şi puterea totală pe întreaga planetă. Planul lor a fost trasat în mod specific încă de acum 300 de ani şi a fost urmat cu o perseverenţă diabolică. Dificultatea îndepărtării acestei „elite” criminale este însă mare, datorită faptului că influenţa ei malefică a penetrat în toate structurile societăţii moderne, incluzând mass-media, guvernele şi instituţiile juridice. 

Chiar dacă perspectivele par a fi sumbre, noi considerăm totuşi că ele urmează o cale necesară pentru transformarea radicală a sistemului de gândire şi de acţiune a omenirii. Există de asemenea numeroase motive de optimism şi aspiraţie către ceea ce este nou şi luminos, deoarece în spatele acestor evenimente dramatice de natură economică şi financiară se duce de fapt o adevărată luptă nevăzută pentru pregătirea tuturor schimbărilor de poziţie a sistemului socio-economic mondial. O expunere înainte de momentul potrivit a acestor acţiuni complexe, care sunt efectuate de fiinţe umane dedicate binelui, în colaborare cu fiinţe extraterestre, ar însemna fără dar şi poate complicarea operaţiunilor mai ales prin crearea de panică şi de haos în lume. 
Totuşi, se poate spune la momentul actual că civilizaţiile ET care au decis să ajute omenirea în aceste momente foarte speciale ne sprijină şi în direcţii pe care noi, oamenii, nu am fi avut deocamdată nivelul de realizare tehnologică pentru a le aborda. Un aport excepţional al acestor civilizaţii ET este cel al atacurilor sistematice şi complet distructive asupra bazelor reptiliene şi ale hibrizilor reptilieni de pe fundul oceanelor ori din subteranele planetei, la care se adăugă de asemenea luptele teribile din spaţiul cosmic pentru anihilarea unor importante flotile de nave de transport şi de luptă reptiliene. În paralel, giganticele nave-mamă ale acestor civilizaţii ET benefice emit fluxuri foarte puternice de energie purificatoare şi elevată către întreaga planetă, ajutând astfel la echilibrarea vibraţiilor joase din aura ei, care ameninţă să o destabilizeze. Astfel de acţiuni complexe sunt realizate de anumite civilizaţii afiliate în organismul galactic denumit Consiliul Andromeda, precum şi de o facţiune foarte specială de luptători celeşti, care sunt fiinţe care nu au corpuri materiale, ci acţionează cu precădere în dimensiunile 4D şi 5D, reunite sub numele de Silver Legion (Legiunea de Argint). Vom reveni cu mai multe amănunte despre aceste civilizaţii, despre caracteristicile, planurile şi modurile lor de acţiune în episoadele următoare ale acestei serii de articole.

Avertismentele civilizaţiilor ET benefice, precum şi viziunile multor fiinţe umane sensibile, ori chiar profeţiile unor sfinţi din perioada recentă a omenirii ne atrag atenţia asupra succesiunii de evenimente care se vor petrece cu cea mai mare probabilitate începând din a doua jumătate a acestui an. Transformarea profund spirituală şi energetică a fiinţelor umane se va accentua din ce în ce mai mult şi ea va căpăta chiar unele accente care pot fi teribile în anumite zone ale planetei. Astfel, aşa după cum menţionam în articolul precedent, este posibil ca prin luna septembrie a acestui an (2012) economiile ţărilor să colapseze, datorită căderii dolarului şi a monedei euro. De asemenea, suprafaţa planetei va suferi anumite modificări. Sistemele economice, cele sociale şi guvernamentale, cele de sănătate şi cele juridice vor suferi schimbări radicale şi tot atunci vor începe primele dezvăluiri teribile ale secretelor care au fost mult timp ascunse omenirii, cum ar fi realitatea existenţei civilizaţiilor extraterestre şi a navelor cu care ele se deplasează (OZN), istoria vizitelor şi comunicării dintre pământeni şi aceste civilizaţii ET, adevărul despre originea rasei noastre umane, precum şi multe alte fapte şi elemente la care omul de rând nu a avut niciodată acces datorită aşa-ziselor raţiuni de „securitate naţională” şi de „secret de stat”, pe care puterea ocultă a francmasoneriei mondiale le-a impus liderilor politici. Mai apoi va urma o perioadă de mai mulţi ani, în care omenirea va trebui să depună eforturi pentru a se armoniza şi orienta corect pe noul drum al evoluţiei spirituale pe care l-a ales.

Un element important de menţionat este acela că, deşi civilizaţiile ET benefice deţin tehnologia necesară pentru a realiza cu uşurinţă o „resuscitare” a Pământului la condiţia de planetă curată şi armonioasă, totuşi ele nu vor proceda în acest mod, deoarece este necesar ca noi, fiinţele umane care locuim pe această planetă şi care am degradat-o în mod haotic şi foarte egoist, trebuie să învăţăm din această tristă experienţă şi, prin efort colectiv, să reuşim să redăm planetei noastre prospeţimea şi energia pe care ea le-a avut la început. Metodele bazate pe tehnologia 3D actuală nu mai sunt de niciun folos, pentru că distrugerea planetei (exploatarea resurselor ei naturale, poluarea apei şi a aerului etc.) a atins deja un nivel care nu mai poate fi refăcut în acest fel. Prin urmare, este necesară implicarea activă a locuitorilor planetei, care şi-au ridicat frecvenţa de vibraţie a conştiinţei şi care au înţeles modul corect de acţiune şi de convieţuire în lume. Noile tehnologii care au la bază energia liberă se vor răspândi foarte repede, pentru că ele deja există şi au fost create chiar de oameni, însă membrii cabalei criminale mondiale au ascuns şi au interzis în mod samavolnic, adeseori prin intermediul unui lung şir de crime, folosirea acestor tehnologii pentru binele omenirii. În paralel, pentru a sprijini cât mai mult acest proces de acomodare cu noile condiţii de viaţă şi cu tehnologiile revoluţionare la care vom avea acces în curând, alte civilizaţii extraterestre benefice, care sunt reunite în organizaţia denumită Federaţia Galactică a Luminii vor pune pentru început la dispoziţia oamenilor un număr de astfel de dispozitive energetice „de punct zero”, pentru ca tranziţia la noile realităţi ale vieţii să fie cât mai uşoară. 

Nimeni nu poate garanta că aceste predicţii ale evenimentelor viitoare, ori acţiunile civilizaţiilor ET care ne ajută se vor petrece întru tocmai, deoarece se ştie că în astfel de perioade, care sunt marcate de tensiuni, energii şi forţe extraordinar de complexe şi de intense, aproape nimic nu mai poate fi încadrat într-un tipar fix sau precis. Amânările sau, dimpotrivă, devansările evenimentelor sunt foarte posibile. Ceea ce se poate spune însă cu siguranţă este că aceste evenimente vor avea loc negreşit şi că în această direcţie drumul omenirii este deja bine trasat. Mai mult decât atât, actualmente se poate spune că profeţiile teribile care au fost făcute în trecutul îndepărtat al omenirii cu privire la timpurile pe care le trăim în prezent sunt în mare măsură modificate, în sensul că evenimentele care se vor petrece nu vor mai avea o notă atât de dramatică şi de sumbră, cel puţin din punctul de vedere al cataclismelor de natură geodezică sau cosmică. La acea vreme la care au fost făcute profeţiile respective, ele reprezentau liniile cele mai probabile de manifestare a evenimentelor, în conformitate cu ignoranţa şi negura din minţile fiinţelor umane, care trăiau într-o teribilă necunoaştere a realităţii. În ultima perioadă însă, acţiunile la unison care au fost realizate de mai multe organizaţii şi comunităţi spirituale (în această privinţă putem afirma fără falsă modestie că şcoala noastră de yoga ocupă un loc de frunte) au condus la o reală modificare de stare energetică şi de frecvenţă de vibraţie a omenirii la nivel global. Cu toate acestea, chiar dacă profeţiile apocaliptice nu mai sunt actuale - deoarece omenirea a intrat în prezent pe o linie temporală superioară ce implică un curs mult mai „paşnic” al evenimentelor teribile -, totuşi este necesar să continuăm în mod susţinut eforturile noastre ce implică tehnicile, programele şi acţiunile la unison care au menirea să contribuie la eliminarea lor chiar în totalitate. Acţionând în acest fel, noi urmăm practic o „scurtătură” foarte convenabilă a evoluţiei noastre pe planetă, care nu numai că ne scuteşte de marile greutăţi şi pericole pe care ar fi trebuit să le îndurăm în cazul manifestării evenimentelor apocaliptice menţionate în vechile profeţii, dar de asemenea ele ne asigură în paralel creşterea frecvenţei de vibraţie personală, ceea ce va duce la transformarea de stare şi de substanţă a fiinţei noastre în viitorul apropiat.

Totodată, înţelegerea corectă a acestor realităţi ne va lămuri mai bine şi în ceea ce priveşte natura ajutorului extraterestru pe care omenirea îl primeşte de la anumite civilizaţii ET benefice. Dezinformarea, precum şi anumite agende secrete cabaliste caută să introducă în această privinţă – printr-o abilă manipulare a opiniei cititorilor şi bazându-se pe un anumit grad de naivitate şi chiar de prostie al acestora – o opinie falsă, care se referă la faptul că în realitate aceste civilizaţii ET doar se prefac că ne ajută la început, pentru ca mai apoi ele să ne înrobească şi să dorească să fie recunoscute de noi, pământenii, drept zei. Astfel de aberaţii nu îşi au însă locul aici. Este adevărat că au existat şi încă mai există anumite civilizaţii ET care au planuri şi agende secrete de dominare şi supunere a omenirii şi care urmăresc să profite cât mai mult de pe urma degringoladei sociale şi economice care deja a atins un nivel de criză acută pe planetă, însă forţa coaliţiei extratereştrilor benefici este incomparabil mai mare şi tocmai de aceea lucrurile nu sunt lăsate să alunece pe o pantă dezastruoasă pentru omenire. Mai mult decât atât, transformarea spirituală a planetei şi a oamenilor împlineşte astfel un destin care este necesar în cazul Pământului.
Civilizaţiile ET benefice nu vin să ne ajute în ideea de a schimba ordinea stabilită de noi, oamenii, pe planeta noastră şi nici pentru a ne spune care să fie noua ordine pe care trebuie să o urmăm. Ele vin doar pentru a ne asista cu bunătate, dar într-un mod divin integrat, în vârtejul transformărilor care deja au început în lume. Prin urmare, aceste civilizaţii ET nu urmăresc să schimbe starea de lucruri de pe planeta noastră sau de pe alte planete pe care le ajută în mod asemănător, după felul în care se gândesc ele că ar trebui să o facă. În loc de aceasta, ele ne prezintă diferite modalităţi şi căi pentru a ne inspira în alegerile pe care dorim să le facem pentru viitorul nostru, ca civilizaţie aflată în pragul unor profunde transformări de natură spirituală. 
Felul în care vom acţiona noi în viitor depinde de tipul comunităţilor şi relaţiilor pe care le vom forma în timpurile ce vor veni, precum şi de modelele de gândire care se vor impune în subconştientul colectiv. Acestea sunt unele dintre metodele prin care civilizaţiile ET benefice obişnuiesc să ia „pulsul” omenirii şi al tendinţelor ei actuale. 
 
Ceea ce ne propun aceste civilizaţii este o lume care să fie mereu prosperă, în care fiecare fiinţă îşi trăieşte în mod liber şi fericit existenţa. Pentru a şti dacă oamenii îşi doresc cu adevărat aşa ceva, extratereştrii benefici trebuie să introducă mai întâi aceste concepte, idei şi tehnologii noi în conştiinţa colectivă a umanităţii, pentru ca ele să fie aflate şi cunoscute de oameni. Acest lucru este realizat în principal prin intermediul mesajelor transmise prin fenomenul subtil de „channeling”, în care anumite fiinţe umane ce prezintă o sensibilitate deosebită a percepţiei devin relee adecvate pentru transmisiile specifice ale unor civilizaţii extratrestre benefice. În acest fel, reprezentanţii civilizaţiilor ET benefice ne schiţează anumite posibilităţi pe care le putem îmbrăţişa în viitor, oferindu-ne o alternativă mult superioară la realitatea tragică în care se află omenirea în prezent. Totuşi – şi acest lucru trebuie subliniat -, civilizaţiile ET care vor să ne ajute nu ne impun una sau alta dintre posibilităţi; în ultimă instanţă, noi (oamenii) suntem cei care vom analiza şi vom decide care să fie drumul pe care dorim să-l urmăm în evoluţia noastră. De aceea, reprezentanţii acestor civilizaţii ET nu transmit niciodată prin intermediul „canalelor” lor umane promisiuni sau certitudini ale drumului pe care omenirea îl va urma în viitor. Cu toţii vom avea numai ceea ce vom alege la nivel colectiv, prin propria noastră determinare şi prin aspiraţiile pe care le vom manifesta în aceste timpuri cruciale. Ni se propune o lume lipsită în totalitate de poluare, o lume în care domneşte pacea absolută, calmul, armonia şi echilibrul, dar nu ni se promite că ele vor fi neapărat ale noastre, ci doar ni se oferă astfel oportunitatea de a alege dacă toate acestea sunt într-adevăr ceea ce dorim pentru noi înşine. 

Unii oameni, care au un mod mai întortocheat de gândire, vor spune: oare ce motive ascunse au aceste civilizaţii şi de ce vor ele să ne ajute? Nu există în realitate nicio motivaţie ascunsă, nicio agendă tenebroasă şi nicio dorinţă inferioară de stăpânire sau supunere a omenirii din partea acestor civilizaţii ET benefice. Singura lor „motivaţie”, dacă o putem numi aşa, este iubirea pentru semenii lor. Să nu uităm că aceste fiinţe sunt deja foarte evoluate prin raport la condiţia comună a fiinţei umane şi, în plus, ele nu subzistă, în cea mai mare parte a timpului, în dimensiunea fizică (3D), ci în cele superioare acesteia, adică în 4D, 5D şi chiar mai sus de ele. A pretinde că aceste fiinţe extraterestre vor să ne ajute din cine ştie ce motive obscure, care implică lumea fizică inferioară (3D) în care trăim noi acum şi în care există atât de multe probleme şi complicaţii, ar fi în totalitate lipsit de logică pentru nivelul de evoluţie spirituală al acestor fiinţe şi pentru modul în care concep ele realitatea universului. 

Eforturile conjugate ale acestor civilizaţii ET şi ale aliaţilor lor pământeni, precum şi ale „releelor” umane de răspândirea a informaţiilor şi ştirilor de această natură în lume au creat în ultimii ani o puternică „armadă” de luptă cu forţele întunericului, care sunt reprezentate de ordinul „Iluminaţilor”. Aspiraţia, entuziasmul şi nevoia de libertate s-au amplificat tot mai mult şi astfel un număr considerabil de fiinţe umane conlucrează în prezent într-o formulă foarte activă de idei, ştiri şi acţiuni spirituale. Este adevărat că, raportat la cele şapte miliarde de locuitori ai Terrei, acest număr nu este mare; totuşi, acţiunile specifice ale acestor persoane şi mai ales răspândirea informaţiilor corecte, care este esenţială în aceste timpuri pentru a trezi cât mai multe fiinţe umane în spiritul transformărilor iminente care urmează să aibă loc pe Pământ, determină efecte benefice în avalanşă care deja sufocă „elita” cabalistă. 
Ajutorul şi susţinerea acestor acţiuni de transformare a planetei vin din cele mai diverse domenii şi direcţii: IT, decodare, informare, channeling şi chiar de la unele surse guvernamentale. La toate acestea se adăugă acţiunile spirituale iniţiate de şcoala noastră de yoga în vederea anihilării efectelor dezastruoase ale influenţei malefice ale francmasoneriei mondiale. Aceste acţiuni specifice determină mutaţii profunde în ordinea şi natura evenimentelor, pentru că ele se bazează pe o cunoaştere autentică şi reală a legilor universale şi ale celor de evoluţie, făcând totodată apel direct pentru ajutor şi susţinere chiar la Sursa Supremă, care este Dumnezeu Tatăl.

Celelalte „canale” de susţinere a luptei împotriva cabalei criminale masonice sunt în general cunoscute pe internet prin intermediul blogurilor sau al site-urilor personale. În unele cazuri, aceste „relee” umane sunt numite starseeds, adică suflete care s-au încarnat pe Pământ în această perioadă, venind de pe alte planete din cosmos. Ele sunt fiinţe care au atins un înalt nivel de evoluţie spirituală, pe care l-au dobândit în existențele lor pe alte planete şi în alte galaxii. Misiunea lor este aceea de a asista şi a ajuta omenirea în procesul de transformare spirituală către o nouă eră a păcii şi a iubirii universale. Aceste fiinţe se încarnează în aceleaşi condiţii ca şi oamenii obişnuiţi, fără să aibă cunoştinţă despre adevărata lor origine ori despre scopul prezenţei lor pe Pământ. Cu toate acestea, genele ET sunt codate în ADN-ul lor după principiul activării „la semnal” şi ele sunt desemnate să le trezească conştiinţa la un anumit moment predeterminat din existenţa lor. Această „trezire” poate să fie lentă, gradată sau ea poate fi intensă, manifestându-se brusc. Indiferent de modalitatea de producere a „activării”, memoria identităţii reale a acestor starseeds este atunci actualizată în diferite proporţii, permiţându-le să-şi înceapă misiunea care le-a fost destinată pe Pământ. Totodată, accesul la cunoaşterea superioară a Sinelui este în cazul lor mult uşurat, ceea ce le permite să se ghideze intuitiv foarte bine în acţiunile pe care le întreprind. 
În cele mai multe dintre cazuri fiinţele starseed îndeplinesc rolul de „transmiţători” sau „relee” de contact telepatic cu membrii unor civilizaţii extraterestre benefice, care împărtăşesc prin intermediul lor ideile, gândurile şi sugestiile adecvate vremurilor transformatoare pe care le trăim în prezent. De obicei, astfel de persoane preferă să nu se implice în viaţa politică sau economico-financiară a societăţii, intuind cu claritate încă de la vârste fragede intenţiile ascunse şi malefice ale sistemului socio-cultural şi economic actual. Pe de altă parte, evoluţia lor spirituală este mult mai accelerată decât în cazul celorlalte fiinţe umane, deoarece fiinţele starseed au deja experienţa unor acţiuni similare, realizate pe alte planete în decursul timpului şi sunt astfel familiare cu procedurile şi tehnicile ce implică rafinarea şi expansiunea conştiinţei. De pildă, conceptele de nave stelare, de călătorii intergalactice, cele care implică feluritele fenomene de natură psihică sau cele care se referă la existenţa altor forme de viaţă în alte galaxii sunt perfect naturale pentru ele.

Problema cu aceşti „channelers” (care nu sunt toţi starseeds) este că, aparent, nu poţi fi niciodată sigur cât anume din ceea ce ei redau reprezintă mesajul real al civilizaţiilor ET şi cât anume este influența propriului lor mental. În această direcţie, părerea generală este că doar aproximativ 20% din ceea ce redau aceste relee umane este în conformitate cu ceea ce a fost transmis în realitate, iar 80% este plăsmuirea minţii lor. Celebrul ezoterist şi iniţiat în tainele culturii maya, Drunvalo Melchizedek, afirmă chiar că, în opinia lui, doar 1% din ceea ce spun aceşti channelers corespunde adevărului, iar restul reprezintă fabulaţia minţii lor subconştiente. 
Cu toate acestea, multe dintre mesajele acestor „canale umane de informaţie” coincid în idei, ţeluri şi chiar date. Fără îndoială, influența propriei minţi în momentul redării informaţiei primite nu poate fi pusă la îndoială, însă cu o anumită abilitate se poate discerne mesajul real dintre celelalte informaţii „de umplutură”. Unii channelers s-au impus în ultimii ani prin maturitatea, bunul simţ şi consensul mesajelor redate de ei cu realităţile lumii în care trăim. Dintre aceştia putem face în mod special referire la nume ca Greg Giles, Michael Quincey, Sheldan Nidle sau Mark Kimmel, însă lor li se adăuga o serie întreagă de blog-uri şi site-uri de informaţie valoroasă în ceea ce priveşte lupta împotriva cabalei criminale. În limba română există de asemenea câteva site-uri foarte bune de promovare a acestui tip de informaţie ezoterică şi de actualitate a luptei dintre omenire şi cabala criminală a „Iluminaţilor”, cum ar fi site-urile Active Information Media (AIM) şi Dimensiuni Paralele. „Tehnica” este de a sintetiza rapid aceste informaţii şi de a le transmite mai departe, astfel încât un mare număr de fiinţe umane să aibă acces la ele, realizând astfel un fel de „ţesătură” de acţiuni şi ajutor care să şubrezească tot mai mult influenţa şi puterea „Iluminaţilor”, până la dispariţia lor completă. Sursele de channeling au transmis în ultima perioadă, din informaţiile primite de la civilizaţiile ET benefice, că „elita” masonică ştie deja că a pierdut bătălia, dar că unii dintre membrii ei încă mai încearcă să producă un imens rău omenirii şi se agaţă cu disperare de orice posibilitate pentru a prelungi starea de haos şi de incertitudine care domneşte pe planetă.

Prin urmare, se pune întrebarea: cum anume se va rezolva situaţia, cum vor fi îndepărtaţi membrii cabalei criminale şi cum se va realiza acţiunea de „dezvăluire” a marilor secrete ale omenirii, cunoscută şi sub numele de „Disclosure”, atâta timp cât mass-media mondială se află încă sub controlul direct al „Iluminaţilor”? Răspunsul la această întrebare implică mai multe aspecte, care se intercorelează. Pe de o parte avem acţiunea energetică specifică a unor cicluri cosmice grandioase, care determină în plan energetic transformări uluitoare la nivelul frecvenţei de vibraţie a conştiinţei, ceea ce va conduce la o serie întreagă de modificări spectaculoase ale vieţii şi concepţiilor despre existenţă. Pe de altă parte avem ajutorul oferit de civilizaţiile ET benefice, astfel încât să realizăm acest salt vibrațional în condiţii cât mai favorabile. În strânsă legătură cu această asistență extraterestră, pe planeta noastră există grupuri din ce în ce mai mari de oameni care înţeleg bine natura transformărilor actuale şi care conlucrează în mod strâns cu fiinţele extraterestre pentru a realiza planul complex de edificare a unui nou Pământ. Aceste acţiuni trebuie să implice într-o primă fază eliminarea influenţei malefice a „Iluminaţilor” asupra unor mecanisme esenţiale de funcţionare a societăţii, dintre care cele financiare, economice şi politice sunt cele mai importante. Odată ce această mişcare din plan a fost făptuită, ea va fi urmată de aducerea la cunoştinţa întregii societăţi umane a adevărului ce a fost tăinuit cu grijă, referitor la toate faptele abominabile pe care francmasoneria mondială le-a pus în aplicare de-a lungul sutelor de ani, la toate proiectele ei satanice în ceea ce priveşte viitorul omenirii, precum şi la toate minciunile cu care ea a ascuns adevărul despre unele aspecte esenţiale ale vieţii, cum ar fi originea noastră adevărată, legăturile cu alte rase extraterestre, istoria reală a omenirii şi multe altele. Această acţiune este cunoscută sub numele: Dezvăluirea (Disclosure).

Cum se poate însă elimina această influenţă morbidă a cabalei satanice, care vrea să stăpânească întreaga lume? Fireşte, aceasta nu e posibil decât dacă se anihilează în totalitate acţiunile, legăturile şi puterea financiară a membrilor ei. În acest caz, metoda care va fi aplicată este radicală şi ar trebui să aibă efecte imediate. Această metodă se referă la arestarea în masă, sincronizată şi într-un timp foarte scurt (3-4 zile) a tuturor membrilor cabalei masonice de către coaliţia de forţe umane, asistată tehnologic de coaliţiile extraterestre benefice. Momentul realizării acestei acţiuni foarte eficiente nu poate fi cunoscut cu precizie şi aceasta din două motive: în primul rând, dacă el ar fi anunţat şi mediatizat, membrii cabalei ar putea să-şi ia măsuri preventive, care să complice planurile iniţiale ale „forţelor luminii”; cine ar mai sta la vedere să fie arestat, dacă ar cunoaşte cu precizie ziua şi ora când se va petrece aşa ceva? În al doilea rând, arestările masive ale membrilor masoneriei mondiale nu trebuie să înceapă decât atunci când toate elementele imensului „puzzle” pe care îl reprezintă situaţia actuală a omenirii sunt aşezate în ordine şi aşteaptă să fie definitiv asamblate. Orice sincopă sau eroare în acest sens ar putea avea consecinţe nefaste asupra viitorului civilizaţiei noastre, lucrurile putând să intre atunci pe o pantă foarte primejdioasă, care ar provoca un mare rău întregii planete, pentru o foarte lungă perioadă de timp. 
Chiar dacă aceste arestări au fost anunţate în mod repetat că vor începe la mijlocul lunii mai a acestui an (2012), ori cel târziu în luna iunie, totuşi trebuie să avem mereu în vedere că incredibila complexitate a factorilor care intră în această ecuaţie face ca orice predicţie să fie doar o probabilitate care depinde de nenumărate alte variabile pentru a se împlini. Până ce toate detaliile acestei acţiuni majore nu vor fi perfect stabilite şi aranjate, arestările nu vor începe. Ceea ce este însă necesar, e ca aceste arestări să fie realizate odată cu colapsul dolarului şi al monedei euro, pentru a profita de agitaţia teribilă care se va crea atunci şi pentru a nu oferi astfel timp „Iluminaţilor” să se regrupeze.
Atunci când vorbim despre necesitatea arestării membrilor „elitei” masonice trebuie totodată să avem în vedere faptul că aceştia nu numai că nu aşteaptă liniştiţi să fie arestaţi, ci ei chiar se străduiesc prin toate mijloacele să provoace haos, suferinţă, confuzie şi nenorocire în orice domeniu al vieţii umane. În acest fel, ei speră să profite de nivelul scăzut de vibraţie al conştiinţei majorităţii oamenilor, pentru a-şi menţine puterea şi influenţa prin semănarea minciunii, a dezinformării, a incertitudinii şi mai ales prin mijloace catastrofale.
„Iluminaţii” doresc cu orice preţ declanşarea celui de Al Treilea Război Mondial, care în viziunea lor satanică ar trebui neapărat să fie nuclear. În dezastrul care s-ar crea atunci, aproape nimănui nu i-ar mai păsa de arestări, ori de ridicarea frecvenţei de vibraţie a conştiinţei. În astfel de situaţii primează instinctul de conservare şi asigurarea hranei pentru ziua următoare. Acelea ar fi condiţii propice pentru „elita” masonică astfel încât ea să preia puterea la nivel mondial şi să dirijeze apoi în aşa fel evenimentele, încât în final să apară ca fiind „salvatoarea” din marasmul şi suferinţa în care omenirea a intrat. În asemenea condiţii ar fi într-adevăr foarte greu pentru a se anihila forţa şi influenţa „Iluminaţilor” la nivel mondial.

Din fericire, planurile lor de război – cel puţin în ceea ce priveşte exploziile nucleare – nu se vor îndeplini şi acest lucru reprezintă acum aproape o certitudine. Aceasta este posibil datorită controlului şi monitorizării foarte atente de către civilizaţiile ET benefice a bazelor şi instalaţiilor nucleare de pe suprafaţa pământului, astfel încât niciun focos nuclear să nu explodeze şi nicio rachetă nucleră să nu poată fi lansată cu succes.

Cabala criminală „testează” mai multe puncte „fierbinţi” care ar putea constitui tot atâtea posibilităţi de amorsare a conflictului mondial. Între acestea, Iranul şi Siria constitue ţintele principale. Atacarea facilităţilor nucleare ale Iranului a rămas o posibilitate activă pentru „elita” satanică a masoneriei mondiale, care în acest caz acţionează mai ales prin intermediul Statelor Unite ale Americii, chiar dacă Iranul a admis o nouă comisie de verificare a Autorităţii Nucleare din partea ONU.
Pe de altă parte, Israelul este o altă ţară care a devenit extrem de agitată şi nervoasă cu privire la înarmarea nucleară a Iranului. Israelul declară că singura modalitate acceptabilă prin care s-ar putea permite Iranului să-şi dezvolte industria nucleară ar fi aceea în care el închide toate uzinele de îmbogăţire a uraniului de pe teritoriul său şi recurge la combustibilul radioactiv din import. Marile puteri şi mai ales Israelul sunt îngrijorate de atitudinea Iranului, chiar dacă acesta participă la negocieri sau este de acord cu unele inspecţii ale facilităţilor sale nucleare, deoarece ele spun că acest lucru nu reprezintă deloc o garanţie a respectării angajamentelor pe care această ţară şi le-a asumat. Coreea de Nord a procedat la fel, negociind ani la rând cu Occidentul în legătură cu producerea armelor atomice şi în final tot le-a testat şi este preocupată în continuare să realizeze astfel de teste. Mai mult decât atât, recent (la sfârşitul lunii mai) ambasadorul SUA în Israel, Dan Shapiro, a afirmat că Pentagonul are un plan pentru intervenţia militară în Iran şi ar putea să facă uz de el, în cazul în care situaţia se înrăutăţeşte. El a spus că, preferabilă ar fi o soluţie diplomatică sau prin utilizarea diferitelor presiuni de ordin economic asupra Iranului, în loc de utilizarea forţei militare, însă America nu va ezita să facă uz de aceasta în cazul în care va fi nevoită. Planul despre care vorbeşte Shapiro s-ar putea foarte bine să fie de fapt planul SUA de invazie a 7 ţări (Irak, Siria, Liban, Libia, Somalia, Sudan şi Iran), pe care generalul Wesley Clark l-a dezvăluit într-un interviu din luna martie 2007 (http://vaccineliberationarmy.com). El a afirmat că prima parte a planului a fost pusă la punct după zece zile de la prăbuşirea Turnurilor Gemene din New-York (pe 11 septembrie 2001), dar mai apoi planul a fost extins astfel încât să cuprindă cucerirea şi altor naţiuni. Generalul Clark a spus că această invazie nu era deloc legată de organizaţia teroristă Al-Qaeda, ori de alte informaţii primite de la serviciile secrete, ci pur şi simplu pentru că armata SUA este atât de puternică, încât ea trebuie să-şi manifeste această forţă asupra altor naţiuni şi să le cucerească într-un interval de cinci ani, până în 2012.

Planul actual al Statelor Unite implică una dintre cele mai mari operaţiuni militare din timpurile moderne, care depăşeşte cu mult războaiele din Golf împotriva Irakului. Acest plan vizează în final Iranul şi în această idee Administraţia prezidenţială americană presează Senatul să ratifice Convenţia Naţiunilor Unite asupra Legii Mărilor, care a rămas nelegiferată din 1982. Astfel, regimul american actual spera să dobândească o nouă „armă” pentru a înfrânge Iranul, Rusia şi China. Ca răspuns la aceste acţiuni ale americanilor, Şeful Statului Major rusesc, Nikolai Makarov, a declarat că Rusia „îşi rezervă dreptul de a lovi fără avertisment sistemele de apărare antirachetă din Europa”. De altfel, comandamentul militar rus anticipează că SUA va ataca Iranul în această vară; ca urmare, Rusia şi-a deplasat deja o mare parte dintre trupe în Armenia, ţară care se învecinează cu republica islamică.

Posibilitatea unei intervenţii militare a forţelor occidentale reunite în Iran a fost discutată timp de luni de zile şi nu puţine au fost disensiunile chiar între opiniile aliaţilor. Israelul în mod special insistă asupra dreptului de a lovi militar Iranul atunci când şi dacă va considera necesar, atrăgând atenţia că nu va cere pentru aceasta permisiunea nimănui. Israelul se află astfel într-o alertă continuă şi insistă asupra unei intervenţii militare, dorind să forţeze şi intrarea SUA în acest conflict, mai ales pentru faptul că Iranul îi este un duşman declarat şi „tradiţional”. Unii se întreabă dacă nu va exista cumva o reiterare a „războiului de 6 zile” a Israelului, din 1967, prin care acesta a înfrânt usturător Arabia Saudită şi Egiptul, asigurându-şi Fâşia Gaza, Înălţimile Golan, controlul asupra Peninsulei Sinai şi partea de est a Ierusalimului. Pentru detalii în legătură cu această viziune a lucrurilor se poate consulta articolul excelent scris de Ray McGovern (http://www.opednews.com).
Totuşi, surse din Ministerul Apărării din Rusia au declarat că generalii ruşi nu cred că Israelul este capabil să înfrângă Iranul şi tocmai de aceea ei spun că cel mai probabil statul evreu va fi ajutat de intrarea SUA în război. Pentru imaginea în fața restului lumii, aparenta şovăială şi incertitudine a aliaţilor (dacă să atace sau să nu atace Iranul) se datorează ideii că, dacă va fi agresat militar, Iranul va lovi în orice ţară pe care o va considera un potenţial duşman, lucru ce va rezulta într-un conflict regional major, iar de aici într-un conflict la nivel mondial. În realitate, acesta este chiar planul pe care „elita” se străduieşte din răsputeri să-l pună în aplicare foarte repede, dar intenţiile ei au eşuat până acum datorită vigilenței civilizaţiilor ET benefice, precum şi a unui număr de fiinţe umane benefic orientate, care deţin o anumită putere de decizie şi de influenţă pe planetă, mai ales la nivel militar.

O altă „ţintă”, chiar mai atractivă decât Iranul este în prezent Siria. Ea apare ca fiind prima vizată de planul „Iluminaţilor”, apoi Iranul, apoi alte naţiuni. Dacă aruncăm o privire la alte războaie regionale sau confruntări care au avut loc până acum, recunoaştem acelaşi model pe care SUA (în realitate „elita” care foloseşte această sărmană ţară pentru a-şi realiza ţelurile abominabile asupra omenirii) l-au urmat în dorinţa lor de dominare a întregii lumi. Programul nuclear al Iranului pare să fie pretextul războiului pe care SUA vor să-l declanşeze în această vară sau cel târziu după luna noiembrie a acestui an, în conformitate cu unele informaţii secrete care au „transpirat” în presa online. Până atunci, Siria cu problemele ei - pe care le trenează de mai bine de un an de zile - reprezintă în viziunea „Iluminaţilor” un focar ideal de amorsare a războiului regional şi apoi al celui mondial. Recentul masacru de la Houla, în care au fost omorâţi cel puţin 109 oameni – printre care femei şi copii - şi care a fost orchestrat aproape la vedere de comandourile CIA, demonstrează acest lucru cu prisosinţă. Aceea a fost o acţiune abominabilă, o provocare a „elitei” masonice care a sfidat opinia întregii lumi. Preşedintele Assad a fost cel găsit vinovat pentru acele crime odioase, când aproape fiecare sirian ştie că acest lucru nu este adevărat. De altfel, în una dintre rarele lui cuvântări de după începerea violențelor în Siria, preşedintele Bashar al-Assad a făcut pe 3 iunie, în faţa noului parlament al ţării, unele declaraţii elocvente despre implicarea intereselor străine în ţara sa: „Poporul sirian e inteligent. Un popor cu o civilizaţie atât de complexă precum a Siriei nu e un papagal şi nu va accepta comenzi din afara graniţelor. Poporul sirian e civilizat. Ei nu sunt”. El a mai adăugat: „Duşmanul e acum în interiorul ţării. Riscăm un război din afara graniţelor”, avertizând astfel la pericolele enorme ale declanşării unui astfel de război.
Dorinţa de a ataca Siria, sub pretextul instaurării democraţiei şi a libertăţii populaţiei este un subiect pe ordinea de zi a marilor puteri. Deşi iniţial SUA s-au pronunţat pentru soluţii diplomatice, după numai o zi se pare că au revenit, afirmând că cel mai probabil vor ataca Siria, trecând astfel peste autoritatea rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU.

Pe de altă parte, poziţia Rusiei şi a Chinei este în total dezacord cu cea a americanilor. Ceea ce se petrece în prezent în Siria este oarecum o copie la indigo a ceea ce s-a petrecut în 1999 în Kosovo, când SUA şi NATO au intervenit în fosta Iugoslavie fără să aibă un mandat de la Consiliul de Securitate al ONU. Cu alte cuvinte, ignorând cu aroganţă orice autoritate mondială - pentru că acesta este modul specific de acţiune al francmasoneriei mondiale -, SUA se pregăteşte să declanşeze un nou conflict armat, care de această dată poate să devină extrem de periculos. Ambasadorul Statelor Unite la ONU a declarat că, dacă Rusia şi China nu se hotărăsc să participe alături de ţările din Occident la sancţionarea dură a Siriei pentru nerespectarea „democraţiei” şi a atrocităţilor care se petrec în această ţară, atunci SUA şi aliaţii ei (NATO) îşi rezervă dreptul de a ataca militar Siria fără să mai ţină cont de decizia Consiliului de Securitate, adică aşa cum au făcut cu 13 ani în urmă în Kosovo. În realitate, informaţiile transmise pe internet ne arată faptul că până în prezent acest război (fie cu Siria, fie cu Iranul) ar fi trebuit să înceapă demult, însă repetatele tentative ale cabalei satanice de a declanşa explozii nucleare ori de a crea pretexte viabile pentru război au eşuat în mare parte datorită vigilenței şi tehnologiei ET foarte avansate, care nu a permis acest lucru.

O altă modalitate satanică de a crea premizele unui război mondial are legătură cu acţiunile de terorism nuclear, puse în scenă de maşinaţiile cabalei criminale. Astfel, ultimele informaţii ne arată că uzina foarte secretă de producţie de plutoniu de la Rokkasho Mura din Japonia este în plan să devină ţinta unui bombardament cu un focos nuclear de provenienţă rusească, ceea ce ar provoca radiaţii devastatoare şi o adevărată catastrofă pentru America de Nord. În prezent se ştie că marele cutremur de anul trecut din Japonia - urmat de tsunami-ul care a devastat țara - a fost provocat nu de un eveniment natural, ci de nişte explozii nucleare dirijate. Se pare că o serie întreagă de servicii secrete, printre care NSA, Royal Navy şi Biroul Agenţiei Navale din SUA plănuiesc repetarea acţiunii, în care America de Nord şi Nordul Europei vor avea teribil de suferit de pe urma contaminării radioactive, la un nivel foarte ridicat astfel încât să inducă repede îmbolnăvirea de cancer şi reducerea numărului populaţiei. Deja în nordul statului Indiana din America de Nord se înregistrează niveluri de radiaţie extrem de ridicate care, aparent, nu au nicio explicaţie. Detalii despre această situaţie pot fi aflate de aici:

Videoclip YouTube

 

 
Lupta pentru îndepărtarea „Iluminaţilor” capătă astfel accente teribile şi chiar dramatice, însă credinţa noastră neabătută este că felul în care se desfăşoară forţele şi evenimentele la nivel mondial şi la nivel cosmic atestă fără nicio îndoială victoria totală şi definitivă a omenirii împotriva cabalei masonice.

Pentru a realiza aceasta este imperios necesară îndepărtarea „elitei” şi revelarea adevărului către întreaga populaţie a lumii. Dovezile în ceea ce priveşte existenţa „elitei” masonice criminale şi a acţiunilor ei abominabile au fost strânse cu grijă şi o parte dintre ele au fost prezentate de mai multe persoane prin diferite canale de informare în mediul virtual. S-a intentat astfel un proces împotriva „Iluminaţilor” şi în cele din urmă acesta a apărut online, fiind susţinut la Curtea Districtului de Sud a Statului New-York. David Wilcock, la care ne-am referit în unul dintre episoadele anterioare, s-a interesat în mod deosebit despre acest subiect şi despre acest proces, acţionând cu multă tenacitate şi cu mult curaj. În mod neaşteptat, el a fost contactat chiar de unul dintre personajele-cheie ale declanşării acestor procese, Neil Keenan, care i-a furnizat toate dovezile necesare, incluzând anumite fotografii tulburătoare. Wilcock a prezentat concluziile sale finale la adresa www.divinecosmos.com, în secţiunea intitulată Financial Tyranny (Tirania financiară), însă acest site a fost încă de la început suspendat indefinit şi nimeni nu doreşte să ofere informaţii cu privire la motivul pentru care s-a recurs la o astfel de discriminare.
Intrând în acest cerc foarte strâns al informaţiilor la vârf, care sunt foarte sensibile şi importante, Wilcock a fost pus în contact cu anumite surse din interior, care i-au furnizat pe parcursul ultimului an informaţii extrem de importante cu privire la ceea ce se întâmplă acum în lume la nivelul „elitei”, precum şi despre arestările care vor începe în cel mai scurt timp. Informaţiile pe care Wilcock le-a împărtăşit în mare parte în mediul online arată cât de amplu şi minuţios este planul conceput în legătură cu aceste arestări, dar în acelaşi timp cât de dificil este el de făptuit astfel încât totul să se desfăşoare fără probleme.

La puţin timp după ce David Wilcock a publicat concluziile investigaţiei sale, oferind primele interviuri în acest sens, un alt insider (persoană din interior, adică o persoană care lucrează în chiar structurile secrete - de obicei militare şi guvernamentale -, având acces direct la anumite informaţii de cea mai mare importanţă cu privire la planurile care sunt realizate) a apărut în mediul de informare virtual şi chiar a început să dea interviuri (prin telefon). Din motive lesne de înţeles, identitatea reală a acestui insider trebuie să rămână ascunsă deocamdată; el se prezintă însă cu numele Drake, face parte din categoria „băieţilor buni” de la Pentagon şi are sarcina să informeze şi să pregătească lumea pentru ceea ce aceasta are de făcut în perioada următoare, după ce se vor declanşa operaţiunile de arestare şi de modificare a sistemului financiar şi economic mondial. Pentru securitatea acestor operaţiuni şi pentru buna lor desfăşurare este necesar ca aceşti insiders să ofere cât mai puţine informaţii, care totuşi să fie suficiente pentru a permite oamenilor să-şi formeze o idee corectă despre ce se întâmplă în prezent în lume. Acesta este de altfel cel mai sensibil punct dintre toate, întrucât alianţa care formează gruparea benefică din structurile militare şi guvernamentale (mai ales din cadrul Statelor Unite ale Americii) este foarte atentă la reacţia publică ce va apare imediat după declanşarea evenimentelor. Ceea ce se ştie însă în mod sigur este faptul că procesele intentate de Keith Scott şi Neil Keenan împotriva „elitei” masonice mondiale reprezintă o parte importantă a acestui plan. Scopul facţiunii benefice este de a înapoia oamenilor bogăţia lumii, care a fost furată de către „elita” criminală a francmasoneriei, precum şi de a netezi drumul pentru dezvăluirea noilor tehnologii revoluţionare şi implementarea lor în viaţa de zi cu zi. Aceste obiective sunt corelate de asemenea cu atenta monitorizare a arsenalului nuclear de către extratereştrii benefici, care şi-au oferit ajutorul în acest sens. Realizarea cu succes a acestor obiective ar transforma radical biosfera planetei noastre şi ar marca pătrunderea într-o aşa-zisă Eră de Aur a omenirii.

Drake pare să se fi descurcat foarte bine în acest sens, chiar dacă – aşa cum era de aşteptat – au intervenit destul de repede felurite „replici” şi acuze la adresa lui. Însă bunul simţ al celor afirmate de el, precum şi gradul lor de actualitate se impune de la sine, spulberând „criticile” şi „persuasiunile” care au apărut între timp. Aceste „critici” se bazează – cum altfel? – pe faptul că arestările anunţate nu s-au petrecut încă. Aşa după cum am arătat, nimeni nu poate cunoaşte cu precizie când anume se vor petrece ele.

Statutul de insider al lui Drake vorbeşte de la sine. Drake face parte din structurile militare secrete şi a lucrat în domeniul nuclear, la proiecte cu un foarte înalt nivel de securitate, ceea ce îl face de mare încredere în rândurile armatei. De asemenea, el a luat parte la războiul din Vietnam, a fost combatant activ şi chiar a fost rănit în acel război. A intrat în sectorul Informaţiilor la începutul anilor ’90 şi de atunci a avansat în funcţie până la un nivel foarte înalt. Sursele sale sunt anumite persoane din poziţii guvernamentale-cheie, precum şi o parte din vechea reţea de spionaj folosită în timpul Războiului Rece. De asemenea, el se află în legătură şi cu o serie de canale importante de informaţie care oferă date militare, politice şi civile. Ceea ce el a împărtăşit în mediul online în ultimele luni, mai ales în ceea ce priveşte arestările „Iluminaţilor”, care vor avea loc foarte curând, au reprezentat informaţii la cel mai înalt nivel care au fost verificate cu mare atenţie. În astfel de cazuri, partea dificilă este aceea că afirmaţiile trebuie demonstrate, dar în acelaşi timp sursa care le-a oferit trebuie să rămână anonimă. Din fericire, Drake pare să ştie cum să facă acest lucru destul de bine, întrucât informaţiile oferite de el s-au verificat încrucişat cu informaţiile primite de la alte surse în mod independent.

Reacţiile declanşate de dezvăluirile lui Drake nu sunt greu de imaginat. Principalele canale de ştiri din mass-media au categorisit aceste informaţii în fel şi chip, mai puţin ca fiind adevărate. După sistemul arhicunoscut de manipulare a opiniei publice şi de ridiculizare a celor care sunt ca nişte ghimpi în coastă pentru „elita” criminală, care conduce aceste trusturi mass-media, Drake a fost şi el denigrat în toate felurile. Principala acuză a fost aceea că el încearcă să creeze probleme sociale prin jocul imaginaţiei sale şi prin intermediul postărilor pe internet. În partea a IV-a a acestei serii de articole s-a arătat că toate canalele media naţionale sunt controlate de cabala criminală a masoneriei şi, prin urmare, informaţiile oferite lumii întregi prin intermediul lor sunt şi ele contrafăcute, astfel încât să servească interesele stăpânilor lor. Drake ştie personal cum funcţionează aceste lucruri, doarece el însuşi a fost implicat în câteva dintre aşa-numitele „incidente internaţionale”, care au fost prezentate complet altfel decât s-au petrecut în realitate.

Informaţiile pe care el a început să le prezinte în ultimele luni cu privire la arestările care vor avea loc fac parte dintr-un plan complex, de care el a luat cunoştinţă în urmă cu mai mulţi ani şi din care a fost invitat să facă parte. Acest plan a fost conceput în urmă cu mai bine de 30 de ani (mai precis, încă din anul 1979) de anumite persoane din structurile de vârf militare şi administrative, care ştiau încă de atunci direcţia în care se îndreaptă omenirea şi care tocmai de aceea au luat hotărârea să prevină această decădere care ar putea duce chiar la anihilarea ei şi a civilizaţiei de pe suprafaţa pământului. Ideea principală a planului este aceea de a oferi fiinţei umane libertatea care i-a fost răpită tot mai mult în ultimele sute de ani.
La întrebarea: Cine este Drake şi ce autoritate are el pentru a-şi permite să facă astfel de afirmaţii şi dezvăluiri? se poate răspunde prin câteva puncte de bun simţ: este un drept constituţional pentru fiecare persoană să contribuie la îndepărtarea unei conduceri represive, mai ales dacă aceasta este guvernamentală; mai apoi, este o problemă de moralitate, care ar trebui să ne motiveze pe fiecare dintre noi să luăm atitudine faţă de furtul calificat pe care îl fac „Iluminaţii”, jefuind naţiunile lumii; în plus, astfel de acţiuni nu au un caracter personal şi egoist, deci ele sunt altruiste; dezvăluirile de acest gen contribuie la edificarea viitorului de aur al omenirii. Având în vedere aceste aspecte, informaţiile lui Drake despre arestările „elitei” masonice şi despre celelalte elemente pot fi văzute în lumina unei orientări juste, prin care se doreşte cu adevărat binele omenirii.

În legătură cu arestările, Drake a spus că va oferi informaţii prin anumite canale media cu 24 de ore înainte de începerea acestei acţiuni de amploare. Întreaga operaţiune a fost denumită: Operation Green Light (Operaţiunea Lumina Verde). Arestările vor însemna de asemenea un efort coordonat cu multe alte ţări de pe suprafaţa planetei, precum şi cu membrii civilizaţiilor extraterestre benefice, cu care „alianţa adevărului” - adică gruparea celor buni din structurile militare şi guvernamentale – conlucrează îndeaproape, în vederea desfăşurării cât mai exacte a acţiunii. În această conlucrare, ET benefici au distrus bazele reptiliene din subteran şi de pe fundul oaceanelor, contribuind astfel într-un mod important la planul de eliberare a fiinţelor umane de sub tirania fricii şi a controlului opresiv, impus de reptilieni şi de acoliţii acestora, care sunt „Iluminaţii”. Desigur, ne-am putea întreba de ce nu au acţionat aceşti ET benefici până acum, adică de ce nu au distrus ei acele baze mai devreme. Astfel de operaţiuni nu se fac însă la întâmplare, întrucât există o „directivă” cosmică, prin care se interzice intervenţia în treburile unei alte civilizaţii din planul 3D (fizic), deoarece în felul acesta s-ar viola liberul ei arbitru. Totuşi, această directivă fundamentală a fost modificată în ultima perioadă, astfel încât să nu se mai permită distrugerea unei civilizaţii întregi (prin declanşarea unui război nuclear) din cauza atitudinii inconştiente a unui mic grup de fiinţe orientate malefic, aşa cum s-a petrecut de mai multe ori în alte părţi ale galaxiei şi chiar în interiorul propriului nostru sistem solar.

Modificarea directivei (care în cartea lui Sal Rachele: Transformări planetare 2012 – 2030 este numită „dispensa divină”) a avut loc în anul 1950, deci destul de repede după intrarea omenirii în „era atomică” şi a posibilităţii distrugerii nucleare. Într-o primă fază, civilizaţiile ET benefice au intervenit mai ales în direcţia prevenirii declanşării unui război atomic, deoarece acesta ar fi putut anihila cu uşurinţă toate cuceririle, eforturile şi evoluţia civilizaţiei umane de până atunci. Modul lor de operare poate să pară de multe ori „magic” pentru fiinţele umane care nu au acces la un nivel foarte avansat de tehnologie: sistemele de declanşare nu funcţionează, cele de alimentare cu energie par dintr-o dată că „au murit”, butonul „Fire” nu merge, ori focoasele nucleare devin brusc inactive. În septembrie 2010, renumitul cercetător şi ufolog Robert Hastings a ţinut o conferinţă în care a vorbit numai despre acest subiect, prezentând de asemenea înregistrări video ale acestui tip de evenimente. În principal, el s-a referit la faptul că deasupra silozurilor cu rachete nucleare balistice adeseori apar OZN-uri (indiferent de ţara în care se află silozurile de rachete nucleare, deci se exclude varianta că ar exista un „duşman” care vrea răul celorlalţi), iar după apariţia OZN-ului rachetele respective nu mai funcţionează. Alte elemente pot fi aflate de aici: http://www.ufodigest.com. Hastings aduce în plus numeroase mărturii ale soldaţilor şi personalului din astfel de baze militare de înaltă securitate, care au fost martori la acele evenimente.
Toate acestea s-au petrecut de fiecare dată atunci când omenirea s-a aflat la un pas de declanşarea unui devastator război atomic, ori a unor accidente nucleare teribile. Acţiunile OZN-urilor sfidează orice logică, dar ceea ce este important e că focoasele nucleare nu au explodat. Chiar şi Apollo 13 a suferit un „tratament” similar, de anihilare a intenţiilor distructive pe care le avea, deoarece modulul respectiv purta un focos nuclear ce urma să fie detonat pe Lună, pentru a se urmări cum se comportă satelitul din punct de vedere seismic. Luna este însă foarte locuită, în ciuda „publicităţii” care i se face, de corp cosmic rece, gol şi părăsit. Deoarece atmosfera ei este foarte rarefiată, particulele încărcate radioactiv - ce ar rezulta în urma unei explozii atomice - nu ar întâmpina aproape nicio rezistentă la împrăştiere, aşa cum se petrece în atmosfera Pământului. Acest lucru ar produce mari probleme pentru activitatea civilizaţiilor extraterestre, care este foarte intensă pe partea întunecată a Lunii, adică acolo unde decolează şi aselenizează fără încetare sute şi chiar mii de nave ET (OZN-uri). De altfel, dovezi elocvente despre prezenţa extraterestră pe Lună sunt reunite într-un documentar de excepţie, intitulat Celestial, regizat de Jose Escamilla, care va apare în luna iulie 2012 şi în care pentru prima dată sunt prezentate fotografii color ale Lunii, fotografii ale unor structuri artificiale ridicate pe Lună, a ceea ce ar putea fi asimilat cu vegetaţie lunară, ori dovezi ale prezenţei unei atmosfere lunare. Trailer-ul acestui documentar poate fi urmărit aici:

Videoclip YouTube


Într-unul dintre interviurile sale, David Wilcock afirmă că cele două mari superputeri ale lumii (SUA şi URSS) au încheiat Războiul Rece atunci când au constatat că rachetele lor balistice intercontinentale deveniseră inactive, fiind anihilate de-a lungul anilor de către OZN-urile extraterestre. Imediat după încheierea Războiului Rece, în 1990 s-a descoperit apariţia unei gigantice mandala a lui Sri Yantra pe fundul unui lac secat din America. Acest fenomen excepţional şi cu totul inexplicabil pentru mintea omului de rând, dar care are profunde semnificaţii şi conotaţii pentru cei care sunt iniţiaţi, poate fi studiat în filmul de mai jos, unde vor putea fi văzute de asemenea şi câteva fotografii ale locului şi ale mandalei respective.  

Videoclip YouTube

În ultimii 20-30 de ani lucrurile au degenerat însă foarte mult, ajungând în pragul colapsului actual. „Iluminaţii” fac în realitate jocul reptilienilor, plănuind o invazie ET a acestora şi un război nuclear. În aceste condiţii, directiva a fost aplicată direct şi dur, eliminându-se prin atacuri succesive toate bazele reptiliene şi distrugându-se de asemenea un mare număr de nave şi baze cosmice care le aparţineau acestora. După cum se ştie, acţiunile de acest gen au început încă din luna august 2011.

Pe de altă parte, bazele respective nu erau numai reptiliene, ci şi umane; în ele existau de asemenea şi fiinţe hibride, care deşi erau umanoide, aveau totuşi puternice caracteristici reptiliene în informaţia ADN-ului lor. Armata SUA a avut iniţial o colaborare cu reptilienii, însă mai apoi şi-a dat seama că aceştia nu respectau deloc înţelegerile iniţiale. Din nefericire, tehnologia reptilienilor era cu mult mai evoluată decât cea terestră, astfel încât problema devenise spinoasă. În acea fază au intervenit civilizaţiile extraterestre, anihilând fizic toate aceste baze reptiliene şi eliminând astfel nişte focare foarte periculoase şi nocive de influenţare psihică a maselor de oameni, precum şi de susţinere logistică şi cu personal a unor acţiuni profund malefice, îndreptate împotriva omenirii.

De asemenea, Drake a oferit informaţii preţioase care confirmă o dată în plus situaţia financiară dezastruoasă a economiei Europei şi a Statelor Unite ale Americii. El spune că SUA sunt o naţiune creditoare, care în realitate este falită, însă acest lucru este ascuns cu bună ştiinţă oamenilor de rând. Banii din SUA nu au acoperire, pentru că ei sunt „virtuali”: se schimbă pur şi simplu nişte biţi în informaţia de pe servere şi mai apoi apar bani în diferite conturi.
Situaţia băncii centrale a Statelor Unite e chiar mai rea decât cea din Europa. Drake spune că modificarea sistemului financiar este în curs de desfăşurare şi chiar au existat anumite speculaţii că Rusia (care face parte din rândul ţărilor afiliate în BRICS) a avut în mod neaşteptat bursa închisă mai mult timp pentru că dorea trecerea la noul sistem financiar mondial. El precizează însă că oprirea bursei s-a petrecut deoarece marele bancher George Soros a declanşat un atac organizat asupra rublei ruseşti, pentru a o slăbi şi chiar pentru a o distruge; din acest motiv, Soros are în prezent mandat de arestare în Rusia. Atacul lui Soros asupra rublei ruseşti nu a fost însă încununat de acelaşi succes, pe care bancherul l-a avut atunci când a speculat cursul de schimb al lirei sterline, ceea ce i-a adus în mai puţin de 24 de ore câştiguri de peste un miliard de dolari.
Drake a precizat că pregătirile în sensul modificării sistemului financiar mondial se află în faza terminală. El a spus de asemenea că forţa „elitei” criminale a slăbit foarte mult, pe de o parte datorită eliminării de pe scenă a influenţei malefice a reptilienilor din bazele lor, iar pe de altă parte datorită climatului financiar actual, care a făcut ca „Iluminaţii” să piardă foarte mulţi bani. Astfel, ei au căzut chiar în groapa pe care au săpat-o pentru alţii, căci banii de pe burse nu sunt „materiali”, ci virtuali, astfel încât e foarte uşor să faci să dispară ceva care deja nu există. Când sume enorme se „volatilizează” pur şi simplu, nimeni nu ştie precis ce s-a petrecut cu ele, deoarece în realitate aceste sume nu au acoperire, ele nu sunt reprezentate, de pildă, de un metal rar, cum ar fi aurul; cu alte cuvinte, ele nu sunt „tangibile”.
Aparent, oricine poate să facă orice cu banii „virtuali”. Iată că acum aceste probleme încep să atingă chiar şi pe cei care le-au orchestrat din umbră de foarte mult timp, dându-le senzaţia că „le fuge pământul de sub picioare”. De pildă, de curând a avut loc la Chicago un mare summit al NATO, la care iniţial şi-au anunţat participarea şi membrii întunecatului grup Bildergerg, format numai din „Iluminaţi” şi membri de seamă ai „elitei” masonice. Ulterior, datorită agitaţiei extraordinare care a cuprins în ultimul timp lumea financiară şi datorită activităţii secrete din „subteran”, legată de iminența arestărilor anunţate, grupul Bilderberg a anunţat că nu mai participă la summit-ul respectiv. Până acum ceva vreme, membrii săi se simţeau imuni și atotputernici, însă acum situaţia pare că s-a modificat foarte mult. Drake explică problema asemănând-o cu o stradă care are două sensuri: o combinaţie care la început pare a fi cât se poate de rea şi dezastruoasă pentru omenire (cum era considerată reunirea membrilor NATO, a unor reprezentanţi din Guvernul SUA şi a grupului Bilderberg), poate să se transforme într-un mare avantaj pentru cei buni. Astfel, membrii grupului Bilderberg au realizat că, pentru a intra în clădirea summit-ului, ei ar fi trebuit să iasă din maşină şi, pentru că acela era un eveniment expus atenţiei publice şi a presei, fotografierea lor putea fi lesne realizată şi apoi ei puteau fi arestaţi. Pericolul era prea mare, astfel încât au mutat întâlnirea lor anuală într-o obscură suburbie a Washingtonului. Drake afirmă însă faptul că nu cunoaşterea acestor persoane e o problemă, deoarece ele deja sunt luate de mult timp în vizor, ci mai ales momentul de timp când aceste arestări vor trebui făcute, într-un mod sincronizat. Ca o dovadă a fricii care i-a cuprins pe membrii grupului Bilderberg, recenta lor întâlnire a fost atât de securizată, încât se pare că însuşi vestitul Secret Service american ar fi fost implicat în asigurarea măsurilor de pază.

Drake certifică de asemenea o serie de acţiuni abominabile de distrugere şi îmbolnăvire a populaţiei, la comanda „elitei” criminale, cum ar fi aşa-numitele chemtrails, adică substanţe chimice otrăvitoare împrăştiate în aer din avioane, dezvăluind că acestea sunt de fapt nişte „cocktail”-uri realizate din 128 de chimicale. El deconspiră de asemenea planul „Iluminaţilor” de a distruge orice posibilitate de a realiza producţii sănătoase de plante şi cereale, prin confiscarea pământurilor, a utilajelor şi a seminţelor bune, pe care fermierii le aveau de generaţii, pentru a fi înlocuite cu seminţe modificate genetic şi pentru a obţine astfel produse alimentare ce duc iremediabil la îmbolnăvirea şi chiar la moartea consumatorului. Totuşi, Drake afirmă că în viitorul apropiat producţia SUA se va orienta mai ales pe activitatea fermieră şi agricolă, revenindu-se astfel la starea naturală şi pură a alimentaţiei oamenilor.
Odată cu începerea arestărilor, Drake spune că cei răi vor încerca să distrugă mai ales uzinele electrice şi alte centre de furnizare a energiei, precum şi podurile şi şoselele principale, pentru a limita astfel posibilitatea oamenilor de a comunica între ei, ori de a se deplasa. Din această cauză, Drake sugerează ca populaţia să fie cât mai vigilentă şi, pe cât posibil, să aibă în dotare sisteme walkie-talkie, care să permită totuşi o comunicare de la distanţă. El a dat un exemplu din trecut, când guvernul american a vrut să confişte utilajele fermierilor dintr-o localitate, sub pretextul că ele erau primitive şi necorespunzătoare cu „normele” impuse, dar atunci s-au adunat cam 150 de persoane care s-au opus şi astfel acţiunea abuzivă nu a mai avut loc. Drake a oferit acest exemplu atunci când a încurajat fermierii de produse organice, deoarece a spus ca „elita” masonică va dori să le distrugă fermele şi atunci ei trebuie să fie pregătiţi, să se mobilizeze şi să ceară ajutor la nevoie.

Planul de modificare a sistemului financiar şi de efectuare a arestărilor este astfel conceput încât populaţia să nu sufere. Există de asemenea înţelegeri şi notificări, care vor conferi temporar putere unor părţi civile (timp de aproximativ 120 de zile), pentru a face faţă cu succes la noua realitate. În cazul arestărilor, vor fi multe situaţii delicate; unele nume vor surprinde, altele vor fi evidente. Mulţi bancheri vor rămâne fără slujbe. Pentru fiecare dintre aceştia, pedeapsa va fi o combinaţie între ce anume au făcut, cât vor să repare din răul adus până acum şi noua cale spre care se îndreaptă omenirea. Aşa după cum s-a menţionat, organizaţiile cetăţeneşti vor fi informate cu 24 de ore înainte de aceste evenimente extraordinare.
Unul dintre cele mai importante aspecte care se vor rezolva este acela că lumea se va elibera de controlul financiar sub care a trăit până acum ca sub un jug. Conturile comune realizate de Federal Reserve Bank a Americii, precum şi de Banca Centrală Europeană includ porţiuni din conturi publice, care au fost ascunse sau pur şi simplu au fost furate. Aceste fonduri cumulate în timp au devenit imense, însă nicio instituţie nu a avut dreptul să le folosească vreodată. Acum băncile trebuie să plătească aceste sume colosale de bani care au fost furate, dar plata se va cere în aur, ceea ce se traduce în zeci de mii de tone de aur. Nicio bancă nu deţine această cantitate de aur, prin urmare datoria nu va putea fi plătită şi astfel băncile vor intra în faliment. Cu alte cuvinte sistemul bancar central, care este deţinut de „elita” masonică, va fi închis în curând.
Aceste colosale fonduri sunt în prezent păzite şi protejate cu vigilență de extratereştrii benefici şi de anumite fiinţe celeste superioare, astfel încât răutatea şi acţiunea satanică a „Iluminaţilor” să nu le distrugă. Prin ele însele, conturile respective reprezintă o dovadă a acţiunii malefice de până acum a cabalei criminale şi în acelaşi timp ele sunt şi sursa eliminării „elitei” masonice de pe scena financiară şi economică a lumii. Există deja planuri precise şi înţelegeri referitoare la aceste conturi imense, care să ajute infrastructura, piaţa muncii şi alte domenii vitale ale omenirii. Practic vorbind, aceste fonduri vor reprezenta veritabile sisteme de amorsare a economiei mondiale în viitorul apropiat, deoarece valoarea lor imensă este suficientă pentru a permite trecerea la un nou sistem financiar la nivel mondial.

Într-o primă fază, după ce vor fi făcute primele anunţuri despre arestări, se va crea probabil o mare agitaţie. Lumea nu trebuie însă să intre în panică, pentru că ceea ce se va petrece va fi de fapt o acţiune de amploare, de distrugere a unei mafii care a infestat de foarte mulţi ani întreaga lume. Există suficiente rezerve de hrană pentru cazuri majore de haos şi ele vor fi folosite corespunzător, deoarece nu se doreşte ca populaţia să sufere de pe urma acestor acţiuni. Totuşi, va fi aproape imposibil să se evite uriaşul val de panică şi dezechilibru, care va cuprinde minţile şi sentimentele populației în urma anunţurilor care vor fi făcute şi a demarării acţiunii de arestare. Tocmai de aceea, în SUA se fac deja pregătiri pentru instaurarea temporară a Legii Marţiale. Problema e că oamenilor le este frică de faptul că aceste arestări vor conduce exact la Legea Marţială şi de aici la instaurarea Noii Ordini Mondiale, însă diferenţa va fi aceea că cei care într-un astfel de caz ar fi vânat puterea, sunt acum ei înşişi vânaţi. Mai mult decât atât, nu va exista o preluare samavolnică a ceea ce a furat „elita” masonică, adică nu va fi pur şi simplu o „naţionalizare” a banilor şi a bunurilor acesteia, ci totul va avea loc în mod legal, transparent şi mai ales constituţional. În felul acesta oamenii vor putea vedea că operaţiunea respectivă este benefică şi vor prinde astfel încredere, înţelegând sensul în care se transformă viaţa lor. Cu alte cuvinte, se va acţiona la rădăcina copacului, nu la crengile lui, deoarece este necesar să se modifice întregul sistem, atât de acţiune, cât şi de gândire. Finanţele, comerţul, industria, societatea, totul se va transforma din temelii şi va avea un alt sens şi o altă energie.

Drake a afirmat că eforturile depuse în acest plan de amploare au costat până acum viaţa a 14 oameni; el spune că chiar şi lui îi este puţin teamă de trupele speciale, deoarece cunoaşte foarte bine modul în care pot acţiona siniştrii lunetişti (snipers). El vrea însă ca lumea să afle adevărul şi să pregătească aceste acţiuni astfel încât să se realizeze o tranziţie cât mai uşoară şi fără incidente violente.
Pentru a acţiona, armata aşteaptă cadrul legal definitv şi mai ales ea aşteaptă ca informaţia să se propage cât mai mult, pentru a se micşora astfel posibilele incidente dintre militari şi civili după instaurarea Legii Marţiale. Este necesar ca oamenii să înţeleagă faptul că armata nu va veni după ei, ci că militarii au sarcina de a controla eficient procesul de tranziţie la o nouă stare de lucruri a societăţii. Aceasta va implica o anumită perioadă, care se poate extinde chiar la o săptămână sau două. În legătură cu acest lucru, Drake se întrebă dacă civilii vor fi capabili să reziste câteva zile fără îngheţată, acadelele sau produsele cu care erau obişnuiţi, accentuând ca toată lumea va trebui să-şi modifice radical sistemul de gândire şi concepţia despre viaţă.
Scepticii ar putea spune: Iată, suntem deja în luna iunie şi nici vorbă de arestări în masă, chiar dacă ele au fost anunţate, în principiu, pentru sfârşitul lunii mai. Drake afirmă că acea estimare i-a fost oferită chiar de cei din armată şi că în această privinţă el nu a făcut decât să aducă la cunoştinţă informaţia respectivă. A adăugat, însă, că sunt foarte multe aspecte legale care trebuie să fie foarte bine puse la punct, pentru ca noul sistem şi acţiunea de arestare să se desfăşoare conform planului. Situaţia actuală la nivel mondial nu se desfăşoară după regulile unui joc mecanic, ci ea este încă foarte sensibilă la numeroase influenţe ce o pot orienta într-o direcţie sau alta. Prin urmare, este necesar să judecăm cu maturitate aceste aspecte, să avem răbdare şi totală încredere în realizarea cu succes a planului de eliminare definitivă a „elitei”  masonice, căci timpurile sunt aproape, iar posibilităţile ce ni se oferă sunt minunate.

Odată cu transformările radicale ale vieţii pe Pământ, o serie întreagă de instituţii şi de organisme vor dispărea, pentru că ele nu vor mai avea corespondent în noua viziune a omenirii. Astfel, serviciile secrete şi de spionaj, cum ar fi CIA sau FBI, vor fi inexistente în societatea care se va construi. Comerţul se va schimba în totalitate, iar legile lui de funcţionare vor îmbrăţişa alte principii decât cele actuale. Drake precizează că noile tehnologii, bazate pe energia liberă (free-energy) vor face posibile inclusiv aşa-numitele food-replicators, adică dispozitive care reproduc alimente. Totuşi, el afirmă că folosirea lor nu va fi posibilă deocamdată, cel puţin nu pe scară largă, datorită faptului că acestea consuma foarte multă energie şi au nevoie de o mare putere de calcul, astfel că va fi nevoie de 1-2 ani înainte ca tehnologia de replicare a hranei să fie dată masiv în folosinţă.


Drake face nişte precizări importante cu privire la perioada imediat următoare, ce va urma după arestări, adică atunci când totul va fi în tranziţie. El spune că viaţa nu va fi uşoară şi că fiecare va trebui să-şi poarte singur de grijă o anumită perioadă. Apare însă o dilemă: dacă ştiinţa şi tehnologia vor fi atât de dezvoltate, nu vor acapara ele oare locurile de muncă ale oamenilor? Răspunsul pe care îl oferă Drake este că viitorul va fi oarecum similar cu cel din serialul Star Trek, în care societatea îţi dă tot ce îţi doreşti, dar vrea de la tine să fii într-o oarecare măsură productiv, în sensul că alegi un talent din cele pe care le ai şi îl aplici folosind noile tehnologii. Aceasta va fi de fapt noua şcoală, provocarea pentru fiecare individ, adică impulsul fiecăruia de a-şi folosi imaginaţia prin prisma noilor tehnologii, pentru a vedea cât de departe pot fi ele dezvoltate şi ce se poate obţine prin utilizarea lor benefică.
În furtuna care va fi declanşată de aceste evenimente, factorii militari responsabili şi-au exprimat opinia că ei vor ca omenirea să înveţe ceva din această experienţă. Cuvântul de ordine pare a fi: fără suferinţă, dacă e posibil. În această idee, acţiunile nu trebuie să fie pripite, ci ele trebuie îndelung planificate, chiar până la cel mai mic detaliu, însă mulţi oameni lucrează pentru ca acest lucru să fie împiedicat, iar evenimentele să degenereze într-un haos total. De pildă, Drake a afirmat că din informaţiile pe care le avea, Grecia trebuia să părăsească zona Euro încă de acum două luni (mai precis, în luna aprilie 2012), dar probabil s-a vrut ca lucrurile să decurgă fluent, fără sincope şi acum Grecia poate ieşi în mod oficial în afara zonei Euro, fără să provoace prea mult haos. După aproximativ două săptămâni de la ieşirea Greciei din UE, efectul va începe să fie resimţit cu putere şi în SUA. În orice caz, apare din ce în ce în ce mai evident că „Iluminaţii” pierd controlul asupra informaţiei şi că ei nu prea mai au bani ca să acţioneze. Când finanţele le vor lipsi cu desăvârşire, toţi „mercenarii” care au lucrat pentru ei vor pleca imediat şi atunci întregul castel de nisip, pe care l-au construit cu atâta migală, se va prăbuşi iremediabil. 

Această prăbuşire va implica, fireşte, şi prăbuşirea tuturor valutelor în circulaţie, care astfel devin zero ca valoare. Argintul va fi foarte important atunci, pentru că el a fost scos în cea mai mare parte din mine şi se află fie în folosirea pe cale industrială, fie în circulaţie. Pe de altă parte, aurul nu a fost încă exploatat în întregime, deoarece se ştie că încă mai există cantităţi uriaşe în minele de pe suprafaţa globului; prin urmare, preţul aurului va scădea. În această direcţie, un alt insider care a apărut cu informaţii în mediul online pe la sfârşitul anului trecut şi care semnează cu numele Jade Lion, afirmă că există un filon foarte masiv de aur, care traversează sudul Chinei şi unele zone ale Cambodgiei şi ale Laosului. Felul în care s-a format acest filon extraordinar de aur este problema geologilor. Important este că ţările asiatice au scos de-a lungul perioadelor istorice zeci de tone de aur din acest depozit gigantic, manufacturându-l în felurite obiecte de artă sau monezi. Deşi s-a urmărit ca secretul acestui aur să fie ţinut cât mai bine, totuşi niciun secret nu este perfect, astfel încât bancherii „Iluminați” au aflat despre el încă de acum 200 de ani, punând la cale un plan pentru a-l exploata doar pentru ei. Modul în care au procedat este o dovadă cât se poate de clară a intenţiilor lor malefice în ceea ce priveşte omenirea şi din acest punct de vedere este util să cunoaştem firul acţiunii pe care ei au declanşat-o.

În 1776, economistul şi filosoful de origine scoţiană Adam Smith a publicat cartea sa fundamentală: Avuţia Naţiunilor în care, printre altele, argumentează că acele persoane care vor deţine mari cantităţi de aur vor crea în mod inevitabil războaie şi alte catastrofe, deoarece ceilalţi oameni vor continua să se lupte între ei pentru rezervele mici de aur care le vor mai rămâne la dispoziţie. Pe de altă parte, ordinul „Iluminaţilor” a luat naştere în Bavaria (care acum face parte din Germania) în acelaşi an. Ţelul declarat al „Iluminaţilor” era acela de a domina în totalitate planeta şi resursele acesteia. Guvernul bavarez a publicat mai târziu documentele care expun planul sinistru al „Iluminaţilor” şi unii dintre conspiratori au fost arestaţi. Cu toate acestea, planul a rămas în acţiune. Pentru a-l sprijini, a fost plănuit de asemenea Primul Război Mondial; liderii ţărilor au fost sfătuiți că e mai bine pentru ei să depună tot aurul într-un depozit comun mondial, dacă doreau într-adevăr să se bucure de pace.

După încheierea Primului Război Mondial, în anul 1921 Împăratul Hirohito al Japoniei a participat la o întâlnire foarte importantă cu bancherii masoni în Londra, pentru a pune la punct împreună detaliile unui plan foarte amplu şi secret de confiscare a aurului care există în lume. Acesta urma să fie depozitat în ceea ce avea să devină Banca Reglementărilor Internaţionale (Bank for International Settlements). Aparent, ideea foarte vicleană era ca prin ascunderea întregii cantităţi de aur, nicio naţiune nu va mai putea să încerce să obţină acel aur şi, prin urmare, pacea se va instaura pe Pământ. „Iluminaţii” i-au asigurat pe liderii statelor lumii că vor putea avea acces oricând la aurul din acel depozit internaţional prin intermediul Miniştrilor lor de Finanţe. Oamenii nu ar şti niciodată cât aur se află în acel depozit, iar locul ar fi fost păzit de forţe foarte bine înzestrate. 
Conducătorii statelor au fost în cele din urmă convinşi de aceste argumente şi astfel pretutindeni în lume au fost date legi care stipulau faptul că deţinerea de aur este interzisă şi că cei care nu-l vor preda de bună voie, îl vor pierde prin confiscare. Toate aceste lucruri pot fi consultate în arhive, deoarece ele au fost notate şi înregistrate de-a lungul timpului în documente.

Obligaţiunile Rezervei Federale, care era de fapt Banca Reglementărilor Internaţionale, au fost împărţite ţărilor care au depus aurul lor în depozitul internaţional de către una dintre cele 12 bănci ale Rezervei Federale de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Unele dintre aceste obligaţiuni au fost emise în 1928, însă majoritatea dintre ele au fost emise în 1934. Obligaţiunile au fost însă de la început emise în mod intenţionat cu greşeli, astfel încât oricine încerca mai apoi să-şi recupereze banii, era considerat un escroc, fiind pe loc încarcerat sau chiar executat. Întrucât preţul aurului a crescut din ce în ce mai mult, Rezerva Federală  a fost obligată să emită din ce în ce mai multe obligaţiuni către ţările posesoare din Asia, care deţineau cea mai mare parte a aurului din depozit, însă acele obligaţiuni nu valorau practic nimic. De aceea, ţările în cauză din Asia au format o alianţă pentru a pune capăt corupţiei şi incredibilei minciuni din partea bancherilor „Iluminaţi”. Ei i-au împuternicit pe Neil Keenan şi Keith Scott pentru a scoate la lumină toate aceste maşinaţii criminale ale cabalei masonice. De aici s-a ajuns la implicarea facţiunii benefice a generalilor din Pentagon şi a altor „băieţi buni” în lupta juridică ce a fost pornită pentru recuperarea acestei imense cantităţi de aur. Fondul acestui proces este că garanţiile respective constituie prin ele însele mandate de arestare legale pentru conspiratorii Rezervei Federale. Astfel, facţiunea benefică a generalilor de la Pentagon, ajutaţi de o alianţă de mai mult de 140 de naţiuni, este acum pregătită să folosească aceste garanţii ca pe nişte mandate legale pentru arestările în masă ale „elitei” criminale a masonilor. Dacă „Iluminaţii” nu s-ar fi infiltrat atât de adânc în toate structurile societăţii actuale şi mai ales la nivel guvernamental, aceste arestări ar fi fost mult mai simple. Aşa, însă, ele vor implica căderea guvernelor şi modificarea sistemului de conducere statală.

Situaţia este mult complicată de faptul că, cel puţin aparent, cabala criminală nu vrea să cedeze puterea, astfel încât să se realizeze transformarea fundamentală a civilizaţiei. Ultimele zile par să indice însă anumite discuţii şi intenţii de culise, care sunt dezvăluite într-o anumită măsură de Benjamin Fulford și de Drake. Recenta reuniune anuală a grupului Bilderberg a polarizat în cea mai mare parte atenţia mass-media, însă aceasta a constituit de fapt o mişcare abilă pentru a îndepărta atenţia de la întâlnirile secrete care au fost planificate pentru perioada imediat următoare, cum ar fi cea de pe 21 iunie, de la Kimball Castle (Colorado). Fulford dezvăluie faptul că Societatea Dragonului Alb se află deja în posesia multor dovezi foarte clare, specifice şi detaliate despre sacrificiile umane, crimele şi abuzurile pe care „elita” satanică a masoneriei le-a realizat şi încă le mai pune în practică. O parte dintre aceste dovezi provin din înregistrări cu camere de filmat de înaltă rezoluţie, de mărimea unui şurub, care au fost plasate în diverse locuri – de pildă în capacul de hidrant -, acolo unde „Iluminaţii” se întâlneau pentru a realiza ritualurile lor satanice. Alte dovezi au fost strânse de la unele fiinţe implicate în astfel de orori, care au admis să depună mărturie, expunându-se astfel cu bună ştiinţă unor riscuri foarte mari. Chiar şi numai atât ar fi de ajuns pentru condamnarea definitivă a cabalei masonice. Dar, în timp ce membrii Societăţii Dragonului Alb tind să aibă o atitudine mai „paşnică”, sugerând o ieşire „la înţelegere” a cabalei criminale de pe scena mondială, facţiunea benefică a generalilor de la Pentagon se pare că nu este la fel de dispusă pentru această „rezolvare”. O estimare generală ne arată că există aproximativ un milion de membri ai cabalei, pretutindeni în lume, care urmează să fie arestaţi pentru a da socoteală pentru crimele săvârşite, pentru incredibilele opresiuni şi pentru faptele abominabile pe care ei le-au săvârşit. 

Actualmente, Rezerva Federală afirmă că este practic imposibil să plătească obligaţiunile la purtător, recunoscând astfel implicit cazul de forţă majoră şi admiţând public falimentul. Cu toate acestea, anunţul acestui faliment nu a fost făcut public, iar cabala nu s-a retras de la putere. Foarte curând însă va urma căderea totală a sistemului financiar actual.
După această cădere a sistemului bancar mondial, Fulford arată că se propune o împărţire la jumătate între Occident şi Orient a eforturilor şi acţiunilor de refacere a economiei lumii şi a vieţii oamenilor, odată cu ştergerea datoriilor guvernamentale si a celor bancare. Să sperăm că nu vor exista „derapaje” ori „bonificaţii”, ce nu ar face decât să întârzie progresul spiritual al civilizaţiei umane. Deja, într-un interviu oferit ziarului The Harvard Crimson la începutul lunii mai 2012, fostul Secretar de Stat în Administraţia Americană, Henry Kissinger – care a jucat de altfel un rol major în multe „afaceri” ale cabalei criminale, fiind el însuşi un membru marcant al acesteia -, afirma nonşalant că în criza care va urma, se va ivi probabil ocazia pentru „elită” să introducă Noua Ordine Mondială. (http://www.thecrimson.com)

Interesul major este însă focalizat asupra negocierilor în ceea ce priveşte introducerea noilor tehnologii nepoluante, adică a tehnologiilor bazate pe energia liberă. Dintr-un anumit punct de vedere, acest aspect este de asemenea hilar, pentru că sentimentul este acela că ni s-ar face o „favoare” prin accesul la aceste tehnologii, care ne-au fost furate şi interzise timp de zeci de ani. Aceste „negocieri” se fac cu consiliile de conducere ale marilor concerne economice, pentru eliminarea surselor de energie bazate pe hidrocarburi (petrol, cărbune). În acest sens, Societatea Dragonului Alb pare să aibă din nou o atitudine relativ conciliantă, propunând o introducere gradată a acestor tehnologii în viaţa oamenilor, pentru a nu provoca şocuri sociale ori chiar haos. Dar, dacă – vorba din popor – „stăm strâmb şi judecăm drept”, de unde ar putea proveni acest teribil haos? Probabil este vorba despre zecile de milioane de oameni implicaţi în sectorul energetic, ale căror slujbe vor dispărea. Totuşi, acestea ar putea fi reconvertite în procesul de producţie al noilor dispozitive tehnologice şi, în plus, să nu uităm că atunci producerea energiei nu va mai costa practic nimic, astfel încât traiul zilnic va deveni şi el mult mai uşor şi mai plăcut. Prin urmare, o astfel de „înţelegere” apare de asemenea ca un fel de atenuare a pierderilor pe care le vor suferi marile companii şi concernuri petroliere, carbonifere sau chiar hidroenergetice. În opinia noastră, transformarea vieţii pe Pământ va trebui să implice în egală măsură găsirea unor mijloace alternative de activitate, astfel încât omenirea să nu mai depindă de vechile obiceiuri sau paradigme ale gândirii. Altfel, este posibil să ne confruntăm cu o situaţie asemănătoare celei din binecunoscutul proverb al înţelepciunii populare: „Câinele moare de drum lung, iar prostul de grija altuia.” 
Pe de altă parte, este de înţeles că gestionarea vechilor concernuri şi industrii trebuie să fie echilibrată, căci ele vor fi atunci precum un aparat casnic pe care îl avem şi îl folosim de mulţi ani; într-o zi, pe piaţă îşi face apariţia un alt aparat mult mai bun, care serveşte acelaşi scop, dar cu toate acestea oamenii nu aruncă imediat la gunoi vechiul aparat. E necesară, deci, o anumită perioadă de tranziţie, însă ceea ce dorim să spunem este că această perioadă de tranziţie ar trebui să fie cât mai scurtă, deoarece orice prelungire nejustificată ar duce la complicaţii şi întârzieri ale procesului transformării spirituale şi tehnice a civilizaţiei. Este deci normal să se ofere o anumită protecţie marilor corporaţii energetice, care au angajate sute de mii de lucrători, până când ele vor fi capabile să gestioneze aşa cum trebuie trecerea de la folosirea surselor energetice pe bază de hidrocarburi la cele bazate pe energia liberă. Mai mult decât atât, conform lui Benjamin Fulford, Societatea Dragonului Alb poartă discuţii cu reprezentanţii guvernului SUA pentru ieşirea dolarului de pe piaţă şi înlocuirea lui cu o nouă valută. 

De fapt, noi, populaţia lumii trebuie să decidem felul în care cabala criminală să fie înlăturată de la putere şi acest lucru nu poate fi realizat decât în două moduri: fie printr-un război total, fie printr-o „negociere” cu „elita” masonică, astfel încât tranziţia să se facă într-un mod paşnic, lin şi fără suferinţă pentru populaţia globului. Drake afirmă că ambele părţi (atât cabala criminală, cât şi „băieţii buni”) optează pentru o tranziţie fără violențe şi război, care ar duce la pierderea a două treimi atât din efectivele armatei benefice, cât şi din cele ale trupelor care sunt loiale cabalei criminale. De aceea, Drake informează oamenii că facţiunea benefică a militarilor de la Pentagon doreşte ca lumea să-şi exprime opţiunea într-un fel de referendum, ca vot, între cele două posibilităţi. Familiile cabalei satanice doresc să se predea, dar deocamdată nimic nu există scris şi semnat în acest sens. Totuși, rezultatul votului este edificator: 99,4% din cei care au votat pe internet (aproximativ 5000 de voturi) și-au exprimat acordul pentru noul program de reconstrucție economică a lumii (implicit pentru reevaluarea economică a SUA prin programul NESARA), ceea ce reprezintă un puternic impuls pentru facțiunea benefică a generalilor de la Pentagon în negocierile pe care le poartă cu membrii „elitei” masonice în vederea capitulării acestora.

Zilele şi săptămânile care vor urma imediat după arestări, după căderea monedei euro şi a dolarului, precum şi după modificarea sistemului financiar vor fi relativ dificile, însă ele nu trebuie să constituie motiv de panică, deoarece  nu reprezintă o simplă devalorizare a unei valute, nu înseamnă doar căderea unei bănci şi nu semnifică doar o criză economică regională. Tot ceea ce se va petrece reprezintă de fapt schimbarea din rădăcini a unui sistem corupt şi profund malefic, care a condus la dezastrul economic mondial pentru a satisface nebunia unei „elite” de bancheri psihopaţi, care îşi spun „Iluminaţi”. Prin urmare, este vorba de căderea întregului sistem financiar şi a economiei mondiale; mai bine zis, este vorba despre despre o reconvertire a modului de a face comerţ şi de a înţelege viaţa.
Aşa cum e şi firesc, în momentul în care se va face anunţul public, oficial, toate economiile din bănci şi toate conturile vor deveni în mod automat zero. De asemenea, toate economiile „la saltea” sau „la cutie” vor avea aceeaşi soartă. Orice valută va fi atunci nulă, pentru a permite introducerea unei noi valute internaţionale şi mai ales pentru a putea reevalua toate valutele existente după noul sistem care va fi propus. Astfel, se va trece de la ceea ce se ştie a fi un sistem bazat pe datorie, la un sistem bazat pe echitate. Băncile înseşi, ca instituții, dacă nu sunt afiliate cu Rezerva Federală sau la sistemul central bancar al „Iluminaților”, nu vor fi suspendate. Va exista o perioadă de o săptămână sau două în care schimburile comerciale nu vor putea fi făcute decât în aur sau argint. Mai apoi, odată cu startul noului sistem, care nu va mai fi un sistem de debit (ca în prezent), ci un sistem bazat pe valoarea reală a produsului sau a tranzacţiei, comerţul va demara încetul cu încetul, iar valutele curente vor dispărea în timp.

Anunţurile vor fi făcute la început pe anumite posturi, cum ar fi CVN (Cosmic Vision News) (http://www.blogtalkradio.com) şi la posturile locale, până când mass-media centrală va prelua şi ea toate ştirile şi le va difuza la nivel global. Ne putem aştepta ca, imediat după ce vor fi anunţate primele arestări, oamenii să înceapă să ceară să li se facă dreptate. Este însă important să ştim că noua societate şi noul sistem va fi edificat pe baza unor principii total opuse celor din prezent, astfel încât nimeni nu va mai putea înşela justiţia şi nu se va mai putea sustrage de la acţiunea ei. Prin urmare, ura, violența sau resentimentele nu vor avea de ce să anime spiritele în acele momente, pentru că fiecare dintre cei răi îşi va primi pedeapsa cuvenită.

Ne putem întreba dacă „elita” este conştientă că această intervenţie şi arestările care vor începe o va opri din planurile ei satanice. Din datele şi informaţiile care „transpiră” mai ales în mediul virtual, putem înţelege că „Iluminaţii” ştiu deja că au pierdut bătălia, însă ei continuă totuşi „să încerce marea cu degetul” dintr-un fel de inerţie şi, în plus, pentru că lupta se poartă la mai multe nivele. Nu toate nivelele masonice au acces la aceleaşi posibilităţi. Astfel, la nivel superior, „elita” masonică interacţionează cu mai multe specii extraterestre şi de asemenea ea ştie foarte bine că oamenii sunt de fapt o combinaţie a mai multor rase ET, însă orgoliul şi aroganța îi face pe membrii ei să-şi asume anumite drepturi şi merite care în realitate nu sunt adevărate. În plus, o parte – e drept, destul de restrânsă – din această „elită” criminală are acces la aşa-numita tehnologie stargate, care îi permite să părăsească oricând această planetă, având ca destinaţie orice altă planetă din univers pe care doreşte să se teleporteze. Este interesant de asemenea de observat modalitatea divin integrată prin care civilizaţiile ET benefice nu vin şi nu extermină imediat şi total cabala satanică, ci doar o „faultează” şi îi dă avertismente repetate, ajutându-ne în acest fel pe noi, oamenii, să înţelegem menirea acestui joc foarte complicat de forţe şi experienţe. Oricât de neplăcută şi dificilă a fost hegemonia „Iluminaţilor” în lume, totuşi ea nu a fost lăsată în mod gratuit de Dumnezeu, ci a avut rolul ei şi în această direcţie putem înţelege într-o anumită măsură că acest rol a fost acela de a ne face să întrevedem cu mai multă claritate ţelul nostru în lume şi necesitatea ascensiunii spirituale, în antiteză cu scufundarea în materialism, plăceri şi ţeluri inferioare. La urma urmelor, fiecare civilizaţie îşi are modul propriu de evoluţie spirituală. În cazul omenirii, se poate spune că ea s-a confruntat cu o situaţie specială, un fel de „experiment” cosmic şi chiar planeta însăşi (Pământul) este cunoscută în galaxie ca fiind un loc foarte special, chiar exotic am putea spune, prin extraordinara diversitate a vieţii şi a speciilor de fiinţe care o locuiesc.

Există apoi un nivel inferior al „elitei” criminale, care nu are acces la tehnologia stargate sau la alte tehnologii de vârf, dar totuşi este capabilă să construiască numeroase baze subterane şi adăposturi, în ideea că se va „proteja” în timpurile care vor veni, asociate de membrii ei cu evenimente apocaliptice. „Iluminaţii” credeau că planeta noastră va deveni nelocuibilă pe la sfârşitul anului 2017, datorită evenimentelor cataclismice care o vor afecta; în această direcţie ei se bazau pe anumite profeţii care, în lumina noilor realităţi şi a noii linii temporale pe care omenirea a intrat, nu mai sunt valabile în prezent. Deşi acest aspect are partea lui de adevăr, totuşi în prezent el este „reconvertit” într-un viitor mai paşnic şi mai luminos. La aceasta, o contribuţie esenţială au avut civilizaţiile extraterestre benefice, care au monitorizat continuu activele nucleare ale marilor puteri, nepermiţând declanşarea unor explozii devastatoare, care de multe ori ar fi putut să modifice radical destinul omenirii. Orice explozie atomică – cu atât mai mult dacă ea este o explozie termonucleară – alterează înclinarea axei planetei noastre, astfel încât dacă s-ar fi declanşat un război nuclear, care ar fi putut să implice câteva zeci sau chiar sute de astfel de explozii, efectele asupra vieţii pe Terra ar fi fost devastatoare, datorită perturbării dramatice a axei sale de rotaţie. Aceasta ar fi condus la crearea unor valuri tsunami ce ar fi putut avea înălţimi chiar şi de câteva sute de metri.

La o analiză mai atentă descoperim că precauţiile „elitei” masonice nu erau deloc nejustificate. Există anumite relatări din antichitate, cum ar fi unele scripturi hinduse, în care se vorbeşte efectiv despre atacuri și explozii atomice. Epopeea hindusă Mahabharata este un bun exemplu în acest sens; acolo este descris chiar şi felul în care mureau elefanţii răpuşi de radiaţii, sunt date descrieri perfecte ale echipamentelor atomice şi sunt redate efectele nocive ale radiaţiei atomice asupra fiinţei umane. După efectuarea primei detonări nucleare din istoria modernă a umanităţii, care a purtat numele de cod: Trinity şi a avut loc în 1945, în zona deşertului White Sands din statul New Mexico (SUA), conducătorul proiectului la acea vreme, fizicianul Robert Oppenheimer, a afirmat că „nu e prima dată când omul a făcut aşa ceva”. Lumea ştiinţifică modernă nu e însă dispusă să se „complice”, aplecându-se asupra studiului acestor elemente, deoarece în felul acesta s-ar strica liniştea şi confortul unor teorii aberante despre originea speciei umane şi a vieţii ei pe pământ, pe care ştiinţa modernă încă le mai susţine cu o încăpăţânare tâmpă. 
Însă cabaliştii masoni, chiar dacă sunt malefici în intenţii şi aspiraţii, nu înseamnă că sunt şi proşti. Ei cunosc foarte bine elemente detaliate despre trecutul real al omenirii şi a istoriei Pământului şi ştiu că toate culturile care amintesc despre aşa-zisa „epocă de aur” spuneau adevărul (în această direcţie, lucrarea lui Graham Hancock, Fingertips of the Gods, este edificatoare; o sinteză a elementelor pe care ea le cuprinde poate fi citită aici: http://en.wikipedia.org). Problema cu „elita” masonică e că ea îşi imaginează că această „epocă de aur” se referă la Noua Ordine Mondială, pe care „Iluminaţii” sunt atât de interesaţi să o instaureze, profitând de haosul care s-ar putea crea în această perioadă. 

Evenimentele cu care s-ar putea confrunta omenirea în viitorul imediat nu sunt doar de natură economică, financiară ori socială, ci ele pot implica şi anumite evenimente de natură cosmică. Dintre acestea, exploziile solare ar putea constitui ameninţarea imediată cea mai probabilă. De altfel, NASA a anunţat mai „şoptit” încă de acum câţiva ani că întregul nostru sistem solar pare că „se schimbă”. De pildă, a fost necesară înlocuirea grilei de încadrare a exploziilor solare, pentru că exploziile din ultima perioadă depăşesc cu mult intensitatea celei mai mari explozii solare care era figurată până atunci cu 10. Astfel, a apărut sistemul cu clasele C (explozii solare slabe), M (explozii solare medii) și X (explozii solare foarte puternice). În plus, s-a observat că planetele din sistemul nostru solar au devenit mai luminoase, mai calde, iar câmpul lor magnetic s-a intensificat; la toate acestea se adăugă evenimentele de pe Terra, din ce în ce mai bulversante şi mai intense, care nu pot fi negate. Prin urmare, nu poate fi o coincidenţă că toate planetele se încălzesc şi aceasta ne arată că ceva de natură energetică se petrece în mod evident în sistemul nostru solar.
Unii cercetători contemporani, cum ar fi Harold Aspden (1927 – 2011) au descoperit ce domenii de frecvențe de microunde vor emite dimensiunile înalte ale universului (pentru conformitate, detalii şi informaţii despre lucrările sale de referinţă se pot găsi pe site-ul său (http://lifeforcegenie.com). Mai apoi, aceste game de frecvenţă au fost chiar descoperite în spaţiu, fiind emise de galaxii. Astfel, s-a constatat că cele mai înalte frecvențe sunt în centrul galaxiei; apoi, ca foile unei cepe, aceste frecvențe scad pe măsură ce ne apropiem de periferia galaxiei. Fiecare stea dintr-o zonă a galaxiei are „semnătura” ei specifică; apoi se trece la nivelul următor, dar această trecere este bruscă, adică nu există valori intermediare pentru emisia de frecvenţă a energiei. Aceste zone nu sunt însă fixe, ci ele se expansionează şi atunci când acest lucru se petrece, energia lor „încarcă” planetele şi le „încălzeşte”. Anumite civilizaţii extraterestre foarte evoluate cunosc bine acest proces şi l-au explicat de-a lungul timpului unor civilizaţii de pe Pământ, ceea ce a dus la apariţia în culturile noastre a scrierilor despre succesiunea „erelor omenirii”.

Ceea ce trebuie înţeles aici este faptul că „noua eră” sau „era de aur” nu înseamnă o distrugere în masă a umanităţii; dimpotrivă, ea implică în primul rând o transformare spirituală profundă a fiinţei umane, care o face să înţeleagă menirea şi importanța fundamentală a energiei iubirii în Univers. Se poate spune chiar că „Universul este făcut din energia iubirii” şi de altfel există mai multe studii care demonstrează acest lucru; de pildă, s-a constatat că oameni care manifestă  o iubire puternică şi o direcţionează conştient către molecula de ADN, pot influenţa legăturile covalente din aceasta, distribuţia atomilor în structura ei, precum şi nivelul energetic subtil care se manifestă în acel cadru, realizând astfel vindecări sau modificări spectaculoase de informaţie energetică, cu efecte extraordinare în celelalte planuri de manifestare ale fiinţei respective (fizic, eteric, astral etc.). În legătură cu acest aspect, în ultima perioadă s-a remarcat faptul că, la nivel global, oamenii au tendinţa să devină mai puţin violenţi, indiferent ce se relatează în mass-media. Mai mult decât atât, un studiu redat în cotidianul Huffington Post arată foarte clar că anul trecut (2011) „cantitatea” de război pe planeta a scăzut şi că această tendinţă este tot mai accentuată. Cu alte cuvinte, oamenii încep să realizeze tot mai mult, chiar şi la nivel subconştient, inutilitatea violenţei, a războiului şi a competiţiei, eliminând astfel „arma” principală de subjugare, de control şi de profit a cabalei criminale masonice.

Se poate pune întrebarea: nu cumva există totuşi şansa ca „Iluminaţii” să câştige lupta şi să instaureze Noua Ordine Mondială? La aceasta se poate răspunde destul de simplu: obiectivul lor este să omoare câteva miliarde de oameni pentru a-şi putea duce cu succes la îndeplinire planul satanic de stăpânire a lumii. Totuşi, ei nu pot realiza această faptă abominabilă decât dacă deţin controlul asupra armamentului, însă cei care deţin acest control, adică generalii de armată, refuză să acţioneze în acest mod. Mai mult decât atât, o parte dintre ei pregatesc anihilarea influenței cabalei criminale în lume. Inițiativa lor nu este însă singulară, ci regăsim pretutindeni în lume astfel de organisme sau grupări ale „băieților buni”, care luptă pentru eliberarea omenirii de sub influența malefică a cabalei criminale. Actualmente, împotriva Rezervei Federale sunt coalizate 143 de ţări şi ele creează structura legală pentru ca arestările în masă ale membrilor „elitei” satanice să aibă loc cât mai curând. 
Totuși, este posibil să apară o dilemă: dacă există această „dispensă divină” care permite civilizaţiilor ET benefice să intervină şi să ne ajute în acest fel, făcând ca armamentul atomic al oricărei puteri nucleare să nu mai funcţioneze, atunci de ce mai este nevoie să fie făcute arestările în masă ale cabalei criminale? Aici ajungem la aceeaşi problemă care a fost analizată şi în unele dintre episoadele anterioare ale acestei serii: civilizaţiile ET benefice nu doresc – şi nici nu este indicat – să vină precum nişte „salvatori în lumină”, realizând totul în locul nostru, ci este necesar ca noi înşine să învăţăm din această lecţie, să dobândim experienţa necesară şi să facem alegerile corecte ce ne vor propulsa mai apoi pe drumul ascensiunii spirituale. Acesta este de altfel sensul evoluţiei. Chiar dacă evenimentele care ne vor transforma existența suferă anumite amânări, nu înseamnă totuși că ele nu se vor mai petrece; aceasta este doar o problemă de timp, nu de acţiune. Ele vor fi declanşate în mod constituţional de către armată, în colaborare cu forţele poliţieneşti şi cu cele ale justiţiei. Pentru efectuarea arestărilor, dovezile există şi ele sunt zdrobitoare. 

Ne-am putea pune problema dacă generalii din armată nu sunt de fapt tot membri ai cabalei criminale, caz în care aceste arestări nu vor avea loc niciodată. Este adevărat că o parte din conducerea armatei oricărei ţări este în subordinea „Iluminaţilor”, însă cei mai mulţi generali nu sunt de acord cu aceştia şi nu fac parte din rândurile lor. În general vorbind, militarilor nu prea le place să se trezească în miez de noapte pentru a merge la ritualurile funeste ale „elitei” criminale. Lor nu le place nici ce se petrece acolo, nici care este scopul acelor întâlniri. Marea majoritate a armatei vrea doar să îşi facă bine treaba, să îşi asculte superiorul şi să câştige bani pentru familie. În plus, militarii sunt legaţi şi prin jurământul făcut pentru protejarea ţării şi a locuitorilor ei şi tocmai de aceea nu vor fi deloc dispuşi să-şi calce acest jurământ pentru a omorî zeci sau sute de milioane de oameni pentru că aşa doresc nişte sceleraţi care nu mai au contact cu realitatea situaţiei. 

Singura soluţie pentru membrii „elitei” criminale, care în majoritatea lor sunt albi şi nu prea suportă celelalte rase, este genocidul planetar, deoarece altfel ei nu vor putea stăpâni lumea aşa după cum şi-au propus. Unul dintre motivele principale pentru aceasta este că ei nu agreează ca numărul mare de oameni să aleagă unde se duc banii şi ce să facă cu ei; oameni mai puţini pe planeta înseamnă deci o dirijare mai eficientă a fondurilor de bani. Din această cauză „elita” masonilor ascunde de zeci de ani tehnologia antigravitaţiei şi a energiei libere nepoluante, pentru că altfel zonele mai sărace ale globului ar înflori şi s-ar dezvolta foarte mult. În acest sens, textul care le dă apă la moară „Iluminaţilor” este analiza societăţii umane, redată în documentul Iron Mountain, o carte scrisă în anul 1967 de către un grup de 15 persoane a căror identitate nu a fost făcută publică. În această lucrare se arată că, pentru ca un guvern să se menţină la putere, este necesară crearea războiului sau a substitutului unui război. În acelaşi text se afirmă că, dacă oamenii ar continua să se înmulţească necontrolat, planeta nu i-ar mai putea întreţine. Totuşi, David Wilcock afirmă că a discutat cu anumite persoane competente în domeniu,  care i-au spus că doar bazinul Amazonului ar putea singur să susţină viaţa a peste 20 de miliarde de fiinţe umane. Prin urmare, argumentul cu „bomba suprapopulării” nu este fundamentat, mai ales că „elita” deţine tehnologia materializării hranei (food replicators). Dacă am avea la dispoziţie noile tehnologii, doar cu antigravitaţia şi cu această replicare a hranei am putea migra fără probleme pe oricare altă planetă am dori, pentru că energia sau hrana nu ar mai constitui atunci un impediment.

Presiunea asupra „Iluminaţilor” creşte din ce în ce mai mult. Arestarea lor este iminentă şi ea este indirect confirmată şi de respectatul jurnalist Tom Heneghan, care este redactorul şef al ziarului British Guardian. Afirmaţiile ziaristului vin să confirme anunţurile făcute de alţi „whistleblowers” (Drake, Fulford, Wilcock, Thierry etc.) şi atestă faptul că aceste arestări vor începe foarte curând. Semnalul pentru arestări va fi dat de anunţul despre aşa-numitele Reglementări Globale între state, care vor implica anularea datoriilor, recapitalizarea băncilor din întreaga lume şi crearea unei rate echilibrate a dobânzii, care va rămâne neutră şi nu va creşte.
Toate valutele vor fi emise de Trezoreria fiecărei ţări sau de către grupurile de state care se vor asocia. Astfel, banii nu vor mai fi emişi de către băncile centrale private, pentru ca mai apoi să fie împrumutaţi cu dobânda guvernelor şi altor bănci. Aşa după cum am arătat, acesta a reprezentat un sistem financiar malefic, de creare a unei datorii artificiale care a epuizat guvernele şi populaţia ţărilor de resursele proprii. În loc să stimuleze dezvoltarea, el a condus spre sărăcie şi suferinţă, deoarece cea mai mare parte a bogăţiei lumii a ajuns în decursul timpului în mâinile băncilor centrale, controlate şi deţinute de către familiile „elitei” satanice a masonilor. Aceste imense bogaţii au fost folosite, printre altele, pentru a controla liderii naţiunilor, pentru a provoca războaie între state şi pentru a semăna distrugerea sistemelor sociale astfel încât planurile lor întunecate să fie îndeplinite. Toate acestea au reprezentat o teribilă crimă împotriva umanităţii şi evidența ei a fost recunoscută de-a lungul anilor de multe fiinţe umane inteligente. Cu toate acestea, sistemul a fost atât de adânc înrădăcinat şi atât de puternic implementat în conştiinţa maselor, încât el a rezistat oricărei tentative de schimbare. În realitate, el este un sistem corupt, care nu poate sfârşi decât în mod catastrofic.

În acest moment s-a ajuns în situaţia în care nu mai există nicio cale de a-l susţine; „soluţia” salvatoare la care au apelat de atâtea ori până acum „Iluminaţii” şi care a constat în tipărirea a tot mai mulţi bani, fără a avea pentru aceasta nicio justificare reală, nu mai este posibilă. Sfârşitul acestui sistem canceros a fost prevăzut chiar de către „Iluminaţi” de mult timp, însă secretul lui a fost păzit cu străşnicie. Acum, marea întrebare este dacă el va genera haos sau se va desfăşura într-o formă organizată şi predictibilă. Aşa după cum am arătat, intenţia este ca trecerea la noul sistem să se realizeze cât mai sinuos, fără sincope, fără panică şi fără ca populaţia să sufere de pe urma transformărilor inerente care vor urma.
Noul sistem financiar va da posibilitatea fiecărei naţiuni să creeze propriii ei bani. În conformitate cu unele informaţii de culise, acest lucru ar fi trebuit să se petreacă de mai multe ori până acum, în ultimii 20 de ani, însă au existat serioase impedimente, dintre care cel mai mare a fost refuzul acerb al „elitei” criminale de a renunţa la puterea pe care ea o dobândise.

Reglementările Globale care au fost discutate între naţiuni implică, în mare, un dublu proces. Mai întâi se va proceda la o restituire a sumelor de bani furate de Rezerva Federală de la toate celelalte ţări (în prezent, 143). Această sumă se ridică la 47 trilioane de dolari, însă unele surse sugerează că suma este în realitate mult mai mare. Restructurarea globală a sistemului financiar a fost dificil de realizat datorită naturii sale complexe şi a numeroaselor particularităţi pe care le prezintă. Până în acest moment nu a existat nici energia şi nici ocazia potrivită pentru a realiza această mişcare decisivă pe plan mondial, însă acum, că vechiul sistem corupt se distruge prin el însuşi, iar cabala criminală a „Iluminaţilor” se străduieşte din toate puterile pentru a aprinde flacăra celui de Al Treilea Război Mondial (în scopul de a îndrepta atenţia lumii de la falimentul inevitabil care o pândeşte), cele 143 de naţiuni realizează mari presiuni, pentru a forţa rezolvarea imediată a lucrurilor.
A doua doua parte a Reglementărilor Globale o reprezintă un proces de reevaluare (RV) a ţărilor în scopul de a cunoaşte valoarea lor în funcţie de resursele pe care ele le posedă, în special aur şi alte metale preţioase. Alte resurse şi bogăţii, cum ar fi petrolul, caracteristicile reliefului, construcţiile, capacitatea agricolă a ţării, capacitatea ei industrială, educaţia populaţiei vor contribui şi ele la această reevaluare, însă în mod secundar. Odată ce această valoare este stabilită şi s-a căzut de acord asupra ei (din informaţiile care există, această etapă a fost deja realizată), aceea va fi valoarea sumei în valută proprie, pe care ţara respectivă poate să conteze.

Sistemul de impozitare al populaţiei va fi abolit, căci el a fost impus ca o măsură de prevedere că datoria către Banca Centrală (Rezerva Federală) va fi plătită. Nu este încă foarte clar cine şi cum va controla acest nou sistem financiar, dar se pare că el va fi dirijat de către o nouă entitate financiară internaţională, un fel de Fond Monetar Internaţional, condus de grupul celor 143 de state (numit şi G-19). ONU va fi şi el transformat, iar Banca Mondială va suferi schimbări majore.
Toţi banii pe care o țară îi va avea la dispoziție vor fi banii Trezoreriei Naționale, creaţi fără datorie. La începutul acestei resetări a sistemului economic şi financiar în întreaga lume, nicio ţară nu va avea niciun fel de datorii, până nu se va pune la punct un mecanism care să ofere această posibilitate în viitor, pe baza unor principii sănătoase.
Toate aceste aspecte vor fi interactive cu introducerea noilor tehnologii, cu manifestările energetice ale Soarelui şi ale planetei noastre, precum şi cu o serie de alte elemente, cum ar fi operaţiunea Disclosure (Dezvăluirea) sau intervenţia în anumite momente bine determinate a extratereştrilor benefici.
Înţelegerile globale şi anunţurile despre arestări vor fi făcute prin intermediul televiziunilor. Mulţi oameni vor fi luaţi prin surprindere, deoarece ignoranţa şi prostia sunt încă imense la nivelul populaţiei Pământului. Din această cauză este foarte posibil ca multe persoane să fie şocate de evenimentele care se vor petrece în curând. Tocmai de aceea sugerăm ca, în măsura posibilităţilor, cei care cunosc despre ce este vorba să informeze și celelalte ființe umane care sunt măcar într-o anumită măsură interesate să afle adevărul despre situația actuală a omenirii. Atunci când „roata morii” va începe să se mişte este puţin probabil că agitaţia şi iureşul evenimentelor va mai permite o asimilare corectă a tuturor elementelor.
Cei a căror percepţie asupra vieţii este preponderent materialistă nu înţeleg transformările acestor vremuri, ei nu realizează pasul extrem de important pe care îl face omenirea în prezent. Aceasta se datorează în special viziunii lor limitate, prin care complexul alcătuit din trup şi minte este asociat exclusiv cu funcţionarea biologică, când în realitate această funcţionare este în primul rând de natură subtilă, energetică şi, prin urmare, ea implică schimb de informaţie între planurile subtile superioare şi planul fizic.
Cea mai mare parte dintre oamenii de ştiinţă (mai ales biologii şi medicii) încă mai au o abordare relativ arhaică despre procesele mentale şi neurologice, afirmând că gândurile reprezintă un rezultat direct al activităţii biochimice a creierului. În realitate, nu putem vorbi despre procesele mentale şi emoţionale ale fiinţei umane fără să implicăm şi alte structuri de natură subtilă ale ei, cum ar fi corpul eteric, corpul astral sau corpul mental. Frecvenţele înalte de vibraţie ale energiei şi „materiei” ce corespund acestor corpuri sunt corelate cu anumite procese de natură cuantică şi cu energiile cosmice din zona galactică prin care trece acum planeta noastră.

Transformările actuale au o natură preponderent energetică, în sensul că Pământul şi toţi locuitorii lui trec printr-o zonă a galaxiei în care energia vibrează la o frecvenţă mult mai înaltă decât cea cu care am fost obişnuiţi până acum. Am putea spune că suntem îmbăiaţi în totalitate de această energie foarte elevată, a cărei intensitate va creşte din ce în ce mai mult în lunile şi anii care vor urma, atingând un maxim între 2015 şi 2035. Mai ales structurile subtile (cum ar fi mintea, de exemplu) resimt această modificare a frecvenţei de vibraţie, care implică transformarea modului de gândire, reorientarea ţelurilor în viaţă, a aspiraţiilor, a conduitei. Nu toţi oamenii vor beneficia însă de aceste transformări interioare minunate; pentru aceasta este necesar să fie îndeplinite anumite condiţii de rezonanţă, care să le permită acordarea la noile vibraţii energetice şi la „înţelegerea” acestor vremuri, a sensului evenimentelor care se petrec. Cei mai mulţi vor prefera să nege realitatea situaţiei, precum şi multe dintre variantele care le sunt oferite, fie din frică, fie din prostie. Aceasta este o indicaţie destul de clară a faptului că atât sistemul lor biologic, cât şi structura lor mentală nu sunt aliniate aşa cum trebuie la frecvenţele înalte de vibraţie ale energiilor cosmice, care cuprind tot mai mult Pământul.

Prezenţa acestor energii cosmice foarte elevate nu este aleatorie. Aproape că nu există mitologie sau religie din arhiva culturală a umanităţii care să nu prezinte - într-o formă mai mult sau mai puţin codată - informaţia care sugerează existenţa unui ciclu major de 25.920 de ani, ce determină progresul şi evoluţia vieţii pe Pământ şi chiar a planetei însăşi, ca spirit în manifestare (numit Gaia). Această cunoaştere a devenit unul dintre cele mai importante secrete ale şcolilor de mistere din Antichitate, deoarece se ştia că, atunci când ciclurile se împlinesc, şansa pentru ascensiunea spirituală este foarte mare. Dovezile ştiinţifice care atestă faptul că în prezent omenirea se află în faţa unui veritabil „prag cuantic” sunt numeroase (peste 1000) şi ele sunt prezentate ca referinţe academice în lucrarea valoroasă a lui David Wilcock, intitulată Investigaţiile Câmpului Sursă (The Source Field Investigations), care a fost publicată anul trecut. Autorul a făcut o sinteză foarte competentă a conţinutului ei, care poate fi urmărită aici: 

Videoclip YouTube


 
Printre altele, el arată că nivelul de inteligenţă al fiinţei umane (aşa-numitul coeficient de inteligenţă IQ) a crescut în medie cu 3 puncte la fiecare zece ani, în ultima sută de ani. Oamenii de ştiinţă au vrut să explice această uimitoare amplificare a inteligenţei prin evoluţia nivelului de trai şi a cuceririlor ştiinţifice, însă ipoteza lor nu este valabilă, deoarece acelaşi rezultat s-a înregistrat şi la populaţiile care sunt analfabete şi care  nu se bucură de condiţii avansate de trai.
Pe de altă parte, s-a constatat că în ultimii 5000 de ani ADN-ul uman a evoluat de 100 de ori mai repede decât în perioada de dinainte, în conformitate cu studiile efectuate de antropologul John Hawks (http://johnhawks.net/weblog). În prezent, se poate spune că molecula de ADN uman s-a modificat cu 7% faţă de ADN-ul oamenilor care trăiau acum 3000 de ani pe Pământ.

Un alt aspect notabil este că oamenii de Neandertal au dispărut brusc acum 25-30 000 ani (un ciclu precesional) de pe suprafaţa planetei şi odată cu ei au dispărut de asemenea şi multe specii de animale gigant, care ameninţau viaţa fiinţelor umane din acea perioadă istorică. Mai mult decât atât, s-a descoperit faptul că în urmă cu 50 000 de ani, oamenii din toate regiunile globului par să fi trăit un gen de „salt cuantic” în ceea ce priveşte nivelul lor de inteligenţă şi de sofisticare a traiului, ceea ce i-a uluit pe cercetătorii care au studiat dovezile arheologice din acea perioadă, în special pe antropologul John Fleagle (http://www.anat.stonybrook.edu/people/facultypage/fleagle). Înainte de acea perioadă, ni se spune că uneltele erau folosite doar în scop de supravieţuire, însă imediat după aceea s-a observat că spiritualitatea, arta şi creativitatea au înflorit spontan pe întreaga suprafaţă a Pământului. Aceasta nu este deloc o „teorie a conspiraţiei”, ci reprezintă un fapt extrem de bine documentat şi atestat ştiinţific, ce nu poate fi negat de nimeni. Ceva pare să se fi petrecut pe Pământ în urmă cu aproximativ 50 000 de ani (adică două cicluri de 25 920 de ani), care a condus la un salt remarcabil în ceea ce priveşte coeficientul de inteligenţă al oamenilor şi nivelul lor de conştiinţă spirituală. În prezent, studiile şi observaţiile arată că omenirea se confruntă de asemenea cu o rată extrem de rapidă de evoluţie a ADN-ului şi a coeficientului IQ de inteligenţă.
Dovezile sunt însă cu mult mai ample decât ceea ce s-a petrect în ultimii 50 000 de ani pe planeta noastră. Experimentele ştiinţifice au demonstrat deja că o specie poate fi transformată genetic în altă specie, acţionând strict doar din punct de vedere energetic asupra moleculei de ADN. În această direcţie, lucrările şi studiile efectuate de Pier Luigi Ighina, dr. Dzang Kangeng şi dr. Peter Gariaev sunt edificatoare. Aceste evidenţe ştiinţifice demontează complet teoria darwinistă a evoluţiei; de altfel, Coreea de Sud a luat deja decizia de a elimina din manualele şcolare şi din informarea publică teoria evoluţionistă a lui Darwin, care reprezintă o mare eroare ştiinţifică, acceptată din neferice timp de aproape 150 de ani.
În plus, analiza fosilelor de animale încă din perioada Cambrianului, de acum 542 de milioane de ani – adică atunci când s-a înregistrat o „explozie” a vieţii şi a evoluţiei ei pe Pământ – demonstrează existenţa a două cicluri spontane de evoluţie care par să se fi repetat cu exactitate. Astfel, cele mai multe dintre vieţuitoarele de pe Pământ au rămas neschimbate timp de milioane de ani, pentru ca mai apoi, deodată, să intervină o transformare de proporţii în urma căreia a apărut un număr imens de specii noi. S-a constatat că aceste cicluri se succedau la intervale egale de timp şi, în general vorbind, durau zeci de milioane de ani. Întrucât ele nu se datorează în mod evident influenţei unei stele ori a unui corp cosmic, ştiinţa a trebuit să admită că acestea sunt cicluri de natură galactică. Datorită perioadelor de timp enorme pe care le implică, ciclurile galactice se numesc majore; ciclul de 25 920 de ani este însă cu mult mai scurt, astfel încât el intră în categoria ciclurilor minore.

În prezent, omenirea se confruntă cu încheierea unui ciclu minor (numit şi ciclu precesional sau an platonician), eveniment marcat de solstiţiul de iarnă a acestui an (21 decembrie 2012). Istoria a demonstrat că uneori evenimentele ce acompaniază împlinirea acestor cicluri pot fi teribile, dar alteori ele par să treacă „în linişte”. Problema este că în mod excepţional, de această dată perioada încheierii ciclului precesional de 25 920 de ani coincide cu perioada de încheiere a unui ciclu major, care este un ciclu galactic cu durata de 108 milioane de ani.
Înţelegerea mecanismului cosmic de realizare a acestor cicluri este destul de simplă. Ciclul precesional de 25 920 de ani semnifică de fapt momentul în care polii planetei noastre sunt aliniaţi perfect cu direcţia pe care se află anumite corpuri cosmice gigantice (stele) situate aproape de centrul galaxiei noastre (Calea Lactee). Cu alte cuvinte, axa de înclinare a Pământului (axa polilor săi) este îndreptată exact către stelele de lângă centrul galaxiei noastre. Această aliniere perfectă face ca fluxurile de energie cosmică elevată care sunt emise de aceste corpuri cereşti să interacţioneze într-o manieră specială cu Pământul, producând transformări majore în structura viului, atât din punct de vedere fizic, cât şi subtil.
Pe de altă parte, Pământul cu întregul sistem solar se roteşte în jurul centrului galaxiei; o revoluţie completă durează 216 milioane de ani şi se numeşte ciclu galactic. Totuşi, la fiecare jumătate de ciclu galactic, adică o dată la 108  milioane de ani are loc aşa-numitul salt galactic, care semnifică trecerea sistemului solar şi a planetei noastre printr-o zonă a galaxiei care este „activată” de emisiile energetice diametral opuse ce provin din marele „soare central” al galaxiei (care de fapt este o gaură neagră (black hole) gigantică).
Suprapunerea acestor două cicluri cosmice (a unui ciclu major de 108 milioane ani şi a unui ciclu minor de 25 920 ani) este un eveniment extrem de rar care se petrece în univers şi tocmai de aceea el nu poate fi ignorat. Natura energiilor emise şi a transformărilor care au loc, forţele care sunt implicate şi evenimentele care se prefigurează fac din acest colţ al cosmosului un punct de maxim interes în această perioadă. Am arătat în episodul precedent că NASA a furnizat numeroase dovezi şi informaţii cu privire la modificarea condiţiilor climatice, a temperaturii şi a câmpului magnetic pentru fiecare dintre planetele sistemului nostru solar, însă din nefericire oamenii de ştiinţă refuză cu obstinaţie să „asambleze” la un loc toate piesele jocului cosmic, afirmând că aceste manifestări sunt de fapt nişte simple „anomalii sezoniere” ale planetelor sau ale Soarelui nostru.

Negura cu care ne acoperă ştiinţa contemporană poate fi împrăştiată de operaţiunea Dezvăluirea (Disclosure), care va avea un impact enorm asupra evenimentelor viitoare şi implicit asupra evoluţiei omenirii. În primul rând ea ne va arăta că noi nu am fost niciodată singuri în Univers şi nici măcar pe planeta noastră, deoarece aici au trăit şi trăiesc de asemenea alte rase de fiinţe din spaţiu. În al doilea rând operaţiunea Dezvăluirea va face cunoscute o serie întreagă de tehnologii nepoluante, care utilizează energia liberă, ceea ce va transforma în mod radical viaţa noastră pe Pământ, oferindu-ne mult mai multe grade de libertate decât până acum. În al treilea rând, ea ne va ajuta să înţelegem în mod corect ştiinţa ciclurilor cosmice şi a dinamicii evoluţiei noastre în manifestare.
De asemenea, această operaţiune (Dezvăluirea) va oferi dovezi clare despre vizitele şi despre existenţa fiinţelor extraterestre pe Pământ încă din cele mai vechi timpuri şi chiar din negurile istoriei planetei noastre. Tot atunci vom înţelege nivelul tehnologic foarte avansat al civilizaţiilor ET care ne-au vizitat în trecut, precum şi metodele care au fost folosite la construcţia structurilor uriaşe care şi în prezent sunt imposibil de reprodus de către ştiinţa modernă (atât din punctul de vedere al proiectării, cât şi din cel al construcţiei lor). De pildă, atunci când japonezii au încercat să reproducă Marea Piramidă de la Gizeh, din Egipt, la o scară mult mai mică, utilizând pentru aceasta un echipament foarte modern, ei au eşuat în mod lamentabil. Totuşi, construcţiile gigantice ale piramidelor din Egipt, din Peru, din China şi din alte zone ale globului au fost ridicate cu mii de ani în urmă, dar acest lucru nu pare să-i incomodeze prea mult pe oamenii de ştiinţă contemporani, care în mod deliberat evită discuţiile pe această temă, oferind în schimb nişte explicaţii tâmpe, fără suport practic.
Mai mult decât atât, în anumite locaţii (cum ar fi Africa de Sud) au fost descoperite unele cranii care demonstrează că ele au aparţinut unui alt fel de fiinţe umane. Ele au fost denumite „craniile Boskop”, după localitatea în care a fost descoperit primul craniu de acest fel, în anul 1913. Deşi savanţii contemporani încearcă să acrediteze ideea că mărimea neobişnuită a craniilor Boskop nu reprezintă decât nişte anomalii sau pur şi simplu să înlăture subiectul prin încadrarea lui la categoria „controversat”, totuşi existenţa acestor cranii – a căror capacitate este mai mare cu 30% decât un craniu uman obişnuit – exclude orice „anomalie” invocată de ştiinţa modernă. Chiar şi revista Discover Magazine, deşi este un oficios al ştiinţei materialiste, a finanţat unele cercetări în această privinţă, însă cele mai dure dovezi şi concluzii au fost oferite de cartea lui Gary Lynch şi Richard Granger, intitulată: Marele Creier - Originile şi viitorul inteligenţei umane (Big Brain: The Origins and Future of Human Intelligence); sinopsisul ei poate fi citit aici: http://www.amazon.com/Big-Brain-Origins-Future-Intelligence/dp/1403979782/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1203978190&sr=1-1 , iar un scurt review despre conţinutul ei, aici: http://discovermagazine.com/2008/măr/21-the-extinct-human-species-that-was-smarter-than-us.

Deoarece ne aflăm în această zonă a analizei subiectului, o inteligenţă mai practică ar putea să ridice următoarea problemă: din moment ce Pământul - împreună cu toţi cei care se vor afla în viaţă pe suprafaţa lui - va ascensiona în dimensiunea 4D şi apoi în 5D începând din luna decembrie 2012, de ce să ne mai intereseze faptul că sistemul financiar va intra în colaps sau că tehnologia revoluţionară bazată pe energia liberă va pătrunde în fiecare domeniu al existenţei noastre? Aparent, întrebarea este logică, dar în realitate ea nu are suport. Ascensiunea spirituală care se va petrece odată cu trecerea anului 2012 nu implică faptul că oamenii, după aceea, nu mai fac nimic, ci stau şi privesc într-o continuă reverie cerul şi norii de pe el. Chiar dacă nivelul de vibraţie a conştiinţei va fi mai înalt şi, prin urmare, aspiraţiile, conduita şi ţelurile vor fi mult mai elevate, totuşi oamenii vor trebui să-şi structureze activitatea în domeniile pe care ei le cunosc, dar după principii mult mai sănătoase decât până acum. Spiritualitatea va precumpăni în orice acţiune, iar virtuţile, armonia şi echilibrul se vor impune tot mai mult. Din această perspectivă, modificarea sistemului financiar mondial şi accesul la tehnologii foarte dezvoltate semnifică în primul rând opţiunea şi atitudinea noastră pentru modul în care dorim să ne trăim viaţa. De pildă, oamenii doresc să aibă un sistem financiar şi economic transparent, care să facă parte din viaţa lor „transparentă”, deoarece atunci şi ei vor fi lipsiţi de măştile pe care acum sunt nevoiţi, din ignoranţă, să le poarte, pentru a se „apăra” de răutatea şi perversitatea celorlalţi. În realitate, sistemul bancar se va „dilua” gradat, iar necesitatea comerţului – aşa cum este el înţeles în ziua de azi -, precum şi a altor tipuri de tranzacţii care implică finanţele, va dispărea probabil cu totul în câţiva zeci de ani de acum înainte. Problema banilor şi a câştigurilor financiare intervine în dimensiunea fizică (3D), însă ea nu mai există aproape deloc în dimensiunea 4D a ascensiunii şi cu atât mai puţin în dimensiunea 5D sau mai sus decât aceasta.

Prin însăşi natura ei, operaţiunea Dezvăluirea va avea un efect de „tăvălug”; odată ce ea va fi amorsată, deconspirarea nenumăratelor secrete care au fost tăinute zeci şi chiar sute de ani de către nucleul cabalei satanice se va petrece „în cascadă”, uluind zilnic masele de oameni care vor afla atunci adevăruri despre care nu aveau nici cea mai mică ştiinţă. Constrângerea libertăţii fizice şi de exprimare, precum şi supunerea în faţa unor legi absurde ori gândite special pentru a înrobi fiinţa vor fi pentru totdeauna eliminate, deoarece ele au fost menite să prevină cunoaşterea de sine şi a adevărului în lume.
Această teribilă limitare s-a manifestat într-un mod insidios în toate domeniile existenţei, cu precădere în ştiinţă, deoarece prin cuceririle ei s-ar fi putut pune la dispoziţia oamenilor o viaţă mult mai simplă, mai liberă şi mai fericită, ceea ce i-ar fi eliberat din strânsoarea suferinţei, a ignoranţei şi a disperării, redându-le libertatea de exprimare şi dorinţa de a evolua. În prezent, minciunile care au „orbit” zeci de generaţii sunt pe cale să fie dezvăluite; dintre acestea, cele referitoare la tăinuirea existenţei civilizaţiilor ET şi a legăturilor pe care ele le-au avut cu pământenii trebuie revelate neîntârziat.
 
Atât cercetătorii contemporani, cât şi arheologii şi istoricii sunt tot mai mult forţaţi să ia în vedere că ceea ce ei au conceput şi au crezut în trecut despre ştiinţă şi despre fundamentele ei este în mare parte eronat. De exemplu, aşa-numita „istorie” a omenirii, care ne este „servită” pe tavă prin mijloacele mass-media sau prin intermediul sistemului educaţional - ce reprezintă interesele „elitei” masonice - a fost mai întâi scrisă, apoi impusă şi în cele din urmă ea a fost acceptată de către toţi oamenii ca un fapt ce nu mai trebuie cercetat. Jean Jeacques Rousseau spunea chiar că „falsificarea istoriei a indus în eroare omenirea, îndreptând-o pe un drum greşit, mai mult decât orice altă minciună sau înşelătorie”. Până când adevărul istoric nu va fi restabilit, omenirea va rămâne sub controlul malefic al „elitei” masonice, care a planificat intrarea economiei mondiale în recesiune pentru a avea astfel controlul total asupra fiecărui stat şi guvern, prin instaurarea Noii Ordini Mondiale. 
Falsificarea istoriei se petrece chiar şi în prezent, sub ochii noştri. În ultimul timp se poate constata că focarele de război apar şi sunt dezvoltate exclusiv în ţările care nu au datorii, dar nu vedem niciun război şi niciun conflict armat în ţările care sunt aservite cabalei criminale prin povara datoriilor guvernamentale apăsătoare. În schimb vedem toate aceste probleme cum sunt iscate doar în ţările care prin însăşi cultura şi modul lor de acţiune nu au fost nevoite să decadă, nu au dorit să se împrumute de la „elita” criminală masonică şi nici nu au vrut să contribuie la planurile ei satanice.
Cea mai mare parte din populaţia lumii este confuză şi ignorantă faţă de aceste  lucruri, mai ales datorită faptului că adevărul a fost ţinut ascuns de cunoaşterea publică. Aproape tot ceea ce oamenii cred sau cunosc despre istoria sau religia lor este eronat, contrafăcut, modificat şi cenzurat de aşa manieră, încât să nu permită fiinţei umane să ştie cine este ea cu adevărat şi care sunt adevaretele ei origini. Cabala criminală a creat în acest fel o puternică iluzie, pe care cei mai mulţi oameni au acceptat-o fie din lene, fie din prostie, fie din indiferenţă. Complicitatea lor, chiar şi inconştientă, a ajutat „elita” satanică a masoneriei să construiască închisoarea de temut în care oamenii sunt prizonieri fără ca măcar să ştie aceasta.

În dorinţa lor acerbă de a menţine populaţia Pământului sub un control total, „Iluminaţii” realizează adeseori ritualuri satanice care implică sacrificii umane, pentru care în prezent – aşa după cum am amintit – există deja numeroase dovezi de netăgăduit. Astfel, cei care se implică în aceste acţiuni cumplite de magie neagră sunt de asemenea cei care conduc sistemul bancar, care conduc trusturile media şi care dirijează din umbră guvernele ţărilor. Mai mult decât atât, ei au reuşit chiar să controleze viaţa locuitorilor planetei, prin anumite legi ce structurează un sistem putred şi înşelător, care distruge sănătatea, aspiraţiile şi dorinţele înălţătoare ale omului.
Dezvăluirea adevărului istoric va revela însă tabloul real al existenţei noastre ca specie umană, ajutându-ne totodată să ne înţelegem rostul sau menirea în univers ca fiinţe inteligente care şi-au regăsit căminul îndelung uitat. Blocajul evoluţiei umanităţii şi problemele cu care ea se confruntă se datorează faptului că „elita” criminală masonică, formată din câteva familii „bancare” - cum ar fi Rockeffeler, Rothschild, Warburg, Morgan sau Bush - a crezut că are dreptul să deţină controlul absolut asupra întregii planetei, ţinând oamenii într-o stare de sclavie şi de abrutizare mentală şi emoţională.
Nu vom găsi aceste realităţi expuse în cărţile sau manualele şcolare şi nici în universităţi sau în aulele academiilor. De-a lungul timpului au existat însă fiinţe umane care, călăuzite fiind de intuiţie şi corelând cu inteligenţă numeroase informaţii, au reuşit să descopere adevărul şi chiar să-l prezinte celor care au dorit să-l asculte. Filosofi, gânditori, scriitori, oameni de cultură şi chiar politicieni au arătat lumii, de-a lungul ultimele sute de ani, adevărul ce era ascuns şi contrafăcut despre „elita” criminală a masoneriei. Aceasta este ceea ce trebuie să facem cu toţii, deoarece „trezirea” la adevăr a oamenilor este fundamentală pentru a putea începe munca de reconstrucţie a lumii ce a fost profund viciată de minciuna, manipularea şi corupţia instituite de cabala masonică.
Istoria SUA include chiar şi Preşedinţi care au urmărit fie să atragă atenţia populaţiei asupra pericolului pe care îl reprezenta influenţa crescândă şi dominatoare a „Iluminaţilor”, fie chiar să reteze complet această influenţă. De pildă, înainte de a părăsi fotoliul de preşedinte al SUA după cel de al doilea mandat al său, Dwight Eisenhower a atras atenţia asupra ameninţării tot mai mari pe care o constituia complexul industrial-militar al grupurilor oculte de interese. În acea perioadă (anii ’50 ai secolului trecut), influenţa grupului respectiv se răspândise deja în mai toate instituţiile importante ale statului, fiind cunoscut în anumite cercuri guvernamentale ca „guvernul ocult” sau grupul MJ 12.
Pe de altă parte, Abraham Lincoln (care a fost Preşedintele SUA între 1861 şi 1865) a fost asasinat pentru dorinţa lui de a instaura dreptul constituţional al Trezoriei SUA de a tipări bani, evitând în acest fel împrumuturile guvernamentale de la băncile deţinute de „elita” masonică. Iniţial, Lincoln a solicitat unor bănci mari din New-York obţinerea unor împrumuturi consistente, pentru a putea plăti astfel costurile Armatei Uniunii, care a luptat în Războiul Civil dintre anii 1861 – 1865 (adică exact perioada cât a fost el Preşedinte). Bancherii „Iluminaţi”, dând dovadă de o lăcomie incredibilă, au solicitat dobânzi enorme la acele împrumuturi. Atunci Lincoln a refuzat să mai colaboreze cu „elita” satanică a bancherilor masoni şi a trasat cadrul legislativ pentru dobândirea independenţei monetare a Americii prin intermediul Trezoriei SUA. Acest fapt ameninţa însă puterea şi influenţa „elitei” criminale, care se baza exact pe monopolul financiar pe care îl deţinea. „Iluminaţii” au hotărât asasinarea lui Lincoln şi pentru aceasta l-au angajat pe John Wilks Booth. După comiterea crimei, Booth a reuşit să scape, iar în locul lui a fost condamnat şi apoi executat un alt tânăr, care era nevinovat, pentru a se ascunde astfel crima odioasă care a fost pusă la cale de „elita” masonică.
„Iluminaţii” recidivează şi în anul 1963 repetă aceeaşi poveste, punând la cale şi realizând asasinarea Preşedintelui John Kennedy. Elementele de culise au fost aproape identice ca în cazul lui Lincoln: Kennedy era hotărât să semneze celebrul Ordin Executiv 11110, prin care se restituia Guvernului SUA puterea de a tipări dolari, fără ca pentru aceasta să mai apeleze la organismul Rezervei Federale, instituit de „elita” masonică pentru a deţine astfel controlul asupra finanţelor ţării şi chiar ale întregii lumi (datorită faptului că dolarul era valută internaţională de schimb şi de tranzacţionare). În plus faţă de această măsură epocală, Preşedintele Kennedy era ferm hotărât să divizeze serviciul secret al CIA, care constituia un vârf de lance pentru acţiunile din umbră de natură malefică ale „Iluminaţilor”, reducându-i astfel la minim puterea şi influenţa. Cei care doresc să se edifice în această privinţă pot asculta celebrul discurs al lui Kennedy despre influenţa societăţilor secrete în Statele Unite ale Americii, aici: 

Videoclip YouTube


 
Toate acestea ar fi urmat să elimine practic „elita” masonică de pe scena mondială a finanţelor şi a puterii, oferind lumii un suflu nou, care ar fi îndreptat-o foarte repede pe calea progresului în toate domeniile. Însă prin asasinarea lui Kennedy pe 22 noiembrie 1963, cu ocazia vizitei sale în Dallas (Texas), s-a tras cortina peste încă 50 de ani de suferinţă şi manipulare a omenirii de către cabala criminală a „Iluminaţilor”.

Probabil că niciuna dintre aceste nenorociri nu ar fi ajuns să se împlinească dacă nu ar fi existat opresiunea satanică a unei mici facţiuni de reptilieni ET, care în decursul timpului a implementat un sistem criminal de conducere şi asuprire a oamenilor. Acest sistem a implicat în primul rând dinastiile monarhice; apoi, anumite credinţe ritualice; şi, mai apropiat de vremurile noastre, a însemnat odiosul sistem social de manipulare a populaţiei prin intermediul mass-media, controlată aproape în întregime de către cabala criminală a francmasoneriei. La acestea se adăugă sistemul financiar corupt, precum şi orchestrarea conflictelor interstatale, care sunt sprijinite de structurile de servicii secrete.
Prin urmare, îndepărtarea acestor paraziţi care au îngropat timp de zeci şi sute de ani evoluţia omenirii este de maximă importanţă, deoarece altfel nu putem demara transformarea din rădăcini a civilizaţiei noastre. Îi numim paraziţi, pentru că reptilienii malefici pot să supravieţuiască şi să acţioneze eficient pe planeta noastră numai dacă ei au suportul oamenilor, manifestat prin energiile suferinţei şi ale fricii, emanate de aceştia. O lungă şi neagră perioadă de timp, această situaţie  a acoperit precum un val gros conştiinţa omenirii, însă acum a  sosit timpul pentru ca lumina să împrăştie întreaga minciună şi suferinţă pe care oamenii au îndurat-o timp de mii de ani.
Din nefericire, mulţi au căzut în capcana satanică cu care cei din „elita” masonică i-au ademenit; astfel, ei au fost făcuţi să creadă şi să simtă că a fi invitat şi a participa la anumite întruniri secrete şi ritualuri absconse reprezintă de fapt o acţiune onorabilă. Cabala masonică induce astfel cu persuasiune ideea că cei care fac parte din rândurile ei ar trebui să fie mândri şi să se simtă foarte importanţi pentru că au fost „aleşi” să ia parte la acţiunile respective. De aici şi până la manifestarea sentimentului de superioaritate şi dispreţ faţă de ceilalţi oameni nu mai este decât un pas şi, de altfel, aceasta reprezintă una dintre trăsăturile distinctive ale acţiunii „Iluminaţilor” în lume. Ei sunt experţi în a stimula sentimentele egotice din fiinţa umană, cum ar fi importanţa de sine, orgoliul, aroganţa şi lăcomia, dar au grijă să realizeze acest lucru în paralel cu inducerea unui acut sentiment de frică în cel racolat în rândurile lor. La început, totul pare ameţitor de frumos şi încântător; promisiunile abundă, favorurile la  fel, o latură „strălucitoare” a vieţii pare că tocmai s-a deschis larg în faţa celui care intră în rândurile cabalei satanice a masoneriei. Totuşi, foarte repede sărmana fiinţă începe să realizeze că „lumina” era de fapt întunecimea lumii, iar pentru favorurile primite adeseori trebuie ea însăşi să săvârşească fapte abominabile şi înjositoare. Pentru unii, această realitate cumplită ajunge să le domine atât de mult fiinţa, încât realmente ei sunt terorizaţi de o angoasă de nesuportat. Mulţi vor să se „extragă” din strânsoarea malefică în care au intrat, însă atunci descoperă că pactul pe care l-au făcut şi în care au fost ademeniţi cu multă perfidie nu mai poate fi rupt fără consecinţe dramatice, căci pedeapsa stipulată printr-un groaznic jurământ este chiar moartea, adeseori în chinuri groaznice. 


Printre membrii „elitei” se numără adeseori aşa-numiţii hibrizi reptilieni-umani, fiinţe care au în componenţa ADN-ului lor uman multe însuşiri reptiliene, dobândite dintr-o combinare preponderentă cu ADN reptilian. Aceşti hibrizi au înfăţişare umană, dar prezintă de asemenea anumite caracteristici biologice care, la o observare mai atentă, îi dau de gol, mai ales în anumite situaţii specifice de stres îndelungat. Cele mai importante dintre aceste trăsături sunt pupila verticală şi modificarea aspectului pielii. Un articol foarte bun în această direcţie, care surprinde şi demonstrează aceste aspecte este cel al redactorilor de la Active Information Media. În articolul respectiv (http://roaim.net.tc/?a=articles&p=533), secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, este surprins în timpul unui interviu manifestând ambele caracteristici ale unui hibrid reptilian-uman, care au fost menţionate mai sus. Dacă în ceea ce priveşte una dintre filmări sunt dubii, în cea preluată direct de la Euronews aspectele nu mai pot fi ignorate.
Chiar dacă pentru unii toate acestea nu sunt decât „poveşti”, totuşi atunci când corelăm şi cu alte dovezi şi articole pe aceeaşi temă descoperim că, de fapt, lucrurile se prezintă într-o altă lumină. Există totuşi o problemă: dacă „întunericul” a fost prezent un timp îndelungat în lume, este posibil ca atunci când razele  adevărului şi ale libertăţii vor începe să lumineze cu putere, ele să şocheze pe mulţi. O parte din populaţie nu va şti cum să gestioneze aceste revelaţii, iar altă parte nu va fi capabilă nici măcar să le înţeleagă sau să le asimilize. Toţi aceştia nu sunt de condamnat, dar vor trebui să petreacă un anumit timp în alte zone ale universului pentru a putea asimila aşa cum trebuie experienţa planului fizic, cu toate suferinţele şi limitările sale, pentru a deveni convinşi de necesitatea ascensiunii şi depăşirii acestor limitări în planurile superioare ale manifestării.
A realiza transformarea lumii de la un sistem de sclavie şi minciună generalizată, la unul care implică deplină libertate de expresie şi creativitate, nu este deloc o sarcină uşoară şi mai ales ea nu reprezintă o tranziţie peste noapte. În general vorbind, putem renunţa la un obicei rău într-o clipire de ochi, dacă există intenţia şi voinţa necesară pentru aceasta. Atunci când este însă vorba despre schimbarea unui regim de viaţă şi a unor mentalităţi adânc înrădăcinate în conştiinţa maselor, problema devine mult mai complicată. Aşa ne putem explica şi repetatele amânări ale facţiunii benefice a generalilor de la Pentagon, care va orchestra Operaţiunea Green Light de arestare a membrilor „elitei” masonice, pentru că dacă aceasta ar fi demarată la un moment nepotrivit, ar putea azvârli întreaga situaţie în nişte neguri chiar mai cumplite decât până acum. În acelaşi timp, multe elemente despre aceste lucruri nu sunt dezvăluite, pentru a nu pereclita buna lor desfăşurare.

În aşteptarea acestor evenimente este important să urmărim ca cei ce nu cunosc nimic despre situaţia actuală şi care din nefericire încă mai înoată în iluzia fenomenală a minciunii ţesută de cabala, să afle măcar unele aspecte despre dimensiunile adevărate ale situaţiei, care sunt necesare pentru a-i face să suporte mai uşor şocul evenimentelor şi dezvăluirilor care vor urma în curând. Am putea chiar spune că, la o investigare atentă a situaţiei informative  globale se constată o anumită modificare de spirit în modul prin care ştirile sunt aduse la cunoştinţa oamenilor, în sensul că putem observa urmele timide ale unui început de deschidere a mass-media în această direcţie. Astfel, tot mai multe fiinţe umane găsesc curajul necesar pentru a susţine adevărul în mod public; în plus, oamenii par pătrunşi de un optimism stenic şi de un sentiment real de anticipare a unor evenimente măreţe care urmează să se petreacă în curând. Această febrilitate psihică ce a cuprins o mare parte din omenire marchează în realitate un prim răspuns din partea noastră la acţiunea câmpului de energii elevate în care a intrat planeta noastră, care se vor amplifica tot mai mult pe măsură ce ne apropiem de data primului salt major ascensional în frecvenţă de vibraţie a conştiinţei, în luna decembrie a acestui an (2012). Evenimentele sunt de aşa natură, încât ele se vor petrece repede şi, odată ce cascada lor va începe să se reverse, nimic nu va mai întoarce omenirea la suferinţa şi întunecimea pe care le-a îndurat până acum.
Atunci când aceste transformări majore vor începe să se petreacă peste tot în lume şi vor fi aduse la cunoştinţa publicului, ne putem aştepta să apară o undă semnificativă de confuzie şi teamă în rândurile populaţiei. Mai ales în astfel de momente nu trebuie să ne pierdem cu firea, ci să oferim din toate puterile sfaturile şi ajutorul nostru celor care se simt cuprinşi de frica paralizantă a transformării unui regim decadent într-un stil luminos şi pur de viaţă. Este deci  necesar să arătăm acestor oameni care este semnificaţia reală a ceea ce se petrece în lume, oferindu-le compasiunea şi chiar grija noastră afectuoasă celor care se simt derutaţi şi pierduţi în mijlocul evenimentelor pe care le văd şi le trăiesc. Ei trebuie să afle în primul rând şi să înţeleagă faptul că transparenţa intenţiilor în orice tip de relaţie viitoare – fie că vorbim de relaţii personale, guvernamentale sau internaţionale – va înlocui definitiv lipsa de sinceritate, minciuna şi corupţia; oamenii trebuie informaţi că pacea, armonia şi abundenţa vor înlocui conflictul, asuprirea şi sărăcia care au domnit până atunci în lume.
La început, după primele anunţuri oficiale, şocul şi uimirea se vor răspândi ca fulgerul. Pe măsură ce dezvăluirile maşinaţiilor cabalei criminale vor fi făcute publice, oamenii vor afla că acţiunile membrilor ei, realizate în numele „securităţii publice”, ori a „războaielor” împotriva terorismului, a drogurilor, a crimei, a cancerului sau a foamei şi a sărăciei nu au fost altceva decât minciuni odioase, menite să manipuleze opinia publică şi să o abrutizeze tot mai mult.
Aşa cum este firesc, cei care vor fi prezentaţi ca fiind responsabili de toate aceste orori ce au fost abătute asupra omenirii vor fi imediat înlocuiţi de persoane cu o integritate ireproşabilă, astfel încât întregul sistem care a produs o aşa mare suferinţă umanităţii să fie în totalitate şi definitiv înlocuit cu un sistem social nou, simplu şi onest. Toate aceste informaţii vor fi aduse la cunoştinţa publicului prin intermediul mass-media (iniţial, ele vor fi făcute cunoscute prin mass-media „alternativă”, adică prin intermediul posturilor locale şi mai ales a internetului). 
Într-o primă etapă ne putem aştepta la o reacţie nervoasă a maselor împotriva celor care au ascuns timp de zeci de ani adevărul, deşi îl cunoasteau prea bine. Curţile de justiţie vor trebui să judece repede toate aceste activităţi clandestine şi mizerabile puse în scenă de cabala criminală a masoneriei mondiale, însă cu toate acestea nu va fi o „vânătoare de vrăjitoare”; ceea ce va avea loc, va fi un proces drept, în care toţi cei vinovaţi în mod direct sau care şi-au dovedit complicitatea vor trebui să suporte rigorile legii. Aceste rigori nu vor implica însă, în noua viziune a umanităţii, răzbunarea şi probabil nici pedeapsa cu moartea, deşi în cazul unora dintre „Iluminaţi” – care prin acţiunile lor determinate au cauzat moartea a milioane de fiinţe umane -, opinia publică ar putea solicita la început această pedeapsă. Să sperăm că atunci factorii de decizie vor urma drumul inspirat de înţelepciunea divină nesfârşită. Acele biete suflete rătăcite care vor fi judecate vor avea probabil ocazia să înceapă să mediteze profund la imensa durere şi suferinţă pe care ele au provocat-o oamenilor, realizând cumplitele greşeli pe care le-au săvârşit în trecut.
În noua eră care se va instaura astfel în mod accelerat pe planeta noastră, iubirea va constitui sentimentul dominant şi călăuzitor; ea va fi susţinută de o serie de alte virtuţi minunate ale spiritului, cum ar fi compasiunea, înţelepciunea, integritatea, onestitatea şi manifestarea unor intenţii pure. Toate aceste virtuţi minunate vor deveni atunci pentru cei pregătiţi un veritabil modus vivendi.

Acestea reprezintă direcţiile principale spre care se va orienta umanitatea în anii care vor veni. Totuşi, problema rămâne momentul începutului în ceea ce priveşte arestările şi deconspirarea acţiunilor „elitei” masonice, care trebuie să fie perfect integrat şi pregătit în conjunctura actuală. După declanşarea acestui proces esenţial pentru transformările ce vor avea loc, o mare parte din sarcina informării minuţioase a oamenilor despre evenimentele respective va fi preluată de civilizaţiile ET benefice, pentru a uşura în acest fel asimilarea de către populaţia planetei a semnificaţiei reale a acestor evenimente, precum şi pentru îndepărtarea suspiciunilor, a zvonurilor nefondate sau a panicii distructive. Din punct de vedere tehnologic este foarte uşor pentru aceste civilizaţii ET să suprapună mesajele lor peste programele terestre de ştiri, chiar şi atunci când televizoarele sunt oprite.
Mai mult decât atât, unele surse informează că vor exista proiecţii holografice pe firmamentul cerului în anumite regiuni ale globului, realizate prin intermediul mijloacelor tehnologice avansate ale civilizaţiilor ET benefice, care vor înfăţişa  diferite momente importante din istoria omenirii aşa cum s-au petrecut ele cu adevărat. De altfel, reprezentanţii acestor civilizaţii ET şi-au manifestat mirarea în repetate rânduri, în legătură cu gradul incredibil de secretizare a informaţiei care ar fi putut conduce omenirea pe culmile civilizaţiei şi ale prosperităţii, dar care în loc de aceasta au coborât-o în genunile suferinţei şi ale răului. Guvernele marilor puteri, în special ale SUA, Anglia, Franţa sau Canada au cheltuit sume uriaşe de bani pentru a susţine felurite organizaţii specializate tocmai în acest scop, al acoperirii adevărului faţă de opinia publică. În acelaşi timp, aceleaşi guverne au avut numeroase runde de dialog cu reprezentanţii acestor civilizaţii ET benefice în ultimii 70 de ani, însă ele nu au fost încununate de succes tocmai datorită intervenţiei satanice a „Iluminaţilor”, care au preferat orientarea deciziilor factorilor de răspundere către colaborarea dezastruoasă cu civilizaţia reptilienilor şi cea a micilor cenuşii.

Cel mai abominabil aspect dintre planurile concepute de cabala criminală a francmasoneriei a fost intenţia ei de a menţine populaţia globului într-o stare de alertă aproape continuă de război, chiar dacă acest lucru a însemnat aproape de fiecare dată declanşarea conflictelor pe considerente false ori în urma unor intrigi şi minciuni sfruntate. La acelaşi capitol se încadrează de asemenea şi cele două Războaie Mondiale care au avut loc în secolul trecut. În prezent, „elita” satanică doreşte chiar escaladarea acestor războaie la nivelul unui război mondial atomic, însă ea a fost deja înştiinţată de mult timp de către reprezentanţii civilizaţiilor ET benefice că deflagraţiile atomice nu se vor permite într-un eventual război care va începe, nici pe Pământ şi nici în spaţiul cosmic. Aroganţa binecunoscută a membrilor „elitei” masonice a făcut însă ca ei să nu ţină seama de aceste avertismente şi tocmai de aceea au existat mai multe evenimente în spaţiul cosmic care au dus la distrugerea instantanee a navetelor cu încărcături nucleare sau cu alte arme periculoase de distrugere în masă, care fuseseră trimise de cabala cu intenţii malefice.
Planul descris în articolul precedent este întrucâtva idealizat, pentru că el presupune ca toate acele evenimente majore să se petreacă liniar, fără sincope. Dacă etapele sale generale sunt clare şi absolut necesare pentru realizarea transformărilor profunde care se preconizează pe întreaga planetă, unele elemente care ţin de psihologia maselor, de reacţiile lor imprevizibile ori de alegerile lor neaşteptate pot conduce nu numai la o modificare a momentului de realizare a planului, ci chiar şi la o modificare (în anumiţi parametri) a cursului evenimentelor ce vor avea loc. Astfel, cele mai importante momente ale planului pot influenţa foarte mult desfăşurarea lui etapizată după modelul prezentat. Aceste momente se referă la: 1. natura luptei dusă împotriva „Iluminaţilor” (dacă arestările în masă se vor desfăşura în mod firesc sau dacă ele vor declanşa un răspuns dur şi criminal din partea „elitei” masonice); şi 2. percepţia în conştiinţa umanităţii a existenţei şi prezenţei pe Pământ a civilizaţiilor extraterestre. 
 
Din perspectiva primului punct, un nou Război Mondial ar complica destul de mult lucrurile, însă dincolo de aceasta el îi va implica doar pe aceia a căror vibraţie dominantă este potrivită cu natura conflictului respectiv. Indiferent de modul lui de desfăşurare, războiul (chiar şi mondial) nu va opri deloc procesul translaţiei conştiinţei într-o nouă dimensiune vibratorie pentru o parte a fiinţelor umane, care atunci se vor grupa în diferite zone ale planetei, formând astfel comunităţi spirituale ce vor  constitui baza de formare a unui Nou Pământ. În aceste condiţii, mare parte din populaţia planetei va părăsi planul fizic într-un interval de 15-20 de ani de acum înainte, mai ales datorită neadaptării sistemului ei imunitar la frecvența elevată de vibraţie a energiei care învăluie din ce în ce mai mult Pământul şi întregul sistem solar. Bolile de tot felul, poluarea şi războiul vor întregi numărul celor decedaţi, în timp ce comunităţile spirituale care se vor forma în anumite zone vor înflori tot mai mult şi se vor izola gradat de decadenţa vieţii din jur. Zonele afectate de război, de moarte şi distrugere vor deveni tot mai pustii, populaţia planetei va scădea semnificativ, iar marile metropole vor deveni ruine părăsite sau chiar complet distruse de repetatele convulsii geologice ale Pământului, care vor fi un semn definitoriu pentru realitatea fizică 3D. Pe de altă parte, aceste dezastre, oricât ar părea de teribile, nu vor atinge şi nu vor provoca niciun rău comunităţilor spirituale înfiinţate (chiar dacă uneori ele se pot petrece la doar câţiva kilometri distanţă de acestea), în care convieţuiesc fiinţe care au ascensionat deja la un nivel superior de vibraţie a conştiinţei (4D). În aceste comunităţi există şi fiinţe care au ascensionat chiar la nivelul de conştiinţă ce corespunde vibraţiei din dimensiunea 5D, care atunci vor fi precum nişte învăţători plini de bunătate şi de iubire pentru fiinţele din 4D. Ocazional, câte un suflet rătăcit din realitatea 3D va fi capabil să se integreze şi el cu întârziere în aceste comunităţi, însă pe măsură ce anii vor trece această integrare va fi tot mai dificilă şi mai rară, din cauza diferenţei tot mai mari între frecvenţele specifice de vibraţie ale conştiinţei oamenilor din 4D şi 5D şi a celor care au rămas la nivelul conştiinţei specifice lui 3D.
Comunităţile spirituale vor înflori foarte repede datorită dezvoltării accelerate şi exclusive a tehnologiilor pe bază de energie liberă. Hrana, apa, ecosistemul şi mijloacele existenţei vor fi toate pure, în timp ce mijloacele de transport şi comunicaţie se vor dezvolta foarte mult, permiţând deplasarea rapidă şi gratuită oriunde pe glob. Zonele pustiite, care înainte clocoteau de viaţa fiinţelor din 3D vor fi acoperite de vegetaţie şi vor cădea tot mai mult în ruină. În unele cazuri, aceste zone vor fi repopulate şi reconstruite după cu totul alte principii şi legi de către populaţia unora dintre comunităţile spirituale 4D. Ele vor fi purificate, iar reţeaua lor energetică subtilă va fi refăcută prin intermediul noilor tehnologii pe care cei din 4D şi 5D le vor avea la dispoziţie, în deplină conlucrare armonioasă cu anumite civilizaţii ET benefice care vor vizita doar aceste comunităţi şi vor întreţine relaţii de prietenie şi colaborare cu ele. 
 Odată cu trecerea timpului, zone din ce în ce mai întinse de pe planetă vor începe şi ele să vibreze la frecvența specifică dimensiunii 4D, astfel încât Pământul îşi va translata gradat frecvenţa de vibraţie, evoluând într-un corp ceresc aflat în 4D. Deşi această dimensiune implică în continuare ca oamenii să aibă un corp fizic şi prin urmare ei să poată fi percepuţi de către fiinţele din 3D, totuşi diferenţele la nivel de înţelegere, de percepţie şi de aspiraţie între primii şi ceilalţi vor deveni atât de mari, încât existenţa în comun va fi practic imposibilă. Atunci vom putea vorbi practic despre două lumi: cea în care domneşte fericirea, iubirea, înţelegerea şi spiritualitatea (4D); şi cea în care fiinţele sunt precum nişte zombi, incapabile să înţeleagă aspiraţiile celor din 4D sau să se racordeze la stilul şi concepţiile lor despre viaţă (3D).

În ceea ce priveşte fiinţele umane care au translatat deja în dimensiunea 5D, situaţia faţă de cele din dimensiunea 4D este oarecum asemănătoare cu situaţia fiinţelor din 4D faţă de fiinţele umane din 3D, cu diferenţa că în acest caz este vorba despre o existenţă plină de învăţăminte spirituale, iubire şi virtuţi ale sufletului, în care suferinţa, durerea, violența şi competiţia sunt inexistente. Pe măsură ce fiinţele care au ascensionat în 5D îşi elevează tot mai mult frecvenţa de vibraţie, transformările profunde la nivel celular şi de ADN ale corpului lor fizic vor face ca acesta să fie perceput, de la o anumită etapă încolo, ca fiind translucid. Vibraţia tot mai înaltă a energiei celulare va conduce la translaţia materiei organice pe bază de carbon într-o materie cristalină pe bază de siliciu, astfel încât trupul va deveni uşor transparent şi cu o irizaţie luminoasă tot mai mare în jurul său. La o etapă ulterioară, trupul acelor fiinţe – care încă mai prezenta o anumită consistență materială, deşi translucidă – va deveni din ce în ce mai luminos, pierzând tot mai mult caracteristicile materiei ponderale (fizice). În cele din urmă, chiar şi acel corp de lumină pe care îl vor dobândi fiinţele care au ascensionat în 5D va deveni invizibil pentru fiinţele din 4D, datorită elevării tot mai înalte a frecvenţei lui de vibraţie. Din acel moment, fiinţele 5D vor deveni vizibile celor din 4D sau 3D doar atunci când îşi vor manifesta voinţa în acest sens. În cele mai multe cazuri, acest proces al înălţării spirituale - care conduce la dobândirea nemuririi - este dintr-un anumit punct de vedere o veritabilă iluminare şi el poate să dureze câteva zeci de ani, în funcţie de modul în care fiinţa respectivă se adaptează la frecvenţa înaltă a noilor energii.

Prin urmare, aceasta pare a fi o altă linie temporală, ca posibilitate pentru viitorul omenirii. Motivele care ar putea determina intrarea pe această posibilitate temporală ar fi războaiele, lipsa discernământului şi ratarea îndepărtării „elitei” masonice din pozitiile-cheie pe care le ocupă, de unde ea controlează aproape orice domeniu al existenţei oamenilor.
Totuşi, opinia noastră este că activitatea de luptă şi rezistenţă împotriva „Iluminaţilor”, precum şi dinamicitatea unor grupuri, mişcări şi organizaţii care ies tot mai mult la lumină prin acţiunile şi planurile lor de înlăturare a „elitei” masonice – fiind sprijinite de şi colaborând cu membrii anumitor civilizaţii extraterestre benefice care şi-au oferit ajutorul – vor conduce la varianta temporală mai probabilă a înlăturării cabalei criminale, urmând apoi tot scenariul cu schimbarea sistemului financiar şi economic la nivel mondial ce a fost prezentat în episoadele anterioare ale acestei serii. 
 
Din această perspectivă merită să luăm în consideraţie exemplul Islandei, despre care în mod paradoxal aproape nimeni nu vorbeşte, iar mass-media se face că nu ştie. Cum se poate ca toată lumea să afle şi să cunoască ceea ce s-a petrecut în Egipt, în Libia sau în Siria, dar să nu ştie ceea ce se petrece cu societatea islandeză? Ne putem explica aceasta prin faptul că mica ţară din nord a devenit un exemplu care jenează celelalte naţiuni „cu pretenţii” în lupta colectivă pe care o purtăm pentru eliminarea sistemului bancar central asupritor, care a fost impus de „Iluminaţi”.
În Islanda poporul a făcut guvernul să demisioneze, iar noul guvern a anulat datoriile ipotecare pentru cea mai mare parte a celor care se aflau în acea situaţie. Băncile importante au fost naţionalizate (luându-se totodată decizia ca datoriile pe care aceste bănci le-au făcut la băncile din Marea Britanie şi Olanda să nu mai fie plătite) şi de asemenea s-a constituit un grup civil pentru rescrierea Constituţiei ţării. Toate acestea au fost realizate într-un mod paşnic, fără violenţă. 
Este uimitor cât de repede şi uşor pot fi îndreptate lucrurile, dacă există consens şi intenţie bună. Islanda a ales o cale foarte diferită de a celorlalte țări pentru a pune capăt crizei. În loc de a se pierde în nesfârşite şi sterile certuri politice, ori de a impune austerităţi apăsătoare asupra poporului pentru a se plăti astfel nepriceperea şi corupţia celor care au rămas în continuare la putere, islandezii au decis să asculte vocea poporului şi să aducă politicienii şi bancherii ţării pe banca acuzaţilor, pentru a justifica excesele financiare incredibile care în trei ani au condus aproape de faliment una dintre cele mai prospere economii din Europa în anul 2008 (înainte de începerea crizei). 
Totuşi, cea mai mare parte a acestor detalii a fost iniţial ascunsă de către „elita” masonică, aşa cum ea procedează de altfel în toate ţările pentru a-şi putea perpetua acţiunile abominabile de furt, îndatorare şi implicit de asuprire a populaţiei. Se poate însă spune că în cazul Islandei cabala criminală „şi-a găsit naşul”. Astfel, cercetătorul şi profesorul Ian R. Crane a împărtăşit toate informaţiile reale despre furtul incalificabil al „elitei” satanice şi al acoliţilor ei la Red Ice Creations (http://www.redicecreations.com/radio/2012/05/RIR-120520.php), care este un program de radio pe internet şi totodată un site extrem de popular în zona nordică a Europei. Ian R. Crane a făcut parte din conducerea unei firme de extracţie a petrolului, însă de mai mulţi ani el susţine conferinţe, scrie cărți şi are apariţii în interviuri la posturile de radio de pe internet care tratează aspectele geo-politice actuale din perspectiva adevărului, fiind prin urmare „vânate” de mâna cea lungă a „elitei” masonice. 
În urma declaraţiilor lui Crane s-a declanşat o revoltă spontană a populaţiei împotriva celor care au orchestrat curentul crizei globale din prezent. De fapt, acesta este motivul pentru care nu s-a făcut practic nicio publicitate în jurul evenimentelor din Islanda în ultimii doi ani, căci cabala criminală şi-a pus fără îndoială întrebarea: ce s-ar petrece dacă şi ceilalţi cetăţeni ai Uniunii Europene ar lua ca exemplu metoda Islandei? Ce ar face cetăţenii americani dacă ar cunoaşte îndeaproape felul în care au procedat islandezii? Fără îndoială, reacţia lor ar conduce la o adevărată nenorocire!
Să vedem însă ce „nenorocire” s-a petrecut de fapt: în anul 2008, banca principală a ţării este naţionalizată; krona, care este moneda Islandei, s-a devalorizat puternic, iar stocurile de piaţă au fost blocate. Ţara a intrat în faliment, poporul a protestat în fața Parlamentului şi în scurt timp a reuşit să obţină alegeri anticipate, care au dus la demisia primului ministru şi a guvernului său. Ţara se afla însă într-o situaţie economică dificilă. Înapoierea datoriei faţă de Marea Britanie şi faţă de Olanda, creditată de politica financiară dezastruoasă a băncilor mari ale ţării, ar fi însemnat ca poporul islandez să plătească timp de 15 ani, cu o dobândă de 5,5%, suma de 3,5 miliarde de euro. 
În faţa acestei perspective sumbre, în anul 2010 poporul iese din nou în stradă şi cere realizarea unui referendum. Preşedintele ţării anunţă tema referendumului, care este refuzul de a mai plăti aceste datorii şi totodată el convoacă o adunare populară; în martie 2010 referendumul şi negarea datoriei externe sunt votate de 93% din populaţia ţării. Între timp, guvernul nou ales a demarat o investigare pentru a-i aduce în faţa justiţiei pe cei responsabili de criza în care ajunsese ţara. Mulţi directori de firmă, preşedinţi şi bancheri au fost atunci arestaţi. De asemenea, Interpol-ul a emis un mandat de arestare pe numele lui Sigurdur Einarsson, preşedintele uneia dintre băncile falimentare din Islanda. 
În paralel este ales un comitet civil de persoane integre, căruia i se dă sarcina de a rescrie Constituţia ţării, care trebuia să includă lecţiile învăţate din criza consumată şi care avea să înlocuiască vechea Constituţie daneză după care ţara fusese guvernată până atunci. Astfel sunt aleşi 25 de cetăţeni care nu aveau nicio afiliere politică, dintr-un total de 522 de candidaţi. Pentru a candida la acea listă, tot ceea ce trebuia să îndeplineşti era să fii adult şi să fii susţinut la candidatură de alte 30 de persoane. Grupul celor 25 de persoane a început să lucreze la scrierea Constituţiei în februarie 2011, ţinând cont de feluritele situaţii prin care țara trecuse până atunci. Noul text al Constituţiei va trebui aprobat atât de Parlamentul actual al ţării, cât şi de cel de după noile alegeri.
Deşi în prezent economia Islandei se află pe un curs ascendent şi ţara a început să prospere, oficialităţile nu au uitat deloc spectrul falimentului care a cutremurat guvernul în urmă cu patru ani; astfel, în ultima săptămână - la unison cu planul general de arestare a cabalei criminale masonice – la Londra şi Reykjavik au fost arestaţi 9 bancheri responsabili de colapsul financiar al ţării în 2008.
În concluzie, Islanda a oferit o lecţie tuturor ţărilor despre felul în care se poate lupta cu eficiență împotriva „elitei” satanice. Etapele principale pot fi rezumate astfel: demiterea în totalitate a guvernului; naţionalizarea băncii principale; referendum astfel încât poporul să decidă singur asupra măsurilor de natură economică care vizează întreaga ţară; arestarea şi condamnarea celor responsabili de falimentul ţării; rescrierea Constituţiei ţării de către un grup din mijlocul poporului.
Am fost noi informaţi despre aceste transformări extraordinare de natură socio-economică în Islanda, care au repus în mod evident ţara nu doar pe linia de plutire, ci chiar i-au oferit un aer de prospeţime, de independenţă sănătoasă şi de avânt al dezvoltării în chiar mijlocul crizei şi marasmului economic mondial? A existat în ţară la noi vreo analiză sau dezbatere pe acest subiect, ori au fost comentate aceste evenimente din Islanda pe vreun canal de radio sau televiziune? Cu toţii ştim că acest lucru nu s-a petrecut, deoarece mass-media putredă de corupţie şi aservire faţă de „elita” masonică a avut grijă să ignore aproape cu desăvârşire acest exemplu minunat al felului în care un popor poate să devină liber şi suveran pe destinul său. În esenţă, Islanda a demonstrat că există o cale sigură şi precisă prin care sistemul corupt şi viciat, impus de „Iluminaţi”, poate fi înfrânt, oferind în acelaşi timp o adevărată lecţie de democraţie întregii lumi. 

Exemplul Islandei ne arată un adevăr zdrobitor în legătură cu „elita” masonică: îndată ce ea este lipsită de resursele financiare, iar sistemul de îndatorare este abolit (după modelul pe care l-au aplicat islandezii), puterea şi influenţa cabalei criminale se reduce practic la zero. 
Situaţia actuală a omenirii, coroborată cu anumite necesităţi de evoluţie cosmică ce au fost menţionate anterior, determină însă o acţiune mult mai drastică şi radicală, care constă în forţarea „Iluminaţilor” de a înceta definitiv acţiunile lor malefice pe planeta noastră şi totodată de a răspunde pentru faptele lor abominabile în faţa populaţiei globului. Această acţiune este urgentată la diferite nivele mai mult sau mai puţin oculte, prin anunţuri ce au un caracter excepţional. Insider-ul Drake a ţinut să avertizeze grupul de acţiune al generalilor de la Pentagon împotriva „elitei” masonice că „spaţiul de manevră” s-a redus aproape la zero în ceea ce priveşte arestarea „Iluminaţilor” şi că aceste arestări trebuie să înceapă neîntârziat, pentru a permite civilizaţiilor extraterestre benefice să demareze seria etapelor absolut necesare în planul de pregătire a omenirii pentru ascensiunea care urmează. 
Unii channelers precizează că în lunile care au rămas până la sfârşitul acestui an, planeta va începe să manifeste din ce în ce mai des şi mai puternic anumite semne ale transformării ei la nivel vibrațional. Astfel, cel mai probabil ea va fi zguduită de o serie de cutremure relativ puternice, precum şi de creşteri ale nivelului mărilor şi oceanelor, care vor ameninţa astfel viaţa oamenilor din anumite zone ale lumii. Totuşi, civilizaţiile ET benefice care asistă procesele extraordinare ale transformării planetei noastre au transmis că aceste cutremure vor fi ţinute – prin intermediul monitorizării şi al intervenţiilor tehnologice extrem de avansate – la un maxim de 7 grade pe scara Richter. În ceea ce priveşte populaţiile din zonele care vor fi afectate de creşterea nivelului oceanelor ori de valurile tsunami, acestea vor fi evacuate cu ajutorul navelor Federaţiei Galactice a Luminii. Oamenii vor avea suficient timp pentru a urca la bordul uriaşelor nave (OZN-uri), însă aceasta va fi exclusiv alegerea lor. Cu alte cuvinte, toţi cei din zonele afectate, care vor fi anunţaţi de posibilitatea de a fi evacuaţi prin intervenţie extraterestră, vor avea de asemenea posibilitatea să opteze să rămână, pentru a fi salvaţi de acţiunile guvernamentale ale statelor respective. 

Alte opinii tind să împărtăşească ideea că astfel de manifestări catastrofale nu vor avea loc, însă adevărul este că predicţia unor evenimente de acest gen – fie într-un sens, fie în altul -  nu poate fi în mod precis făcută nici chiar de civilizaţiile ET benefice, care au capacitatea tehnologică de a influenţa multe dintre procesele geodezice, de „convulsie” ale planetei. Ele chiar intervin – în limitele acţiunii divin integrate – pentru a micşora impactul unor manifestări violente sub forma cutremurelor, erupţiilor vulcanice sau inundaţiilor pe planeta noastră, însă nu putem totuşi vedea în aceste intervenţii o rezolvare integrală a acestor fenomene, în primul rând pentru că planeta este ea însăşi un spirit în manifestare, care are propriile lui modalităţi de înţelegere şi rezolvare a problemelor cu care se confruntă. Prin urmare, mai curând putem vorbi despre o acţiune interactivă între tendinţa planetei de a se reconfigura pentru a corespunde noului nivel de vibraţie energetică, acţiunile extraterestre şi eforturile omenirii de a contribui la saltul vibrațional ce va avea loc în curând.

Totuşi, nimic din planurile evoluţiei planetare nu va putea fi realizat dacă „elita” satanică a masonilor nu va fi arestată cât mai repede. Tocmai de aceea a fost emis ultimatumul conform căruia, dacă membrii cabalei criminale nu se predau până la data de 21 iunie, atunci civilizaţiile ET benefice vor demara unele proceduri speciale de îndepărtare a acelor fiinţe malefice pentru totdeauna de pe Pământ. 
Drake a precizat că, în paralel, o parte dintre imensele fonduri colaterale au fost deblocate şi ele vor începe să fie distribuite pentru a ajuta transformările ce vor urma. Suntem informaţi că unele dintre marile bănci ale lumii sunt gata să cedeze conducerea, activele şi managementul lor astfel încât acestea să fie integrate în noul sistem financiar şi economic, ca parte a trecerii puterii din mâinile cabalei criminale a masonilor în cele ale unei omeniri libere şi suverane pe destinul ei. Totodată, a fost emis un ordin de blocare timp de 90 de zile a activităţii de tranzacţionare pentru Banca Reglementărilor Internaţionale, care după cum se ştie, reprezintă banca principală prin intermediul căreia „Iluminaţii” realizau mare parte dintre ingineriile financiare criminale, menite să supună şi să sărăcească din ce în ce mai mult populaţia globului.
Practic vorbind, ne apropiem de „momentul zero” al resetării sistemului financiar şi economic mondial. Este deja un fapt public că Europa nu va fi ajutată de Rezerva Federală a Americii şi nici vice versa. Naţiunile care nu sunt aliniate la sistemul bancar central mondial deja nu mai tranzacţionează în dolari, astfel încât această valută nu mai este accesibilă cabalei criminale din direcţia respectivă. Pe de altă parte, Rezerva Federală a Americii nu mai este nici ea capabilă, aparent, să tipărească o nouă șarjă de bancnote. Nici varianta cu declanşarea unui război masiv, în scopul diversiunii, nu mai reprezintă în prezent o opţiune de salvare pentru membrii „elitei” satanice; nu numai că ei nu mai au bani cu ce să-şi plătească „mercenarii” care ar acţiona în această direcţie, dar în plus civilizaţiile ET benefice au anunţat în repetate rânduri că nu vor permite izbucnirea unui nou război, cel puţin nu a unuia atomic. În concluzie, se pare că „Iluminaţii” nu mai au nicio carte pe care să mizeze, iar sfârşitul lor este inevitabil. Acum, totul este doar o problemă de timp când va avea loc acest sfârşit.

Suntem foarte aproape de începutul unor acţiuni reale care vor demonstra fără nicio îndoială că omenirea va fi martora sfârşitului abrupt şi definitiv al cabalei criminale a masonilor. Totul a fost îndelung planificat astfel încât arestările să se petreacă într-un timp foarte scurt. Toţi „venerabilii” au fost identificaţi şi amănuntele arestării lor au fost minuţios planificate, astfel încât operaţiunea să decurgă rapid şi fără complicaţii. Cu toate acestea, mulţi oameni vor fi foarte surprinşi să afle şi să vadă gradul de complexitate al întregii acţiuni. Este însă foarte important ca ei să înţeleagă faptul că „Iluminaţii” au blocat progresul umanităţii timp de secole şi chiar mii de ani şi tot ei se află în spatele evenimentelor dramatice ale omenirii, care au implicat multe pierderi de vieţi omeneşti. Dintre acestea, războaiele au constituit modalitatea principală pentru a le umple buzunarele cu bani şi totodată pentru a micşora populaţia lumii. 
În prezent, însă, „elita” masonică este şocată de viteza cu care se schimbă poziţia membrilor ei: din stăpâni autocraţi ai lumii, care controlau aproape orice domeniu al existenţei oamenilor pe pământ, în doar câteva zile sau săptămâni mulţi dintre ei au ajuns să fie arestaţi şi chiar condamnaţi, iar restul simt cum laţul se strânge din ce în ce mai mult în jurul lor. Până în urmă cu doar câteva luni, posibilitatea de a fi arestaţi şi de a da socoteală în faţa întregii omeniri pentru crimele săvârşite însemna o simplă fantezie; acum, însă, aceasta a devenit realitate.
Fără îndoială, „marele pas” pentru omenire este foarte aproape. După mii de ani, zorii libertăţii şi ai spiritualităţii izbăvitoare ne umplu sufletele de speranţă şi de bucurie. Totuşi, chiar dacă ororile săvârşite de „Iluminaţi” sunt teribile şi aflarea lor va impacta puternic psihicul populaţiei, este necesar să ne focalizăm energia benefică asupra celorlalţi oameni care au nevoie să se „trezească” şi nu să ne irosim forţele în sentimente de mânie sau de furie la adresa membrilor cabalei criminale, care au făcut atât de mult rău umanităţii.

Actualmente, ordinele preliminare de arestare în masă a membrilor cabalei criminale şi a colaboratorilor lor din guverne, din marile bănci de investiţii şi din corporaţiile multinaţionale sunt deja completate; urmează să fie emise mandatele legale de arestare şi de reţinere a membrilor „elitei” masonice. Aceste arestări vor însemna anihilarea definitivă a unui grup satanic internaţional, care a controlat omenirea timp de 13 milenii, provocându-i un rău imens.
Actul final al arestărilor va fi supervizat de civilizaţiile ET benefice care asistă omenirea în aceste timpuri. Momentul de solstiţiu (21 iunie) va însemna un prag dincolo de care lucrurile vor începe să se precipite; tot ceea ce ni se cere este să rămânem calmi, să nu fim cuprinşi de panică şi să îi sprijinim din toate puterile noastre pe cei care, şocaţi, şi chiar terifiaţi în neştiinţa lor de evenimentele care vor veni în curând, vor avea tendinţa să se piardă cu firea şi să acţioneze haotic. Cea de a doua declaraţie a reprezentantei organizaţiei secrete Războinicii Curcubeului, care a fost făcută pe 20 iunie, poate fi urmărită aici: 

Videoclip YouTube


 
Dezvăluirea prezenţei extratereştrilor poate să însemne pentru mulţi oameni un motiv nu doar de panică, ci şi de manifestare xenofobă. Datorită ignoranţei şi îndoctrinării sistematice realizată de cabala criminală în ultimii 70 de ani, acest comportament aberant semnifică în realitate o minte confuză şi o adâncă neînţelegere a situaţiei. Suspiciunea, neîncrederea şi frica faţă de fiinţele din spaţiu au fost în mod constant inserate în subconştientul maselor de oameni, pentru a le sădi astfel sentimentul de respingere faţă de orice ajutor extraterestru. 
Mulţi oameni continuă să creadă minciunile propagate prin mass-media despre extratereştri şi nu pot concepe că, în realitate, subiectul ET a fost tăinuit cu mare grijă, iar din punct de vedere oficial a fost ironizat şi adeseori batjocorit în mod penibil. În birourile întunecate ale „Iluminaţilor” acţiunea a fost atent gândită şi mai apoi propagată în lume, mai ales prin intermediul filmelor ce stimulează atitudinea xenofobă în oameni, prezentându-i pe extratereştri sub diferite înfăţişări bizare, în ipostaza negativă de invadatori ai planetei noastre. Astfel au fost produse o serie întreagă de filme de mare buget şi seriale de televiziune, pe care le-am putea încadra foarte bine în categoria pieţei cinematografice intitulată „Invazia Extratereştrilor”. Deloc surprinzător, anii 2011 şi 2012 sunt în capul listei unor astfel de producţii.
Totuşi, dacă privim cu mai multă atenţie problema, realizăm faptul că această piaţă generoasă de filme pe acest subiect reprezintă de fapt un mijloc de condiţionare psihologică a maselor de oameni, o „pregătire” a umanităţii pentru o punere în scenă a unei invazii reale.
Exemplele sunt generoase şi multe dintre ele au ceea ce putem numi „greutate”. Astfel, unul dintre aceşti „grei” ai Hollywood-ului şi totodată veteran în domeniu este Steven Spielberg. Despre marele regizor putem spune că reprezintă, într-un fel, o piatră unghiulară a politicii acestui gen de filme. Însă într-o anumită măsură el este şi controversat: unele dintre producţiile sale costisitoare accentuează aspectele benefice ale civilizaţiilor extraterestre şi ale prezenţei lor pe Pământ (cum ar fi celebrul film E.T. din 1981); altele, precum Întâlnire de gradul trei (1977) sau serialul în zece episoade Taken (2002) (la care Spielberg a fost producător executiv pentru cinci din cele zece episoade) reprezintă transpuneri cinematografice ale unor cazuri documentate din arhivele Pentagonului, US Force şi ale Marinei SUA despre interacţiunea fiinţelor umane cu fiinţe extraterestre sau cu navele lor. În aceeaşi categorie putem încadra şi filmul Super 8 (2011), un fel de reevaluare a lui E.T., dar în timpuri moderne şi dintr-o perspectivă mai puţin inspirată. Totuşi, aspectele sunt astfel prezentate încât în finalul acestor filme spectatorul rămâne cu un sentiment confuz, ce înclină mai mult către o atitudine de respingere faţă de fiinţele extraterestre şi nu una de colaborare sau de convieţuire paşnică cu acestea. 
Spielberg însă nu se dezminte de la linia generală a pieţei şi regizează de asemenea unele mega producţii, cum ar fi filmul War of the Worlds (2005) în care invazia satanică a unor entităţi extraterestre terorizează omenirea. În 2011 el a produs de asemenea un nou serial SF numit Falling Skies, în colaborare cu reţeaua de televiziune TNT, al cărui subiect se bazează pe acţiunile unui grup de fiinţe umane după ce Pământul a fost invadat de către nişte entităţi extraterestre.
Un alt regizor de marcă al Hollywood-ului, Sam Raimi (cunoscut pentru filmele din seria modernă a Omului Păianjen) pregăteşte un film numit Forţa de Apărare a Pământului, care va îmbina două tendinţe importante din „cetatea filmului mondial”: anticomunismul şi invazia extraterestră.
Probabil cel mai elocvent din seria „invazia extraterestră” este filmul Independence Day (1996) al regizorului Roland Emmerich, despre care există anumite zvonuri că ar pregăti o continuare a acestei producţii. Mai aproape de prezent este seria de trei filme Transformers care, deşi combină realizările tehnice şi de acţiune cu o abordare de multe ori tragi-comică, impune cu persuasiune aceeaşi idee şi anume, că extratereştrii sunt în general răi şi ei trebuie alungaţi imediat ce se apropie de Pământ.
Există apoi o linie de filme pe aceeaşi temă, care deşi nu au reuşit să se impună foarte mult, exprimă totuşi în mod obsesiv aceeaşi idee, a invaziei malefice - cu accente profund dramatice şi chiar horror - a Pământului de către civilizaţiile extraterestre. În această categorie intră filme precum Cloverfield (2008), Skyline (2010), Battle Los Angeles (2011) sau celebrul şi totodată elocventul serial V, care din motive necunoscute a fost brusc întrerupt după cel de al doilea sezon.
Anul 2012 este marcat de filmul Battleship şi mai ales de Prometheus, care este un prequel la vestita serie Alien, în care este vehiculată de asemenea, obsesiv, ameninţarea invaziei Pământului de către o rasă satanică reptiliană. Totuşi, Prometheus aduce elemente noi, făcând referire în mod explicit (şi poate pentru prima dată într-un film de categorie A) la adevăratele origini ale umanităţii şi la intervenţia genetică în ADN-ul ei.
În acest peisaj, un caracter aparte îl are filmul Răzbunătorii (The Avengers) (2012), care deşi a avut cele mai mari încasări din istoria cinematografiei în primele week-end-uri de difuzare, totuşi nu a fost deloc pe placul Pentagonului. Astfel, „problema” unor generali din armata SUA a fost că filmul nu indică în mod clar inamicul; prin urmare, s-ar putea ridica întrebarea dacă extratereştrii care invadează New-York-ul sunt mai răi decât guvernanţii care vor să lanseze bomba atomică asupra oraşului pentru ca invazia să nu se mai propage? Aşa cum remarca şi autorul (Florin Bădescu) unui articol bun pe această temă, „Pentagonul reproşează de fapt producătorilor de la Marvel Studios că au creat un blockbuster prea inteligent”

Infuzarea pieţei cinematografice cu astfel de producţii se corelează cu aşa-numitul Project Blue Beam conceput de „elita” satanică masonică, care implică folosirea unei tehnologii avansate de proiecţie electromagnetică a unor imagini asemănătoare cu cele produse de instalaţiile HAARP, proiectate pe firmamentul cerului în scopul de condiţionare psihologică a maselor de oameni. Această acţiune este menită să uşureze pentru cabala criminală instaurarea Noii Ordini Mondiale.
Exemple de testare a acestui proiect pot fi unele dintre spiralele luminoase care au apărut pe cer, cum ar fi celebrul caz din 9 decembrie 2009, din Norvegia. 

Videoclip YouTube


 
Afirmaţia că acea spirală de pe cerul Norvegiei a fost în realitate o acţiune în cadrul Proiectului Blue Beam a fost făcută de una dintre sursele confidenţiale ale lui David Wilcock, despre care acesta a vorbit în interviul luat de Kerry Cassidy la Project Camelot Radio. 

Ideea de bază a acestui black project (Blue Beam) (adică a unui aşa-zis „proiect negru”, care nu este guvernamental şi nu se sprijină pe fonduri guvernamentale, ci este orchestrat din umbră de către forţele oculte ale cabalei criminale masonice şi a acoliţilor ei) implică un scenariu de „proiectare pe cer a unei false invazii extraterestre”, pentru a se putea astfel justifica preluarea forţelor şi a controlului asupra populaţiei de pe întreaga planetă. Pentru realizarea lui vor trebui să fie implicate tehnologii foarte avansate, incluzând sisteme de transport şi arme care în prezent nu sunt cunoscute şi nici utilizate de către populaţia globului. Acestea se referă la nave antigravitaţionale asemănătoare „farfuriilor zburătoare”, care vor constitui un element-cheie în realizarea simulacrului de „invazie ET”. Este vorba despre nave foarte evoluate, care au capacităţi de proiecţie holografică, putând astfel să devină invizibile, să ia forma navelor ET sau, la dorinţă, pe aceea a unui avion de pasageri. Ele vor fi folosite ca sursă falsă a „invaziei” extraterestre şi vor acţiona după un scenariu bine stabilit înainte.
În ceea ce priveşte armamentul, acesta va consta în principal din cele 17 sisteme de tip HAARP care sunt răspândite actualmente pe suprafaţa planetei şi care vor îndeplini diferite funcţii în cadrul „invaziei”. Deoarece sistemele HAARP folosesc procesul de interferometrie a undelor scalare – care a fost descoperit pentru prima dată de către Nicola Tesla la începutul secolului trecut -, efectele care pot rezulta din folosirea lor pe scară largă ar fi dezastruoase pentru viaţa oamenilor pe Pământ sau i-ar destabiliza pe aceştia din punct de vedere psihic.
Planul satanic al „invaziei false a extratereştrilor”, conceput de către „Iluminaţi”, implică de asemenea folosirea unor proiecţii hiperdimensionale a unor nave OZN pe cer, care ar simula astfel (prin tenologia HAARP) flote întregi de nave ET ce apar pe cer. Invazia ar fi completată de distrugerea unor oraşe, centre importante sau obective strategice prin bombardarea lor cu fascicule de unde scalare, ce vor fi astfel proiectate încât să pară că ele provin de la navele OZN false de pe cer. În paralel, instalaţiile HAARP ar acţiona de aşa manieră, prin anumite tipuri de impulsuri electromagnetice, încât să inducă în populaţie sentimente de frică şi de panică. Mai mult decât atât, „elita” masonică se află în posesia tehnologiei de teleportare  şi de călătorie în timp, inventate tot de Nicola Tesla. Informaţiile în această direcţie au fost confirmate de mai mulţi „whistleblowers” în mod independent, dintre care menţionăm pe Andrew Basiago, Michael Reffe şi Arthur Neumann. Există de asemenea dovezi despre folosirea acestor tehnologii în operaţiunea de pe 11 septembrie 2001. Cele două tehnologii principale de călătorie în timp care se pare că se află actualmente la dispoziţia „Iluminaţilor” sunt cronovizorul (dispozitiv holografic, care permite operatorului să capteze „imagini” a oricărei scene din trecut său viitor) şi tehnologia stargate (care permite fiinţelor umane să călătorească efectiv în timp, prin deplasarea corporală în orice moment spaţio-temporal doreşte). 
Totuși, în prezent cabala criminală nu mai are acces aproape deloc la aceste dispozitive, astfel că punerea în scenă a unui astfel de plan foarte complex (Proiectul Blue Beam) iese din discuție. „Venerabilii” din familia Rothschild dețineau controlul asupra unui mare număr de focoase nucleare si a unor dispozitive scalare, însă acum ei au pierdut această poziție strategică de șantaj, pe care se bazau; în plus, ei sunt mai ales interesați acum să se salveze pe ei înșiși, decât să se preocupe de lansarea unei false invazii extraterestre. 

Pe de altă parte, alte persoane – cum ar fi Tolec, reprezentantul pe Pământ al Consiliului Andromeda – afirmă că spiralele care pot fi văzute uneori pe cer în felurite zone ale lumii nu sunt deloc periculoase; el spune că acestea constituie fenomene naturale şi nu trebuie să inducă în noi sentimente de frică ori de stres.
Ne îndreptăm cu paşi repezi către etapele foarte importante ale transformării noastre spirituale, care va cuprinde întreaga planetă. Unul dintre momentele capitale ale acestui proces complex a fost 21 iunie (solstiţiul de vară), care a reprezentat termenul final pentru ca „elita” masonică să se predea. Este însă evident că această „elită” a răului şi a întunericului a preferat să nu cedeze, cel puţin nu în totalitate. Tocmai de aceea planul arestării membrilor ei continuă, dar pe o octavă superioară, în conformitate cu anunţurile făcute deja de civilizaţiile ET benefice. Începând de la acest moment, acţiunile împotriva cabalei criminale a francmasoneriei mondiale vor fi mai radicale şi mai penetrante, implicând intervenţia directă a extratereştrilor benefici.
Negocierile care s-au purtat până în acest punct au avut sensul de a convinge membrii „elitei” satanice că este mai bine să se predea, să renunţe la întreaga putere şi avuţie pe care o aveau şi să recunoască în faţa întregii lumi răul imens pe care l-au făcut. În special familiile Rockefeller şi Rothschild vor trebui să explice modalităţile perverse și malefice prin care au gândit sistemul economic şi financiar modern, precum şi felul în care l-au implementat cu perversitate în viaţa oamenilor. Ceilalţi „venerabili”, care în marea lor majoritate au fost marionetele de acţiune ale celor câteva familii principale ce au dirijat cursul economic al lumii până în prezent, îşi vor primi şi ei pedeapsa cuvenită, după ce vor recunoaşte de asemenea modalităţile prin care au îndeplinit ordinele primite de la vârful „elitei”. Este foarte important ca toate aceste aspecte să fie cunoscute de populaţia lumii, pentru ca ele să nu se mai repete niciodată de acum înainte şi pentru ca masele de oameni să înţeleagă faptul că noua paradigmă a vieţii pe Pământ se bazează pe echitate, cinste şi iubire.

Prin urmare, „Iluminaţii” au avut şansa de a ieşi astfel „la rampă” în faţa întregii lumi, pentru a-şi recunoaşte faptele abominabile pe care le-au săvârşit. Totuși, având în vedere natura acţiunilor de până acum, precum şi structura psihică şi mentală a unora dintre ei, acest lucru era puţin probabil să se petreacă. Este adevărat că o parte dintre ei – sursele indică un procent de aproximativ 50% - au decis să capituleze şi în prezent colaborează într-o formă sau alta cu autorităţile, însă această predare este necesar să fie făptuită în totalitate.
„Venerabilii” au avut astfel şansa lor pentru a pune punct într-un mod acceptabil influenţei exercitate pe Pământ, dar oferta generoasă care le-a fost făcută nu i-a determinat totuşi să abandoneze lupta. Refuzul lor a determinat practic trecerea la etapa următoare a planului de eliberare a planetei de sub influenţa lor malefică, plan ce a fost conceput în mod minuţios de civilizaţiile ET care ne sprijină şi ne ajută în aceste timpuri dificile. În principal, acest plan implică o acţiune directă şi radicală a civilizaţiilor ET în această problemă
S-ar putea naşte întrebarea dacă o astfel de acţiune este justificată de legile cosmice, însă de la insider-ul Cobra aflăm că prin nerespectarea ultimatumului care le-a fost dat (21 iunie 2012), „Iluminaţii” s-au plasat sub incidenţa unui anumit articol din aşa-numitul Codex Galactic ce este aplicat în galaxie de către toate civilizaţiile afiliate într-o federaţie. În conformitate cu legile stabilite în acest Codex de către fiinţe ET superioare, Confederaţia Galactică a civilizaţiilor ET are dreptul necontestat de a restabili echilibrul în secţiunea de univers în care a intervenit o astfel de problemă, utilizând metode directe bazate pe o înaltă tehnologie şi chiar pe intervenţia militară.
Deşi aceste specificaţii pot să pară într-o primă fază destul de îngrijorătoare, în realitate ele exprimă o necesitate de ordin galactic. Violarea Codexului prin nerespectarea condiţiilor sau propunerilor care le-au fost făcute „Iluminaţilor” oferă baza legală pentru „gardienii galactici” de a interveni chiar din punct de vedere militar pe o planetă care este supusă răului ce ameninţă să strice echilibrul într-o zonă mai extinsă a universului. De fapt, ceea ce se petrece în astfel de cazuri este că civilizaţiile ET benefice îndepărtează influenţele negative de pe planeta respectivă şi oferă asistenţă forţelor militare locale care sunt pozitive, pentru ca acestea să dobândească victoria totală asupra forţelor malefice.
Insider-ul Cobra ne informează că în cazul Pământului această intervenţie a fost deja declanşată de către Flota Interstelară Pleiadiană şi ea este cunoscută sub numele de Operaţiunea Stardust 2. Această operaţiune implică o tehnologie foarte avansată, care se referă la domeniul microscopic. În sinteză, este vorba despre un fel de „praf” ce conţine particule foarte fine (nanoparticule) care au fost răspândite în atmosfera din jurul membrilor cabalei masonice, intrând astfel în trupurile acestora. Ele pot fi asemănate cu un fel de chemtrails cosmice şi din acest punct de vedere putem vedea că cine sapă groapa altuia, cade tot el în ea; „Iluminaţii” au folosit metoda otrăvirii populaţiei cu substanţe chimice cancerigene prin răspândirea lor pe cer (chemtrails), însă acum se pare că ei înşişi se confruntă cu acelaşi tip de acţiune, numai că la un nivel mult superior. Praful de particule extrem de fine pe care ei l-au asimilat prin respiraţie în corpurile lor fizice nu poate fi îndepărtat prin nicio tehnologie cunoscută pe Pământ. Nanotehnologia care este implicată în acest „praf” face posibilă activarea lui oricând se doreşte. Această activare se va face în două faze sau etape: mai întâi „praful” de nanoparticule blochează sistemul central nervos al persoanei care l-a inhalat, astfel încât aceasta paralizează şi nu se mai poate mişca deloc; în a doua fază persoana respectivă moare. 
Activarea „prafului” de nanoparticule se va face în momentul declanşării Evenimentului care a fost menţionat de Cobra, care se referă la manifestarea pulsului de energie elevată şi foarte puternică ce va proveni din centrul galaxiei noastre şi care va fi preluat de civilizaţia pleiadiană pentru a fi dirijat mai apoi spre planeta noastră şi spre locuitorii ei. În timpul perioadei de manifestare a acestui puls electromagnetic este foarte important ca „elita” satanică să nu poată face niciun rău, adică să nu îngreuneze - prin intermediul planului de detonări nucleare numit Doom 33 - acţiunile ce vor fi declanşate de oameni şi de membrii civilizaţiilor ET benefice care asistă omenirea.

În majoritatea cazurilor, activarea primei faze a „prafului” de nanoparticule va fi suficientă pentru a contracara orice astfel de intenţii malefice ale cabalei criminale a masoneriei, dându-i o lovitură de graţie. Ne putea întreba de ce nu se acţionează totuşi în acest fel încă din momentul prezent şi se aşteaptă Evenimentul pentru ca întreaga operaţiune să fie declanşată? Răspunsul este că într-un plan grandios ca cel al trecerii Pământului şi omenirii la o frecvenţă superioară de vibraţie există anumite necesităţi şi înţelegeri a faptelor care trebuie asimilate; chiar dacă unii gândesc acum în mod simplist că anihilarea imediată a cabalei criminale ar fi cea mai indicată prin intermediul acestei tehnologii foarte avansate (Stardust), totuşi putem intui că din punctul de vedere al transformării interioare omenirea nu ar înţelege foarte multe. În plus, legile cosmice sunt de aşa natură încât ele oferă până în ultimul moment libertatea de alegere şi de expresie a oricărei făpturi din univers, în care sunt incluşi de asemenea şi „venerabilii”. Prin urmare, trebuie să înţelegem că aceste acţiuni sunt divin integrate, au un sens foarte profund şi se corelează perfect cu evenimentele viitoare. 
În această direcţie, Cobra ține chiar să precizeze că tehnologia Stardust nu va fi activată înainte de marele Eveniment. Chiar şi atunci când „praful” va acţiona şi va anihila acţiunea „elitei” satanice, facţiunea militară benefică de la Pentagon alături de autorităţile civile implicate în lupta contra cabalei criminale vor trebui să acţioneze eficient, deoarece răul a fost foarte adânc implementat în structurile societăţii şi el va trebui extirpat cu atenţie şi în mod minuţios. De fapt, scopul acţiunii ET prin intermediul acestei tehnologii foarte avansate este acela de a face munca mai uşoară pentru autorităţile pământeşti în direcţia anihilării puterii şi influenţei masonice la nivel mondial. 
Este uşor ca majoritatea oamenilor să nu creadă în aceste afirmaţii – mai ales cei direct implicaţi, adică „Iluminaţii” -, însă Cobra afirmă că, dacă aceştia (membrii cabalei criminale) doresc o dovadă în sensul că Operaţiunea Stardust 2 este reală, acest lucru va putea fi aranjat fără probleme. Acum, se pune problema: care dintre „venerabili” îşi va asuma acest risc?
În această idee, Cobra sugerează membrilor „elitei” satanice a masonilor ca ei să se predea totuşi înainte de producerea Evenimentului, deoarece aceia care vor proceda în acest fel vor fi trataţi cu mai multă îngăduinţă. El precizează de asemenea că cei mai mulţi membri din familiile „venerabililor” nu sunt neapărat vinovaţi, ci necesită mai curând un gen de vindecare interioară şi nu de condamnare efectivă. Un exemplu în acest sens este confesiunea recentă a unuia dintre membrii familiei Rockefeller, care prezintă o parte din adevărata genealogie a familiei şi explică o serie de mistere ale trecutului ei (http://iamstasha.blogspot.ro/2012/06/my-dirty-little-secret-im-rockefeller.html).

Întrebarea presantă, care agită spiritul omenirii în prezent, este: când va avea loc Evenimentul? Cobra afirma că acesta ar putea să aibă loc chiar şi în câteva zile de acum înainte, însă în această direcţie nu se pot oferi garanţii. Modul general de desfăşurare a planului era bine cunoscut încă de acum 10 ani; de pildă, se ştia că, în principiu, Evenimentul trebuia să aibă loc pe data de 8 aprilie 2012. Faţă de această dată, acum există deja o întârziere de trei luni. Nimeni nu ştie cu precizie când anume se va petrece Evenimentul, însă ceea ce se ştie sigur (100%) este că el va avea loc negreşit şi într-un viitor apropiat
Până atunci, negocierile continuă dar ele sunt complicate, pentru că membrii cabalei criminale nu reacţionează ca nişte oameni normali; de aceea, negocierile respective pot fi încadrate mai curând în categoria unui fel de „război psihologic”. Există modele de comportament, există reacţii care sunt analizate într-un mod complex, există chiar simulări pe calculator, dar cu toate acestea nimeni nu ştie cu certitudine felul în care vor decurge lucrurile, în special pentru faptul că aşa ceva nu s-a mai petrecut niciodată înainte pe planeta noastră şi nici pe vreo altă planetă din univers. O explicaţie pentru repetatele amânări ar fi aceea că populaţia a fost atât de „spălată pe creier” de sistemul socio-economic implementat de „elita” masonică, încât acum este foarte dificilă aceasta deprogramare a ei, astfel încât să se respecte nişte termene fixe. De fapt, motivul principal al acestor amânări este că o parte destul de însemnată dintre oameni nu va dori să coopereze cu planul de salvare şi de evoluţie a umanităţii. 
Bunul simţ ne face să ne întrebăm dacă populaţia planetei nu ar aprecia ajutorul oferit de civilizaţiile extraterestre şi de facţiunea pozitivă a pământenilor (militari şi civili) care va declanşa arestările cabalei criminale. Cobra avansează ideea că oamenii ar aprecia aceasta după încheierea operaţiunilor şi nu în timpul lor. Cu alte cuvinte, oamenii nu ar aprecia neapărat procesul în sine, ci ei ar vrea doar ca el să fie împlinit, să fie încheiat. După cum ştim, există deja mai multe grupuri restrânse, dar puternice care acţionează în acest sens. Lucrurile trebuie realizate cu atenţie şi nu în mod precipitat, deoarece odată declanşate, ele se vor propaga în cascadă; dacă reacţiile şi efectele lor nu vor fi bine stăpânite, atunci Pământul şi o mare parte din universul local poate fi în pericol de a suferi foarte mult de pe urma acţiunilor care nu au fost integrate la momentul potrivit.

Lupta împotriva „elitei” satanice a masonilor nu e deloc simplă, pentru că membrii acesteia sunt sprijiniţi de aşa-numiţii Archon-i, care sunt entităţi satanice ce există atât în plan subtil cât şi în plan fizic. Practic vorbind, ele acţionează la unison cu fiinţele reptiliene care au planificat decăderea şi supunerea planetei Pământ şi a populaţiei sale încă de acum mii de ani în urmă. Majoritatea Archon-ilor acţionează în plan astral şi eteric şi deţin tehnologii avansate care pot influenţa fiinţele umane în ceea ce priveşte modul lor de gândire şi de acţiune. Scopul meditaţiilor la unison care sunt angrenate în această perioadă este tocmai eliminarea acestor Archon-i din planurile subtile şi din cel fizic, pentru că în realitate ei sunt adevărata problemă în acest război inter-rasial foarte complicat. 
În prezent mai există câţiva Archon-i fizici care se regăsesc în aşa-numitul Ordin Secret al Iezuiţilor, o organizaţie „religioasă” ce cuprinde un grup militar ce a influenţat evenimentele cele mai importante din istoria Pământului în ultimii 400 de ani. Ei au realizat aceasta prin coruperea şi supunerea membrilor unora dintre cele mai importante familii de bancheri din lume, cum ar fi familia Rothschild. Aceşti Archon-i fizici deţin o tehnologie foarte avansată şi cunosc multe secrete despre mintea umană şi felul în care ea poate fi influenţată, ori despre programările în masă. De asemenea, ei sunt experţi în tehnicile vechii Inchiziţii, pentru că în fapt ei sunt aceiaşi care au săvârşit acele fapte abominabile din istoria umanităţii, de acum câteva sute de ani. În principiu, Archon-ii fizici, cei puţini care au mai rămas, reprezintă un grup militar iezuit, care este infiltrat la vârful Biserii Catolice.
Aceste fiinţe umane sunt malefice şi ele au făcut un imens rău unor mase largi de oameni. Drake spune chiar că aceşti Archon-i fizici trebuie neapărat executaţi pentru a fi eliminaţi din planul fizic, deoarece altfel ei vor avea posibilitatea să influenţeze în continuare minţile majorităţii oamenilor, care nu sunt „şcolite”, adică acele minţi care nu cunosc încă adevărul despre existenţa şi acţiunile „Iluminaţilor”. Tocmai de aceea subliniem încă o dată importanţa majoră pe care o are informarea pertinentă a populaţiei, măcar în ceea ce priveşte elementele principale ale situaţiei actuale. Altfel, ignoranța, prostia, frica şi panica vor conduce la crearea unui haos care nu este deloc în avantajul unei tranziţii paşnice şi armonioase a umanităţii spre o nouă paradigmă a vieţii.  

Rădăcinile acţiunii malefice asupra rasei umane se extind în timp spre originile galaxiei noastre. Din această perspectivă, găsim informaţii interesante în expunerile lui Alex Collier, care este o fiinţă umană ce a fost contactată de o rasă de extratereştri umani din Constelaţia Andromeda, asemănători rasei nordice de pe Pământ. Informaţiile oferite de el au fost verificate de-a lungul timpului de mai mulţi ziarişti şi de persoane implicate în mod direct în acţiunile de dezvăluire a existenţei ET, ori a Guvernului Ocult la nivel mondial. De asemenea, Alex Collier a oferit mai multe interviuri în care a prezentat multe dintre informaţiile ce i-au fost date de către civilizaţia respectivă. Unul dintre aceste interviuri i-a fost luat de Paola Harris şi poate fi consultat în parte aici:http://www.bibliotecapleyades.net/andromeda/esp_andromedacom_8.htm
În anul 2000, în urma ameninţărilor repetate pe care le-a primit din partea unor agenţii secrete ale Guvernului Mondial Ocult format din membrii „elitei” satanice a masonilor, Collier a luat decizia să nu mai împărtăşească informaţiile pe care le-a primit de la membrii civilizaţiei extraterestre respective. Totuşi, în ultimele luni şi sub presiunea evenimentelor din ce în ce mai acute care se petrec pe glob, el a reînceput să ofere informaţii, afirmând că de acum înainte nu se va mai lăsa influenţat de cabala criminală. 
Unul dintre aspectele pe care el îl menţionează într-un interviu luat de Carlos del Angel şi produs de firma Shiny Demise pe 3 martie 2012 (http://www.youtube.com/user/ShinyDemise) este că pe la jumătatea lunii iulie 2012 vor avea loc unele evenimente care vor propulsa umanitatea pe drumul către ascensiunea spirituală. Din acest punct de vedere am putea corela afirmaţiile lui Alex Collier cu cele oferite de Cobra, care vorbeşte despre iminența Evenimentului, pentru că este posibil ca cele două informaţii să se refere la unul şi acelaşi lucru. În plus, Collier menţionează interviul de trei ore de la Omega Man Radio, în care Steve Quayle şi Tom Horn deconspiră nişte secrete teribile ale Vaticanului cu privire la ceea ce se petrece la nivel spiritual în Biserica Catolică. Interviul este prezentat în trei secţiuni şi el este într-adevăr şocant pentru că apare foarte clar faptul că la acel nivel există un război chiar fizic în dimensiunea noastră, în care entităţile demoniace şi satanice (pe care noi le putem asimila cu Archon-ii despre care vorbeşte Cobra) posedă efectiv unele fiinţe umane. 

Partea I 

Videoclip YouTube


Partea a II-a 

Partea a III-a 

De altfel, sunt binecunoscute scandalurile foarte mari şi problemele aproape insurmontabile cu care se confruntă în acest moment Vaticanul; o parte dintre aceste aspecte au ajuns chiar în atenţia publică în ultima lună. Actualul Papă este depăşit de situaţie, iar cardinalii de la vârf „se sfâşie” între ei; acţiunea Archon-ilor întrupaţi din grupul iezuit are astfel urmări teribile.
Alex Collier face precizarea că evenimentele care vor urma vor fi de aşa natură, încât să nu-i facă pe oameni să venereze fiinţele ce vor acţiona slujindu-se de o tehnologie înaltă şi demonstrând  astfel puterea lor pe pământ, ca fiind semizei. Guvernele marilor puteri ale lumii (care sunt corupte de forţa de influenţă a cabalei criminale masonice) vor dori să impună această idee, în dorinţa lor de a asupri în continuare populaţia lumii prin inocularea unor credinţe false. Totuşi, Collier spune că toate aceste aspecte vor ieşi la iveală până la sfârşitul anului 2012. El afirmă, la unison cu informaţiile oferite de Cobra despre planul şi acţiunea pleiadienilor prin Operaţiunea Stardust 2, că forţa malefică a cabalei criminale va fi anihilată toată deodată. Aceasta se corelează cu modul de acţiune al „prafului” de nanoparticule, care a fost infuzat de pleiadieni în corpurile „Iluminaţilor”.

Revenind la „istoria galaxiei noastre” şi a felului în care a apărut şi s-a insinuat răul în cadrul civilizaţiilor umane care au populat-o, se pare că totul își are originea în constelaţia Lira, în care rasa umană a început să se dezvolte de pe principii de expresie liberă, universală. O bună sinteza asupra evoluţiei rasei umane în galaxie poate fi citită într-un articol din revista Cosmos aici: http://www.revistacosmos.ro/oameni-si-extraterestri-%E2%80%93-epopeea-supravietuitorilor-%E2%80%93-ii-%E2%80%93/ .
Rasa umană a trăit şi s-a dezvoltat în diferite sisteme stelare din Lira aproximativ 40 de milioane de ani, având o orientare preponderent agrară. Existenţa oamenilor era abundentă şi prosperă, iar traiul lor era fericit şi cu o înţelegere superioară a naturii. La un moment dat una dintre planetele din Lira, care era locuită de rasa Strămoşilor Primordiali umani, a fost găsită şi survolată de o navă uriaşă a rasei reptiliene, care provenea din sistemul Alpha Draconis. Cele două rase (lirană şi draconiană) s-au suspectat reciproc şi se temeau una de cealaltă. Conform cu afirmaţiile lui Alex Collier, reptilienii au fost prima rasă din galaxie care a descoperit tehnologia călătoriilor interstelare; după ce au descoperit planeta Bila a „liranilor” (locuitorii rasei umane din Constelaţia Lira) şi au văzut abundenţa, frumuseţea şi resursele ei naturale, reptilienii (draconieni) au decis să o supună şi să o controleze. Iniţial, ei şi-au oferit ajutorul sub o formă înşelătoare, însă liranii au dorit să cunoască mai multe despre reptilieni înainte să accepte conlucrarea cu ei; atunci draconienii au înţeles în mod greşit atitudinea liranilor, comunicările dintre cele două rase au fost întrerupte şi ca urmare reptilienii au distrus trei dintre cele 14 planete locuite de oameni în sistemul Lira, omorând mai mult de 50 de milioane de ființe umane. Liranii au continuat să fie urmăriți şi „vânați” de reptilieni şi se poate spune că acela a fost de fapt momentul istoric în care draconienii au început să considere rasa umană ca fiind o simplă sursă de hrană. 

Totuşi, este important să menţionăm că nu toate rasele reptiliene sunt malefice, ci doar o mică secţiune din acestea a alunecat pe această pantă în decursul timpului. Facţiunea reptiliană malefică reprezintă însă forţa de represiune a populaţiilor umane din galaxia noastră, prin introducerea unui sistem de conducere bazat pe frică şi pe linie ierarhică. 
În acelaşi timp, această rasă reptiliană a devenit extraordinar de versată în manipularea genetică. Ceea ce ei fac, este că sosesc pe o planetă, cuceresc rasa respectivă, iar apoi îi alterează informaţia genetică în conformitate cu propriile lor interese. Din nefericire, draconienii consideră formele de viaţă pe care ei le-au creat sau le-au alterat în decursul timpului ca pe nişte resurse naturale. Ei sunt de asemenea şi cei care au creat prima rasă umană pe planeta noastră; iniţial această rasă a fost implementată pe Marte, iar apoi ea a fost adusă pe Pământ. Rasa primordială a liranilor a fost combinată cu 21 de alte rase, rezultând rasa noastră (Homo Sapiens Sapiens) la nivelul planului fizic. 
La începuturi, molecula de ADN conţinea 12 spirale complete, însă un grup de civilizaţii din Constelaţia Orion, care a dorit să controleze umanitatea, a suprimat 10 din cele 12 spirale, pentru a ne bloca astfel progresul şi evoluţia. Însă de ce ar fi vrut ei să facă acest lucru? De ce ar fi vrut orionienii să nu lase omenirea să evolueze spre o cunoaştere superioară şi chiar totală a universului şi a originilor sale spirituale? Motivul este acela că orionienii (care în realitate sunt o sub-rasă reptiliană a draconienilor) şi-au dat seama cine suntem noi, oamenii, la nivelul profund al sufletului. Astfel, ei au aflat că rasa noastră face parte dintr-un grup de constiinţe-energii care au creat rasa umană, infuzând-o cu posibilitatea evoluţiei proprii, a libertăţii depline şi a expresivităţii plenare în manifestare. Pe de altă parte, draconienii reptilieni creează rase care să funcţioneze ca o resursă naturală doar pentru propria lor plăcere şi pentru confortul lor. Draconienii aveau legende foarte vechi care vorbeau despre un război între ei şi această rasă numită Paa Tal, care se opunea filosofiei lor asupra vieţii şi libertăţii în Creaţie. Este posibil ca această rasă de conştiinţe foarte evoluate (Paa Tal) – care de fapt este un cuvânt din limba draconiană – să fie identică cu aşa-numiţii Fondatori, adică acel grup de conştiinţe care există în cea mai înaltă dintre dimensiunile Manifestării (a 12-a) după sistemul pus în discuţie şi integrat în evenimentele actuale, despre care vorbeşte Sal Rachele în cărţile sale şi despre care el – ca channeler al acestor conştiinţe foarte inalte, Fondatorii – afirmă că sunt cele care au creat rasa umană, sădind-o mai apoi în univers.
Interesant este că orionienii şi-au dat seama despre adevărata natură a rasei noastre datorită versatilităţii extreme a emoţiilor umane. Din acest punct de vedere cel puţin, se poate spune că nu există nicio altă rasă în univers care să prezinte o asemenea complexitate a trăirilor şi totodată a modificării lor într-un timp foarte scurt. Pentru orionieni, dar şi pentru multe alte rase de fiinţe extraterestre care ne-au studiat perioade foarte lungi de timp, ființa umană reprezintă un mister, deoarece nicio altă rasă de ființe nu reuşeşte să aibă o detentă emoţională atât de mare şi nici o trăire psihică atât de complexă; de pildă, pentru civilizaţiile ET este o mare uluire cum o persoană poate să manifeste ură şi peste doar un minut ea să fie cuprinsă de un sentiment adânc de iubire sau de compasiune.

Pe de altă parte, draconienii reprezintă cea mai veche rasă reptiliană din univers. Strămoşii lor au sosit în universul fizic dintr-o realitate paralelă sau, cu alte cuvinte, dintr-un aşa-zis univers alternativ, adică dintr-o altă dimensiune. Nimeni nu ştie cu precizie când anume s-a petrecut acea venire a draconienilor în universul fizic, dar putem totuşi presupune că aceea a fost, cel puţin într-o anumită măsură, un fel de „cădere”, deoarece dimensiunea a treia (3D), adică dimensiunea fizică, este o dimensiune existenţială „la limita de jos” a Manifestării. 
În legătură cu acest subiect, Alex Collier afirma că andromedanii (civilizaţia extraterestră care l-a contactat) nu ştiu nici ei precis cum au ajuns reptilienii în universul fizic, însă din informaţiile pe care le-au aflat prin interacţiunea cu alte rase interdimensionale a rezultat că draconienii au fost aduşi de o anumită rasă inteligentă în universul nostru, fiind mai apoi pur şi simplu „plantaţi” în sistemul Alpha Draconis, adică acolo unde exista probabilitatea cea mai mare ca ei să supraviețuiască.
Problema a apărut ulterior, atunci când draconienii au început să răspândească ideea că ei au fost primii în acest univers, ca rasă, venind aici înaintea rasei umane; prin urmare, ei şi-au format părerea că erau îndrituiţi să aibă supremaţia în galaxie, iar toate celelalte rase să li se supună. Astfel a luat fiinţă ideea de dinastie regală, de linie ierarhică şi de linie de sânge genealogică. Totuşi, rasa umană nu a fost deloc dispusă să recunoască acest lucru şi ca urmare între cele două rase (reptiliană şi umană) a izbucnit un conflict îndelungat care s-a ramificat în războaie complexe pe întreg cuprinsul galaxiei.

Reptilienii au cucerit multe sisteme solare şi civilizaţiile care le locuiau, alterând din punct de vedere genetic majoritatea formelor de viaţă pe care le-au întâlnit. Aria din galaxie care este cel mai des populată de sub-rasele draconiene este uriaşul sistem Orion, precum şi sistemele Rigel şi Capella.
Formaţia psiho-mentală a acestor rase este axată într-o proporţie uriaşă pe cultivarea egoului şi a individualităţii; ca atare, ele s-au orientat mai mereu către acţiuni de cucerire, invazie, manipulare şi stăpânire a altor rase şi planete care erau mai puţin evoluate, folosind tehnologia pentru a le controla şi domina. Această atitudine care s-a răspândit aproape peste tot în galaxie este ca un război aparent fără sfârșit, făcând pacea să devină o raritate în universul local în care ne aflăm, deoarece reptilienii consideră că cea care domneşte este frica, în timp ce iubirea este considerată a fi un sentiment slab, având virtuţi minime.
Ideea principală a reptilienilor-draconieni este aceea că rasele care sunt mai slabe decât ei trebuie să li se supună şi să devină astfel sclavele lor. Acest sistem de credinţe şi valori este promovat încă de la naştere în cadrul raselor reptiliene, în care mama – după ce dă naştere fătului -, îl abandonează pentru ca acesta să se descurce singur în viaţă. Dacă cel născut reuşeşte să supravieţuiască, el este mai apoi preluat şi crescut de o castă războinică draconiană, care îl foloseşte mai apoi pentru luptă, pentru antrenamente sau pentru spectacol.
Prin urmare, putem observa că reptilienii par să se fi blocat la acest nivel al supravieţuirii, din care ei nu prea mai pot să iasă. Aceasta înseamnă că ei nu-şi pun deloc problema să se oprească din răul pe care îl pot face altor rase şi în acest fel ne putem explica îndârjirea cu care ei continuă să reziste şi să se împotrivească transformărilor fundamentale care vor avea loc în curând pe Pământ. Din nefericire, în conştiinţa lor este gravată foarte profund ideea că nu pot avea niciodată încredere în oameni. Baza îndoctrinării lor ideologice este aceea că rasa umană se află la originea răului în galaxie pentru că ea a invadat acest spaţiu atunci când draconienii se aflau deja în ea, urmărind ca să-i înfometeze pe draconieni şi să-i facă să muncească din greu pentru a dobândi materialele ce stau la baza existenţei lor.
Din punct de vedere „psihologic”, în galaxia noastră există două tipuri de rase: 1. tipul rasei regresive, care este dominată de frică şi tocmai de aceea urmăreşte să cucerească şi să supună celelalte rase; acesta este exemplul reptilienilor draconieni; 2. tipul rasei evolutive, care implică dezvoltarea conştiinţei de sine şi libertatea; acesta este exemplul rasei umane sau al altor rase derivate din aceasta.
Un exemplu de alterare genetică a unei specii, aşa cum a fost ea realizată de către reptilienii draconieni, este cazul tipic al micilor cenuşii. Iniţial, rasa lor era mult mai apropiată de aspectul uman, însă în urmă cu aproximativ 900 000 de ani, atunci când au părăsit sistemul Zeta Reticulli în care se aflau pentru a căuta să colonizeze alte regiuni ale galaxiei, ei au fost capturaţi de către o sub-rasă a draconienilor din Orion. Atunci au fost omorâte aproape toate femeile, iar restul au fost alterate prin manipulare genetică, astfel încât să nască fiinţe cu însuşiri care să servească scopurilor malefice urmărite de reptilieni. Bărbaţii au fost făcuţi sclavi şi puşi să muncească în mine, iar apoi omorâţi, deoarece draconienii şi rasele alterate genetic de către ei nu au niciun respect pentru viaţă. Astfel, micii cenuşii au devenit încă de atunci un fel de resursă naturală pentru sub-rasele draconiene, care sunt reptiliene.
Prin comparaţie, rasa noastră umană a avut mai multă şansă. Arhivele galactice precizează că au existat 21 de alterări genetice succesive ale ADN-ului uman primar din sistemul Lira, care împreună cu acesta fac 22 de rase care au contribuit la apariţia lui Homo Sapiens Sapiens. Dintre cele 22 de rase, 17 au fost umanoide, iar restul insectoide, botanice şi reptiliene. În conformitate cu informaţiile primite de la Fondatori de către Sal Rachele, doar 1% din ADN-ul nostru are o natură reptiliană-draconiană; cel mai mare procent este cel orionian şi aproximativ 20-23% este ADN pleiadian. Primele colonii ale unor rase umane albe au apărut pe Pământ acum câteva milioane de ani. În general vorbind, rasele extraterestre erau în căutare de aur şi borax pe planeta noastră.


Aşa după cum am arătat, strămoşii primordiali ai rasei umane (şi, prin urmare, strămoşii noştri) sunt fiinţele umane din Constelaţia Lirei, deoarece sistemul de sori şi planete din Lira prezenta cea mai calitativă stare (din punctul de vedere al vârstei şi al stabilităţii) pentru ca rasa umană să se dezvolte în condiţii optime. 
Strămoşii din Lira reprezintă aşa-numita rasa ariană pură, în sensul că ei sunt primordiali, adică sunt prima rasă umană care a colonizat galaxia noastră. Urmaşii lor sunt rasele pleiadiene şi andromedane (respectiv, din Constelaţia Pleiadelor şi din Constelaţia Andromeda), însă liranii s-au dezvoltat de asemenea în siriusieni (civilizaţiile din sistemul Sirius), arcturieni (sistemul stelei Arcturus - acestea sunt fiinţe extratesrestre foarte evoluate, din 6D), antarieni (sistemul stelei Antares), Alpha Centauri, Cygnus Alpha etc. Astfel, pe măsură ce tehnologia călătoriei spaţio-temporale a evoluat, rasa umană s-a „fragmentat”, mutându-se pe alte planete din alte sisteme solare. Culturile altor rase şi chiar specii s-au mixat, filosofiile s-au completat, tehnologiile au evoluat astfel încât practic vorbind sistemul Lira a devenit o comunitate foarte complexă a rasei umane.
Elementul cel mai important îl reprezenta atitudinea pacifică a locuitorilor săi. Chiar dacă mai existau neînţelegeri sau conflicte uşoare, acestea erau de cele mai multe ori rezolvate într-un timp scurt şi într-o manieră armonioasă. Liranii au învăţat să se adapteze foarte bine aproape la oricare dintre biosistemele planetare cu care ei intrau în contact, trăind în deplină armonie cu acestea. Ei au dezvoltat într-un mod uimitor ştiinţa agriculturii şi nu doar că erau capabili să asigure o viaţă abundentă pentru miliarde de locuitori, dar chiar au contribuit semnificativ la dezvoltarea şi evoluţia ecosistemului planetelor pe care locuiau.
Toate aspectele vieţii par să fi beneficiat în acele timpuri de înţelegerea perfectă care există între lirani şi planetele pe care ei locuiau. Aceasta s-a reflectat implicit în durata lor de viaţă; iniţial, aceasta era în medie cuprinsă între 300 şi 425 de ani pământeşti, însă ulterior ea a crescut de aproximativ trei ori. 
Mai apoi, liranii s-au răspândit şi în alte constelaţii; prima dintre acestea a fost Constelaţia Pleiadelor. Odată cu „mutarea” unei civilizaţii într-un alt sistem solar ori cu dezvoltarea ei într-o altă zonă a galaxiei, intervin de asemenea anumite mutaţii genetice ale ADN-ului primar al acelei rase, datorită tipului diferit de radiaţie stelară, datorită hranei specifice, elementelor cu care fiinţele rasei intră în contact, precum şi datorită altor factori ce influenţează odată cu trecerea timpului structura moleculei de ADN. În general vorbind, aceste mutaţii se reflectă mai ales la nivelul culorii pielii şi a ochilor, a părului, a unor caracteristici ale extremităţilor (urechi, membre), dar şi în ceea ce priveşte anumite trăsături de natură psihică. De pildă, pleiadienii (care sunt foarte asemănători cu noi, pământenii, dar care sunt mai evoluaţi din punct de vedere emoţional şi spiritual) au dezvoltat anumite tehnologii de apărare şi arme de atac, care i-au ajutat să reziste mai ales împotriva asalturilor sub-raselor draconiene din Orion. Istoria galaxiei menţionează chiar că pleiadienii sunt de fapt liranii care iniţial au venit pe Pământ, iar mai apoi s-au mutat în Pleiade datorită teribilelor războaie declanşate de orionieni.
Din acest motiv putem spune că pleiadienii sunt de fapt „verii” noştri îndepărtaţi şi, într-un fel, strămoşii ancestrali ai unora dintre rasele care au existat pe planeta noastră. În conformitate cu cele afirmate de Alex Collier - ca informaţie primită de la civilizaţia andromedană cu care el menţine legătura -, pleiadienii au vizitat Pământul în urmă cu cel puţin 80 000 de ani, stabilind colonii extinse şi înfloritoare, atât la suprafaţa Pământului cât şi pe fundul oceanelor. Deşi ei se aseamănă foarte mult cu noi din punct de vedere fizic şi psihic, adaptându-se fără probleme la oricare dintre limbajele vorbite de pe planeta noastră şi cunoştinţelor de istorie, sociologie, ştiinţă etc., totuşi durata lor de viaţă este cu mult mai mare decât cea a oamenilor de pe Terra, depăşind-o pe aceasta de cel puţin 10 ori. Toate limbajele care există pe planeta noastră derivă dintr-o străveche limbă pre-sumeriană, ce era vorbită în sistemul Lira şi în Pleiade. Acest lucru a fost posibil deoarece pleiadienii, precum şi alte grupuri de fiinţe extraterestre care au vizitat Pământul şi au interacţionat cu locuitorii lui, au lăsat descendenţi aici. 
De asemenea, tehnologia pe care ei au dezvoltat-o este în prezent foarte avansată, permiţându-le să călătorească foarte uşor în orice colţ al universului, cu nave ale căror viteze depăşesc cu mult viteza luminii. În prezent, ei sunt îngrijoraţi de marile lacune ale ştiinţei moderne, de înţelegerea greşită a unor principii universale şi mai ales de faptul că s-a pierdut complet legătura ştiinţei cu spiritualitatea, fără de care este imposibilă evoluţia unei civilizaţii; ei percep aceste mari lacune ale civilizaţiei noastre ca fiind o serioasă ameninţare pentru viața pe planeta Pământ prin declanşarea unui război atomic mondial. Viaţa pleiadienilor este întrucâtva un exemplu de existenţă în ceea ce noi am putea numi „satya yuga”, chiar dacă ar fi să considerăm aceasta numai din perspectiva faptului că ei nu folosesc banii, nici politica şi nici facţiunile religioase.
Pe de altă parte, în conformitate cu informaţiile oferite de Fondatori, pleiadienii au colonizat Pământul încă de acum multe milioane de ani, când aici a sosit pentru prima dată rasa umană din Pleiade, înfiinţând civilizaţia pangeană, după care a urmat civilizaţia lemuriană şi apoi cea atlantă. Este însă posibil ca aceia să fi fost de fapt chiar liranii primordiali, care mai apoi au plecat în Pleiade.
De-a lungul istoriei Pământului, pleiadienii au venit şi au plecat de mai multe ori de pe planeta noastră şi, dintr-un anumit punct de vedere, am putea spune chiar că ei nu au părăsit-o niciodată complet, chiar dacă au rămas „ocultaţi” cunoaşterii majorităţii fiinţelor umane. În repetate rânduri ei au urmărit să împărtăşească cu noi experienţa lor trecută, astfel încât să nu fim nevoiţi să trecem prin acelaşi tip de experienţe negative cu care ei s-au confruntat în trecut. Din nefericire, actualmente sunt destul de puţine fiinţe umane capabile să înţeleagă sau să simtă realitatea acestor fapte.
Pleiadienii sunt foarte dornici să ne ajute pentru a depăşi aceste momente dificile ale existenţei noastre, ca civilizaţie, însă ei precizează totodată că acest ajutor nu va fi astfel încât să ne modifice evoluţia intervenind în liberul nostru arbitru, deoarece aceasta i-ar face direct răspunzători pentru noi, ca rasă umană. În această direcţie ei ţin să sublinieze că oamenii îşi creează propriul lor viitor prin alegerile pe care le fac; ei specifică faptul că este necesar să înţelegem şi să ne corectăm singuri greşelile care ne-au condus pe drumul suferinţei. 

Poate cel mai mediatizat şi totodată „controversat” caz (aşa cum l-a prezentat mass-media) din timpurile moderne, de contact al unei fiinţe umane cu pleiadienii este cel al elveţianului Billy Meier. Născut în anul 1937 la Bullach/Zurich în Elveţia, el a declarat că a avut primele contacte extraterestre la vârsta de 5 ani cu o fiinţă din Pleiade, pe nume Sfath. Acel prim contact a durat din 1942 până în 1953. Apoi, din 1953 până în 1964 el s-a aflat în contact cu o altă fiinţă extraterestră, Asket, care provenea dintr-o altă dimensiune, pentru ca din 1975 şi până în 1986 el să reia legăturile cu pleiadienii, dintre care cea cu femeia Semjase este cel mai cunoscut caz (unele fotografii şi date despre acest contact extraterestru pot fi consultate aici: http://www.thetruthbehindthescenes.org/2010/10/10/semjase-pleiadian-female-who-contacted-billy-meier-beamship-ufo/). 
Billy Meier a ţinut o evidență foarte riguroasă a contactelor sale, astfel că din 1975 până pe 19 august 2003 el a realizat 632 de contacte fizice personale şi 748 de contacte telepatice cu diferiţi reprezentanţi ai Federaţiei pleiadiene. Dintre acestea, 347 au fost documentate şi expuse public ca rapoarte de contact extraterestru. În 2003 a văzut lumina tiparului o serie de 16 volume care conţin aproximativ 1800 de pagini de aşa-zise Note de Contact; fiecare dintre aceste volume are aproximativ 200 de pagini. Din păcate, până la această oră ele au fost editate doar în limba germană.
În  colecţia sa foarte documentată de dovezi ale unor contacte de natură extraterestră, Billy Meier prezintă sute de fotografii ale unor nave pleiadiene sau ale urmelor lăsate pe sol de acestea la aterizare. Fotografiile înfăţişează nu mai puţin de 5 tipuri diferite de nave ET pleiadiene, care au un diametru cuprins între 3,5 metri şi 7 metri. Majoritatea acestor nave de recunoaştere erau pilotate de fiinţe umane pleiadiene, însă unele dintre ele erau teleghidate de la distanţă, având misiuni de cercetare şi informare ştiinţifică. Totodată, Meier afirma că există şi nave uriaşe de transport interstelar. El prezintă de asemenea şi câteva filmări video cu camera de 8 mm. Acestea sunt probabil cele mai puternice dovezi pe care o fiinţă umană le-a prezentat până acum despre existenţa şi prezenţa extraterestră pe Pământ. Peliculele filmate au fost analizate cu microscopul electronic, au fost scanate cu laser, au fost supuse verificărilor termografice, de densitate şi de granulaţie; au fost de asemenea supuse testelor cu infraroşii, testelor de densitate, celor digitale, precum şi celor care au implicat un sofisticat echipament informatic.
Imaginile filmate – care au fost supuse acestor analize repetate – prezintă evoluţii în zbor a unor OZN-uri (farfurii zburătoare) pleiadiene sau apariţii a mai multor tipuri de astel de nave extraterestre. De asemenea, ele înfăţişează şi procesul unor translaţii instantanee interdimensionale ale acestor nave, care implică dispariţia lor bruscă din câmpul vizual. Diferite porţiuni ale filmului au fost analizate cadru cu cadru pentru a se putea descoperi eventuale falsuri, dar niciunul dintre laboratoare nu a fost capabil să detecteze ceva în neregulă. Suporterii cazului Billy Meier afirmă că aceste imagini au o calitate excepţională şi că un singur om nu ar fi putut niciodată crea nişte falsuri atât de elaborate. Pe de altă parte, criticii şi scepticii, cum sunt Stanton Friedman şi Jacques Vallee cred că ele sunt falsuri, fără a prezenta totuşi probe concrete pentru aceasta. Ei afirmă doar că fotografiile sunt preluări din alte surse sau sunt copii după unele desene din cărţile de science-fiction, din picturi sau din programele de televiziune. Cel mai înverşunat contestatar al lui Billy Meier pare să fi fost Kal Korff, care în 1981 a publicat cartea The Meier Incident: The Most Infamous Hoax in Ufology, menită să-l discrediteze pe elveţian în ochii opiniei publice. 
Alte contestări ale dovezilor prezentate de Billy Meier în filmele şi fotografiile sale vizează „probleme” cu focalizarea luminii, care ar putea avea legătură cu procesarea manuală a informaţiei foto; de asemenea, o altă „observaţie” copilărească a criticilor săi este aceea că fiinţa extraterestră numită Asket, cu care Billy Meier a comunicat mai mulţi ani şi care a fost redată de acesta într-o fotografie prezentată în cadrul seriei de 16 volume, era de fapt o actriţă din show-ul TV al actorului american Dean Martin. 
Cu toate acestea, în analiza lui computerizată şi foarte detaliată a fotografiilor prezentate de Billy Meier, expertul informatician Jim Dilettoso nu a putut găsi nicio inadvertenţă a aşa-ziselor „probleme de focalizare a luminii”, aşa după cum reclamă scepticii şi contestatarii înverşunaţi ai acestui caz celebru. Mai mult decât atât, expertul a demonstrat dincolo de orice dubiu, bazându-se pe proprietăţile de pixelare a imaginii, că acele fotografii nu au fost făcute în niciun caz utilizând frânghii sau alte modele din comerţ (aşa cum a fost acuzat Billy Meier de către detractorii săi), ci reprezintă în mod evident obiecte mari având un diametru de aproximativ 7 metri. Pentru edificare, cele mai bune fotografii cu OZN-urile pleiadiene prezentate de Billy Meier pot fi văzute aici: http://www.steelmarkonline.com/ufo_photo_gallery.htm.
Pe lângă Billy Meier sunt atestaţi de asemenea încă 70 de martori care au văzut toate aceste dovezi, care au putut observa navele pleiadiene, ori pe Meier filmând sau discutând cu Semjase. Billy Meier a prezentat de asemenea înregistrări ale unor sunete specifice emise de OZN-urile respective, precum şi eşantioane metalice care au fost mai apoi analizate în laboratoarele ştiinţifice IBM, de către fizicianul Marcel Vogel. Acesta a constatat că aliajul respectiv a fost obţinut prin tehnologia fuziunii la rece, care nu este disponibilă pe Pământ nici măcar în prezent, deci cu atât mai puţin în urmă cu aproape 40 de ani, adică atunci când au fost realizate filmările şi toate celelalte experienţe de contact extraterestru ale lui Billy Meier cu pleiadienii. La scurt timp după ce Vogel şi-a publicat concluziile, eșantionale de aliaj metalic extraterestru au dispărut, făcând astfel imposibilă analiza lor ulterioară de către alţi cercetători şi contribuind astfel şi mai mult la suspiciunile care înconjurau deja întregul caz.
Billy Meier a fost sfătuit să transcrie conversaţiile pe care le-a avut cu diferite fiinţe extraterestre, unele dintre acestea fiind publicate în volumele menţionate, în limba germană (Note de Contact). Unele dintre rapoartele conversaţiilor sale cu Semjase sau cu alte fiinţe extraterestre din Pleiade au fost traduse de asemenea şi în limba engleză, fiind publicate într-un set de 4 volume intitulat Mesaj din Pleiade de Wendelle Stevens, unul dintre cei mai serioşi investigatori ai cazului Billy Meier. Domeniul discuţiilor dintre Meier şi pleiadieni este foarte larg, întinzându-se de la subiecte religioase şi mistice până la cele care ţin de istorie, ştiinţă şi fenomene astronomice; de la ecologie şi pericolele afectării spaţiului înconjurător, la profeţii şi cursul istoric al evenimentelor. De exemplu, relatări despre primul contact al lui Meier cu pleiadienii şi despre unele profeţii pe care el le-a făcut în ceea ce priveşte cel de Al Treilea Război Mondial pot fi citite aici: http://www.steelmarkonline.com/downloads.htm.
Cartea lui Billy Meier se numeşte Through Space and Time şi prezintă cele mai clare dovezi ale existenţei şi manifestării extratereştrilor până în prezent. Fotografiile sunt color şi prezintă multe detalii; filmările sunt de asemenea excepţionale şi nu au putut fi discreditate în niciun fel, chiar dacă oamenii de ştiinţă au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a induce această idee. În final, văzând că nu au nicio portiţă deschisă pentru a nega autenticitatea dovezilor prezentate de Billy Meier, ei au afirmat că acestea sunt „prea bune pentru a fi adevărate” şi, în acelaşi timp, „prea reale pentru a fi o farsă”.

O altă rasă umană din galaxia noastră, care este remarcabilă prin nivelul ei spiritual şi evoluţia civilizaţiei atât din punct de vedere tehnologic, cât şi spiritual, este rasa umanoizilor din sistemul Arcturus. Arcturienii sunt o rasă umană derivată din liranii primordiali, care au evoluat în sistemul planetar din jurul stelei gigant Arcturus. Această rasă este foarte evoluată şi deţine o tehnologie extrem de avansată în domeniul intervenţiilor fizice şi subtile atât la nivelul fiinţelor, cât şi al corpurilor cereşti. Arcturienii obişnuiesc să se numească „vindecători” şi într-un anumit sens ei chiar sunt un fel de „vindecători cosmici”. Avansul lor tehnologic este atât de mare în această privinţă, încât în prezent ei realizează „vindecări” ale planetelor şi chiar ale stelelor de diferite influenţe şi alte interacţiuni nedorite cu care ele s-au confruntat de-a lungul timpului. În această privinţă, Pământul este un caz specific, deoarece el este o planetă foarte impurificată de vibraţii malefice şi nocive, care aproape sufocă aura planetară. Tocmai de aceea arcturienii, de pe uriaşele lor nave-mamă sunt cei care au preluat misiunea de „curăţare” în mare parte a fluxurilor de energie electromagnetică şi de alte frecvenţe ce constituie reţeaua fundamentală de forţe din structura energetică a Pământului. Fără intervenţia arcturienilor, atât Pământul cât şi alte planete din galaxie s-ar fi autodistrus demult, ori ar fi suferit prefaceri cataclismice fundamentale ale suprafeţei, care ar fi dus fără îndoială la dispariţia completă a oricăror urme de viaţă sau civilizaţie. De aceea, arcturienii sunt membrii seniori şi primii din componenţa marelui Consiliu Andromedan, care cuprinde câteva mii de civilizaţii afiliate în această confederaţie galactică.
Arcturienii sunt fiinţe foarte evoluate din 6D, cunoscute pentru blândeţea, calmul şi sensibilitatea lor. Ei au rezolvat multe conflicte în zona aceasta de univers, fiind recunoscuţi pentru abilitatea de a indica modul în care părţile conflictuale îşi pot integra sistemele de gândire şi credinţe pentru a rezolva în mod paşnic diferendele care există.

Una dintre ideile preconcepute este că lucrurile „au început” să existe în densitatea fizică (3D), însă acesta este un punct de vedere greşit, deoarece nu toate rasele de fiinţe care populează universul există în frecvenţa de vibraţie a densităţii a 3-a, adică a densităţii planului fizic. De asemenea, faptul că o civilizaţie se află într-o densitate mai înaltă nu înseamnă neapărat lipsa „problemelor” sau a conflictelor. Există lupte şi războaie duse chiar şi în 4D sau în 5D; există flote stelare care acţionează şi în 6D, dar începând cu 7D vibraţia conştiinţei şi a energiei este atât de înaltă, încât multe dintre aspectele dualităţii sunt depăşite şi atunci ele nu mai au corespondent în lumea respectivă. Fiinţele care există în aceste densităţi şi în cele superioare percep realitatea universului la un nivel „holografic”, iar ţelurile şi aspiraţiile lor depăşesc cu mult banalele dorinţe ale locuitorilor din 3D (planul fizic).
În galaxia noastră există multe aşa-zise Consilii sau Confederaţii de sisteme solare, care implică un număr imens de civilizaţii. Ne referim acum la aşa-numitele consilii de lumină, adică la civilizaţiile benefice care sunt orientate pozitiv şi acţionează după principiile armoniei şi ale echilibrului în univers. În general vorbind, aceste civilizaţii conlucrează pentru ajutorul şi asistența altor rase inferioare care se găsesc în situaţii dificile, pentru a le sprijini pe drumul înţelegerii şi al evoluţiei lor. Totuşi, aceasta se petrece respectând un număr de legi care sunt foarte importante şi care sunt respectate cu stricteţe de membrii consiliilor de lumină. Prima dintre aceste legi este aceea că nu se intervine niciodată în treburile unei alte civilizaţii „emergente”, atâta timp cât aceasta nu solicită ajutorul. Cu alte cuvinte, civilizaţiile avansate nu vor interveni niciodată decât dacă acest lucru le este solicitat în mod special. Pământul se află exact într-o astfel de situaţie şi, pentru că solicitarea ajutorului a fost făcută în mod repetat şi de foarte mult timp, prezenţa a zeci de civilizaţii extraterestre şi ajutorul pe care acestea îl oferă a devenit deja un fapt evident pentru cei care sunt capabili să realizeze contactul cu una sau mai multe dintre aceste civilizaţii sau cu consiliile directoare ale federaţiilor pe care ele le formează.
Dar, dacă civilizaţiile extraterestre benefice respectă dreptul inalienabil al liberului arbitru pe care îl au fiinţele în univers, nu acelaşi lucru îl putem spune despre civilizaţiile şi rasele care au intenţii malefice, distructive şi de cucerire. De exemplu, Pământul a fost „un câmp de bătălie” vreme de câteva milenii între anumite civilizaţii extraterestre. După încetarea ostilităţilor, pe planetă s-au structurat 13 familii conducătoare ale căror membri proveneau din sistemul Sirius B şi de pe planeta Nibiru; acestea erau „triburile” lui Enki, Enlil, Marduk etc. Cei de pe Nibiru reprezentau de fapt un trib care a rezultat în urma mariajului dintre două familii regeşti din Orion şi din sistemul Sirius B, care până atunci se aflaseră în război. În esenţă, acela a fost un „aranjament regal” între nişte grupuri care au dat astfel naştere unui „trib” ce a fost numit Nibiru. În conformitate cu afirmaţiile lui Alex Collier, Nibiru înseamnă în limba veche sumeriană: „între două comunităţi de fiinţe”, ceea ce contravine totuşi cu traducerea oferită de orientalistul Zecharia Sitchin, care a studiat îndelung tradiţia şi cultura sumeriană.
Membrii acestor 13 familii conducătoare de pe Pământ posedă în ADN-ul lor informaţie genetică atât umană, cât şi extraterestră, dar într-o formă mai activă sau mai accentuată, deoarece descendenţii lor au provenit dintre unirea directă cu fiinţele extraterestre din familiile regale din Orion şi de pe Sirius B. Practic vorbind, ele au fost lăsate să conducă lumea de mii de ani, iar unele dintre ele au înfiinţat realmente liniile dinastice ale vechilor faraoni egipteni. Celelalte familii s-au combinat şi au dat naştere la felurite ramuri care mai apoi s-au dezvoltat în culturile mayaşă, celtă sau ariană. Toate acestea se petreceau la suprafaţa planetei, însă în interiorul ei se stabilise rasa reptiliană care fusese prezentă pe Pământ de sute de mii de ani; Biblia menţionează această rasă ca fiind rasa şerpilor (nagas), adică oamenii-șarpe. Această rasă încă sălăşluieşte în adâncimile planetei, deoarece după ultimul război major care a avut loc în urmă cu aproximativ 450 000 de ani, ea nu poate să mai suporte radiaţiile soarelui. Această rasă reptiliană, împreună cu câteva mii de clone ale micilor cenuşii şi un număr mic de fiinţe umane de pe Sirius B, controlează adâncimile planetei pe o zonă cuprinsă de la 150 de km la 300 de km adâncime. Acesta este motivul principal pentru care, atunci când se deplasează în interiorul Pământului, majoritatea fiinţelor umane pătrund pe la polii planetei şi nu prin crusta ei, deoarece atunci ar exista destul de multe şanse pentru ca ei să întâlnească oamenii-șarpe, care nu agreează fiinţele umane.

Toate conceptele în ceea ce priveşte limbajele de comunicare şi structurile sociale au origini extraterestre. Controlul populaţiei s-a asigurat foarte uşor într-o primă fază prin intermediul tehnologiei avansate, dar mai ales prin controlul rezervelor de apă, care s-a dovedit întotdeauna o metodă foarte simplă şi uşoară de exercitare a dominaţiei şi controlului asupra societăţilor relativ primitive, aşa cum era cea umană în acele vremuri. Mai apoi, pe măsură ce populaţia globului a crescut şi cunoştinţele ştiinţifice au avansat, accentul în tehnica de control a populaţiei a căzut îndeosebi pe tehnologie.
Aspectul care a condus la o blocare a umanităţii într-un aparent ciclu al neputinţei de a se elibera de sub jugul asupririi este apatia. Oamenii sunt atât de preocupaţi să supravieţuiască, încât nu le mai pasă să gândească o ieşire din marasmul în care se află de milenii.
Apatia ființelor umane de pe planeta noastră nu se datorează unei informaţii genetice lamentabile, ci ea este produsul direct al manipulării induse de rasele reptiliene care au avut şi au interese personale aici, în această zonă a cosmosului. De pildă, Enki, Enlil, Marduk şi alţii de pe Nibiru sunt cunoscuţi pentru intervenţiile şi manipulările genetice şi de altă natură pe care le-au aplicat rasei umane, în special din dorinţa de a reuşi să controleze diferitele facţiuni care apăruseră în rândul propriei lor populaţii (anunnaki). În acele vremuri, ei erau consideraţi a fi mari zei de către oameni. Copiii lor au procreat cu „fiicele oamenilor”, rezultând astfel o alterare a structurii ADN-ului uman, care a indus anumite trăsături specifice de personalitate şi de acţiune în fiinţa umană. De exemplu, în conformitate cu afirmaţiile andromedanilor cu care Alex Collier este în contact, rasele native americane descind de fapt din anticii babilonieni. Acei oameni au fost transportaţi în zona de nord a Americii înainte de potopul biblic şi au fost ascunşi în baze subterane, pentru a fi feriţi de cataclismul de la suprafaţa planetei.
Asupra potopului lui Noe au fost emise de-a lungul timpului diverse ipoteze, însă recent acestea converg spre concluzia generală că în urmă cu mai multe mii de ani a avut loc o colosală inundaţie ce a afectat aproape întreaga viaţă de pe Pământ. Cercetătorii înclină spre limitarea acestei „inundaţii” la anumite zone extinse, situate mai ales în partea de est a Europei actuale şi în Orientul Mijlociu, dar andromedanii sunt foarte precişi în această privinţă: ei afirmă că în realitate potopul biblic – despre care se spune că a durat 40 de zile şi 40 de nopţi – a fost rezultatul unei mişcări a Pământului de pe orbita sa de atunci pe o orbită mai îndepărtată în jurul Soarelui, ceea ce practic a afectat viaţa pe întreaga suprafaţă a planetei. Deplasarea nu a fost mare, dar cu toate acestea ea a declanşat inundaţii devastatoare pe toate continentele. Din informaţiile care i-au fost oferite lui Alex Collier, se pare că acea modificare a orbitei Pământului a fost rezultatul unei acţiuni asupra lui cu o rază energetică tractoare, iar perioada de 40 de zile care este menţionată în Biblie a fost cea în care polii magnetici ai planetei s-au rotit efectiv cu 180 de grade. 
Nu vom intra aici în amănunte cu privire la motivul acestei acţiuni asupra planetei noastre şi implicit asupra omenirii, deoarece subiectul este vast, însă vom spune totuşi că el a avut legătură cu tendinţa reptilienilor de dominare totală a omenirii şi de schimbare radicală a raportului de forțe la nivelul planetei. Planurile primite de Noe pentru construcţia „arcei” lui, precum şi mutarea unui segment de populaţie dintr-un loc în altul al planetei demonstrează, printre altele, că acţiunea a fost programată şi că realizarea ei tehnologică era cunoscută cu precizie şi în mod anticipat. De asemenea, aceasta ne mai arată faptul că în cadrul civilizaţiilor reptiliene aflate în conflict existau facţiuni diferite, iar unele dintre acestea erau binevoitoare faţă de rasa umană, nedorind suprimarea ei. Însă la modul general vorbind, omenirea a fost intens manipulată în ultimele mii de ani de către „cei nevăzuţi”, mai ales prin intermediul „păpuşarilor” lor, care actualmente sunt „Iluminaţii” din „elita” masonică mondială. Liniile de sânge ale acestor progenituri ale reptilienilor au fost conservate cu grijă de-a lungul timpului, pentru a se prezerva astfel intenţiile malefice şi tendinţele satanice lăuntrice de subjugare şi control a umanităţii. Regăsim aceste linii de sânge în principalele familii monarhice occidentale şi în liniile aşa-zisei „aristocraţii negre”, care actualmente încă mai deţine frâiele sistemului financiar şi economic mondial, având cumulate bogăţii inimaginabile. Spre exemplu, la vârful acestei „elite” satanice se află familiile Rothschild şi Rockefeller, care deţin nu doar sume fabuloase şi cantităţi gigantice de aur, ci de asemenea şi o enormă influenţă asupra tehnologiei avansate pe bază de energie liberă, precum şi asupra armamentului de distrugere în masă. Cei care doresc să aibă o privire sintetică asupra ce înseamnă de fapt familia Rothschild pot urmări clipul video de mai jos: 

Videoclip YouTube


Presiunea controlului sistematic asupra omenirii, vălul ignoranţei care a fost azvârlit asupra ei, manipularea sub cele mai diverse forme la care a fost şi încă este supusă populaţia globului, secretul despre cele mai importante descoperiri care au fost realizate şi interdicţia ca ele să fie folosite şi răspândite pentru progresul şi binele omenirii, toate acestea au fost foarte bine şi inteligent sintetizate într-o succesiune de imagini animate din clipul video I, Pet Goat II, o producţie Heliophant în regia lui Louis Lefebvre:http://vimeo.com/44583147

Povestea este o sinteză extraordinar de elocventă şi sugestiv realizată despre suferinţa pe care a îndurat-o omenirea de-a lungul ultimelor mii de ani, expunând de asemenea şi o privire critică a evenimentelor din ultimul deceniu, care au modelat lumea noastră. Deşi nu durează decât ceva mai mult de 7 minute, filmul frapează de la bun început prin realismul zguduitor pe care îl expune, prin modul aproape hipnotic de realizare a imaginilor, prin aparenta irealitate a sa – care de fapt ascunde foarte multe realităţi ale lumii contemporane, exprimate prin numeroase simboluri politice, religioase şi sexuale – şi totodată prin puterea sa evocatoare şi prin coloana sonoră excepţională. Din păcate, descoperim că bravele marionete de la Google acționează tot mai des în spiritul cenzurii; de pildă, acest clip a fost eliminat la adresa inițială, făcând mult mai dificilă accesarea lui, care acum e posibilă doar printr-un mic artificiu. De altfel, în ultimul timp YouTube şi-a intensificat foarte mult această politică de interzicere sau eliminare spre difuzare a unor clipuri video ce exprimă adevăruri fundamentale despre sistemul de manipulare al „elitei” masonice mondiale, precum şi a filmelor ce doresc să informeze publicul larg despre acţiunile de protest şi de împotrivire faţă de sistemul satanic impus cu forţa de cabala criminală a francmasoneriei şi a „Iluminaţilor”. Un exemplu în acest sens sunt protestele internaţionale ale Mişcării „Occupy”, ori şi mai recent extraordinarele proteste civile din Mexic, la care au luat parte câteva milioane de oameni şi care sunt considerate cele mai mari din istoria umanităţii. Ele au fost cenzurate aproape cu desăvârşire de sistemul principal al mass-media, aservit „elitei” satanice masonice şi aflat sub controlul şi conducerea familiei Rothschild, astfel încât practic nimeni de pe planetă nu a ştiut mai nimic despre acele formidabile mişcări de mase civile din Mexic, ce au avut loc în urmă cu mai puţin de două săptămâni (22-23 iunie, 2012). Serviciul YouTube a suprimat de asemenea orice clipuri video cu privire la ele, iar alte informaţii în legătură cu evenimentele respective au fost şi ele cenzurate aproape în totalitate, la aceasta contribuind şi relativa poziţie a Mexicului, de ţară mai puţin „conectată” la tehnologia modernă şi la mainstream-ul internaţional informatic. Totuşi, găsim unele informaţii despre acele evenimente în articolul lui Jose Contreras Buenrostro, care a fost postat de Sylvain la adresa http://www.ashtarcommandcrew.net/profiles/blogs/millions-in-the-streets-in-mexico-censored. Articolul prezintă şi modul în care YouTube este aservit cererilor guvernamentale (mai ales ale marilor puteri) de a suprima clipurile video stânjenitoare, care prezintă lumii evenimente de foarte mare importanță despre manipularea populaţiei, ori despre demonstraţii în masă. În acest fel mass-media a fost direcţionată să înăbuşe şi să cenzureze aproape complet astfel de manifestări (cazul Mexicului), ori să dezinformeze până la ridicol populaţia, minţind cu o incredibilă neruşinare miliarde de oameni de pe planetă. Un bun exemplu în acest sens sunt demonstratiile-gigant din Montreal şi Quebec din Canada, ce au fost prezentate ca însumând câteva zeci de mii de oameni, când în realitate au fost prezente 250-500 de mii de persoane. Un articol edificator în acest sens poate fi consultat aici: http://phdoctopus.com/2012/03/27/a-tale-of-two-cities-students-protests-in-columbus-ohio-and-montreal-quebec/, iar unele fotografii extraordinare de la manifestaţiile din Montreal pot fi văzute aici: http://www.ashtarcommandcrew.net/forum/topics/tribute-to-everyone-making-a-difference-we-got-your-back-iceland
Uriaşele demonstraţii din Mexic au fost practic suprimate din fluxul informaţional internaţional al mass-media; „tehnica” aserviţilor este aceea de a minimiza foarte mult importanţa unor astfel de manifestaţii, prezentându-le ca fiind „minore”, ori de a filma doar cadre foarte restrânse unde apar de obicei încleştări între demonstranţi şi forţele de ordine, pentru a arăta în acest fel lumii, chipurile, ce „răi” şi destabilizatori sunt civilii care participă la aceste manifestaţii. În realitate, astfel de incidente sunt regizate cu perversitate de grupuri de agitatori plătiţi, din interiorul sistemului, de diversionişti şi de anumite servicii secrete aflate în slujba cabalei criminale, tocmai pentru a oferi astfel de instantannee ce vor fi mai apoi prezentate în mod repetat opiniei publice, manipulând în acest fel orientarea ei. De pildă, pe YouTube nu vom putea găsi practic nicio informaţie cu privire la demonstraţiile din Mexic, iar cele din Montreal şi Quebec sunt doar foarte slab reprezentate şi într-o manieră părtinitoare, restrânsă. Un articol ce prezintă chiar anumite date statistice despre aceste intervenţii guvernamentale (SUA, Brazilia, India, Canada etc.) la YouTube poate fi citit aici: http://worldtruth.tv/government-orders-youtube-to-censor-protest-videos/, iar dovezi despre rata crescută a intervenţiilor guvernamentale în ultimile luni, pentru îndepărtarea anunţurilor, textelor sau clipurilor video de pe Internet care conţin critici faţă de sistemul politic actual a fost publicat chiar de reputatul ziar The Guardian. Rezerva Federală a Americii nu se lasă mai prejos și cere interzicerea publicării clipurilor video care critică guvernul american pe YouTube (http://powersthatbeat.wordpress.com/2012/04/27/feds-order-youtube-to-remove-video-for-containing-government-criticism/).
Revenind la excepţionalul clip video I, Pet Goat II, el reprezintă o mărturie sugestivă, foarte sintetică şi totodată simbolică a adevărului ocultat despre omenire, care va ieşi foarte curând la suprafaţă.

Motivul pentru care am prezentat aceste aspecte este acela de a permite celor interesaţi să aibă o viziune sintetică de ansamblu asupra situaţiei mondiale, care să includă mai multe unghiuri şi perspective. Populaţia omenirii a fost şi este manipulată aproape în orice domeniu sau orientare a vieţii de către cei aşa-zis „nevăzuţi” (reptilienii; mai apoi, tendinţa s-a extins la ceea ce am putea numi crema „elitei” masonice mondiale, întrucât nimeni nu a văzut vreodată membrii familiilor dinastice ale bancherilor lumii sau „Iluminaţilor” în lumina reflectoarelor, ori în atenţia mass-media). Motivul pentru care ei preferă să rămână astfel ascunşi şi ocultaţi este că, în realitate, reptilienilor le este frică de rasa umană. Există ceva în legătură cu personalitatea umană care le provoacă fiori de spaimă, ceva care este considerată o adevărată ameninţare la existenţa lor. Acest „ceva” se referă la posibilitatea ca oamenii să se unească, să fuzioneze în gândire şi în acţiune; reptilienii ştiu prea bine că, dacă acest lucru s-ar petrece, atunci întreaga urzeală a minciunii şi a manipulării ar ieşi repede la iveală şi tocmai de aceea ei se străduiesc prin orice mijloace să împiedice aceasta, utilizând în special controlul cu o mână de fier asupra informaţiei şi a răspândirii ei la nivel mondial prin mass-media. Am putea spune că omenirea s-a blocat într-un fel de ciclu al manipulării, săpând mereu şi mereu acelaşi „șanț” în direcția obedienței, care este dublată de ignoranţă. Din această cauză, ea nu a putut să depăşească până în acest moment condiţia de asuprire şi control la care a fost supusă de milenii, contribuind subconştient la perpetuarea şi chiar la amplificarea ei. Motivul pentru acest rezultat surprinzător este chiar apatia populaţiei, despre care am amintit mai sus. Aparent, oamenilor aproape că nu le mai pasă de ceea ce se petrece cu adevărat în lume, deoarece ei sunt prea ocupaţi cu elementul „supravieţuirii” şi cu grija „zilei de mâine”. Trebuie să înţelegem însă că e momentul să facem mai mult decât să supravieţuim şi să ne ocupăm de „micile afaceri” ale vieţii, chiar dacă suntem ajutaţi în procesele complexe de transformare ale condiţiilor de viaţă pe Pământ de către multe civilizaţii extraterestre benefice. Cele mai multe dintre civilizaţiile ET benefice au trăit şi au acumulat această experienţă în trecut; prin urmare, ele ne pot împărtăşi în prezent cunoaşterea şi înţelegerea lor în această privință şi ne poate de asemenea asista prin intermediul tehnologiilor extraordinare pe care le deţin.
 
Complexitatea interacţiunilor în univers este practic nesfârşită, dar la modul fundamental se poate vorbi despre „eterna luptă dintre bine şi rău”. Oricare ar fi zonele universului fizic şi galaxiile în care se manifestă, această luptă se duce aproximativ după aceleaşi principii, dar modurile de acţiune diferă, în funcţie de caracteristicile situaţiei respective. Eficiența împotriva răului creşte atunci când există o forţă benefică, superioară, reunită în ceea ce constituie aşa-numitele Confederaţii galactice, care poartă felurite denumiri dar care, generic vorbind, reprezintă consiliile de lumină despre care am amintit în articolul precedent. De pildă, în galaxia noastră (Calea Lactee) există multe astfel de Confederaţii sau consilii de lumină. Dintre acestea, cele mai importante şi mai mari – care de asemenea sunt implicate în mare măsură în acţiunea foarte delicată şi complexă de ascensiune spirituală a Pământului – sunt Federaţia Galactică a Luminii şi Consiliul Andromeda.
În general vorbind, o Federaţie de civilizaţii care sunt reunite într-un organism galactic reprezintă un anumit sector al galaxiei în care există sistemele solare din care provin civilizaţiile ce o compun, însă această condiţie nu este obligatorie. De pildă, în cadrul Federaţiei Galactice a Luminii există un centru de coordonare care ţine de sistemul Sirius, dar de asemenea această Federație mai are în componența ei numeroase alte civilizaţii care provin din alte sectoare ale galaxiei şi chiar din alte galaxii vecine. 
Sistemul Sirius se percepe cu ochiul liber ca o singură stea, dar în realitate el este un sistem binar de stele format din două stele albe (Sirius A şi Sirius B), care orbitează reciproc cu o perioadă de revoluţie de aproximativ 50 de ani şi la o distanţă echivalentă cu cea dintre Soarele nostru şi planeta Uranus. Steaua mai mare a sistemului (Sirius A) este cea mai luminoasă stea de pe cer în timpul nopţii, în timp ce Sirius B, care iniţial a fost o stea mai mare decât Sirius A, a evoluat şi a devenit o aşa-numită pitică albă, deci ea a depăşit stadiul de gigantă roşie, dar nu are o masă suficientă pentru a evolua mai departe, în sensul că elementele din centrul ei nu pot fuziona nuclear din cauza faptului că temperatura stelei nu este suficient de ridicată. 
Din ceea ce se cunoaşte până acum şi în conformitate cu cele transmise de Fondatori, cei din Sirius B au venit cu mult timp în urmă pe planeta noastră şi au provocat multe probleme oamenilor, aducând războaie teribile, conflicte cu alte rase din cosmos şi impunând anumite agende malefice de acţiune pe Pământ. Printre altele, se ştie că ei sunt cei care au furnizat iniţial tehnologia folosită în cadrul Proiectului Montauk. Deoarece reprezintă o rasă alterată de sub-rasa draconiană din sistemul Orion, ei manifestă aproximativ aceleaşi credinţe şi moduri de acţiune ca şi reptilienii orionieni.
Pe de altă parte, civilizaţia benefică din Sirius A vrea să ajute şi să asiste Pământul şi omenirea în procesul translaţiei la o frecvenţă superioară de vibraţie a materiei (care va avea un prim moment de hiatus în luna decembrie 2012) mai ales pentru că ea se simte într-un anumit fel responsabilă de problemele şi suferinţele pe care omenirea a trebuit să le suporte datorită interacţiunii cu civilizaţia din Sirius B. Aceasta se explică prin faptul că, la origini, cei din Sirius A au colonizat sistemul Sirius B şi acum se simt oarecum răspunzători pentru efectele nefaste ale acţiunilor săvârşite de „descendenţii” lor. Problema directivei primare - cea a neintervenţiei în treburile unei alte civilizaţii - era rezolvată, întrucât prin dispensa divină din preajma anilor ’50 s-a permis intervenţia nemijlocită atunci când este cazul, în sensul blocării autodistrugerii unei civilizații prin deflagraţii nucleare. Rămânea problema primei directive a Confederaţiilor Galactice, ce menţionează că nicio civilizaţie ce face parte dintr-un astfel de organism nu va ajuta o civilizaţie inferioară care trece printr-un proces de restructurare generală decât dacă acea civilizaţie solicită ajutorul. În general vorbind, această solicitare se consideră valabilă atunci când se atinge un prag de trezire a conştiinţei la aproximativ 10% din populaţia planetei respective, ceea ce în cazul Pământului se presupune că s-a realizat în jurul anilor 2003. Această dată se leagă de asemenea foarte strâns de activitatea celebrului Proiect Montauk. „Iluminaţii” şi membrii civilizaţiei regresive a reptilienilor draconieni sunt foarte înverşunaţi să păstreze cu orice chip controlul asupra umanităţii şi asupra planetei, dar motivul real  rămâne oarecum obscur chiar şi pentru civilizaţiile benefice care supraveghează şi asistă toate procesele actuale de pe planeta noastră şi din jurul ei. Totuşi, cea mai plauzibilă explicaţie ar fi aceea că reptilienii draconieni doresc să folosească în continuare Pământul ca o bază principală de lansare stargate prin intermediul Proiectului Montauk. Problema este că oamenilor din cadrul proiectului le-au fost oferite anumite coordonate din spaţiu în care ei se pot teleporta atât în timp cât şi în spaţiu, iar reptilienii vor să folosească aceste facilităţi pentru a dispărea ei înşişi atunci când şi unde vor. Tehnologia implicată în acest „proiect negru” ultrasecret este foarte evoluată şi din diverse motive se pare că reptilienii au mare nevoie de ajutorul fiinţelor umane care le sunt loiale. În principal, acestea fac parte din „elita” masonică mondială, care în acest fel are oarecum asigurată posibilitatea de a scăpa prin „fuga cosmică” de arestare şi de judecată. Desigur, chiar dacă s-ar petrece aşa ceva, fiinţele reptiliene şi „venerabilii” nu vor putea niciodată eluda legile divine cosmice, dintre care cea a karma-ei este necruţătoare. Problema care se punea în urmă cu mai mult de zece ani era că civilizaţiile benefice care ne asistă şi cele care ajută Pământul nu cunosc aceste coordonate din spaţiu şi timp, la care „Iluminaţii” doreau să se teleporteze în caz de pericol; îngrijorarea provenea de la faptul că atunci ei ar fi fost liberi să propage în continuare, într-un mod satanic, credinţele lor şi răul imens pe care îl fac şi în alte zone ale galaxiei, aducând o mare suferinţă şi dezechilibru civilizațiilor din acele părți ale cosmosului. Prin „scanarea” diferitelor linii temporale, atât siriusienii cât şi andromedanii au realizat că dacă reptilienii draconieni şi „Iluminaţii” nu vor fi opriţi la timp, în următorii 350 de ani se va instaura un regim de mare teroare într-o arie foarte întinsă din galaxia noastră, ceea ce ar duce la un dezechilibru major. Întrucât o astfel de alternativă era inacceptabilă pentru Confederaţiile galactice, ele au acţionat în mod direct pentru a limita acţiunile de control ale reptilienilor. Astfel, în prezent aceştia împreună cu „elita” masonică nu doar că nu mai au în plan agenda de manipulare pe termen lung a omenirii, dar chiar sunt foarte preocupaţi de propria lor supravieţuire şi nu doresc decât să ia ceea ce şi-au propus iniţial să obţină de pe Pământ, pentru a-l părăsi mai apoi definitv. La aceasta a contribuit şi o emisie masivă energetică din centrul galaxiei noastre în deceniul trecut (anii 90), care nu a fost prevăzută nici de civilizaţiile din Federaţia Galactică a Luminii (FGL), nici de cele din Consiliul Andromeda (CA). Acea emisie energetică instantanee foarte puternică din centrul galaxiei a modificat brusc o serie întreagă de parametri legaţi de trecut, de prezent şi de viitor; a fost precum un fel de „reset” divin cu alte date, care a impus niște probabilităţi diferite față de cele precedente în manifestarea vieţii din sectorul galactic în care ne aflăm. 
Acest aspect este foarte interesant. Ascensiunea iminentă a omenirii la o densitate superioară, cu o frecvenţă superioară de vibraţie, care va avea loc în curând va duce la un fel de „implozie” a dimensiunii fizice (3D), însă acest lucru nu trebuie înţeles ca o dispariţie bruscă din faţa ochilor noştri a ceea ce suntem obişnuiţi să vedem şi să percepem. Va fi o nouă realitate pentru majoritatea oamenilor care vor fi atunci în viaţă pe Pământ, însă nu pentru toţi şi nici într-un mod instantaneu, adică într-o clipire. Mai curând, va fi un proces gradat, în concordanţă cu caracteristicile energetice şi fizice ale fiecărei fiinţe. Unele fiinţe umane vor trăi foarte repede, aproape instantaneu translația extraordinară a conştiinţei la un nivel superior de vibraţie, însă majoritatea  lor va parcurge acest proces într-un ritm mai lent, după propriile posibilităţi. Vibraţia mentală a omenirii se va modifica şi aceasta va însemna implicit o altă „creaţie” dimensională, adică se va pătrunde într-o dimensiune nouă, cu o altă perspectivă şi chiar cu alte legi. Ceea ce trebuie însă înţeles este că această translaţie nu se va face în mod automat, ci mai curând ea va fi  voluntară, implicând un efort de grup. O parte dintre noi se vor „trezi” relativ brusc şi vor şti foarte bine ce s-a petrecut şi ce trebuie să facă; o altă parte va parcurge acel proces într-un ritm mai lent, dar va ascensiona totuşi, deoarece structura fizică şi cea subtilă îi va permite să realizeze aceasta, doar că într-un cadru mai restrâns, care se va dezvolta în timp. În orice caz, transformarea nu va fi „peste noapte”, pentru că atunci nu ar mai fi avut niciun sens să ni se dea nişte date precise; prin urmare, se presupune că va fi vorba despre un proces gradat. Totuşi, dimensiunea fizică (3D) nu va imploda complet pentru această regiune a Creaţiei, deoarece o parte a omenirii va dori să rămână la acest nivel de vibraţie (al planului fizic), refuzând evoluţia într-o dimensiune superioară a Creației. Cu alte cuvinte, multe dintre fiinţele umane care vor reuşi să rămână în viaţă în contextul evenimentelor viitoare şi al impactului energetic ce va avea loc în curând la o intensitate mult mai mare, nu-şi vor pune problema evoluţiei, în primul rând pentru că nu vor înţelege ce anume se petrece de fapt pe Pământ. Sufletele lor nu sunt suficient de evoluate şi mai ales ele simt nevoia unei aprofundări a experienţei fizice în 3D, astfel încât vor alege să rămână în continuare în această dimensiune (cea fizică). Este libertatea lor de alegere, este un drept divin ce nu le poate fi contestat, iar din perspectiva spirituală el se încadrează perfect în legea ocultă a rezonanței macrocosmice, care asigură un loc pentru fiecare, în conformitate cu nivelul său specific de vibraţie. Aceste persoane vor rămâne prin urmare în dimensiunea fizică, iar departajarea de cei care vor trece în 4D (şi cu atât mai mult de cei care vor trece în 5D) se va face destul de repede, fiind caracterizată de anumite elemente specifice, dintre care cel mai evident va fi cel prin care oamenii din 3D nu vor mai vedea şi percepe oamenii din dimensiunile superioare. Unele dintre aceste aspecte au fost însă prezentate în partea a IX-a a acestei serii. Vom continua în următorul articol cu analiza translaţiei la o frecvenţă de vibraţie superioară şi cu unele caracteristici ale departajării frecvenţei 4D de 3D.
 
Reptilienii draconieni nu sunt din dimensiunea fizică (3D), dar ei acţionează cu precădere la acest nivel, provocând mult rău fiinţelor umane şi altor rase de fiinţe care trăiesc aici, prin absorbţia fluxurilor de energie inferioară (ce provin mai ales din stimularea emoţiilor negative, cum ar fi panica, frica, stresul etc.) de care au nevoie pentru supravieţuire. Ce se va petrece însă cu ei odată cu ridicarea frecvenţei de vibraţie la nivelul întregii planete? Logic, membrii acestei rase de reptilieni (şi, în general vorbind, toate fiinţele care acţionează în mod malefic) nu vor mai putea avea suport în sistemul nostru solar, în lumea fizică, deoarece toate planetele au intrat deja în sectorul galactic (centura fotonică) al fluxurilor energetice elevate care provin din centrul galaxiei şi care se amplifică tot mai mult, pe măsură ce ne apropiem de luna decembrie 2012. Această elevare a frecvenţei de vibraţie va face practic imposibilă existenţa sub o formă sau alta a reptilienilor draconieni în dimensiunea fizică din această parte a universului. O posibilitate ar fi ca ei să se „refugieze” într-o altă dimensiune, însă dimensiunile a patra şi a cincea (4D şi 5D) sunt deja „securizate”. Alex Collier vorbeşte despre această „protecție”, relatând un incident (informaţia a fost primită de la andromedani) petrecut cu mai mulţi ani în urmă: un grup de fiinţe din rasa „micilor cenuşii” (aşa-numiţii Greys), care este subordonată încă reptilienilor draconieni şi conlucrează cu aceştia în planurile lor malefice, a încercat să „evadeze” într-o dimensiune superioară cu o navă imensă ce măsura aproximativ 35 de kilometri în lungime. Ei au fost efectiv prinşi sau blocaţi între dimensiuni, într-o manieră asemănătoare în care sufletele inferioare sunt blocate după moartea trupului într-un fel de „bardo” (sau lume intermediară), adică într-o zonă interdimensională cenuşie şi pustie, fiind lipsite pentru lungi perioade de timp de înţelegere sau de putinţa de a accede în planurile superioare ale Creaţiei. Prin urmare, aceasta nu pare a fi o posibilitate viabilă pentru reptilieni, care totuşi trebuie să-şi găsească un „refugiu”, deoarece curând ei nu vor mai putea suporta vibraţia din ce în ce mai elevată a energiei în acest sector galactic. De altfel, aceasta va constitui principala cauză pentru victoria definitivă a umanităţii împotriva reptilienilor şi totodată sursa care va deconspira acţiunile satanice ale „Iluminaţilor” împotriva omenirii. 

Reptilienii draconieni ştiau că se va ajunge la acest prag dificil de depăşit. Tehnologia avansată pe care ei o deţin le-a permis totuşi să aibă acces la anumite informaţii din continuumul temporal şi, de asemenea, să călătorească interdimensional. Astfel, ei au pus la punct un plan prin care să împiedice cu orice preţ ascensiunea spirituală a omenirii, blocând evoluţia ei la nivelul fizic (3D). Dacă planul reuşea, „elita” satanică a masoneriei ar fi dobândit controlul deplin asupra oamenilor şi a planetei. În acest fel ne putem explica lupta acerbă care se duce în prezent între facţiunile pozitive (umane şi extraterestre) şi reptilienii care sunt ajutaţi de anumite entităţi subtile demoniace şi satanice, precum şi rezistenţa îndârjită pe care cabala criminală masonică o manifestă faţă de transformările care sunt iminente pe Pământ. Reptilienii încă mai speră că, printr-o abilă manipulare a populaţiei şi prin folosirea unor mijloace de constrângere în masă, cum ar fi anumite instalaţii de înaltă tehnologie (HAARP, sistemele de influenţare a realităţilor dimensionale (de exemplu cele accesate prin proiectul Montauk)), ori chiar prin ameninţarea cu un război nuclear devastator, vor reuşi să împiedice transformarea spirituală a planetei şi a întregii omeniri, direcţionând-o pe o linie temporală inferioară din planul fizic (3D).
Totuşi, draconienii şi implicit cabala criminală a masonilor de pe planeta noastră au luat de asemenea în considerare posibilitatea eşecului, astfel încât ei au dorit să creeze anumite realităţi dimensionale paralele, ca alternative viabile pentru a putea „evada” în siguranţă din dimensiunea fizică. În acest scop, încă din 1943 ei au creat – printr-o abilă manipulare a unor facţiuni militare şi guvernamentale americane – o aşa-numită „buclă temporală” cu un ciclu de 20 de ani, al cărei început se regăseşte în celebrul „experiment Philadelphia”. Ideea de bază a acestei acţiuni (prin iniţierea unui „proiect negru” ultrasecret de călătorie în timp, ce avea să devină cunoscut în perioada modernă ca Proiectul Montauk) a fost aceea de a bloca umanitatea într-o stare recurentă a existenţei, ce ar fi putut fi folosită de reptilieni în propriul lor avantaj. Implicaţiile şi ramificaţiile acestui subiect sunt uimitoare şi foarte complexe, dar spaţiul nu ne permite acum să tratăm în detaliu această problemă. Totuşi, putem spune că evoluţia evenimentelor a „deraiat” cumva de la planul iniţiat de reptilieni, astfel încât ei au fost nevoiţi să abandoneze proiectul iniţial, care a eşuat. Această „deraiere” are la bază mai mulţi factori, dintre care cel al intervenţiei divine spontane pare să fi avut un rol determinant (în această idee, putem lua în considerare emisia neprevăzută şi foarte puternică a fluxurilor energetice cu o înaltă frecvenţă de vibraţie care a fost proiectată din centrul galaxiei în urmă cu mai bine de 20 de ani). În plus, acţiunile integrate ale mai multor civilizaţii extratrestre benefice sunt şi ele importante, contribuind la rezolvarea cu succes a situaţiei foarte complexe din acest sector galactic, în limitele respectării legilor divine universale.

Acţiunile reptilienilor în anii ’40 s-au bazat într-o oarecare măsură şi pe anumite experimente foarte speciale ale unor societăţi secrete germane din acea vreme, dintre care organizaţia ocultă Vril a avut un rol predominant. Se pare că în preajma anului 1931 membrii principali ai acestei organizaţii, asistaţi şi de o civilizaţie extraterestră din sistemul Aldebaran au „creat” un fel de realitate paralelă printr-o serie de experimente extraordinare, care în mare parte au rămas învăluite în mister chiar şi până în ziua de azi (deşi unele indicii, chiar de natură fizică, au fost găsite în unele locuri din Germania). 
Societatea secretă Vril a fost intim legată de cea anterioară ei, numită societatea secretă Thule. Membrii iniţiaţi din cele două organizaţii secrete au depus eforturi intense pentru a dezvolta o aşa-numită „ştiinţa alternativă” faţă de cea modernă (care este de sorginte materialistă). Aceasta a condus implicit la dezvoltarea unor „tehnologii alternative”, care în loc să se bazeze pe principiile clasice ale fizicii şi biologiei, au avut ca fundament realizările extraordinare ale vechii civilizaţii atlante, care îmbinau cunoaşterea ştiinţifică şi tehnologia cu cunoaşterea spirituală. Acele realizări erau mult superioare noţiunilor mecanicii, care din nefericire încă mai constituie „infrastructura” ştiinţei moderne. Ţelul societăţii Vril a devenit deci redescoperirea sursei universale a energiei libere (a energiei de punct zero) şi crearea tehnologiei care să permită folosirea ei pe scară largă, ceea ce ar fi dus la o transformare radicală a întregii omeniri, la toate nivelele existenţei. 
Unul dintre membrii marcanţi ai Societăţii Thule, fizicianul W.O. Schumann de la Universitatea Tehnică din Munchen, spunea că în creaţia manifestată se pot detecta totdeauna două principii fundamentale, care determină evenimentele în lume: binele şi răul, creaţia şi distrugerea etc. Membrii societăţii Vril au preluat şi dezvoltat ideile societăţii Thule, considerând că tot ceea ce avea legătură cu distrugerea şi răul era de natură satanică şi tot ceea ce era frumos şi creator era de natură divină. Prin urmare, extrapolând la nivel tehnologic, ei au arătat că tot ceea ce se baza pe explozie sau combustie internă aparţinea primei categorii, în timp ce tehnologia bazată pe forţa cosmică divină (Vril sau Prana), care este fundamentală şi nelimitată, reprezenta zorii noii ere a spiritualităţii pe întreaga planetă.
Liderul organizaţiei secrete Vril a fost excepţionalul medium Maria Orsic (sau Maria Orschitsch), care între anii 1922 şi 1945 a condus grupul principal feminin al societăţii (Vril Gesellschaft), format din cinci femei: Maria, Traute, Sigrun, Gudrun şi Heike. O caracteristică a acelui grup era că cele cinci femei (cu excepţia lui Gudrun pentru o anumită perioadă de timp) purtau părul foarte lung, aproape până la călcâie, în opoziţie cu „moda” zilei care impunea freza scurtă. Credinţa lor era că părul lung pe care îl aveau juca rolul important al unei „antene” cosmice, care le ajuta să realizeze mai uşor contactul telepatic cu fiinţele extraterestre din sistemul Aldebaran din Constelaţia Taurului, aflat la o distanţă de 68 de ani-lumină de Pământ.
 
Maria Orsic s-a născut la Viena, tatăl ei fiind un imigrant din Zagreb (Croaţia), iar mama de origine austriacă. Ea a aderat încă de la o vârstă fragedă la mişcarea naţională din Germania acelor timpuri, iar în 1919 s-a mutat la Munchen, unde locuia prietenul ei care mai apoi i-a devenit logodnic. Nu se ştie dacă ei s-au căsătorit sau nu, deoarece ambii au dispărut subit în anul 1945. Datorită calităţilor ei excepţionale de medium, Maria a fost pusă repede în legătură cu membrii societăţii secrete Thule şi curând după aceea ea şi-a creat propriul ei cerc împreună cu Traute A. şi alţi prieteni din Munchen, formând aşa-numita Alldeutsche Gesellschaft für Metaphysik , care a fost primul nume oficial al societăţii Vril. Pentru identificare, membrii organizaţiei ( Vrilerinnen ) purtau un disc, pe care erau reprezentate chipurile a două dintre cele cinci femei mediumi: Maria şi Sigrun. 
În decembrie 1919 s-a organizat o întâlnire secretă între membrii marcanţi ai celor trei societăţi principale ezoterice care activau atunci pe teritoriul Germaniei (Thule, Soarele Negru - organizaţie care iniţial a purtat numele DHvSS (Die Herren Vom Schwarten Stein), adică Stăpânii Pietrei Negre) şi Vril) - într-o cabană din apropierea localităţii Berchtesgaden. Cu acea ocazie Maria Orsic a arătat celor prezenţi transcrierile unor mesaje telepatice pe care ea le primise într-un limbaj secret al vechilor Cavaleri Templieri germani, ce îi era complet necunoscut. Mesajul respectiv conţinea date tehnice foarte importante şi detaliate despre construcţia unei nave intergalactice, care i-au fost transmise de fiinţe extraterestre ale unei civilizaţii din sistemul Aldebaran. Detalii sintetice despre fundamentele societăţii Vril, despre această întâlnire secretă (care de altfel a condus în acelaşi an (1919) la fuziunea celor trei societăţi secrete principale din Germania), precum şi fotografii şi chiar scurte secvenţe din timpul celebrei întâlniri pot fi vizionate aici:

Videoclip YouTube


 
Maria Orsic a prezentat două seturi de transcrieri ale mesajelor primite în timpul stărilor de transă: primul era cel în limbajul secret al Templierilor, iar al doilea set de mesaje era scris într-un limbaj inteligibil, despre care ea a sugerat că ar putea fi o limbă antică orientală. În scurt timp s-a dovedit că acest al doilea set de informaţii transmise pe cale telepatică era în limba sumeriană. Mesajul a fost tradus cu ajutorul misterioasei femei medium din societatea Vril, care era cunoscută doar sub numele de Sigrun. Tot ea a ajutat mai apoi la descifrarea imaginilor mentale percepute de Maria Orsic, ce descriau o navă de zbor de formă circulară.
Datorită situaţiei financiare destul de dificile care a urmat Primului Război Mondial, membrii celor trei societăţi nu au putut demara imediat proiectul construcţiei navei cosmice interstelare, dar în schimb au folosit timpul pentru dezvoltarea şi aprofundarea tehnologiei alternative bazată pe energia liberă. Începând cu 1922, s-a început asamblarea diferitelor părţi ale structurii navei, care au fost realizate independent în mai multe uzine de pe teritoriul ţării. Fondurile au fost asigurate integral de membrii societăţilor Vril și Thule. Astfel a demarat era celor mai avansate aparate de zbor , bazate pe free-energy, care existau la acel moment pe planeta noastră. Iniţial ele au fost cunoscute ca aparatele Vril „Jagen” (Vânător), dar mai apoi s-a instituit denumirea de Haunebu. Au existat mai multe tipuri ale acestor tipuri de obiecte zburătoare având calităţi excepţionale, care erau de fapt nişte „farfurii zburătoare”. Până la capitularea Germaniei naziste în cel de Al Doilea Război Mondial, au fost construite şapte tipuri Haunebu. Deşi Vril Haunebu 7 era uriaş, părerea unanimă este că Haunebu 3 a fost cel mai performant dintre modele, chiar dacă avea dimensiuni mai mici. Un clip video edificator, care surprinde imagini şi fotografii reale ale acestor nave excepţionale, precum şi scheme ale proiectelor de construcţie a lor poate fi vizionat aici:

Videoclip YouTube


 
Într-o şedinţă de contact mediumic la care au fost prezenți și unii membri marcanți ai societății Thule, Maria Orsic a intermediat spontan contactul cu reprezentanţii civilizaţiei extraterestre din sistemul Aldebaran de la care primise instrucţiunile tehnice pentru construcţia navei interstelare. Numele acelei civilizaţii extraterestre era Sumi; membrii ei aparţin unei rase umanoide, care colonizase pentru un timp scurt planeta noastră în urmă cu aproximativ 500 000 de ani. În conformitate cu informațiile transmise în timpul contactului mediumic, ruinele antice din Larsa, Shurrupak şi Nippur din Iraq au fost construite de către ei. Supravieţuitorii Potopului au devenit mai apoi primii arieni şi în acest fel s-a realizat rezonanţa cu membrii societăţilor germane din acea vreme, care aveau la bază rudimente ale ideilor și concepțiilor acelor culturi antice. Reprezentanţii societăţii Thule care se aflau în acele momente în cameră s-au arătat sceptici în legătură cu revelaţiile Mariei Orsic, manifestându-şi neîncrederea şi solicitând dovezi suplimentare chiar în timp ce aceasta se afla în transă. Atunci mediumul a început să aştearnă pe hârtie anumite semne ciudate şi caractere nemaivăzute, care mai apoi au fost identificate ca aparţinând vechii scrieri sumeriene, care a fost precursoarea și sursa culturii babiloniene de mai târziu.
Ufologul Wendelle Stevens, fost colonel în cadrul Forţelor Aeriene americane, a arătat că dorinţa civilizaţiei din sistemul Aldebaran nu a fost neapărat aceea de a ajuta naziştii să câştige războiul – idee destul de bizară care a fost vehiculată un anumit timp în cercurile de neiniţiaţi -, ci mai curând dorinţa eminamente benefică a acestor fiinţe extratrestre de a rezolva problema violenţei pe Pământ, pe care aldebaranii au identificat-o mai ales în existenţa unei diferenţe sensibile de natură economică între Occident şi Orient. În accepțiunea lor, această diferenţă alimenta cu regularitate feluritele conflicte şi violenţe în lume. Astfel, ei au presupus că prin revelarea tehnologiei energiei libere vor fi create condiţiile dezvoltării unei noi clase de industrii inovatoare, care să nu mai implice competiţie sau violență. Din punctul lor de vedere, războaiele ar fi urmat să ia sfârşit odată pentru totdeauna, iar omenirea ar fi păşit pe o cale a prosperităţii şi fericirii. Cu toţii ştim însă că această lume utopică nu s-a materializat şi că, dimpotrivă, reptilienii – prin intermediul „Iluminaţilor” – au manevrat în aşa fel destinele omenirii, încât actualmente s-a ajuns în pragul colapsului general la toate nivelele societăţii.
Cu toate acestea, membrii organizațiilor secrete germane au îmbrăţişat necondiţionat ideile aldebaranilor, fiind demarate studii intense (conduse iniţial de către profesorul W.O. Schumann) pentru înţelegerea şi corelarea informaţiilor științifice primite. Totuşi, feluritele tipuri de forţe şi interese oculte au complotat de aşa manieră, încât chiar şi buna înţelegere din cadrul acelor organizaţii ezoterice a început să fie zdruncinată. 
Poate tocmai din această cauză activitatea Mariei Orsic şi a celorlalte femei medium din societatea Vril a rămas învăluită într-un relativ mister pe anumite perioade de timp între 1925 şi 1941. În anul 1943, Maria şi Sigrun au luat parte la o întrunire secretă în staţiunea Kolberg, al cărei ţel principal a fost discutarea aşa-numitului „proiect Aldebaran”. Mediumurile feminine din societatea Vril primiseră până atunci informaţii detaliate despre planetele locuite din jurul stelei Aldebaran şi ele doreau să realizeze călătoria cosmică spre acea destinaţie cu ajutorul tipului de navă ce fusese construită după planurile primite. Mai apoi, proiectul a fost discutat pe data de 22 ianuarie 1944 într-o întâlnire la care au participat Hitler, Himmler, fizicianul W. O. Schumann și un reprezentant al societăţii Vril.
La întâlnirea respectivă s-a decis ca o navă Haunebu 7 să fie trimisă spre Aldebaran prin ceea ce oamenii de ştiinţă vizionari ar numi „subspaţiu” (adică o dimensiune în care nu se aplică legile şi constanta vitezei luminii). Un prim test a fost făcut spre sfârşitul anului 1944, dar sursele afirmă că el a fost aproape un dezastru pentru că, la revenire, nava arăta ca şi cum ar fi zburat timp de 100 de ani, având învelişul exterior afectat. Cu toate acestea, este necesar să menţionăm că testele respective au reprezentat „faţa vizibilă a monezii” care i-a fost prezentată lui Hitler. Iniţial, în anii ’30, membrii societăţii Thule au dorit să sprijine mişcarea celui de al Treilea Reich, dar după ce accentele magalomanice şi chiar demente ale lui Hitler au devenit incontrolabile la acesta, membrii societăţilor Thule şi Vril au abordat un plan secret, care a dublat varianta oficială a „proiectului Aldebaran”, ce a fost în mod deliberat mereu „întârziată” sau prezentată cu „erori”. De altfel, lipsa Mariei Orsic de la întâlnirile importante cu Hitler, precum şi a altor membri marcanţi ai acestor societăţi şi chiar unele disensiuni care au apărut între aceştia demonstrează că partea esenţială a lucrurilor fusese deja tăinuită şi că doar un nucleu foarte restrâns şi secret de personaje din înalta societate iniţiatică germană mai avea acces la adevăratele realizări ale „proiectului Aldebaran”. 
 
 
 
Maria Orsic a dispărut în anul 1945. Pe data de 11 martie 1945 membrii principali ai societăţii Vril au primit un document intern, care era de fapt o scrisoare din partea ei. Ultimele cuvinte din scrisoare au fost: „nimeni [nu trebuie] să mai rămână aici”. Este foarte probabil că a existat de asemenea un set secret de instrucţiuni, care nu a fost niciodată aflat de alte persoane, fiind destinat doar acelor membri, deoarece după aceea nimeni nu a mai auzit nimic despre Maria sau despre ceilalţi membri ai societăţii Vril. Cel mai probabil ei au plecat spre Aldebaran, ori s-au îndreptat spre Antarctica pentru a fonda aşa-numitul Neuschwabenland. Majoritatea opiniilor sunt însă în favoarea călătoriei spre Aldebaran, deoarece aceasta a fost intens mediatizată de anumite informaţii cu caracter științifico-ezoteric ce au fost vehiculate de-a lungul timpului în legătură cu crearea unei dimensiuni paralele, care să ajute la deplasarea spre acea zonă a cosmosului. Lucrurile au fost însă complicate de interferenţa reptilienilor draconieni care au intrat astfel „pe fir”, împiedicând multe dintre proiectele grandioase şi luminoase ale societăţii Vril, pe care aceasta ar fi vrut să le facă cunoscute omenirii. Mai mult decât atât, în interiorul organizaţiei au apărut anumite tensiuni între unii membri, datorită intereselor şi agendelor care au devenit astfel diferite. Unitatea fusese spartă (cel mai probabil prin imixtiunea persuasivă a reptilienilor în rândurile societăţii) şi astfel au apărut facţiunile diferite în cadrul ei. Mai mult decât atât, în anul 1936 Hitler şi membrii importanţi ai Statului Major al Celui de al Treilea Reich au avut o întâlnire cu reprezentanții unei civilizaţii extraterestre benefice, care şi-au oferit sprijinul şi asistența astfel încât să nu existe război sau conflict; în cele din urmă aceştia au fost refuzaţi, cam în acelaşi mod în care americanii i-au refuzat pe siriusieni şi pleiadieni peste aproximativ 20 de ani, încheind în schimb „contracte planetare” dezastruoase cu micii cenuşii, la presiunea „elitei” satanice masonice. 
 
 
 
Chiar dacă atunci au fost create anumite „breşe” dimensionale şi aşa-zise „realităţi paralele” (cu alte cuvinte, linii temporale paralele cu a noastră - care este principală - din care ele au fost derivate), în prezent, sub presiunea evenimentelor ciclice care se petrec şi care au o dimensiune galactică, toate aceste realităţi secundare paralele au tendinţa să „implodeze” (adică să se „resoarbă”) în linia temporală originală din care au apărut, adică în realitatea temporală principală pe care omenirea o trăieşte în prezent. Cu alte cuvinte, tot ceea ce se va petrece va avea tot mai mult tendinţa să se restrângă şi să se focalizeze spre un domeniu precis de evenimente, pe măsură ce ne apropiem de anumite zone spaţio-temporale. Un prim astfel de „portal” sau zonă temporală a fost indicat în luna decembrie a acestui an (2012). Cu cât ne apropiem mai mult de această dată, cu atât mai mult evenimentele vor tinde să devină „mai precise”, adică ele vor avea tendinţa să capete o predictibilitate mai mare, deoarece fluxul energiilor va deveni din ce în ce mai stabil şi predominant într-o anumită direcţie, impunând astfel aproape cu precizie natura transformărilor viitoare. Cu toate acestea, vor exista anumite hiatusuri sau zone de interferenţă în care umanitatea va trebui să aleagă într-un fel sau altul, însă chiar şi acolo va exista un grad mare de probabilitate ce va indica drumul ascendent pe care omenirea va intra.
Datorită contracţiei timpului şi a naturii complexe a evenimentelor, acestea se vor succeda într-un ritm foarte accelerat odată ce va exista elementul declanşator (care cel mai probabil va implica manifestarea Evenimentului menţionat de insider-ul Cobra). Astfel, unul dintre semnele sau indiciile pentru a şti când anume va avea loc „implozia” dimensiunilor temporale secundare în una singură principală (cea pe care o trăim noi în prezent) va fi suprapunerea colapsurilor câmpurilor magnetice planetare din sistemul nostru solar. Acela va fi probabil „momentul zero” al translaţiei sau prima treaptă a ascensiunii spirituale a umanităţii şi a întregii planete spre dimensiunea a patra şi mai apoi spre a cincea.
Pământul este monitorizat, mai ales în această perioadă foarte specială a evoluţiei sale, de sute şi chiar mii de civilizaţii extraterestre avansate, care urmăresc cu diferite grade de interes evoluţia evenimentelor şi mai ales particularităţile transformărilor care au loc în prezent. Din informaţiile pe care le deţinem, procesele complexe care implică planeta noastră în această perioadă reprezintă o premieră la nivel universal. Ineditul acestei perioade nu se referă propriu-zis la translaţia spre o frecvenţă superioară de vibraţie a conştiinţei fiinţelor; în funcţie de ciclurile cosmice care reprezintă un fel de „ceas galactic”, civilizaţiile din galaxia noastră (precum şi din oricare dintre cele peste 100 de miliarde de alte galaxii ce există în universul fizic observabil, după aprecierile astrofizicienilor contemporani) trec cu regularitate prin transformări specifice care implică evoluţia sau involuţia lor. Direcţia imprimată în aceste transformări este în funcţie mai ales de particularităţile energetice ale proceselor cosmice care au loc în acele perioade, precum şi de o serie întreagă de variabile „locale” ale civilizaţiilor respective. Ceea ce este însă caracteristic şi inedit în acest colţ al universului fizic, în care se află sistemul nostru solar şi planeta noastră (Terra), e faptul că ascensiunea în frecvenţa de vibraţie a conştiinţei oamenilor se va realiza pentru prima dată fără ca aceştia se renunţe la vehiculul lor fizic. Cu alte cuvinte, o parte dintre fiinţele umane care vor ajunge în această etapă de desfăşurare a evenimentelor viitoare vor translata la o frecvenţă de vibraţie superioară a conştiinţei lor, fără ca pentru aceasta să-şi părăsească trupul. Desigur, translaţia va implica de asemenea şi o modificare a frecvenţei de vibraţie specifică a materiei fizice din care este alcătuit corpul fizic, dar ceea ce este important de menţionat e că ascensiunea într-o dimensiune superioară de manifestare nu se va face prin renunţarea la structura grosieră a fiinţei, adică la trup. Acelaşi aspect este implicit valabil şi în cazul planetei însăşi (Pământul), care va translata odată cu fiinţele de la suprafaţa ei fără a se distruge în dimensiunea ei fizică (3D).
Prin urmare, procesul eminamente spiritual care implică ascensiunea conştiinţei fiinţelor umane la o frecvenţă de vibraţie superioară fără ca acestea să-şi părăsească vehiculul fizic (trupul) – cu alte cuvinte, fără ca ele să moară – este o etapă foarte importantă de evoluţie în acest colţ al Macrocosmosului şi, deoarece el reprezintă o premieră absolută, este urmărit cu maxim interes de mii de civilizaţii şi alte entităţi şi fiinţe celeste din Creaţie. Multe dintre aceste civilizaţii şi fiinţe celeste îşi aduc în mod activ contribuţia la realizarea acestui proces de translaţie a conştiinţei şi tocmai de aceea afirmăm că, în conformitate cu informaţiile care există, în prezent Pământul este asistat de câteva sute de astfel de civilizaţii extraterestre benefice, la care se adăugă multitudinea de alte fiinţe şi ierarhii celeste care acţionează eficient în vederea realizării cu succes a ascensiunii spirituale a omenirii. 
Procesul este însă foarte complex şi implică nenumărate variabile; tocmai datorită ineditului acestei „experienţe” cosmice în premieră, lupta este foarte strânsă, întrucât forţele malefice (concretizate în anumite civilizaţii extraterestre negativ orientate – cum ar fi reptilienii draconieni şi sub-rasele lor din diferite alte zone ale galaxiei -, precum şi în anumite entităţi demoniace şi satanice din tărâmurile subtile infernale ale manifestării) nu doresc deloc realizarea cu succes a translaţiei omenirii la o frecvenţă superioară de vibraţie a conştiinţei. Aceasta ar atrage după sine – prin puterea exemplului şi a experienţei dobândite – repetarea ei în multe alte zone ale universului fizic, slăbind şi chiar eliminând complet influenţa negativă a acelor civilizaţii malefice cel puţin în unele sectoare din galaxia noastră (şi din alte galaxii). Aşa se explică rezistența extraordinară şi opoziţia îndârjită cu care reptilienii draconieni - dar de asemenea şi alte civilizaţii cu „agende” şi interese locale tenebroase -, ajutaţi de „elita” satanică a masonilor de pe Pământ, se străduiesc prin toate mijloacele pe care le mai au la îndemână să amâne sau chiar să facă să eşueze complet procesul ascensiunii şi evoluţiei rasei umane de pe Terra.

Această veritabilă luptă galactică între bine şi rău, în care este implicat Pământul, a atras numeroase civilizaţii extraterestre benefice care ne asistă şi ne ajută pentru a reuşi translaţia cu deplin succes. În general vorbind, civilizaţiile ET benefice sunt organizate în Confederaţii Galactice uriaşe, ce respectă anumite principii şi legi cosmice armonioase, stabilite de comun acord şi reunite în ceea ce s-ar putea numi „codul lor de conduită galactică”. Civilizaţiile care intră în componenţa acestor confederaţii provin din dimensiuni diferite, însă cele mai multe dintre ele există în dimensiunile superioare 4D, 5D sau chiar 6D. Există însă şi civilizaţii din 3D (planul fizic) care au ajuns la un înalt nivel de dezvoltare a tehnologiei şi care de asemenea sunt orientate benefic, care sunt admise în Confederaţiile Galactice şi care sunt membre ale acestora. 
În general vorbind, fiecare dintre aceste Confederaţii sunt coordonate de câte un aşa-zis consiliu de lumină, care de fapt este un consiliu director format din câţiva reprezentanţi ai principalelor civilizaţii (de obicei cele mai avansate, atât din punct de vedere tehnologic, cât şi spiritual) ce fac parte din respectiva organizaţie galactică. Întrucât intenţiile şi planurile acestor Confederaţii Galactice sunt totdeauna eminamente benefice, există mereu un consens în acţiunile lor, care vizează ajutorul acordat civilizaţiilor din diferite colţuri ale universului (în principal în interiorul galaxiei noastre), dar cu toate acestea fiecare membru (civilizaţie) al acestor Confederaţii Galactice este liber să participe sau nu la acţiunile care sunt propuse.

După cum am arătat deja, planeta noastră ocupă un loc special în atenţia acestor organizaţii galactice a civilizaţiilor benefice avansate. Aceasta face ca „activitatea” din spaţiul cosmic din jurul Pământului şi a Lunii să fie în prezent extrem de intensă, implicând la modul real milioane de nave cosmice şi alte structuri şi baze uriaşe extraterestre, plasate în special pe Lună, dar de asemenea şi pe mulţi dintre ceilalţi sateliţi naturali ai planetelor din sistemul nostru solar, ori chiar pe unele dintre planetele înseşi, cum ar fi Marte, Mercur sau Pluto. De pildă, dovezi extraordinare ale unor construcţii şi baze extraterestre pe Lună pot fi văzute în documentarul video intitulat Celestial, despre care am mai amintit în unul din articolele anterioare, produs şi realizat de expertul ufolog Jose Escamilla. Un scurt interviu luat de ThirdPhaseOfMoon prezintă în sinteza uimitoarele dovezi pe care ufologul le-a colectat chiar din rândul unor fotografii secrete ale NASA (în culori). De pildă, pe DVDul original se vor putea urmări imaginile succesive, la interval de 8 luni, ale unei construcţii gigantice de 16 kilometri lungime şi 8 kilometri înălţime, care a fost ridicată pe Lună în unul dintre craterele ei. Nicio tehnologie de pe Pământ nu ar fi în stare să realizeze o asemenea construcţie, nu doar la aceste dimensiuni colosale, dar cu atât mai puţin în spaţiul cosmic ori pe un corp celest cum este Luna. Clipul video poate fi urmărit aici: 

Videoclip YouTube


 
Pe de altă parte, pentru a îndepărta nesfârşitele suspiciuni penibile ale unor minţi chinuite, care şi în prezent se mai îndoiesc de realitatea zborurilor efectuate de om pe Lună (programul Apollo), sugerăm doar unul dintr-o serie de clipuri edificatoare ce ar putea arunca o lumină destul de elocventă supra aceea ce s-a petrecut în 1969, la aselenizarea lui Apollo 11 şi ce anume a văzut Neil Armstrong acolo (imaginile video prezintă discuţia de pe canalul securizat de la Houston): 

Videoclip YouTube


 
La toate acestea se pot adăuga foarte multe alte declaraţii în timp real ale piloţilor de avioane şi ale astronauţilor care au observat nave extraterestre în atmosfera Pământului, ori în spaţiul cosmic, din care o sinteză reuşită o indicăm aici (sugerăm vizionarea acestui clip video începând cu momentul 00.40 min, pentru a evita unele reclame mai puţin inspirate): 

 

Videoclip YouTube

Majoritatea activităţii civilizaţiilor extraterestre benefice este în legătură cu pregătirea translaţiei ce va avea loc la nivelul planetei noastre, a omenirii şi a întregului nostru sistem solar, odată cu ascensiunea nivelului general de vibraţie a conştiinţei sub impactul extraordinar al fluxurilor energetice ce provin din centrul galaxiei. În ultimii ani, unele Confederaţii Galactice şi civilizaţii ET benefice au dorit declanşarea efectivă a planului generic numit Primul Contact, în care omenirea urma să ia cunoştinţă la nivel mondial de existenţa civilizaţiilor ET, de navele acestora, angrenând totodată primele legături şi contacte cu fiinţele extraterestre.
Cel mai cunoscut şi tulburător astfel de plan al civilizaţiilor ET a fost revelat de Stanley A. Fulham şi a constituit poate cea mai remarcabilă atenţionare din timpurile moderne pentru conştiinţa oamenilor în ceea ce priveşte prezența şi acţiunile civilizaţiilor ET benefice. 
Stan Fulham a fost ofiţer în rândul Forţelor Aeriene din Canada şi a activat de asemenea în cadrul serviciului NORAD din armata americană, unde a avut ocazia să analizeze multe cazuri de apariţii OZN, mai ales cele încadrate în categoria observaţiilor radar. El s-a pensionat în anul 1971 cu gradul de căpitan. Cartea lui (Challenges of Change), care în prezent a ajuns la cea de a patra ediţie, reprezintă o sinteză a dialogurilor sale purtate timp de 12 ani cu un grup de fiinţe ET foarte evoluate, ce reprezintă un consiliu de guvernare galactică, numit „Consiliul celor 8”. Dialogurile respective au fost realizate de Stanley Fulham cu membrii „Consiliului celor 8” prin intermediul mediului psihic foarte avansat Rik Thurston. Această intermediere a fost necesară în special pentru faptul că membrii civilizaţiilor care fac parte din acest consiliu galactic există cu predominanță în dimensiunile 4D şi 5D. În discuţiile pe care le-a purtat şi întrebările pe care el le-a adresat consiliului de fiinţe ET, Fulham a pus accentul mai ales pe existenţa civilizaţiilor extraterestre care ne observă în prezent şi care interacţionează cu planeta noastră şi cu locuitorii ei, dorind să afle care sunt acestea, de ce se află ele aici şi care sunt intenţiile lor adevărate. În completarea acestor subiecte, informaţiile primite de fostul ofiţer canadian acoperă un spectru larg de alte domenii de interes, cum ar fi poluarea mediului, unele evenimente catastrofale ce vor avea loc pe Pământ, ameninţările teroriste, modificările de natură economică şi financiară la nivel mondial, precum şi necesitatea abordării unei vieţi preponderent spirituale de către oameni. Totuşi, cel mai important aspect care a fost luat în discuţiile cu aşa-numitul „Consiliu al celor 8” a fost planul de apariţie masivă a navelor ET (OZN-uri) pe cer în data de 13 octombrie 2010, deasupra New-York-ului şi crearea în acest fel a premiselor pentru realizarea Primului Contact între civilizaţia actuală a omenirii şi civilizaţiile extraterestre benefice.
Din nefericire, Stanley Fulham a murit pe 19 decembrie 2010 de cancer la pancreas, întrerupând astfel seria extraordinară de dezvăluiri în legătură cu acţiunile unora dintre civilizaţiile extraterestre care se implică în prezent în procesul transformării spirituale a planetei noastre şi a omenirii. Pentru a ne face o idee pertinentă despre conţinutul remarcabilei sale cărţi şi totodată despre personalitatea, decența şi fermitatea celui care a fost Stan Fulham, se pot urmări două clipuri video care prezintă în sinteză o discuţie între acesta şi cel mai important dintre colaboratorii săi, ufologul american Randy Kitchur: 

Videoclip YouTube


Partea 1


Partea a 2-a

Videoclip YouTube


 
Aceste clipuri video au fost postate în iunie 2010, dar subiectul a fost mai apoi dezvoltat într-un memorabil interviu cu o durată de o oră şi jumătate, realizat de cunoscutul ziarist şi redactor media Alfred Lambremont Webre şi prezentat la Seattle Exopolitics Examiner (http://exopolitics.blogs.com/files/stanley.a.fulham.mp3). 
Fulham începe prin a afirma că în luna ianuarie 2010, „Consiliul celor 8” a luat decizia epocală de a interveni (în baza unui mandat celest) în cursul evenimentelor care se petrec pe Pământ. În întâlnirea respectivă la nivel înalt, membrii consiliului ET au hotărât să intervină cu mijloacele tehnologice foarte avansate pe care le au la dispoziţie pentru a purifica atmosfera planetei noastre de influenţele extrem de nocive ale noxelor (fizice şi subtile) care s-au acumulat acolo de-a lungul ultimelor sute de ani şi mai ales în ultimii zeci de ani. Decizia lor a fost justificată în mare parte de dorinţa de a evita colapsul dramatic al civilizaţiei umane, care ar fi urmat inevitabil în lipsa unor astfel de intervenţii, aşa cum din nefericire s-a petrecut până acum cu numeroase civilizaţii din galaxia noastră care au ajuns într-o situaţie asemănătoare. Chiar şi aşa, „Consiliul celor 8” a luat această decizie numai după ce membrii lui s-au convins că prăbuşirea condiţiilor de mediu şi a celor climaterice, care ar fi dus la extincţia speciei umane şi a celorlalte specii de pe planetă, nu poate fi oprită în niciun fel prin intermediul tehnologiei actuale care există pe Terra. În conformitate cu cele afirmate de Stanley Fulham, acea decizie a Consiliului ET reprezintă un eveniment extrem de rar în activitatea lor şi a fost justificată în special de faptul că membrii lui au dorit ca, prin aceasta, să protejeze calităţile unice ale rasei umane de pe planeta Pământ. 
„Consiliul celor 8” constă din reprezentanţii a opt civilizaţii extraterestre foarte avansate din punct de vedere tehnologic şi spiritual din galaxia noastră; unele dintre aceste civilizaţii sunt de asemenea reunite în alte organisme galactice, cum ar fi Federaţia Galactică a Luminii sau Consiliul Andromeda. Cele opt civilizaţii care fac parte din „Consiliul celor 8” sunt din sistemele solare care se găsesc în Constelaţia Pleiadelor, Orion (facţiunile benefice), Sirius, Văcarul, Alpha Centauri, Comsuli, Zeta Reticuli şi Pouseti. Totuşi, aşa cum de obicei se petrece în astfel de transmisii interdimensionale, adeseori apar elemente stranii ori care nu pot fi verificate. De pildă, o cercetare preliminară ne arată că nu există stelele sau constelaţiile cunoscute sub numele de Comsuli şi Pouseti, care au fost menţionate ca fiind sistemele planetare de origine pentru două dintre cele opt civilizaţii ET ce alcătuiesc „Consiliul celor 8”. 
O altă relativă inconsistență a informaţiilor oferite de către civilizaţiile ET poate fi găsită la pagina 75 a cărţii lui Fulham (Challenges of Change), unde membrii consiliului ET afirmă că actualmente pe planeta Marte nu există o populaţie indigenă, ci că civilizaţia inteligentă care se află în prezent pe Marte provine din sistemul Alpha Centauri. Această civilizaţie este unul din membrii „Consiliului celor 8”, care foloseşte astfel planeta Marte ca bază cosmică în sistemul nostru solar. Pe de altă parte, Alfred Lambremont Webre a publicat un studiu care prezintă dovezile oferite de un fost participant la Proiectul Pegasus (DARPA), pe nume Andrew D. Basiago, precum şi alte dovezi din fotografiile luate de rover-ul „Spirit” de cercetare al NASA, ce dovedesc existenţa unei civilizaţii indigene pe Marte. În acelaşi timp, Fondatorii precizează (prin intermediul transmisiilor canalizate de mediumul Sal Rachele) că vechea civilizaţie de pe Marte a fost distrusă şi că planeta este într-adevăr folosită ca bază cosmică de alte civilizaţii. Aparent, unele informaţii par a fi îndoielnice, dar dacă analizăm mai bine fluxul informaţional şi corelăm unele date, constatăm că inconsecvențele sunt touși nesemnificative prin raport la valoarea de ansamblu a predicţiilor şi anunţurilor făcute, ori a celorlalte tipuri de informări pe care Fulham le-a prezentat în detaliu (de altfel, multe dintre ele se corelează cu elemente care au fost dezvăluite de alţi insiders sau whistleblowers). În plus, experţii din domeniul vieţii extraterestre afirmă că celor care se află în contact cu fiinţele ET, cum ar fi Stanley Fulham, li se oferă în mod intenţionat unele informaţii eronate (de exemplu, cele în legătură cu existenţa vieţii pe Marte), pentru ca aceştia să fie protejaţi de atacurile forţelor militare sau ale agenţiilor guvernamentale specializate, care urmăresc ca astfel de detalii să rămână strict secrete. Prin urmare, aceasta este şi ea o posibilitate pentru a explica aparenta „dezinformare” care există în mărturiile lui Fulham.
Planul original al „Consiliului celor 8”, stabilit în ianuarie 2010, a fost acela al apariţiei simultane de OZN-uri uriaşe pe cer deasupra oraşelor importante ale lumii, pe data de 13 octombrie 2010. Ţelul acelor apariţii era de a începe acomodarea maselor de oameni cu prezenţa extraterestră şi cu decizia civilizațiilor ET benefice de a interveni pentru salvarea planetei şi a omenirii. Mai apoi, creşterea numărului de apariţii de nave extraterestre (OZN-uri) care aparţin civilizaţiilor din „Consiliul celor 8” ar fi creat premisele necesare pentru transmiterea primei cuvântări a unor reprezentanţi pleiadieni ai Consiliului în interiorul Sălii de Conferinţe de la sediul ONU, în anul 2014. Interesant este faptul că pe 14 octombrie 2010, la o zi după apariţia OZN-urilor pe cerul New-York-ului aşa după cum prezisese Stanley Fulham, Mazian Othman – director al Biroului care se ocupă cu problematica extraterestră la ONU - a ţinut o conferinţă de presă de 28 de minute în cadrul sediului ONU de la New-York, în care a admis că „viaţa extraterestră este într-adevăr o posibilitate”, remarcând totodată că Naţiunile Unite trebuie să se pregătească pentru contactul cu reprezentanţii civilizaţiilor ET. 
Planul civilizaţiilor ET benefice îşi găseşte fundamentul în faptul că aşa-zisul „Consiliu al celor 8” şi-a asumat rolul de protector al planetei noastre încă de acum aproximativ un milion de ani, apărând Pământul de invaziile extraterestre prea violente care, dacă ar fi avut cu adevărat loc, ar fi condus la o exterminare totală a civilizaţiei umane într-un timp extrem de scurt. Situaţia actuală a determinat însă o intervenţie mult mai elaborată şi un plan direct de acţiune din partea Consiliului, care are astfel în vedere purificarea atmosferei planetei noastre ce va începe în anul 2015, după adresarea reprezentanţilor extratereştri din Pleiade la ONU, către întreaga omenire, în anul 2014. Acel prim discurs din partea unor ființe extraterestre, ce va fi transmis de toate mijloacele media, va urma unui colaps total al sistemului actual (atât politic, cât şi economic şi financiar) şi instaurarea în perioada 2010-2014 a unui alt mod de gândire şi de existenţă pe întreaga planetă. Ne aflăm la jumătatea acestui interval şi putem observa că există toate premisele pentru realizarea cu succes a acestui ţel, chiar dacă multe fiinţe ignorante ori superficiale continuă să ironizeze sau să nu acorde atenţie multitudinii de aspecte ce indică totuşi „furtuna” iminentă care se va dezlănţui în curând. Vom comenta într-un articol viitor această situaţie şi elementele noi care au apărut în ultimele două săptămâni. 
Atunci când în 2010 a prezentat informaţiile primite de la „Consiliul celor 8”, Fulham a precizat de asemenea că perioada tranziţiei care va avea loc între 2010 şi 2014 poate să fie acompaniată de unele cutremure severe, de colapsul sistemului financiar mondial, precum şi de modificarea sistemului de guvernare şi a celui politic în general pe întregul glob. 
Totuşi, planul extratereştrilor de apariţie masivă pe cerul planetei cu nave uriaşe a suferit destul de curând o modificare substanţială, în sensul că s-a decis ca OZN-urile să apară doar deasupra New-York-ului, păstrându-se  data iniţială de 13 octombrie 2010. Explicaţia oferită de pleiadienii din Consiliu este pertinentă: ei sunt foarte buni cunoscători ai psihologiei umane, deoarece au fost în preajma noastră şi ne-au observat timp de milioane de ani. După întâlnirea din ianuarie 2010 a „Consiliului celor 8”, aceștia au ajuns la concluzia că omenirea nu este totuşi pregătită pentru o desfăşurare masivă de „forţe” (OZN-uri) deasupra principalelor oraşe ale lumii; aproape sigur oamenii ar fi interpretat acele apariţii ca pe o acţiune ostilă a extratereştrilor, un preludiu al unei invazii din spaţiu a Pământului. Tocmai de aceea, Consiliul a hotărât cu 3-4 săptămâni înainte de data hotărâtă (13 octombrie 2010) ca apariţiile de OZN-uri să se focalizeze pentru început doar asupra uneia dintre metropole, adică pe cerul New-York-ului. Acest oraş este recunoscut pentru concepţia limitată a populaţiei sale cosmopolite, care nu doreşte să fie „copleşită” de apariţii OZN deasupra oraşului. La aceeaşi dată au fost raportate de asemenea numeroase alte apariţii de OZN-uri în diverse zone ale globului, însă atenţia principală a fost focalizată asupra New-York-ului, marcând în acest fel începutul „procesului de intervenţie extraterestră” pe planeta noastră.
Mai apoi, în prima parte a lunii decembrie 2010, cu puţin timp înainte de a muri, Stan Fulham a transmis un alt pachet de informaţii primit de la „Consiliul celor 8”, în care erau anunţate apariţii clare de OZN-uri pe cerul Moscovei spre mijlocul lunii ianuarie 2011 şi, după încă o săptămână, deasupra Londrei. Toate aceste predicţii s-au adeverit întru tocmai. În conformitate cu cele transmise de către membrii Consiliului, apariţiile de OZN-uri vor creşte ca număr şi durată. Scopul apariţiilor este acela de a determina în conştiinţa maselor de oameni o acceptare gradată şi tot mai solidă a sentimentului de încredere în fenomenul extraterestru, astfel încât omenirea să fie măcar în parte pregătită să accepte Primul Contact până în 2014.
Numărul enorm al martorilor care au observat fenomenele de apariţie ale OZN-urilor pe 13 octombrie 2010 deasupra New-York-ului, în prima săptămână din luna ianuarie 2011 deasupra Moscovei şi în cea de a doua săptămână din luna ianuarie 2011 deasupra Londrei, precum şi numeroasele dovezi video provenite de la multe surse independente, care au fost postate pe internet pentru a putea fi văzute de toţi oamenii, ne arată că informaţiile revelate de Stanley Fulham au fost perfect adevărate şi certifică astfel o dată în plus existenţa civilizaţiilor ET benefice care vor să asiste şi chiar să ajute omenirea în această perioadă. Apariţia OZN-urilor deasupra New-York-ului au fost filmate şi apoi prezentate chiar la CBS NEWS şi ele pot fi urmărite aici: 

Videoclip YouTube


 
O analiză sintetică a imaginilor din clipul de mai sus poate fi citită aici:

Videoclip YouTube


Toate datele meteorologice şi alte evidențe atestă adevărul de necontestat al prezenţei unor OZN-uri dirijate în mod inteligent în acele momente pe cerul New-York-ului, spulberând explicaţiile prosteşti şi chiar tâmpe ale autorităţilor, care au susţinut că ceea ce populaţia oraşului a putut urmări în acea zi pe cer nu era decât evoluţia unor baloane meteorologice.
Poate chiar mai evidente şi spectaculoase sunt unele dintre imaginile OZN-urilor surprinse mai apoi, în luna ianuarie 2011, pe cerul Moscovei, exact după cum anunţase Stan Fulham. Un clip video edificator, care conţine explicaţii, desene şi în partea finală chiar detalii ale navei ET filmată deasupra Moscovei pe 7 ianuarie 2011, poate fi urmărit aici: 

Videoclip YouTube


 
De asemenea, un bun articol în limba spaniolă prezintă aparițiile spectaculoase de pe cerul Moscovei din data de 18 ianuarie 2011, poate fi citit aici (din păcate, clipul video a fost eliminat de YouTube): http://informe21.com/actualidad/video-espectacular-ovni-moscu-su-presencia-fue-preanunciada. Un alt articol excelent este cel al lui Lambremont Webre, care confirmă pe deplin predicţiile lui Fulham şi aruncă în derizoriu criticile adresate lui (http://www.examiner.com/article/moscow-jan-2011-ufo-wave-is-ongoing-putting-fulham-prediction-critics-to-shame). Încă un articol amănunţit al lui Webre, cu referinţe clare despre predicţiile lui Fulham şi despre apariţiile OZN-urilor deasupra Moscovei, poate fi citit la adresa: http://www.examiner.com/article/january-2011-ufo-wave-over-moscow-is-3rd-independent-confirmation-of-et-council.
Sinteza acestor elemente a fost foarte bine surprinsă de Randy Kitchur într-o postare pe blogul personal la adresa: 
De altfel, cu doar câteva luni în urmă (pe 25 aprilie 2012), Kitchur a fost intervievat de către o echipă japoneză de televiziune a TopSpin Creative Corporation, afiliată Fuji TV, în vederea realizării unui documentar asupra investigării ştiinţifice asupra fenomenului OZN – o iniţiativă remarcabilă, ce a fost realizată nu la comanda cabalei criminale, ci din perspectiva unor intenţii novatoare şi din dorinţa sinceră de a prezenta oamenilor realitatea faptică. Interviul luat lui Randy Kitchur s-a bazat mai ales pe predicţiile lui Stanley Fulham, iar documentarul a fost prezentat la Fuji TV sub titlul Kiseki Taiken! (Experimentaţi un miracol!), fiind o mostră de profesionalism şi uluitoare prezentări în legătură cu fenomenul OZN. El durează 50 de minute şi poate fi urmărit integral aici: http://v.youku.com/v_show/id_XMzkwOTAxNTQw.html.
Procesul intervenţiei extraterestre va determina fără dar şi poate cea mai profundă modificare de concepţie filosofică în viaţa oamenilor, incomparabilă ca amplitudine şi cuprindere cu orice altceva în viaţa omenirii până în acest moment. Cel mai mare impact al acestei intervenţii va fi asupra guvernelor american şi al celui rus, ceea ce va conduce la mult aşteptatul moment al „Dezvăluirii” (Disclosure), care va sparge odată pentru totdeauna criminala „conspiraţie a tăcerii” asupra acestui subiect fundamental pentru viitorul umanităţii. Mai apoi, ufologii şi cei care au fost interesaţi în mod special de acest domeniu îşi vor putea focaliza atenţia în special asupra înţelegerii şi folosirii excepţionalelor tehnologii pe care civilizaţiile ET benefice le vor împărtăşi cu bucurie oamenilor.
 
Chiar dacă planurile civilizaţiilor ET benefice vizau revelarea acestora în primul rând prin apariţia navelor imense pe cer şi staţionarea la joasă înălţime pentru lungi perioade de timp, totuşi anumiţi factori - mai ales de ordin psihologic - au împiedicat realizarea acestui lucru. Panica maselor de oameni ar fi fost atât de mare, încât tot ce s-ar fi obţinut ar fi fost probabil o anarhie generală pe Pământ, acompaniată de violenţă şi de lupte între diferitele facţiuni care ar fi fost manipulate de cabala criminală a masonilor. Având în vedere că populaţia globului este de aproximativ 7 miliarde de oameni, energiile implicate ar fi fost gigantice şi într-un astfel de scenariu ar fi fost extrem de dificil să se readucă ordinea în viaţa societăţii. S-ar fi creat astfel mai mult rău decât bine, iar planul ascensiunii şi translaţiei conştiinţei omenirii la o frecvenţă superioară de vibraţie ar fi fost mult îngreunat, dacă nu cumva chiar total compromis. Prin urmare, decizia a fost aceea de a acţiona cu maximă precauţie şi într-o manieră gradată. 
La această decizie care a amânat din nou contactul dintre omenire şi civilizaţiile extraterestre a contribuit foarte mult şi incredibila ocultare a subiectului OZN de către autorităţile militare, care erau (şi într-o anumită măsură încă mai sunt) subordonate „Iluminaţilor” satanici. 
Această teribilă anatemă a „secretului ET”, aruncată peste soarta omenirii, a fost menţinută cu o tenacitate criminală de către „elita” masonilor în ultimii 70 de ani. Analizând puţinele date din acea vreme în legătură cu acest subiect, descoperim că la început a existat o mare şansă pentru ca omenirea să „păşească cu dreptul” în era cosmică a Confederaţiilor Galactice. Chiar dacă micii cenuşii (Greys) au sosit pe planeta noastră încă din anul 1913 - demarând astfel complicatul plan impus de reptilieni, ce viza manipularea timpului şi crearea unor dimensiuni paralele ale realităţii, care să blocheze evoluţia omenirii într-un ciclu repetitiv (ceea ce ar fi condus la robotizarea şi obedienţa ei totală) - putem spune totuşi că începutul de facto al problemei ET la scară mondială a fost imediat după explozia primei bombe atomice din timpurile moderne, în 1945. 
Reprezentanţii civilizaţiilor ET (în special siriusienii şi pleiadienii) au fost la început destul de încrezători că autorităţile umane vor răspunde pozitiv solicitării de realizare a contactului cu rasele extraterestre, ceea ce ar fi creat premisele unei dezvoltări şi evoluţii tehnologice şi spirituale extraordinare a omenirii. Tocmai de aceea, pentru a nu lăsa timp proliferării armamentului nuclear şi a tehnologiei de fisiune nucleară, care este profund distructivă şi dizarmonioasă, în vara anului 1946 extratereştrii benefici au apărut cu navele lor deasupra tuturor bazelor militare din SUA, iar în unele dintre acestea ei chiar au aterizat. Nici măcar o singură bază militară nu a fost evitată de acele „vizite”, care nu lăsau loc nici unei îndoieli cu privire la provenienţa nepământeană a obiectelor aeriene respective. Pe atunci, straniul fenomen al apariţiei OZN-urilor - care nu putea fi înţeles de autorităţi şi de oameni - nu era încă studiat în mod organizat în cadrul vreunui proiect; cel de Al Doilea Război Mondial tocmai se sfârşise, iar naţiunile abia îşi reveneau. Mai apoi, în anul 1947 au avut loc nu mai puţin de 46 000 de rapoarte şi observaţii OZN, iar navele ET au apărut din nou în toate bazele militare americane, dar de această dată ele și-au făcut apariția şi deasupra bazelor militare japoneze. Aceasta a determinat autorităţile americane să demareze proiectul Sign de cercetarea a fenomenului, al cărui director a fost timp de doi ani Robert Sneider, o persoană care a îmbrăţişat de la început ideea originii extraterestre a ceea ce oficialii au început să numească farfurii zburătoare. În 1949 acest proiect a fost însă înlocuit cu proiectul Grudge, care avea misiunea să investigheze fenomenul obiectelor zburătoare neidentificate (OZN) (http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Grudge). Directorul acestui proiect a fost Edward J. Ruppelt, o remarcabilă personalitate care s-a aflat la originea celor mai clare dovezi asupra existenţei extratereştrilor, pe care omenirea le-ar putea consulta în prezent dacă acest lucru nu ar fi supus unui secret teribil de către „elita” satanică a masoneriei. Din zecile de mii de rapoarte, Ruppelt a selectat un număr de 7000, care au fost considerate „zdrobitoare” prin veridicitatea lor. Practic vorbind, în fiecare bază militară americană au existat câţiva ofiţeri superiori (mai ales colonei şi generali) care au putut observa atunci cu claritate apariţiile navelor extraterestre pe cerul de deasupra bazelor militare pe care ei le conduceau sau care au fost chiar martori la aterizarea acestor nave în perimetrul bazelor, ori au participat la recuperarea epavelor OZN-urilor prăbuşite în diferite zone ale SUA. Prin urmare, toate acele evenimente au fost documentate de persoane foarte competente, a căror probitate nu poate fi pusă la îndoială. Concluzia se impunea de la sine: oricine ar fi pilotat acele nave, avea o origine extraterestră. Proiectul Grudge a continuat până în anul 1951, fiind urmat de proiectul de tristă amintire Blue Book, care a constituit probabil cea mai mare dezinformare a opiniei publice cu privire la fenomenul OZN.
Totuşi, căpitanul Ruppelt a scris o carte celebră: Raportul asupra Obiectelor Zburătoare Neidentificate (The Report on Unidentified Flying Objects), în care a specificat în clar toate comisiile, persoanele, declaraţiile şi evenimentele cele mai semnificative din acea perioadă în care proiectul Grudge a reuşit să supravieţuiască vigilenței „elitei” masonice, ce începuse deja să acapareze majoritatea resorturilor de decizie în cadrul guvernului şi al armatei americane. Cu toate că lucrarea lui Edward Ruppelt constituie o adevărată comoară informaţională în legătură cu fenomenul OZN, fiind totodată şi o dovadă de necontestat asupra existenţei civilizaţiilor extraterestre şi a vizitelor pe care acestea le fac pe planeta noastră, totuşi ea nu a fost folosită nici măcar o singură dată, de către nimeni, ca referinţă şi nici nu a fost citată de vreo personalitate politică a acelor vremuri. Mai mult decât atât, într-un gest fără precedent care ne aduce aminte de anumite practici ale Inchiziţiei sau ale fascismului timpuriu, ea a fost efectiv retrasă din absolut toate librăriile şi punctele de distribuţie, astfel încât în prezent, din informaţiile pe care le avem, nu mai există niciun exemplar din singura ediţie a acestei cărţi, care a fost publicată vreodată. Forţele Aeriene Americane au distrus toate copiile cărţii. 
Lucrarea lui Ruppelt este cea mai veridică şi documentată cercetare a fenomenului OZN care există la ora actuală, chiar dacă – printr-o ciudată ironie a sorţii – ea a fost realizată chiar la începutul „erei OZN-urilor”. Mai ales pentru cei sceptici şi cu probleme de integrare mentală în realitatea complexă a Creaţiei universale, ea reprezintă mărturia de necontestat că OZN-urile există şi că reprezentanţii civilizaţiilor ET ne vizitează planeta. Cenzura dramatică şi teroarea impusă de „Iluminaţi” în legătură cu prezenţa civilizaţiilor extraterestre pe Pământ a făcut ca în scurt timp acest subiect să fie considerat tabu atât în discuţii, cât şi în cercetare. Poate tocmai de aceea căpitanul Edward Ruppelt a fost asasinat în anul 1960 la ordinele cabalei criminale de atunci, versiunea oficială fiind aceea că el a murit de atac de cord la vârsta de 37 de ani.

Dacă negura prezentă în minţile şi conştiinţa oamenilor cu privire la subiectul OZN-urilor şi al extratereştrilor este în zilele noastre un obstacol foarte serios în calea evoluţiei umanităţii, împiedicând destul de mult realizarea planurilor de eliminare a controlului impus în lume de către „Iluminaţi”, nu acelaşi lucru putem spune despre civilizaţiile mult mai vechi, despre care oamenii de ştiinţă afirmă cu aroganţă că se aflau „la un nivel primitiv de dezvoltare”. Cu toate că civilizaţia lor a existat acum 5000 de ani, sumerienii cunoşteau în detaliu fiecare dintre planetele sistemului nostru solar şi ei au lăsat chiar descrieri precise a felului în care se vede, de pildă, planeta Saturn de deasupra, atunci când ea este survolată de o navă, ceea ce NASA a aflat doar de câţiva ani, după ce a trimis mai multe sonde pentru cercetarea inelelor acestei planete şi a sateliţilor ei naturali. De altfel, cei de la NASA ştiau foarte bine că sumerienii cunoşteau aceste lucruri; o dovadă în plus pentru aceasta este că pe celebra placuță-mesaj a omenirii, trimisă cu sonda Voyager în anii ’70 în spaţiul cosmic, unele dintre mesaje au fost scrise cu litere cuneiforme din alfabetul akadian, care în antichitate a reprezentat baza scrierii sumeriene. NASA ştie mult mai multe lucruri care se petrec în spaţiul cosmic şi pe diverse planete şi sateliţi din sistemul nostru solar, dar datorită laşităţii şi obedienței pe care o are conducerea ei faţă de membrii „elitei” masonice ce controlează în mod draconic aceste informaţii, datele respective au fost mereu tăinuite faţă de publicul larg, care a fost astfel continuu minţit şi indus în eroare.

Sinistra secretizare a subiectului OZN face parte dintr-o muşamalizare aproape la vedere a sa, urmărind agenda satanică, egoistă şi manipulatoare a Guvernului Ocult Mondial a „Iluminaţilor”. Din fericire, ne aflăm foarte aproape de momentul îndelung aşteptat al aşa-numitei Dezvăluiri la nivel mondial a secretului păstrat cu îndârjire de către francmasonerie. Tentative în sensul realizării acestei remarcabile acţiuni la nivel mondial au mai existat de-a lungul timpului. În această direcţie este demnă de remarcat activitatea febrilă a doctorului Steven Greer în ultimii 15 ani, care este şi cel ce a impus denumirea de Disclosure. De altfel, aşa după cum am amintit într-un articol anterior din această serie, la data de 9 mai 2001, dr. Steven Greer a susţinut o conferinţă pe această temă la Naţional Press Club din Washington DC, în care  - alături de multe alte personalităţi militare şi politice - a prezentat dovezi extraordinare în sprijinul deconspirării secretului despre ET, pe care cabala criminală a masoneriei continuă să-l păzească cu cea mai mare străşnicie. Desfăşurarea acelei conferinţe poate fi urmărită în sinteză aici: 

Videoclip YouTube


 
În ciuda succesului neîndoielnic al conferinţei respective, influenţa şi cenzura  „Iluminaţilor” asupra autorităţilor guvernamentale şi mai ales asupra mass-media a făcut ca acel eveniment deosebit - ce ar fi putut deveni repede un mare succes mondial – să nu fie în realitate absolut deloc mediatizat. Astfel, totul a fost practic „şters cu buretele” prin mașinațiunile cabalei criminale a masonilor, lăsând în continuare omenirea în somnul lung al ignoranţei şi al suferinţei.
Mai aproape de zilele noastre a avut loc o altă remarcabilă conferinţă pe aceeaşi temă, a dezvăluirii secretului despre existenţa civilizaţiilor extraterestre care ne vizitează planeta. Aceasta a avut loc pe 27 septembrie 2010 în aceeaşi sală din Wahington DC. Conferinţa poate fi urmărită aici:

Videoclip YouTube

 
 
Pentru a sprijini şi mai mult acţiunea esenţială a Dezvăluirii ce trebuie să aibă loc la nivel mondial, ufologul şi regizorul Jose Escamilla a realizat un film considerat, pe bună dreptate, poate cea mai elocventă, mai documentată şi mai bine prezentată dovadă despre existenţa OZN-urilor şi a extratereştrilor. Filmul se numeşte UFO – The Greatest Story Ever Denied, durează o oră şi treizeci şi cinci de minute şi, practic vorbind, constituie piatra de temelie pentru dovezile necesare în vederea realizării proiectului Disclosure. El poate fi urmărit aici:  
 

Videoclip YouTube

 
Într-o sinteză admirabil realizată, producţia cuprinde toate aspectele acestui subiect, începând din zorii observaţiilor OZN (anii ’50) şi până în zilele noastre, cu implicarea unor înalţi ofiţeri în retragere, care au avut acces la cel mai înalt nivel al informaţiei secretizate, cu fragmente video şi fotografii zdrobitoare prin veridicitatea lor şi cu prezentarea multor incidente OZN ori a unor aspecte foarte interesante, care sunt necunoscute publicului larg. 
Astfel, între minutele 20:00 şi 24:40 poate fi urmărit celebrul incident al „bastonului” cosmic lansat de NASA în spaţiu, la o înălţime de aproximativ 500 de km deasupra Pământului, într-o misiune eşuată a navetei Columbia. Cu acea ocazie au putut fi înregistrate, inclusiv cu camere ce filmau în domeniul ultraviolet, zeci de nave OZN în jurul „bastonului” metalic de aproximativ 12 km lungime. Prin compararea dimensiunilor s-a ajuns la concluzia că majoritatea navelor ET aveau diametrul cuprins între 2 şi 3 km. Mulţimea lor şi felul în care se mişcau în jurul obiectului ne duce cu gândul la celebra exclamaţie a astronautului Buzz Aldrin - aşa cum a fost ea relatată de regretatul Doru Davidovici în cartea sa Lumi galactice -, care văzând puzderia de OZN-uri ce însoţea modulul Apollo în zborul lui spre Lună, a exclamat uluit: „Ce multe sunt! Roiesc ca albinele în stup!”.
În acelaşi film – fenomenală mărturie a unora dintre cele mai speciale cazuri şi evenimente OZN din istoria modernă a omenirii - sunt de asemenea prezentate unele secvenţe tulburătoare de prăbuşiri ale navelor extraterestre, dar de asemenea şi fotografii şi chiar filmări ale unor structuri megalitice de formă rectangulară pe Lună şi pe Marte (între minutele 45:45 şi 54:00).
Secretul extraterestru a fost atât de bine păzit, încât sistemul de securizare a nivelelor de informare a atins în cazul său apogeul (în cadrul armatei şi al structurilor agenţiilor secrete americane). Niciun alt secret de stat sau altă problemă de interes naţional sau militar nu s-a apropiat nici măcar de departe de nivelul aşa-numitului ET clearance, ce este doar prerogativul exclusiv al membrilor de la vârful ierarhiei Guvernului Ocult Mondial al „Iluminaţilor”. 
În mod obişnuit, se ştie că securizarea documentelor prin Top Secret este de ajuns pentru a bloca accesul oricărui funcţionar guvernamental, ori a membrilor din armată ce nu beneficiază de acest clearance ce este considerat în anumite secţiuni militare ca fiind destul de modest. Totuşi, el nu reprezintă decât o pojghiţă destul de subţire asupra informaţiei, deoarece deasupra lui există nu mai puţin de alte 38 de nivele clearance de secretizare a informaţiei, care fac aproape imposibilă spargerea unor asemenea secrete. Protocoalele care sunt implicate în aceste cazuri sunt atât de stricte, încât la ultimul şi cel mai înalt nivel de clearance (al 38-lea deasupra nivelului de Top Secret) nu au acces decât aproximativ 25 de persoane în întreaga lume, toate provenind din rândul familiilor principale ale „elitei” satanice masonice, care conduce aceste operaţiuni şi planuri în legătură cu intenţiile, relaţiile şi tehnologia schimbată cu unele civilizaţii extraterestre.
După 1961, niciun preşedinte american nu a mai avut acces la acest nivel ultim de clearance de securitate; ultimul preşedinte care a beneficiat de el a fost Dwight Eisenhower (preşedinte al SUA între 1953 şi 1961) şi aceasta, probabil, pentru că atunci – la începutul mandatului său – era perioada în care lucrurile încă nu erau pe deplin stabilite, când feluritele scenarii, proiecte, posibilităţi, precum şi structuri secrete de conducere se făceau şi se desfăceau foarte repede. Prin urmare, în acea perioadă se pare că „regulile” nu fuseseră încă foarte bine stabilite. În anii care au urmat, preşedintele american a simţit însă că începe să piardă gradat controlul asupra informaţiei şi a problemei în sine, în favoarea corporaţiilor oculte care au luat atunci naştere şi a cabalei criminale a masoneriei mondiale. Aceasta a făcut ca, într-o celebră alocuţiune adresată poporului american, înainte să părăsească fotoliul de preşedinte la sfârşitul celui de al doilea mandat al său, Dwight „Ike” Eisenhower a atras atenţia aproape într-un mod dramatic asupra pericolului pe care îl reprezenta aşa-numitul complex industrial-militar, care tindea să acapareze libertatea şi progresul omenirii. Extrasul video al acestei excepţionale mărturisiri a lui Eisenhower către naţiunea americană poate fi urmărit în film începând cu momentul 1:00:18 până la 1:00:58.
Mai apoi, preşedintele Kennedy a vrut şi el, de asemenea, să spargă „zidul” format de Guvernul Ocult al grupului MJ-12, dar a fost asasinat după metoda cunoscută a cabaliştilor. Despre intervenţiile salutare ale lui John F. Kennedy şi despre intenţiile lui vizionare am vorbit pe scurt în unele articole anterioare. Un alt preşedinte american, Jimmy Carter (mandatul său a fost între 1977 şi 1981), nu a reuşit nici el să dobândească încrederea grupului ocult al „Iluminaţilor” pentru a afla secretele extraordinare ale existenţei ET, chiar dacă el şi-a dorit foarte mult acest lucru, fiind un fervent susţinător al ideii despre existenţa vieţii în cosmos. Poate tocmai acesta a fost şi motivul pentru care el a fost evitat de „elită” criminală, care simţea că nu poate avea suficientă incredre în discreţia lui Jimmy Carter; cu alte cuvinte, este foarte posibil ca la un moment dat Carter să fi luat decizia de a dezvălui în mod spontan întregii lumi teribilul secret al „Iluminaţilor”, ceea ce ar fi dărâmat eşafodajul întregului edificiu construit cu atâta efort şi migală de către aceştia în decursul mai multor decenii.

Subiectul ET nici măcar nu era discutat între personalul armatei şi nici chiar între cei care aveau clearance-ul ce le-ar fi permis aceasta. Atunci când totuşi problema trebuia să fie abordată, discuţiile aveau loc într-o manieră foarte restrictiva, „şuşotit” şi cu foarte mari precauţii. Comenzile şi deciziile în legătură cu ceea ce trebuia făcut în acest domeniu veneau totdeauna numai de la grupul Guvernului Ocult al „Iluminaţilor”, singurii care ştiau totul despre problemă şi care fixau direcţiile viitoare de acţiune. Secretul era atât de mare, încât uneori nici chiar şefii unor subalterni, care primeau un clearance foarte înalt, nu ştiau despre activităţile acestora, chiar dacă ei le erau subordonaţi. Explicaţia se rezumă mereu la o singură frază: nu este necesar să ştiţi despre aceste lucruri. Astfel, cabala criminală a masonilor a încercat să minimizeze extraordinar de mult aproape orice scurgere posibilă a informaţiei către exterior. 
Asasinatul era (şi încă mai este) o practică obişnuită în cazurile de disclosure pe această temă. Un exemplu clasic în acest sens este cel al fostului Secretar american al Apărării (între 1947 şi 1949), James Forrestal, om de o mare probitate, inteligență şi deschidere sufletească, ce a fost primul care a urmărit să înştiinţeze populaţia în legătură cu problema ET. El a fost asasinat, dar varianta oficială a vehiculat faptul că Forrestal s-a sinucis, aruncându-se de la etajul camerei sale de spital, după ce a fost concediat de preşedintele Truman ca urmare a presiunilor foarte mari exercitate asupra acestuia de către „elita” satanică a „Iluminaţilor”. În realitate el a fost aruncat de la etajul respectiv, însă nici până azi asasinii nu au fost descoperiţi, ancheta fiind muşamalizată imediat.
În final (minutul 1:26:44), excelentul film al lui Escamilla culminează cu declaraţia uluitoare a sergentului Clifford Stone din Armata SUA (fost membru al uneia dintre echipele militare de recuperare a resturilor de la prăbuşirile OZN-urilor): „S-a realizat contactul cu fiinţe extraterestre din alte sisteme solare, iar eu am luat parte la aceste contacte.” Pentru toţi cei care sunt sceptici în legătură cu fenomenul OZN sau care încă se mai îndoiesc de veridicitatea lui, acest film ar trebui să reprezinte „piatra de hotar” pentru modificarea concepţiei în această privinţă.

În ultimii ani, proiectul Disclosure la nivel mondial s-a amplificat din ce în ce mai mult, fiind o urmare directă a acţiunii oamenilor şi a celei a extratereştrilor; de asemenea, el se corelează cu noile condiţii energetice din sectorul galactic prin care trece sistemul nostru solar şi planeta noastră. Toate acestea determină transformări majore la nivelul conştiinţei oamenilor şi implicit asupra acţiunilor pe care ei le realizează. Chiar şi anumite agenţii guvernamentale din unele state considerate puteri ale lumii, cum ar fi Franţa şi Anglia, au desecretizat în ultimii trei ani documente importante care atestă realitatea existenţei extratereştrilor. 
Totuşi, dintre toate agenţiile internaţionale, NASA ar trebui să fie vârful de lance în realizarea proiectului Disclosure, contribuind la cunoaşterea unor realităţi cosmice şi observaţii care au fost ascunse până acum cu mare grijă. Din păcate, NASA nu îndeplineşte aproape deloc acest rol, ci dimpotrivă, ea pare să fie foarte interesată de ocultarea şi ascunderea unei cantităţi imense de informaţie valoroasă în legătură cu existenţa şi activitatea civilizaţiilor extraterestre atât pe planeta noastră, cât şi în spaţiul cosmic al sistemului nostru solar. Există însă chiar şi aici (la nivelul conducerii NASA) unele persoane care nu doresc să se supună controlului „elitei” şi oferă din când în când opiniei publice unele informaţii şi documente secrete sub acoperirea anonimatului. Doar aşa ne putem explica unele „scurgeri” de informaţii despre fenomenul OZN, care sunt puse de NASA pe seama „neglijenţei” sau care sunt pur şi simplu ignorate de această instituţie guvernamentală a SUA. Unele dintre aceste documente foto sau video sunt extraordinare şi ele demonstrează o dată în plus fenomenala desfăşurare de forţe extraterestre care există actualmente în preajma Terrei. În această privinţă, probabil cea mai uluitoare dovadă provenită de la o „sursă necunoscută” din interiorul NASA implică unele imagini extraordinare, care au fost captate de telescopul Hubble la data de 5 mai 2010, care au surprins un OZN uriaş în spaţiul cosmic ce a trecut prin dreptul oglinzii telescopului. Aproape sigur „scurgerea” informaţiei a fost făcută în mod deliberat, deoarece s-au luat totuşi unele precauţii elementare; de pildă, imaginea OZN-ului a fost segmentată, pentru a nu se vedea întregul ansamblu, aşa cum a fost el capturat de camerele telescopului Hubble:

Videoclip YouTube


 
Mai ales în ultimii 3 ani, contactele vizuale cu felurite tipuri de nave extraterestre au crescut foarte mult, aşa după cum Federaţiile Galactice ale civilizaţiilor ET benefice anunţaseră cu mai mult timp în urmă. Această etapă importantă face parte atât din planul general de pregătire a Primului Contact dintre omenire şi civilizaţiile extraterestre benefice, cât şi din dorinţa acestor civilizaţii de a ajuta proiectul Dezvăluirea prin probe şi dovezi de necontestat, fără totuşi a şoca prea mult populaţia Pământului în această fază a înţelegerii ei. Astfel, există sute şi chiar mii de filmări ale unor nave ET în cele mai diverse colţuri ale lumii şi în toate perioadele zilei, care expun diverse detalii sau moduri de manifestare ale lor un timp destul de îndelungat pe cer. Unele dintre aceste apariţii OZN sunt extraordinar de elocvente. De exemplu, cea care a avut loc pe 8 aprilie 2012 deasupra oraşului Cuzco din Peru este foarte valoroasă mai ales prin puterea detaliului şi a distanţei mici de la care nava a fost fotografiată:

Videoclip YouTube

Alteori, navele ET apar în adevărate „flote” deasupra oraşelor, realizând superbe spectacole aeriene, cum ar fi cazul din Homestead (Florida – SUA), din 16 februarie 2012:

Videoclip YouTube


 
sau cel de deasupra Champaign (Illinois – SUA), de pe 4 aprilie 2012: 

 

Videoclip YouTube

În majoritatea acestor „spectacole”, se observă că OZN-urile se dispun mai ales în forma anumitor constelaţii, dintre care cea mai des întâlnită este Constelaţia Orion. Alteori, jocul lor complicat semnifică probabil şi alte „chei” ce trebuiesc descifrate, ca în cazul „flotei” de nave extraterestre observată în noaptea de 12 ianuarie 2012 la Sanibel Beach (Florida – SUA): 

Videoclip YouTube


 
Unele filmări sunt fenomenale atât prin ineditul lor, cât şi prin claritatea excepţională a imaginii; de asemenea, ele demonstrează unele caracteristici extraordinare ale navelor ET. Un exemplu edificator este cel surprins în Suedia anul acesta, clip ce poate fi vizionat aici: 

Videoclip YouTube


 


În aceeaşi categorie intră şi filmarea surprinsă undeva, pe o plajă din Croaţia, de asemenea anul acesta: 

Videoclip YouTube


Alte filmări ale navelor extraterestre sunt cu atât mai elocvente, cu cât ele sunt surprinse chiar de camerele de filmat ale unor televiziuni (locale sau chiar naţionale) în timp real, fiind mai apoi prezentate pe post. Aşa este cazul petrecut recent în Colorado (SUA), în 28 iunie 2012, când un OZN a zburat „la pas” în urma unui elicopter al autorităţilor locale, care era angrenat în operaţiunea de stingere a unui mare incendiu de vegetaţie izbucnit în acea zonă:

Videoclip YouTube


În aceeaşi categorie intră şi OZN-ul gigantic filmat deasupra Braziliei în 2012, care a realizat un spectacol luminos de o rară frumuseţe. El a fost filmat şi prezentat atât pe posturile de televiziune, cât şi de alte surse independente (din diferite unghiuri şi locaţii ale oraşului), eliminând astfel orice „bănuieli” de farsă ori de trucaj: 

Videoclip YouTube


 
Chiar şi deasupra Chişinăului, pe 21 martie 2012 au fost filmate în condiţii atmosferice excelente trei OZN-uri, care s-au dispus în formă de triunghi pe cer şi au rămas un timp destul de îndelungat astfel; prezentarea şi analiza video este inteligent realizată, iar calitatea imaginii este şi ea foarte bună:

Videoclip YouTube


 Totuşi, există unele cazuri foarte rare în care apariţia unor OZN-uri se încadrează în categoria „dominării şi a cuceririi”. Până în prezent cunoaştem un singur caz de acest gen, care fără îndoială este tulburător prin puterea rezonanței imprimate şi prin felul intempestiv, ameninţător şi dur prin care nava s-a manifestat deasupra plajei uneia dintre insulele din arhipelagul Los Roque (Venezuela), pe 15 august 2007. Aceasta este o manifestare rarisimă a unui OZN, care în mod evident aparţine unei civilizaţii orientată malefic. Atitudinea lui poate fi interpretată chiar ca un incredibil „tupeu galactic”, care în mod evident are o natură malefică. Structura (forma) navei, felul în care ea s-a deplasat, modalitatea de intimidare şi chiar o anumită răutate care se poate intui din percepţia subtilă transmisă de imagine, ne determină să credem că fiinţele din navă aparţineau unei civilizaţii neprietenoase:

Videoclip YouTube


 
Justeţea hotărârii reprezentanţilor civilizaţiilor extraterestre de a se face cunoscuţi omenirii într-o manieră gradată, prin îndesirea apariţiilor pe cer ale navelor lor, se dovedeşte nu doar foarte inspirată, ci şi corectă în ceea ce priveşte analiza psihologică a structurii emoţionale a societăţii umane actuale. Exemplul reacţiei populaţiei din St. Petersburg (Rusia), din aprilie anul acesta, este elocvent în acest sens. Între 9 şi 11 aprilie 2012, deasupra oraşului au apărut multe OZN-uri, oferind „spectacole” nocturne minunate de lumini şi staționând un timp îndelungat pe cer. Presa a prezentat câteva ştiri despre acel eveniment, din care ne-am putut da seama de impactul emoţional asupra populaţiei. De pildă, unul dintre cotidienele online naţionale titrează: „Au venit, gata, ĂSTA E SFÂRŞITUL LUMII". Obiectul misterios de pe cer care i-a făcut pe oameni să creadă că extratereştrii dau navală, comentând mai apoi: „Imagini incredibile au fost filmate în urmă cu câteva săptămâni pe cerul din oraşul rus St. Petersburg. Mai mulţi cameramani amatori au surprins ceea ce pare a fi „o invazie extraterestră".
Mai multe lumini ciudate au apărut pe cer în apropierea aeroportului Pulkovo şi zeci de oameni au sunat la 112 pentru a avertiza autorităţile asupra luminilor de pe cer.”  
Link-ul pe care ziarul îl oferă nu prezintă o filmare satisfăcătoare (http://www.youtube.com/watch?v=LkVf7GgL69A&feature=player_embedded), însă un alt clip video surprinde acelaşi eveniment într-o manieră mai sugestivă:

Videoclip YouTube


Cazul este interesant de analizat, deoarece ne oferă o imagine aproximativă a felului în care populaţia înţelege şi percepe fenomenul OZN, precum şi modul în care reacţionează autorităţile şi mass-media (se observă însă o diferenţă majoră faţă de reacţiile din Brazilia sau Mexic). Pentru edificare, oferim un citat mai amplu din articolele apărute într-un alt cotidian online în legătură cu evenimentele respective: „Imaginile înregistrate pe cerul de deasupra St. Petersburgului par a fi o adevărată invazie extraterestră dacă ne luăm după numărul mare de lumini care apar şi a numărului mare de oameni care au dat telefoane pentru a avertiza autorităţile.
Nopţile dintre 9 şi 11 aprilie ale acestui an le-au dat fiori ruşilor din zona oraşului St. Petersburg. Ei au putut vedea la început câteva luminiţe care se mişcau pe cer, după care numărul lor a început să crească.
Unele dintre cele mai ciudate formaţiuni luminoase au fost surprinse chiar şi de camerele de vederi ale unor amatori.
Cei de la site-ul de ştiri LifeNews din Rusia susţin că, din informaţiile obţinute de ei, prezenţa navelor extraterestre a pus probleme avioanelor care aterizau sau intenţionau să decoleze de pe aeroportul Pulkovo.” 
Apoi, inevitabil, ne confruntăm cu modul specific de ocultare a problemei de către autorităţile guvernamentale ori cele implicate în realațiile cu publicul: „Autorităţile nu au făcut nicio declaraţie oficială în legătură cu luminile ciudate înregistrate chiar şi de camerele de vederi pe cerul St. Petersburgului.”

Pentru a ne edifica şi mai bine, oferim în continuare probabil cele mai bune filmări ale unor cazuri de apariţie a OZN-urilor (The Best UFO cases ever on tape), sintetizate într-un remarcabil clip video ce poate fi urmărit aici:

Videoclip YouTube


 
Dacă până acum au fost prezentate doar apariţii ale unor OZN-uri, există totuşi suficiente surse (deocamdată doar fotografii; probabil vom oferi imagini filmate într-o prezentare ulterioară, când timpurile vor permite mai multe în acest sens) şi pentru cunoaşterea unor fiinţe extraterestre (majoritatea fac parte din categoria micilor cenuşii – Greys). Imaginile respective pot fi urmărite la adresa: http://www.thetruthbehindthescenes.org/alien-pictures-40-images/.
Revenind la categoria navelor cosmice ET, sugerăm în mod deosebit vizionarea unor sinteze admirabil realizate de AnonymousFo™ sub genericul Best UFOs of..., care prezintă „crema” cazurilor OZN observate pe suprafaţa globului (anual şi, de asemenea, lunar). Oferim în continuare link-urile pentru multitudinea de cazuri excepţionale care, deşi sunt postate în mediul virtual, totuşi nu sunt absolut deloc mediatizate de organismele guvernamentale ori de mass-media:
 
Pentru anul 2009, Best UFOs of 2009

Videoclip YouTube


 

Pentru anul 2010, Best UFOs of 2010

Videoclip YouTubeÎn particular la această sinteză este surprinderea de către camerele de luat vederi ale unor sonde cosmice ale NASA, a unei nave gigantice care iese din zona inelelor planetei Saturn. În legătură cu această descoperire inedită la nivelul inelului F al planetei Saturn, sugerăm urmărirea următorului clip video:

Videoclip YouTubePentru anul 2011, Best UFOs of 2011:

Videoclip YouTube


Pentru anul 2012, sinteza pe luna aprilie, Best of UFO sightings on April

Videoclip YouTubeSinteza pe luna mai, Best of UFO sightings on May:

Videoclip YouTube
Sinteza pe luna iunie, Best of UFO sightings on June

Videoclip YouTube

 


Proiectul Disclosure (Dezvăluirea) este vital pentru evoluţia omenirii, însă el este intim corelat cu acţiunea de arestare în masă a membrilor „elitei” satanice. De asemenea, el depinde mult şi de colaborarea cu mass-media, care va juca un rol esenţial în circuitul evenimentelor viitoare. 
Tensiunea subtilă formidabilă care există în acest moment la nivel mondial ne face impresia unei „fierberi” sub presiune a situaţiei generale; fără îndoială că ea se datorează luptei care se duce între sistemul de corupţie şi teroare - ce a fost incredibil de bine pus la punct de către cabala criminală masonică în ultimii zeci de ani – şi facţiunea benefică ce înglobează militari, organizaţii secrete pozitive, „lucrători ai luminii” şi civilizaţii ET benefice. Putem remarca această tensiune chiar şi din anumite elemente de natură fizică, din declaraţii, ipostaze şi tendinţe care nu ar fi putut să apară în mass-media în urmă cu câţiva ani. De pildă, tot mai des sunt date publicităţii diferite anunţuri despre viaţa şi civilizaţiile extraterestre, despre descoperirile astrofizicienilor (în special în legătură cu observarea exoplanetelor, adică a acelor planete care au sau ar putea avea condiţii de viaţă asemănătoare cu cele ale Pământului), dar mai ales încep să apară informaţii ultrasecrete din perioada postbelică, care scot la iveală o parte dintre evenimentele ce au fost tăinuite despre extratereştri şi despre fenomenul OZN. Aceasta nu semnifică o Dezvăluire plenară, dar reprezintă totuşi un bun început al ei. 
Una dintre aceste declaraţii recente e cea a lui Chase Brandon, fost lucrător în cadrul CIA, care certifică faptul că evenimentul petrecut acum 65 de ani la Roswell (New Mexico), pe 8 iulie 1947, a reprezentat cu adevărat prăbuşirea unei farfurii zburătoare şi că el însuşi a avut acces direct la acele dovezi în timp ce era angajat al CIA. Clipul video în care se vorbeşte despre declaraţia lui Chase Brandon poate fi urmărit aici:http://www.youtube.com/watch?v=n2FFIjYD_mM&feature=player_embedded

 
Cazul Roswell a fost unul dintre cele mai mediatizate cazuri OZN, fiind „rezolvat” de autorităţi prin verdictul de „balon meteorologic”. În realitate, evenimentele au fost cu totul altele, iar despre complexitatea şi implicaţiile lor se poate afla din cartea colonelului Philip Corso: The Day After Roswell (Ziua de după Roswell), apărută şi în ediţie românească. Cartea este considerată de mulţi ca fiind cea mai reprezentativă asupra cazului (datorită implicării directe a colonelului Corso în manipularea artefactelor extraterestre după prăbuşirea navei, precum şi datorită informaţiilor secrete de natură militară pe care acesta le-a furnizat în conţinutul ei); un sinopsis al cărţii poate fi citit aici: http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_J._Corso#The_Day_After_Roswell
Noi detalii şi documente care sprijină aceste informaţii au fost recent publicate pe site-ul FBI Records: The Vault, în special despre ştirea foarte ocultată de-a lungul timpului că la Roswell nu s-a prăbuşit doar un singur OZN, ci trei astfel de farfurii zburătoare. Documentul este prezentat sub titlul Guy Hottel şi cuprinde două pagini:http://vault.fbi.gov/hottel_guy/Guy%20Hottel%20Part%201%20of%201/view. De altfel, FBI a publicat o serie de alte documente care atestă realitatea fenomenului OZN, aşa cum au fost ele studiate şi elaborate între anii 1947 şi 1954; pentru conformitate se poate consulta materialul de la adresa: http://vault.fbi.gov/UFO.
Dovezile despre prăbuşirea unui OZN la Roswell în 1947 şi capturarea cu acea ocazie a unor fiinţe extraterestre („mici cenuşii”) au fost întărite de fizicianul atomist Stanton T. Friedman, care a fost prima personalitate ştiinţifică civilă ce a lucrat la acest caz în anul 1947. Cel mai documentat film despre cazul Roswell, cu dovezi şi imagini uimitoare, poate fi urmărit aici: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gtXgb-O8gMQ

 
De asemenea, reputatul ufolog american Timothy Good, cercetător cu o solidă pregătire militară şi academică, a făcut recent o declaraţie extraordinară în ceea ce priveşte realitatea contactelor realizate de guvernele lumii şi unele rase de extratereştri. În cadrul interviului luat de Frank Skinner la postul BBC2 (Opinionated Show), Timothy Good a menţionat faptul că preşedintele american Dwight Eisenhower a avut trei întâlniri separate cu fiinţele extraterestre în timpul primului său mandat. Aspectul era cunoscut din diferite alte publicaţii despre fenomenul OZN, însă această declaraţie a fost prima care a provenit de la o oficialitate academică şi chiar guvernamentală, deoarece Timothy Good a fost consultant ştiinţific al Congresului SUA şi al Pentagonului. 
În luna februarie a anului 1954, Eisenhower a avut trei întâlniri separate cu două rase extraterestre la baza militară Holloman din New Mexico, în timp ce oficialii şi întreaga naţiune a fost informată că el se afla în vacanţă în staţiunea Palm Springs din California. Comunicarea dintre oficialitățile pământești și cele extraterestre s-a realizat telepatic. Prima dintre ele a fost cu o rasă „nordică” (marii blonzi), cel mai probabil pleiadieni, iar celelalte două cu aşa-zişii „mici cenuşii” (greys). Există multe speculaţii cu privire la ceea ce s-a petrecut în realitate la faţa locului; iniţial, Einsehower a vrut să semneze „contractul” Pământului cu rasa ET a „marilor blonzi”, care ofereau o variantă paşnică şi minunată de dezvoltare a planetei prin introducerea unor tehnologii uimitoare bazate pe energie liberă, cu condiţia ca forţele militare să renunţe în totalitate la război şi la armamentul atomic. Această condiţie a fost considerată inacceptabilă de reprezentanţii cabalei criminale, care au fost prezenţi la acea întâlnire. Astfel, ei au motivat că Pământul ar fi rămas fără apărare şi că pleiadienii ar fi vrut de fapt să ne cucerească în acest fel, imediat după ce am fi rămas lipsiţi de „apărare”. O motivaţie infantilă, deoarece diferenţa de tehnologie era imensă şi, dacă acestea ar fi fost adevăratele intenţii ale civilizaţiei pleiadiene, ea nu ar fi avut deloc nevoie de o astfel de condiţie, ci ar fi putut oricând să dispună de anihilarea oricăror focoase nucleare şi, prin urmare, de cucerirea doar în câteva ore sau câteva zile a planetei noastre. De fapt, acela a fost momentul unui „puci” extraordinar pe care cabala criminală l-a realizat la baza militară Holloman; ceea ce s-a petrecut atunci pare să fi fost „momentul pierdut al omenirii”. Eisenhower a fost ameninţat cu moartea de oficialii FBI, care erau marionetele cabalei criminale masonice, şi forţat în acest fel să refuze propunerea. Dacă el ar fi realizat înţelegerea cu „marii blonzi”, orice plan de control şi supunere a omenirii de către „Iluminaţi” ar fi fost iremediabil sortit eşecului, deoarece ar fi urmat anunţul oficial făcut întregii omeniri despre prezenţa şi conlucrarea cu pleiadienii, după care s-ar fi pătruns repede într-o eră a păcii şi dezvoltării tehnologice şi spirituale fără precedent. În loc de aceasta, „elita” satanică a forţat înţelegerea cu „micii cenuşii”, care erau executanţii reptilienilor draconieni. Acea înţelegere a însemnat o conlucrare malefică bazată pe înşelăciune şi minciună. Au urmat zeci de mii de răpiri de fiinţe umane, construirea unor baze militare de cercetare şi inginerie reversă şi iniţierea unor „proiecte negre” teribile pentru omenire. 
Între timp, alte naţiuni de pe suprafaţa globului purtau de asemenea discuţii cu reprezentanţi ai diferitelor rase extraterestre, dar întotdeauna, în baza unui pact satanic aproape de neînţeles şi a unei frici teribile, aceste contacte la nivel guvernamental au fost ţinute în cel mai strict secret şi neîmpărtăşite opiniei publice. De exemplu, Winston Churchill a dat ordinul ca epava unui OZN prăbuşit, ce a fost descoperită de piloţii aviaţiei britanice pe coasta de Est a Angliei la întoarcerea lor dintr-o misiune de recunoaştere deasupra Franţei în Cel de Al Doilea Război Mondial, să fie ascunsă şi depozitată la loc sigur, fără ca populaţia civilă să afle ceva despre existenţa acelei nave extraterestre.

Datele problemei tind să se modifice însă foarte repede în această perioadă. Dezvăluirile încep să fie tot mai dese, documentele vechi şi înalt secretizate încep să iasă de la „naftalină” şi chiar unele agenţii guvernamentale, precum NASA, dau dovadă de timide acţiuni în tentativa lor de a revela unele dintre informaţiile ascunse până acum, însă „năravurile” vechi sunt foarte puternice. De pildă, în ultimele luni au început să apară ştiri şi observaţii despre nave extraterestre gigantice, care sunt surprinse în imediata vecinătate a Soarelui. Din păcate, aceste filmări video sau fotografii realizate de sateliţii NASA specializaţi pentru studiul activităţii solare (cum ar fi satelitul SOHO) fie sunt ignorate de către specialişti, fie sunt interpretate într-un mod penibil; bravii oameni de ştiinţă contemporani sunt foarte inventivi atunci când este vorba să găsească „explicaţii naturale” la orice tinde să le zdruncine ideile şi concepţiile prăfuite de materialism şi ignoranță. 
Câteva exemple în acest sens vor fi edificatoare. La data de 24 aprilie 2012, satelitul SOHO a fotografiat prezenţa unei structuri artificiale gigantice, care zbura în imediata vecinătate a Soarelui; structura semăna cu un obiect de forma oarecum cilindrică, aparent secţionat, ce părea să aibă un fel de „braţ” ataşat. Aşa cum era de aşteptat, NASA a păstrat tăcerea asupra acestui fenomen, lăsând alţi „experţi” să-şi dea cu părerea (http://www.huffingtonpost.com/2012/04/26/ufo-near-the-sun-or-a-camera-glitch_n_1456380.html?ref=mostpopular). O prezentare frumoasă a acestor fotografii realizate de camerele de filmat ale satelitului poate fi urmărită aici: 
 
Este posibil ca acel fenomen să fi fost în legătură cu o altă filmare care a făcut furori la sfârşitul anului trecut, când pe data de 1 decembrie telescopul IMAGERY-1 a fotografiat o emisie coronară a Soarelui. Marea surpriză a constat în faptul că jetul foarte puternic de plasmă a pus totodată în evidenţă prezenţa unei nave extraterestre uriaşe, care staţiona nevăzută până atunci undeva între planeta Mercur şi Soare. Deşi foarte scurtă, filmarea este însă suficientă pentru a reflecta dimensiunea extraordinară a navei extraterestre (http://www.huffingtonpost.com/2011/12/08/mercury-ufo_n_1135855.html).
Mulțimea observaţiilor extraordinare în legătură cu prezenţa unor OZN-uri gigantice lângă Soare se măreşte cu încă o dovadă substanţială furnizată tot de satelitul SOHO, pe 11 martie 2012, când a fost observată o imensă sferă materială de culoare neagră, de mărimea planetei Jupiter, legată de Soare printr-un fel de „cordon ombilical”. Clipul video poate fi urmărit aici:
 
 
 
Despre această structură materială, numită „biosferă” (un fel de navă-mamă gigantică, adeseori de dimensiunea unei mari planete), reprezentantul uman al Consiliului Andromeda afirmă că ea reprezintă una dintre navele uriaşe ale Confederaţiei, care a efectuat atunci anumite operaţii stelare de facilitare a unor procese în interiorul Soarelui, graţie unor tehnologii extrem de avansate pe care le deţine.
Odiseea observaţiilor realizate de sateliţii heliosferici nu s-a încheiat însă aici, ci a continuat cu extraordinara filmare din data de 5 mai 2012 a unui obiect misterios, comparabil ca mărime cu planeta Jupiter. La o zi după postarea pe YouTube a clipului video respectiv de către utilizatorul „rob19791”, NASA a oprit accesul la imaginile transmise de Observatorul Solar şi Heliosferic, fără să ofere nicio explicaţie pentru aceasta. Detalii despre aceste aspecte pot fi urmărite în articolul din versiunea online a ziarului Daily Mail, care totodată prezintă şi o sinteză a unora dintre observaţiile anterioare: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2142570/YouTube-user-accuses-NASA-coverup-finds-UFO-hovering-near-Sun.html.

Prin urmare, acţiunea de acoperire şi tăinuire a unor informaţii extrem de importante, ce ar putea deschide perspective excepţionale pentru înţelegerea şi progresul omenirii sunt secretizate în continuare de către autorităţi şi de către agenţiile guvernamentale, într-o dementă încăpăţânare şi dorinţă de control a informaţiei. Sistemul de secretizare şi dezinformare publică a fost atât de bine pus la punct, încât în prezent ne confruntăm chiar cu o veritabilă abulie a majorităţii fiinţelor umane, care nu numai că nu ştie nimic din ceea ce se petrece pe Pământ, dar chiar dacă află ceva în legătură cu aceste aspecte, joacă perfect rolul unui zombi. S-a ajuns astfel în situaţia paradoxală că, după ani întregi în care unele organizaţii sau grupuri excepţional de bine pregătite au realizat o muncă asiduă de revelare a unor adevăruri teribile în legătură cu „elita” satanică a masoneriei şi acţiunile ei abominabile împotriva omenirii, totuşi să nu se petreacă absolut nimic, să nu se reacţioneze în niciun fel, să nu se ia nicio măsură de către autorităţile abilitate. Au fost identificate numele membrilor cabalei criminale şi au fost pregătite toate datele în legătură cu faptele săvârşite de ei; s-au prezentat astfel dovezi clare, concise şi foarte bine documentate tuturor agenţiilor internaţionale, dintre care cele americane, canadiene, europene şi cele din Marea Britanie ocupă un loc aparte: Biroul de Investigare Federală, Departamentul Securităţii Statale, Departamentul Apărării, CIA, agenţiile britanice MI-5 etc., Interpolul, Europolul, Agenţiile Poliţieneşti din Germania, Bundesbank şi multe altele. Cu toate acestea, nimic nu a părut să aibă vreun efect şi nicio acţiune nu a fost demarată în legătură cu sesizările făcute şi cu dovezile care au fost oferite. Cabala criminală are rădăcinile atât de adânc înfipte în instituţiile guvernamentale, încât aparent nimeni şi nimic nu poate zdruncina acest monolit satanic din corupţia şi mizeria umană de nedescris, ce îl caracterizează. Oferim un singur exemplu recent, uluitor în opinia noastră, cel al furtului realizat de cabala masonică din banca Scoţiei (Royal Bank of Scotland), în valoare de 15 trilioane de dolari. Documentele complete în legătură cu acest inconceptibil furt au fost prezentate integral Camerei Lorzilor, dar şi altor agenţii şi autorităţi din Regatul Unit. Nimeni nu a reacţionat, nimeni nu a fost anchetat. 
Pe de altă parte, mass-media este pe aceeaşi lungime de undă: o ceață opacă, un fel de îndobitocire crasă a populaţie pare să se manifeste zi de zi prin intermediul programelor „de ştiri”. Aceste ştiri se referă însă la „importantele” vedete autohtone sau internaţionale, la lăutari sau la alte bazaconii, în loc să fie prezentată în detaliu adevărata situaţie din Siria sau informaţiile privind sutele de cutremure care au loc zilnic, în ultimele 2 luni, pe suprafaţa Pământului; sau date despre chemtrails ori despre influenţarea vremii prin mijloace tehnologice secrete, ce provoacă pagube de miliarde de dolari şi moartea a zeci şi chiar sute de persoane. Amintim despre toate aceste lucruri, deoarece observăm un fel de coabitare malefică între conştiinţa omului de rând, care se simte atras şi mulţumit de ceea ce i se oferă - cu condiţia să nu pună întrebări şi să nu cerceteze - şi sistemul „elitei” masonice, care îi atrage pe cei slabi sau impuri sufleteşte. În felul acesta ruptura între oameni se adânceşte din ce în ce mai mult, deoarece aproape fiecare îşi zice în sinea lui: „Lasă, poate nu e chiar aşa, poate că doar mi se pare mie sau exagerează unii... Mai bine să rămân deoparte, să nu mă intereseze. Sper că totul se va încheia cu bine, iar eu îmi voi păstra slujba şi salariul.” Dar, dacă atitudinea lor ar fi cu adevărat integră, fermă, curajoasă, eroică şi dacă ei s-ar bucura de o anumită luciditate şi puritate sufletească, toţi aceştia şi-ar da seama că în realitate ei se „prostituează” şi totodată se alienează, separându-se de ceilalţi şi devenind din ce în ce mai egoişti în temerile şi dorinţele lor meschine.
În aceste condiţii, masele largi de oameni au un cuvânt greu de spus. Acolo unde autorităţile sunt vândute întunericului şi corupte până la os, trebuie să acţioneze justiţia celor mulţi. Prin urmare, în prezent se lucrează la elaborarea documentelor necesare pentru a permite civililor să exercite presiuni asupra autorităţilor, pentru ca acestea să expună adevărurile ascunse; documente care să permită înlocuirea cât mai grabnică a sistemului financiar mondial corupt; şi documente necesare pentru aducerea tuturor membrilor „elitei” satanice a masonilor în faţa justiţiei, astfel încât întreaga populaţie a lumii să afle despre acţiunile lor abominabile şi despre planurile lor satanice în ceea ce priveşte planeta noastră şi viitorul nostru ca specie umană.

Sistemul însuşi a fost construit într-un mod care a dus încet, dar sigur, la o cretinizare a maselor obediente de oameni. Acest aspect este cu atât mai evident în America; de pildă, autorităţile statale cheltuie sume însemnate de bani pentru a determina dacă un anumit jucător de baseball a minţit sau nu Congresul, în timp ce sistemul financiar este profund pervertit şi corupt din chiar interiorul său; pe de altă parte, mass-media se focalizează asupra „importantului” subiect legat de divorţul unor celebrităţi de la Hollywood, în timp ce miliarde de dolari sunt furate clipă de clipă de la oameni prin sistemul de taxe, pentru a sluji astfel sistemul satanic al masonilor de împovărare cu „datoria guvernamentală”. Astfel, paradoxal, în timp ce bazele militare subterane de la Dulce şi Groom Lake rămân în continuare ultrasecrete (deşi au fost construite pe spatele contribuabililor americani), poporul american continuă să plătească taxe pentru a susţine aceste orori şi, într-un fel, pentru a-şi tăia singur craca de sub picioare, contribuind în mod inconştient la crearea Noii Ordini Mondiale. În acest sens, apelul emoţionant din următorul clip video reprezintă un puternic îndemn la trezirea conştiinţei maselor şi la acţiune, un clip care este un manifest extraordinar de direct şi inspirat pentru a ne orienta pe direcţia cea bună:
 
 
Ne aflăm în pragul marii transformări. Aparent, până în prezent nu s-a mişcat nimic; şi totuşi, totul s-a construit cu migală şi atenţie, într-un efort admirabil al conlucrării oamenilor cu fiinţele extraterestre benefice. Totul este pregătit şi înaintează implacabil spre momentul crucial al anunţului public prin mass-media despre arestările în masă, care deja au început şi se desfăşoară la o scară din ce în ce mai mare. În perioada imediat următoare vor fi date publicităţii pentru prima dată în istorie o serie de documente excepţionale prin importanţa lor, care vor face lumină şi vor dovedi o serie întreagă de acţiuni inimaginabil de perverse ale „Iluminaţilor”, cum ar fi cel mai mare furt bancar din istorie etc. Toate documentele prezentate până acum, deşi importante, vor părea irelevante în comparaţie cu dezvăluirile ce vor începe foarte curând, care vor prezenta întregii lumi adevărul despre bazele subterane construite de Guvernul Ocult în colaborare cu „micii cenuşii”, despre „proiectele negre” neguvernamentale, ori despre ingineria reversă având ca model zeci şi zeci de nave extraterestre (sau rămăşiţe ale acestora) ce au fost recuperate după prăbuşirea lor.
Nimeni nu mai poate spune acum că nu se petrece nimic în lume. Totul a început să fie diferit, chiar și structura ADN-ului nostru, iar aceste transformări sunt ireversibile. Cu cât energiile elevate şi lumina ce provin din centrul galaxiei învăluie şi pătrund din ce în ce mai mult planeta noastră, cu atât mai mult puterea cabalei criminale scade în intensitate. Mai multă lumină înseamnă întotdeauna mai puţin întuneric.
Toate domeniile şi toate sistemele: social, financiar, politic, astrologic, de mediu, galactic etc. sunt într-un proces accelerat de transformare. Când priveşti totul din punct de vedere global, observi impactul enorm, care este mult mai accentuat decât elementele izolate, pe care în general vorbind oamenii - mai cu seamă cei nepregătiţi şi superficiali - le caută, urmărind să se ghideze după ele. Ei tind să se focalizeze asupra unor chestiuni secundare, fiind distraşi de la evenimentele cu adevărat importante. Cei mulţi par să fie hipnotizaţi de „fum şi flăcări”, fără să vadă însă „marile arme şi acţiunile importante”. Fitilul a fost însă aprins şi în curând vom urmări cu toţii „focurile de artificii” anunţate în urmă cu ceva timp de Drake. 
Într-adevăr, se poate spune că adevărata „agitaţie” a început de la mult aşteptatul anunţ al lui Drake în ceea ce priveşte Operaţiunea Green Light, care se referă la începutul arestărilor în masă ale membrilor cabalei criminale a masonilor. Pe 27 iunie acest anunţ a devenit repede viral pe toate „lungimile de undă” ale internetului, deoarece el certifică informaţiile şi anunţurile făcute de Drake în primul şi totodată celebrul interviu care i-a fost luat de David Wilcock pe 28 martie 2012. (Operaţiunea Undă Verde sau Operaţiunea Lumină Verde). În ciuda veştilor încurajatoare şi a entuziasmului justificat, ce s-a răspândit în rândul tuturor celor interesaţi de acest aspect fundamental al societăţii în care trăim, lunile au trecut fără ca ceva major să se fi petrecut în acest sens, deşi au fost date mai multe termene pentru demararea arestărilor în rândurile „Iluminaţilor”, începând chiar cu luna aprilie. Aceasta a făcut ca Drake şi Wilcock să devină ei înşişi oarecum frustraţi de aparenta lipsă de acţiune a „băieţilor buni” de la Pentagon. Ca urmare, criticile şi deziluziile celor care au sperat, dar nu au fost împliniţi în aşteptările lor, nu au întârziat să apară, fiind îndreptate tot mai mult împotriva lui Drake şi a susţinătorilor săi. 
 
 
Se poate spune că acel remarcabil interviu l-a introdus pe Drake în lupta acerbă cu cabala criminală a masonilor, ca „purtător de cuvânt” asumat al facţiunii pozitive a generalilor de la Pentagon. Înainte de interviu, Drake şi David Wilcock au discutat şi au comparat informaţiile pe care fiecare dintre ei le avea de la surse importante din aparatul guvernamental şi din cel militar, ajungând amândoi la concluzia că în curând va începe o acţiune importantă de arestări în masă ale membrilor „elitei” satanice criminale, care a fost numită de cei de la Pentagon: Operaţiunea Green Light.
Iată însă că pe 27 iunie 2012, Drake anunţa într-o stare surescitată şi chiar exuberantă ultimele informaţii primite de la sursele militare din interiorul Pentagonului, informaţii despre care el a spus că le consideră excepţionale şi pe care este nerăbdător să le împărtăşească cu cei care îl ascultă. La modul sintetic, el a rezumat în trei puncte ceea ce generalii de la Pentagon l-au rugat să anunţe întregii omeniri: 1. „Cavaleria soseşte” – sau cu alte cuvinte forţele militare sunt pregătite să intervină şi anunţă astfel începutul arestărilor; 2. Dacă armata va avea nevoie de asistență în ceea ce priveşte arestările în masă care vor începe în zilele următoare sau pentru protejarea unor obiective civile şi de serviciu public (cum ar fi uzinele electrice, centralele de comunicaţii, turnurile de telefonie etc.), atunci ea va face apel la ajutorul miliţiilor locale civile şi la cel al populaţiei. Totuşi, opinia generalilor de la Pentagon este aceea că nu va fi necesară o asemenea intervenţie din partea civililor; 3. Facţiunea militară pozitivă îndeamnă oamenii: „Rămâneţi pe poziţii şi urmăriţi focurile de artificii”.
Drake a anunţat de asemenea că data de 4 iulie (când se sărbătoreşte ziua Independenţei Americii) va fi probabil ziua adevăratei independențe a poporului şi chiar a lumii întregi. Cu alte cuvinte, Drake a anunţat începerea Operaţiunii Green Light în următoarea săptămână de după 27 iunie şi cel târziu până la data de 4 iulie, afirmând că militarii sunt acum ferm pregătiţi pentru demararea acestei acţiuni. 
De asemenea, el a anunţat că a primit informaţii confidenţiale despre summit-ul G20 ce a avut loc la Rio de Janeiro între 20-22 iunie 2012 (reunit sub titulatura de Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Dezvoltarea Mediului), unde se dorea de fapt crearea unei Constituţii la nivel global, precursoare a Noii Ordini Mondiale, care să ducă mai apoi la implementarea Legii Marţiale în SUA şi în alte câteva ţări importante ale lumii. Pentru opinia generală, summit-ul respectiv s-a deghizat într-un simpozion al protejării mediului înconjurător, dar în realitate el a urmărit să traseze anumite strategii care să impună legi pentru aşa-numitele „taxe verzi”, adică nişte plăți usturătoare de protejare a mediului ambiant. Acestea ar urma să fie incluse într-un document numit Agenda 21, ce va fi administrat de ONU. În realitate, acest document urma să fie actul final care să contribuie la impunerea Noii Ordini Mondiale. 
Felul în care s-au desfăşurat însă lucrurile la Conferinţa summit-ului G20 atestă faptul că „Iluminaţii” au pierdut în mare parte controlul şi influenţa în guvernele şi instituţiile lumii; participanţii şi preşedinţii de state şi-au aruncat unii altora acuze mai mult sau mai puţin voalate, ironii şi reproşuri, făcând astfel ca întrunirea să eşueze lamentabil. Despre aceasta a vorbit într-un mod edificator chiar Lordul Christopher Monckton, participant la summit-ul G20.

 
El a afirmat (minutul 6:10) că documentul original al summit-ului a menţionat că nu schimbările climatice sau de mediu reprezintă problema cea mai importantă a umanităţii în prezent, ci că aceasta este sărăcia. Ca urmare, discuţiile s-au focalizat mai apoi asupra eliberării de sărăcie (7:15). Mai mult decât atât, conform anunţului făcut mai apoi de Bejamin Fulford, 100 de naţiuni ale lumii au stabilit atunci să contribuie cu un fond comun de 513 miliarde de dolari pentru eradicarea într-o primă fază a sărăciei pa Pământ. Aceasta a constituit o grea lovitură pentru „elita” satanică a masonilor, care era obişnuită ca toate guvernele să joace după cum ea dictează. 
Simultan cu „scurgerea” acestor informaţii secrete din culisele summit-ului, au început să apară rapoarte despre aproximativ 20 de operaţiuni militare sub acoperire care aveau loc (spre sfârşitul lunii iunie) pe teritoriul Americii, în mari oraşe ale acesteia, dintre care Saint Louis (statul Missouri) era cel mai important. Aceste mişcări de trupe care au fost comandate de cabala criminală a masoneriei aveau în intenţie semănarea gradată a panicii în rândurile populaţiei americane şi doreau de asemenea stabilirea unor poziţii strategice în vederea instaurării Legii Marţiale. Totuşi, această mişcare militară a „Iluminaţilor” a fost şi ea sortită eşecului; Drake a anunţat că 99,9% dintre aceste operaţiuni militare sub acoperire au fost deja stopate. El a făcut de asemenea unele comentarii despre situaţia procesului intentat cabalei criminale a masoneriei prin intermediul lui Neil Keenan şi Keith Scott, iar pe 28 iunie a făcut unele completări cu privire la situaţia generală pe site-ul lui:AmericanNationalMilitia.com
În paralel cu aceste informaţii, Benjamin Fulford a anunţat că Societatea Dragonului Alb poartă negocieri intense cu membrii „elitei” masonice – în special cu familiile conducătoare ale acesteia, adică Rothschild şi Rockefeller – pentru ca ei să se predea şi să renunţe definitiv la planul de instaurare a Noii Ordini Mondiale. 
Pe de altă parte, la un alt summit al G20 de la Los Cabos din Mexic, desfăşurat între 18 şi 19 iunie 2012, s-a hotărât o colaborare internaţională cât mai strânsă care să conducă omenirea spre un viitor luminos. În special China, prin vocea preşedintelui ei (Hu Jintao), a insistat pentru introducerea unui nou sistem economic mondial. Detalii despre această acţiune foarte puternică a Chinei pot fi citite în articolul din China Daily la adresa: http://www.chinadaily.com.cn/china/HuvisitsDenmark/2012-06/21/content_15515896.htm.

Sfârşitul lunii iunie şi începutul lui iulie a arătat de asemenea că practicile obişnuite de furt şi inimaginabila corupţie, în care erau antrenate toate băncile afiliate sistemului central bancar impus de bancherii „Iluminaţi”, pur şi simplu nu mai pot fi realizate; mai mult decât atât, maşinaţiunile lor infernale încep să iasă acum la suprafaţă foarte repede. Este cazul, de pildă, al băncii Barclay din Anglia (a doua cea mai mare bancă din această ţară), a cărei conducere a fost pusă sub acuzare de către autorităţi datorită manipulării frauduloase a dobânzilor, cu mari pierderi pentru clienţii lor. Deşi aceste evenimente dramatice în sistemul bancar şi financiar mondial nu sunt încă prezentate în mass-media, ori sunt prezentate tangenţial şi cu explicaţii false, totuşi adevărul este că acţiunile de arestare au început şi totul merge conform planului îndelung pregătit de facţiunea „băieţilor buni” de la Pentagon. Controlul asupra mass-media este practic una dintre ultimele redute care le-a mai rămas cabalei criminale şi, datorită marii laşităţi şi a corupţiei groteşti care există în rândul celor care conduc trusturile media, ştirile încă nu sunt difuzate în dimensiunea lor reală la nivel mondial. Totuşi, sub presiunea crescândă a tot mai multe arestări care sunt realizate în ultimele zile şi sub iminenta prăbuşire a structurilor puse la punct de „elita” satanică a masoneriei, mass-media principală va trebui să înceapă să prezinte şi ea întregul adevăr, chiar dacă acesta va atrage după sine repercusiuni neplăcute la nivelul structurilor ei de conducere, care fără îndoială vor fi atunci înlocuite din temelii. La început aceste anunţuri vor fi făcute destul de timid (în special televiziunile locale vor acţiona în acest sens), însă mai apoi totul va fi prezentat exact aşa cum este, într-un şuvoi nemaivăzut de ştiri şi evenimente care vor arăta lumii adevărata faţă a celor care conduc omenirea din umbră.
Actualmente, controlul media încă mai este realizat cu cerbicie de către „Iluminaţi” şi asta a determinat, de exemplu, ca televiziunile să se bâlbâie cu privire la cazul preşedintelui băncii Barclay, Marcus Agius, despre care se spune că şi-a dat demisia; în realitate, el a fost arestat. La fel s-a petrecut şi cu directorul general al băncii britanice, Bob Diamond. Cu această ocazie, Autorităţile de Reglementare Bancară din marea Britanie au amendat banca Barclay cu cea mai mare sumă din istorie, mai precis, 483 de milioane de dolari. Simultan au fost demarate cercetări extinse la alte 20 de mari bănci din interiorul sistemului bancar britanic, despre care se bănuieşte că au participat de asemenea la manipularea acestor dobânzi (LIBOR şi EUROBOR). 
Pentru a avea o imagine cuprinzătoare asupra acestui imens scandal, care este cel mai mare scandal de corupţie şi furt din istoria umanităţii, se poate urmări prezentarea sintetică din clipul video de aici: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0oV2mI0IYp8
 
 
Aceste bănci, făcând uz de corupţie pentru a manipula astfel cele două tipuri de dobânzi, au furat efectiv din buzunarele fiecărui cetăţean al planetei, acumulând profituri uriaşe. Cu toate acestea, guvernele Americii şi Europei împovărează şi mai mult populaţia prin suportul bancar şi recapitalizările băncilor pe seama taxelor şi a contribuţiei oamenilor. Scandalul LIBOR nu se va încheia precum celelalte scandaluri, care au fost muşamalizate de intervenţia „elitei” satanice masonice, ci va fi mediatizat din ce în ce mai mult, pentru a fi cunoscut de fiecare om de pe planetă. Aceasta este necesar pentru ca lumea să înţeleagă felul în care este manipulată şi efectiv jecmănită de către odioşii „Iluminaţi”, care pregătesc pentru ea un viitor negru de supunere şi de sclavie. În ultimele luni au fost declanşate mai multe scandaluri bancare în lumea financiară, iar bancherii malefici de la conducerea acestor instituţii au primit lovituri foarte grele, însă scandalul LIBOR depăşeşte în dimensiuni orice s-ar fi putut imagina până în momentul prezent, astfel încât el trebuie să devină „cireaşa de pe tortul” care celebrează abandonarea sistemului bancar şi financiar actual. Toate datele, referinţele şi amănuntele despre marele scandal bancar LIBOR, însoţit şi de un clip video edificator, pot fi urmărite aici:http://lightworker29501.com/2012/07/05/libor-banking-scandal-let-the-mass-arrests-begin/.
Nici sistemul bancar din America nu o duce mai bine. După loviturile nimicitoare pe care le-a primit în anul 2008 (chiar dacă în mare parte ele au fost orchestrate tot de cabala criminală a masoneriei), acum primele cinci bănci cele mai importante: Citigroup Inc., Bank of America Corp., JP Morgan Chase & Co., Goldman Sachs & Co. şi Morgan Stanley au realizat nişte aşa-numite „testamente” ale activităţii lor, în cazul în care vor da faliment ca urmare a impunerii legii Dodd-Frank de reformă financiară, ce stipulează transparenţa totală a oricăror tranzacţii financiare. Detalii ale acestei acţiuni fără precedent pot fi citite în articolul de pe site-ul agenţiei de ştiri Reuters, la adresa:http://www.reuters.com/article/2012/06/27/us-banks-bailouts-wills-idUSBRE85Q0AZ20120627.
Până şi postul american de ştiri CNBC, care face parte din reţeaua principală a mass-media, a admis în direct că marile bănci ale lumii au făcut din clienţii lor nişte sclavi economici virtuali. Acesta este unul dintre cele mai evidente semne de ieşire gradată de sub controlul exercitat de cabala criminală; declaraţia postului poate fi urmărită aici:
 
 
Până când mass-media principală internaţională va abandona complet supunerea în fața „elitei” şi va deveni parte integrantă şi foarte importantă din informarea corectă şi detaliată a populaţiei globului, cei mai mulţi oameni se îndreaptă spre ştirile şi informarea care circulă pe internet, ceea ce a determinat scăderea dramatică a rating-urilor de audienţă pentru canalele de ştiri consacrate în mass-media. Cu alte cuvinte, cabala criminală a masoneriei îşi trăieşte ultimele clipe ale influenţei ei mondiale.

Membrii „elitei” satanice a masonilor şi servitorii lor – al căror cerc restrâns numără aproximativ 6000 de persoane în posturi-cheie din sistemul bancar, economic şi guvernamental - au început să părăsească aceste funcţii, dându-şi demisia sau pur şi simplu fiind arestaţi în număr tot mai mare. Frica şi panica s-au insinuat în rândurile bancherilor, care simt că sfârşitul hegemoniei lor este foarte aproape. 
Pe de altă parte, majoritatea statelor individuale care sunt reunite în federaţia americană se află în etapa de finalizare a actelor care sunt necesare pentru a deveni state suverane şi independente de Corporaţia bancară a SUA, aflată sub controlul exclusiv al Băncii Rezervei Federale; la rândul ei, aceasta este controlată în totalitate de „Iluminaţi”. Îndată ce independența bancară se va realiza, Armata SUA va face doar ce va dori poporul şi nu va mai trebui să îndeplinească ordinele cabalei criminale. Mulţi dintre generalii americani sunt foarte iritaţi că trebuie să se supună ordinelor unei „elite” demente, deoarece ei ştiu care sunt planurile din umbră ale membrilor ei, dar până în prezent nu au putut să ignore aceste ordine deoarece sistemul draconic de legi fusese deja implementat la începutul secolului trecut. Astfel, Armata SUA a trebuit să urmeze ordinele Guvernului SUA, care a fost şi este supus controlului „Iluminaţilor”. Prin coruperea membrilor Guvernului şi a majorităţii preşedinţilor americani, membrii „elitei” masonice au creat o datorie fabuloasă pentru Corporaţia băncilor din SUA, datorie ce însumează sute de trilioane de dolari. Practic vorbind, cabala criminală a forţat Trezoreria SUA să împrumute bani de la Rezerva Federală a Americii; aceasta este o bancă deţinută de „Iluminaţi” şi reprezintă o corporaţie particulară, care nu se supune nimănui. De pildă, Rezerva Federală este singura instituţie care deţine dreptul de a tipări dolari oricând doreşte şi în orice cantitate, pe care mai apoi îi împrumută băncilor americane. În felul acesta a fost creată artificial o datorie uriaşă a SUA, ce trebuie achitată tot „Iluminaţilor”; cu alte cuvinte, „venerabilii” au creat datoria care trebuie plătită şi tot ei sunt cei care încasează această datorie. Imensa povară s-a răsfrânt asupra poporului, căruia i se pretinde să achite gigantica sumă. În timp ce zeci de milioane de oameni suferă şi trăiesc adevărate drame ale existenţei, luptând pentru a-şi asigura traiul de azi pe mâine, membrii „elitei” trăiesc regește şi cheltuie sume exorbitante pentru plăcerile lor egoiste.

Dacă luăm în considerare toate aceste aspecte, este uşor să ne dăm seama că unul dintre cele mai mari obstacole ce stau în calea evoluţiei omenirii e chiar sistemul economic mondial, ce a fost susţinut artificial de cabala criminală prin ingineriile ei financiare odioase. Actualul sistem economic corupt reprezintă sursa principală de înrobire a fiinţei umane, iar criza mondială din prezent este „rodul” gândirii şi planificării criminale a cabalei masonice. Obiectivul acestei crize ce a cuprins întreaga lume a fost distrugerea clasei de mijloc, care după cum se ştie reprezintă „structura de rezistenţă” a societăţii, pentru a determina astfel SUA şi alte ţări (în special cele din Europa) să falimenteze chiar din interiorul lor. În acest fel ar fi fost create toate premisele pentru instaurarea Noii Ordini Mondiale, deoarece atunci ar fi existat „justificarea” refacerii economice la nivel global. Din fericire, a fost opusă o puternică rezistenţă din partea Chinei, Rusiei, Braziliei, Indiei şi Africii de Sud (care au format organismul internaţional denumit BRICS), la care s-au afiliat numeroase alte state. Structurarea BRICS a determinat mai apoi delimitarea facţiunii militare pozitive în cadrul Pentagonului. Aceasta deja efectuează operaţiunile fizice necesare pentru înlăturarea cancerului societăţii actuale, reprezentat de „elita” masonică. Acţiunea a început deja prin efectuarea arestărilor membrilor cabalei criminale.
Atenţia lumii este focalizată asupra Americii, deoarece Armata SUA este singura (în afara civilizaţiilor ET benefice care ajută omenirea) ce are mijloacele necesare pentru a duce la bun sfârşit această acţiune foarte importantă; în plus, fieful „elitei” satanice se găseşte pe teritoriul SUA. Dorinţa „băieţilor buni” de la Pentagon este aceea de a nu provoca panică în rândul populaţiei, pentru că arestările în masă nu reprezintă nici instaurarea Legii Marţiale, nici o lovitură militară de stat, nici o revoluţie pentru înlăturarea samavolnică a Guvernului. Ele sunt menite să elimine în primul rând cenzura şi controlul asupra mass-media; să înlocuiască actualul sistem financiar satanic de îndatorare cu un nou sistem economic bazat pe transparență, cinste şi echitate; să permită progresul colosal al omenirii prin introducerea imediată a tehnologiilor avansate, bazate pe energie liberă; şi să realizeze contactul rasei umane cu civilizaţiile extraterestre benefice, care ne-au vegheat încă din zorii existenţei noastre. 
Ceea ce urmează să se petreacă în perioada imediat următoare sunt nişte evenimente fără precedent în istoria umanităţii. Ele vor însemna sfârşitul plutocraţiei în întreaga lume, care conduce America din 1871 şi Europa încă din secolul al XVII-lea. Un suflu nou se face tot mai mult simţit în rândurile maselor de oameni de pe întreg cuprinsul globului şi toţi par să realizeze cumva, ca după o trezire dintr-un somn greu, adevărul despre felul în care au fost manipulaţi şi jefuiţi de cabala criminală masonică. Oamenii înţeleg de asemenea că acţiunile fizice de înlăturare a cabalei trebuie să fie sprijinite de acţiuni spirituale, care purifică, însufleţesc şi ajută în mod fundamental la eliminarea răului din lume. Şcoala noastră a propus şi susţinut în ultimii 4-5 ani programe complexe de meditaţii şi acţiuni spirituale consacrate tocmai acestui deziderat, de înlăturare a „elitei” satanice de la pârghiile de control ale omenirii şi de salvare a planetei de la teribila ameninţare a distrugerii ei de către satanicii „Iluminaţi”. În deplină consonanţă cu aceste acţiuni ale noastre, în ultimul timp apar în lume frecvente îndemnuri pentru meditaţii care să fie realizate la unison şi la momente bine stabilite, propunându-se chiar anumite metodologii simple. În acest sens, iniţiativa insider-ului Cobra este minunată şi ea a fost prezentată lumii întregi printr-un clip video: 

 
După anunţul făcut de Drake în ceea ce priveşte începerea Operaţiunii Green Light, lumea întreagă a aşteptat cu sufletul la gură declanşarea arestărilor în masă. Totuşi, aparent marele „eveniment” nu a avut loc şi, aşa după cum ne-am aşteptat, criticile, ironiile şi „părerile competente” nu au întârziat să apară. Drake a fost „mitraliat” din multe părţi şi nu puţini au fost cei care chiar au avansat ideea că el ar putea face parte din rândurile cabalei. În opinia noastră, un astfel de comportament este infantil şi el demonstrează fie că „intel”-ul sau informarea asupra problemei este deficitară, fie că resorturile ei nu au fost înţelese în mod corect. Este adevărat că, iniţial, după anunţul Green Light făcut de Drake, unii insider-i (cum ar fi David Wilcock sau Cobra) nu au putut confirma anunţul deoarece ei nu aveau încă o informare precisă în acest sens de la sursele lor; aceasta nu înseamnă însă o negare a realităţii Operaţiunii Green Light. De fapt, pentru a fi mai exacţi, David Wilcock a anunţat că din informaţiile pe care le posedă, Operaţiunea se va desfăşura mai curând gradat, în etape, evitându-se în acest mod pe cât posibil incidentele violente sau inducerea panicii în populaţie. O sinteză video despre această Operaţiune de anvergură (Green Light), care a fost anunţată de Drake, poate fi urmărită aici: 

 
Pe de altă parte, trebuie bine înţeles că atât Drake sau David Wilcock nu au, ca indivizi, niciun control asupra situaţiei, deoarece ei nu sunt implicaţi în mod direct în operaţiunile ca atare ori în planificarea lor. Ei doar ascultă informaţia care le este transmisă pe anumite canale securizate de la sursele lor (multe dintre aceste surse provin din mediul militar) şi apoi o fac cunoscută publicului larg prin intermediul blogurilor, site-urilor de pe internet sau al interviurilor online. Dacă informaţia se dovedeşte a nu fi adevărată (aceasta se aplica mai ales atunci când sunt oferite termene de realizare a unor anumite acţiuni), sursa rămâne în siguranţă, dar cei care au difuzat-o încasează toate reproşurile şi acuzele internauţilor şi ale celor care şi-au pus speranţe în veridicitatea informaţiilor prezentate. O replică dură şi la obiect pentru toţi aceia care stau şi aşteaptă pur şi simplu „cadourile de Crăciun” - iar când nu le primesc atunci când vor ei, se supără şi îi învinuiesc pe ceilalţi - a fost dată de Julia May (reprezentanta organizaţiei ezoterice Războinicii Curcubeului) în acest clip video:
 
 
În mod pertinent, ea subliniază câteva aspecte esenţiale ale conduitei pe care ar trebui să o aibă toţi „detractorii” şi cei care „se simt înşelaţi în aşteptările lor”: de fiecare dată atunci când oamenii vor „termene fixe”, ei ţin de fapt procesul în loc; Drake a fost forţat sub presiune să ofere anumite date care sunt în detrimentul Operaţiunii Green Light; cei care abordează o atitudine ironică, superioară şi „atotştiutoare”, fiind „nerăbdători” şi „lezaţi” de faptul că evenimentele se tot amână, nu au decât să facă ei singuri în continuare ceea ce cred de cuviinţă în acest sens şi să-şi asigure astfel libertatea şi bunăstarea. Ei sunt precum copiii care au primit nişte jucării şi mai apoi se ceartă între ei, pierzând inutil timp şi energie.
Ştim că mulţi îşi imaginează că sunt mai „deştepţi” decât cei care pun la punct cu migală toate aceste planuri laborioase, dar am avut de multe ori ocazia să ne dăm seama că remarcile şi observaţiile lor sunt pur şi simplu infantile, lipsite de maturitate, obtuze şi adeseori pline de contradicţii sau frustrări interioare. La urma urmelor, care este contribuţia celor care nu ştiu decât să râdă ironic şi batjocoritor, stând în fotoliu, atunci când termenele avansate pentru evenimentele majore la nivel mondial nu se împlinesc din felurite motive? 
Majoritatea oamenilor s-a obişnuit să i se dea totul pe farfurie, considerând că alţii sunt obligaţi să o salveze ori să îi aducă ce este mai bun, fără ca ea să facă vreun efort. Trebuie să învăţăm singuri, să ascultăm, să facem corelaţii, să ne interesăm, dacă dorim cu adevărat să ne aducem în mod activ contribuţia la victoria îndelung râvnită de fiecare dintre noi. Problema este că, aşa cum subliniază Julia May, „copiii vor să deschidă mai repede cadourile, fără să mai aştepte Ajunul Crăciunului”, iar atunci când nu reuşesc, se supără. Sfatul ei este ca oamenii să urmărească mai mult să dea, decât să ia. Vremurile care vin vor fi dificile; analogia este că până acum am mers pe drum asfaltat, dar am ajuns la porţiunea în care deja am intrat pe drum de ţară, cu hârtoape, bolovani şi şanţuri. Prin urmare, fiecare trebuie să contribuie într-un mod constructiv la realizarea autostrăzii care va lua astfel naştere foarte curând; e adevărat că noi, românii, avem o tristă istorie în ceea ce priveşte construcţia de autostrăzi, dar să sperăm totuşi că de această dată ne vom mobiliza, uimindu-i pe toţi ceilalţi. Atitudinile imature vor fi sancţionate de însuşi cursul evenimentelor. Cei care nu se vor alinia măcar în parte cu „faza pozitivă” a piesei care se desfăşoară în prezent, vor suferi un „tratament” mai dur, sub impactul necesităţilor energetice.

Acest „joc” este însă mai complicat decât pare la prima vedere. „Eşecurile” aparente sunt de natură să slăbească într-o anumită măsură încrederea populaţiei şi să propage chiar o undă de pesimism ori deznădejde, care nu poate fi decât în favoarea cabalei criminale a masonilor. Tot ceea ce îşi doresc aceştia este ca apatia populaţiei să se reinstaleze cât mai repede, iar neîncrederea să cuprindă minţile şi sufletele oamenilor. În acest fel, împotrivirea este minimă şi, în plus, se câştigă timp pentru realizarea planurilor lor satanice. Mai mult decât atât, speranţele neîmplinite ale oamenilor fac „victime colaterale”, care sunt aşa-numiţii channelers sau alţi „lucrători întru lumină”, deoarece încrederea populaţiei în mesajele împărtăşite de ei scade atunci în mod vertiginos. Aceste reacţii sunt alimentate din plin de veninul împroşcat de mass-media coruptă, de blogger-ii plătiţi pentru a discredita anumite persoane, de investigatorii particulari sau de jurnaliştii online. De obicei sunt folosite idei şi exprimări de genul: „am spus noi că toate acestea sunt de fapt nişte prostii”, ori „aceşti lunatici nu sunt decât nişte bieţi adepţi ai teoriilor conspiraţioniste”, sfârşind de obicei prin a impune cu un mare tupeu manipulator conduita viitoare pe care ar trebui să o adopte oamenii: „cine să mai creadă fanteziile acestor escroci? doar un prost sau un nebun i-ar mai putea asculta de acum înainte”. În realitate, aceasta nu reprezintă decât o tehnică de control mental şi de manipulare, cunoscută sub numele de „direcţionare psihică”. Ideea pe care ea o exprimă trebuie să rămână însă la nivel subconştient. În esenţă, miezul ei poate fi exprimat astfel: „Desigur, stăpânii noştri sunt atotputernici, ei nu pot fi înfrânţi niciodată; ei doresc binele întregii omeniri, chiar dacă aceasta va număra cu 5-6 miliarde de oameni mai puţin. Aşadar, să râdem cu toţii de aceşti câţiva sărmani care îşi riscă vieţile lor neînsemnate pentru a ne îndepărta de la putere.” 
Adevărul este că „elita” satanică a masoneriei a perfecţionat foarte mult „arta” disimulării, pentru a menţine controlul asupra omenirii. Tehnica lor de bază poate fi rezumată prin: „Înşeală; Distrage; Aruncă la coş”. Iniţial, cabala criminală oferă unele informaţii care conţin ceva adevăr, dar şi multe lacune; astfel, oamenii sunt distraşi într-o anumită direcţie de informaţia respectivă; în final, aruncatul la coş se referă la atacurile concertate pentru discreditarea celor care sunt implicaţi. 
Aceste metode îşi au originea încă de pe timpul celui care este considerat „părintele Noii Ordini Mondiale”, generalul american Albert Pike, cel care a condus armatele Confederaţiei în Războiul Civil ce a măcinat America în secolul al XVIII-lea. Pike era mason de gradul 33, unul din şefii grupării Ku Klux Klan şi totodată un satanist notoriu, ce realiza groaznice ritualuri luciferice. De altfel, se spune că generalul purta mereu la mână o brăţară specială, care îl ajuta să intre în comuniune cu cel Întunecat. El a fost Marele Maestru al unui important grup luciferic, numit Ordinul Palladiumului (sau Consiliul Suprem al Înţelepciunii (sic!)), care luase naştere la Paris, în anul 1737. Planul satanic al lui Pike implica orchestrarea a trei mari războaie mondiale, în urma cărora s-ar fi obţinut controlul desăvârşit asupra întregii planete. În conformitate cu planul său, după primele două Războaie Mondiale ne aflăm acum în perioada aşa-numitului „război al terorii”, care ar urma să ne conducă direct în cel de Al Treilea Război Mondial. Obiectivul trasat de Pike era crearea unui conflict armat teribil în Orientul Mijlociu, în care SUA, Rusia şi aliaţii lor pe de o parte, să se confrunte cu China şi ţările continentului asiatic, pe de altă parte. Detalii despre aceste aspecte pot fi studiate aici: http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm/.
Observăm cu câtă cerbicie satanică a fost urmărit şi realizat punct cu punct acest plan criminal la adresa omenirii până în prezent, când Armata SUA a îmbrăţişat altă direcţie, care este fundamentală pentru stoparea direcţiei nebuneşti de distrugere a civilizaţiei şi chiar a planetei însăşi. Trebuie să înţelegem că, indiferent dacă Drake, Wilcock sau Cobra au oferit date corecte sau nu în ceea ce priveşte termenele de realizare a operaţiunilor majore ce implică eliminarea cabalei criminale de către facţiunea pozitivă a militarilor din Pentagon, nu există absolut niciun dubiu că în prezent planeta şi întreaga omenire se află pe drumul unei rapide transformări ce o va conduce spre Noua Eră de Aur. Înţelegem că există mulţi oameni derutaţi fie de multitudinea evenimentelor, fie de felul complex în care ele se combină în prezent, dar mai ales de faptul că, deşi sunt anunţate transformări radicale la nivel mondial, cu toate acestea ele nu au loc. Nu trebuie să uităm că Uniunea Sovietică şi Blocul Comunist din Europa păreau să dăinuiască pe vecie, dar cu toate acestea s-au prăbuşit uluitor de repede, în doar câteva luni, modificând integral paradigma existenţei în această parte a lumii. La fel, colapsul cabalei criminale a masonilor este o certitudine – am putea spune chiar matematică -, amplificându-se zi de zi şi devenind astfel din ce în ce mai evidentă pentru toţi. Important este ca lumea să nu permită fricii să o cuprindă şi să nu se lase atrasă în capcana celui de Al Treilea Război Mondial, pentru că aceasta este ceea ce doresc de fapt „Iluminaţii”, ca plan al supravieţuirii lor şi al perpetuării controlului asupra omenirii.
Chiar dacă în desfăşurarea evenimentelor există amânări ce par exasperante, am arătat totuşi de ce nu are rost să învinuim nici pe cei care ne împărtăşesc aceste informaţii (Drake, Wilcock etc.), nici partea militară care pregăteşte întregul plan de acţiune. Dacă vom căuta pe site-ul Departamentului Apărării al SUA, nu vom găsi nicio informaţie despre iminentele acţiuni de arestare, ori despre Operaţiunea Green Light, deoarece membrii cabalei criminale sunt infiltraţi aproape peste tot. Din această cauză, generalii din facţiunea benefică din Pentagon nu îşi pot permite să arunce astfel de informaţii într-un raport intern. Nu numai că mesajele lor nu ar depăşi incinta Pentagonului, dar în plus atât ei, cât şi familiile lor ar fi imediat luaţi în vizor de cabala masonică, ameninţaţi şi chiar asasinaţi. Acelaşi obstacol ar interveni şi dacă ei ar dori să vorbească despre aceste lucruri la radio, pe posturile de televiziune, ori să difuzeze un articol prin reţeaua principală a mass-media pentru a explica cum stau lucrurile de fapt. Acestea sunt aspecte foarte serioase; „Iluminaţii” sunt disperaţi şi, dintr-un anumit punct de vedere, ei se comportă ca un urs grizzly care a fost rănit, dar nu mortal; el ştie că pierde din putere şi că va muri în curând, dar cu toate acestea va face ravagii, omorând tot ce îi stă în cale, dacă nu ştii să te fereşti. Chiar şi facţiunea benefică a generalilor de la Pentagon a fost infiltrată la un moment dat de membri ai cabalei criminale, care sunt de asemenea ofiţeri superiori, dar în conformitate cu declaraţiile lui Drake, „deparazitarea” facţiunii a fost deja realizată în totalitate.
Prin urmare, păstrarea secretului într-un astfel de caz este foarte importantă. „Iluminaţii” controlează mass-media internaţională şi acesta este motivul pentru care populaţia nu află aproape nimic din ceea ce se petrece cu adevărat important pe planetă. În legătură cu acest aspect, este interesant să menţionăm că reprezentanţii Federaţiei Galactice a Luminii au afirmat cu surprindere că, dintre toate civilizaţiile din galaxia noastră şi din alte galaxii pe care ei le-au vizitat sau studiat până în prezent, civilizaţia umană de pe Pământ este singura în care sistemul de informare în masă este practic complet subjugat controlului unor forţe malefice. În mod normal, fiecare civilizaţie care a ajuns la un anumit nivel de progres tehnologic şi-a dezvoltat o reţea de informare în masă, care de la caz la caz este mai mult sau mai puţin supusă cenzurii, dar totuşi ea are un anumit grad de libertate. Pământul este singura planetă (din câte au cunoscut ei până acum) unde controlul asupra mass-media este total.
Aceasta constituie o mare piedică în realizarea planului de eliberare a omenirii de sub tirania „elitei” satanice a masonilor. Din această cauză aproape nimeni nu a auzit despre giganticele demonstraţii civile din Mexic, de luna trecută, ori despre cele din Spania din ultimele trei zile; nici de procesul intentat pe 9 iulie într-un tribunal din Toronto (Canada) împotriva Reginei Angliei (Canada este monarhie constituţională, iar şeful statului este Regina Angliei, Elisabeta a II-a), a Papei şi a Bisericii Catolice în legătură cu cazurile de pornografie infantilă; nici de controalele demarate în urmă cu aproximativ 10 zile de Poliţia Financiară italiană la Banca Vaticanului, după acuzaţiile de spălare de bani şi cele de realizare a unor sacrificii ritualice de copii; nici de faptul că împotriva lui Hillary Clinton, a lui George Soros şi a Procurorului General al Americii, Eric Holder, au fost intentate procese pentru spălare de bani, pentru fraude bancare şi pentru alte câteva acuzaţii grave; nici de nimicitorul incendiu care a avut loc de curând în Denver (Colorado), în care s-au folosit dispozitive scalare de incinerare a caselor membrilor cabalei criminale care fuseseră arestaţi, pentru a ascunde astfel dovezi iminente ale crimelor pe care aceştia le-au săvârşit. În mod ironic, chiar în timp ce autorităţile complet depăşite de situaţie urmăreau să stingă incendiul respectiv cu elicoptere specializate, una dintre televiziunile locale a filmat în direct un OZN care însoţea liniştit un astfel de elicopter (am prezentat clipul video respectiv în unul din articolele precedente); nici faptul că doi insider-i foarte importanţi (unul dintre ei fiind cea mai importantă sursă de informaţie pentru David Wilcock, cu un înalt grad în cadrul agenţiilor guvernamentale, iar celălalt fiind chiar Benjamin Fulford) au fost foarte aproape de a fi eliminaţi prin tentative de asasinare cu o tehnologie foarte specială (în primul caz) şi, din fericire, cu mijloace mai puţin eficiente în cel de al doilea caz (al lui Fulford).
Toate acestea ne fac să înţelegem că internetul reprezintă acum adevărata reţea de informare în masă şi nicidecum programele de ştiri ale televiziunilor naţionale sau locale. Internetul – şi acolo unde este cazul şi unde este posibil, sursele interne – reprezintă mijlocul de rezistenţă şi de luptă principală până la declanşarea efectivă a marilor anunţuri şi transformări la nivelul societăţii noastre. Tocmai din această cauză, cabala criminală urmăreşte în prezent să impună o cenzură dramatică asupra Internetului şi chiar să-l suprime complet. Este ceea ce s-a petrecut în mod aparent „inexplicabil” pe 10 iulie, când Internetul în America a fost suprimat timp de trei ore şi jumătate. Aceea pare să fi fost un „exerciţiu” sau o „probă” prin care Guvernul american, controlat de „elita” masonică, „a luat pulsul” reacţiei populaţiei, pregătind o mişcare mult mai amplă în acest sens. Este însă la fel de adevărat că accesul populaţiei la Internet poate fi suprimat – pe lângă intervenţia guvernamentală – de către anumite dezastre naturale, ori de atacuri cibernetice dirijate. Cazul suprimării internetului de către Guvern nu este singular în America; el s-a petrecut, de asemenea, şi în Egipt pe 25 ianuarie 2012, datorită protestelor civile foarte mari care existau atunci în întreaga ţară. Sursele informează că atunci guvernul egiptean a oprit 88% din accesul la reţeaua naţională de internet. Acelaşi lucru se petrece în prezent în Siria. Totuşi, chiar şi în cazul unei stopări a funcţionării Internetului la nivel mondial, aceasta nu va dura decât maxim câteva zile, după care toate sistemele vor fi repuse în funcţiune, deoarece atunci armata va fi câştigat deja lupta cu „elita” masonică.

Facţiunea militară pozitivă din Pentagon nu poate însă acţiona „pe față” în ceea ce priveşte arestarea membrilor proeminenţi ai „elitei” satanice până când nu este sigură că masele de oameni au fost anunţate şi pregătite pentru ceea ce ar putea să se petreacă în viitorul foarte apropiat, odată cu declanşarea arestărilor în masă. Închiderea graniţelor şi întreruperea sateliţilor de comunicaţii este în directă legătură cu acest plan. Strict vorbind, nu putem şti cu precizie când anume va fi „momentul arestărilor în masă”, dar cel mai sigur este că facţiunea militară benefică va folosi internetul pentru a anunţa cu 24 de ore înainte acest eveniment, aşa după cum s-a promis. Puţini sunt cei care ştiu sau măcar intuiesc faptul că la acest plan extrem de laborios - de eliberare a umanităţii de sub controlul cabalei criminale a masonilor şi de asigurare a protecţiei noastre - lucrează neîncetat milioane de fiinţe, atât de pe Pământ, cât şi extraterestre
Drake a fost „atacat” din toate părţile şi acesta reprezintă un indicator precis al faptului că ceea ce el spune şi informează nu convine deloc cabalei criminale. Este o dovadă indirectă că informaţiile pe care el le prezintă sunt adevărate. Cei plătiţi pentru a denigra şi ataca s-au lansat furibund asupra lui şi a celorlalţi whistleblowers, dezinformând şi împrăştiind confuzie printre oameni. Tocmai din această cauză, de câteva zile în America s-au constituit câteva grupuri civile care au luat iniţiativa descoperirii acestor „coşuri de gunoi” sau detractori, pentru a descoperi de unde sunt ei şi cine i-a angajat; în felul acesta se poate lămuri o mare parte din confuzia şi neîncrederea ce au fost semănate în rândurile populaţiei.

Una dintre „loviturile” nimicitoare pe care „Iluminaţii” vor să le dea populaţiei este adoptarea legii suspendării dreptului civil de a purta arma, care se va supune la vot pe 27 iulie. Acest proiect de lege reprezintă o flagrantă încălcare a drepturilor constituţionale ale poporului american şi totodată este o măsură care tinde să asigure „elitei” lipsa oricărei împotriviri din partea populaţiei atunci când va interveni cu armata sau va impune Legea Marţială. În aşteptarea acestui moment, situaţia în America este foarte tensionată. Unele dintre Miliţiile civile sunt înarmate şi totodată foarte hotărâte să acţioneze împotriva celor aleşi de popor, care vor vota pentru adoptarea legii, încălcând astfel Constituţia ţării. Drake speră ca facţiunea militară pozitivă de la Pentagon să acţioneze înainte de ziua votului (27 iulie), dar semnalele primite din această direcţie indică mai curând dorinţa generalilor de a aştepta şi a vedea cum decurg ostilităţile în Senat, înainte de a lua anumite măsuri cu un caracter dur. Planul este raţional, deoarece oricine va vota legea va putea fi acuzat de trădarea Constituţiei ţării, putând fi arestat imediat; prin urmare, generalii vor să aştepte mai întâi rezultatul acestui vot. 
La rândul lor, politicienii americani se află acum într-un moment foarte delicat: pe de o parte ei au viziunea spectrului arestării pentru faptele criminale pe care le-au săvârşit împotriva naţiunii şi mai ales pentru votul pe care l-ar putea da pentru adoptarea legii de privare de arme a populaţiei; pe de altă parte, fiind corupţi, ei trebuie să-şi slujească Stăpânii, nu poporul care i-a ales şi care i-a pus practic în acele funcţii. Să adăugăm la toate acestea complicitatea şi controlul exercitat de reţeaua principală a mass-media asupra tuturor evenimentelor importante din această perioadă şi vom înţelege că ceea ce rezultă este de fapt o farsă foarte bine concepută, ce este aruncată peste capul publicului spectator. Dincolo de aceasta, manipularea, minciuna şi corupţia manifestate de toţi cei aserviţi „elitei” satanice a masonilor şi mai ales de mass-media, înseamnă realmente un act de mare trădare a naţiunii, a drepturilor şi libertăţilor pe care le are fiecare cetăţean al ei.
În paralel, să sperăm că Neil Keenan va reuşi să completeze dosarul procesului împotriva „elitei” masonice şi a imenselor fonduri colaterale furate de aceasta, până pe 27 iulie, adică până în ziua votului, ceea ce ar însemna tăierea legiferată a fondurilor pe care cabala criminală le are la dispoziţie. 
De asemenea, Cobra oferă anumite mesaje codificate, prin care anunţă că „există o cale de a veni de hac Matricei” şi că misiunea „Ignition” a început; aceste mesaje ale sale sunt corelate cu acţiunile intrinseci ale membrilor operativi ai Mişcării de Rezistenţă.

Frustrarea oamenilor stă în principal în faptul că ei nu au auzit până acum despre nicio arestare care să fie anunţată. Şi totuşi, aceste arestări au fost şi sunt efectuate cu sutele şi chiar cu miile. Procesul este asemănător cu realizarea aşa-numitei „mase critice” sau „procentului critic”, dincolo de care lucrurile încep să se rostogolească vertiginos pe partea cealaltă a muntelui, unde vremea este minunată şi natura abundentă. Am expus motivele pentru care mass-media lașă şi aservită continuă să acopere într-un mod penibil aceste evenimente, pentru că ea încă se află sub controlul „Iluminaţilor”. Totuşi, dacă cineva chiar doreşte să afle numele celor din „elita” satanică ce au fost deja arestaţi, poate să consulte lista cu persoanele invitate la întâlnirea grupului Bilderberg din Virginia (SUA), la începutul lunii iunie şi mai apoi să o compare cu lista celor care efectiv au ajuns la acea întâlnire a grupului „elitei” satanice. „Diferenţa” o constituie cei care „au fost scoşi din circulaţie”, adică cei care au fost deja arestaţi. Pentru conformitate, trebuie să se ştie că foarte rare au fost cazurile în care persoanele invitate la reuniunile grupului Bilderberg nu au onorat acea invitaţie (şi aceasta în principal din cauze fortuite, cum ar fi îmbolnăviri subite sau decese). Până în prezent, deşi aceasta este o informaţie care deocamdată circulă „pe sub masă”, au fost efectuate câteva mii de arestări ale membrilor cabalei criminale a masonilor pe teritoriul SUA, al Canadei şi al altor ţări. Pe lângă aceste arestări, există deja sute (mai precis, 611) de demisii sau retrageri din post ale unor bancheri de prim rang ale instituţiilor bancare mondiale; lista lor poate fi consultată aici: http://www.americankabuki.blogspot.ca/p/131-resignations-from-world-banks.html
Valul uriaş al demisiilor a început încă din luna februarie a acestui an, anticipând tsunami-ul financiar care va urma în curând. În acest sens se poate consulta articolul de la adresa: http://americankabuki.blogspot.ro/search/label/Corporate%20resignations
De asemenea, o listă impresionantă a demisiilor la nivel guvernamental în multe dintre ţările lumii, demonstrează că anul 2012 reprezintă cu adevărat un an al transformărilor profunde ce au loc la toate nivelurile civilizaţiei umane. Pentru conformitate, lista cu demisiile guvernamentale poate fi consultată aici: http://the-tap.blogspot.ro/2012/02/mass-resignations-in-banking-and.html. 
Nici mass-media nu este scutită de scandaluri răsunătoare, care tind să se amplifice tot mai mult în ultima vreme. Cel în care este implicat marele mogul media, Rupert Murdoch, îi dă acestuia bătăi de cap încă de la începutul anului; detalii în această privinţă pot fi citite aici: http://rt.com/uşa/news/fbi-investigates-murdoch-empire-749/.
Foarte interesant este faptul că în alte părţi ale lumii, cum ar fi în Malaezia (Kuala Lumpur), George W. Bush şi alţi câţiva foşti oficiali (printre care Dick Chaney, Donald Rumsfeld, Alberto Gonzales, Henry Kissinger, Tony Blair şi alţi acoliţi ai lor) au fost găsiţi vinovaţi de crime de război şi condamnaţi în unanimitate (http://dgrnewsservice.org/2012/05/13/war-crimes-tribunal-in-malaysia-convicts-bush-and-cheney-of-crimes-against-humanity/). 
Mai mult decât atât, fostul preşedinte al Liberiei, Charles Taylor, a fost găsit vinovat de crime de război şi condamnat la 50 de ani de închisoare, acesta fiind primul caz de acest fel în instoria modernă a umanităţii (http://latimesblogs.latimes.com/world_now/2012/05/former-liberian-president-charles-taylor-gets-50-years-for-war-crimes.html). 
Islanda nu s-a lăsat nici ea mai prejos şi, în spiritul elementelor pe care deja le-am prezentat despre această ţară, a început în primăvara acestui an procesul împotriva fostului ei prim-ministru, Geir Haarde, pentru neglijenţă în administrarea situaţiei de criză prin care a trecut țara în anul 2008 (http://www.businessinsider.com/icelands-ex-prime-minister-goes-on-trial-over-financial-crisis-2012-3).
Un element inedit şi îmbucurător, care este o confirmare în plus pentru transformările care au loc actualmente în întreaga lume – deşi se caută cu disperare ca acestea să fie cât mai bine ascunse prin ignorarea sau disimularea lor de către mass-media oficială – este faptul că Fiscul american (celebrul IRS), precum şi Rezerva Federală a Americii (sic!) au început să fie investigate şi supuse controalelor de audit pentru prima dată în istoria acestei ţări. Pe aceeaşi lungime de undă, Banca Vaticanului a intrat şi ea în perioada de audit şi control, acest lucru fiind inconceptibil până acum în existenţa acestei instituţii.

În conformitate cu informaţia dezvăluită de un alt whistleblower, cu numele de Lady Dragon, imediat după ce Drake a anunţat începutul Operaţiunii Green Light pe 27 iunie 2012, „Iluminaţii” au anunţat Pentagonul că în cazul în care arestările în masă vor începe, ei vor elibera în atmosfera Pământului un virus teribil şi absolut letal, care va duce practic la exterminarea a peste 90% din populaţia Pământului în doar câteva zile. Având în vedere că această posibilitate a fost utilizată de mai multe ori până acum de cabala criminală ca element de şantaj în negocierile care au avut loc, este posibil ca „băieţii buni” de la Pentagon să fi amânat încă o dată începutul ostilităţilor la un nivel masiv, preferând o abordare gradată şi oarecum „nevăzută”. Reacţia satanică a „elitei” masonilor are sens; după ce membrii ei au fost deposedaţi în totalitate de controlul pe care îl aveau asupra armamentului atomic, tot ceea ce le-a mai rămas sunt armele biochimice, care au fost create în laboratoarele lor secrete. Dintr-un anumit punct de vedere acestea sunt mai periculoase, pentru că se pot răspândi pe calea aerului mult mai repede şi mai departe decât radiaţiile atomice şi, în plus, ele sunt mai greu de monitorizat de către civilizaţiile ET benefice, fiind şi mult mai mici şi mai uşor de eliberat în atmosferă. „Elita” masonică se simte din acest punct de vedere oarecum în siguranţă, deoarece ea are antidotul pentru oricare dintre substanţele pe care ar intenţiona să le folosească.
Un alt motiv pentru care arestările în masă încă nu au început la modul evident este că, în conformitate cu afirmaţiile lui Drake, aproximativ 50% dintre Şerifii Federali ai SUA nu sunt încă de acord cu ele. Prin urmare, această perioadă pare a fi foarte importantă pentru a înclina definitiv şi cât mai repede balanţa în favoarea facţiunii pozitive a militarilor sau, cu alte cuvinte, „trebuie ca fierul să fie bătut cât este cald”. Poate tocmai de aceea Drake a sugerat că ar fi foarte bine dacă s-ar efectua public câteva arestări majore, pentru că atunci ele ar determina pe mulţi din cei nehotărâţi sau care încă nu au fost convinşi să treacă de partea binelui să abandoneze corabia pierdută a „elitei” satanice. În acest fel oamenii ar vedea că planul este într-adevăr real şi nimeni nu l-ar mai disputa. Cu alte cuvinte, „cavaleria” ar apărea în văzul lumii; prin „cavalerie” nu se înţeleg doar militarii din facţiunea pozitivă de la Pentagon, ci de asemenea numeroase alte facţiuni şi organizaţii ce luptă pentru victoria luminii divine pe Pământ, precum şi milioanele de membri ai Mişcării de Rezistenţă, al cărei insider este Cobra. Ţintele acestor arestări, pe care Drake le-a sugerat, sunt marele magnat George Soros şi Procurorul General al Americii, Eric Holder.  


„Febra” dezvăluirilor privind cele mai importante subiecte ale omenirii la ora actuală - considerate a fi OZN-urile, civilizaţiile extraterestre şi problema sistemului financiar şi economic corupt - cuprinde un spectru tot mai larg de instituţii, de la cele politice şi guvernamentale, până la cele ale mass-media. În urmă cu câteva zile, Anglia a desecretizat 6700 de pagini de documente secrete din ultimii 30 de ani despre „cazurile OZN”, chiar dacă acest „disclosure” tinde să bagatelizeze problema, încadrând-o în clasa îndoielii sau cea a informaţiei neînsemnate. Spunem aceasta, deoarece concluzia generală a fost că din „toate observaţiile realizate” nu s-a putut emite o părere fermă cu privire la provenienţa extraterestră a obiectelor respective; în plus, cazurile prezentate sunt puerile şi parcă special alese „ca să adoarmă spiritele agitate”, evitându-se evenimentele militare cu adevărat importante care au avut loc, cum ar fi celebrul caz din pădurea Rendlesham (Suffolk), din decembrie 1980, o zonă cuprinsă între două baze militare ale Marii Britanii, cele de la Bentwaters şi Woodbridge (http://www.hyper.net/ufo/rendlesham.html). Detalii cu privire la acţiunea Disclosure din partea Angliei (care a mai avut o tentativă în această direcţie în anul 2009) pot fi studiate în articolul din Daily Mail: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2171872/Tony-Blair-received-MOD-briefing-UFOs-prime-minister-concerns-disclosure-classified-information-alien-life-forms.html#ixzz20QIJvemrReply.
Pe de altă parte, fostul ministru canadian al Apărării, Paul Hellyer, a expus într-o conferinţă amplă adevărul despre sistemul financiar global, pe care el l-a caracterizat ca fiind o „fraudă” la adresă omenirii. Conferinţa poate fi vizionată în trei părţi:

Partea I http://www.youtube.com/watch?v=BUUGM2QNUvw&feature=player_embedded

vezi si Partea a II-a si  Partea a III-a
      Chiar şi media sau presa mondială prezintă tot mai des descoperiri fulminante, care prin ele însele ar putea zdruncina din temelii toate concepţiile despre civilizaţia noastră şi despre istoria ei, aşa cum au fost ele prezentate de către ştiinţă şi sistemul „educaţional” modern. Recent au făcut furori mai ales două astfel de ştiri, care deşi uluiesc prin ineditul şi misterul lor, par să fie totuşi trecute în plan secundar de mass-media, pentru a fi confundate cu banalul. Prima dintre acestea este o gigantică „piramidă de cristal” identificată de către exploratorii americani şi francezi în Marea Caraibelor, exact în zona faimosului Triunghi al Bermudelor. Piramida descoperită are forma unui cristal, este apreciată ca fiind chiar mai mare decât piramida lui Keops din Egipt şi este o dovadă clară a faptului că „mitica” Atlantida a fost în fapt cât se poate de reală. De altfel, în cartea sa The Ancient Secret of the Flower of Life, iniţiatul Drunvalo Melchizedek explică ce s-a petrecut de fapt în Atlantida, cum s-a derulat teribilul „accident” al „alunecării” dimensiunilor realităţii şi pătrunderea omenirii pe o falie temporală care a dus la o mare suferinţă pentru ea în ultimele 13 000 de ani, afirmând de asemenea că problema Triunghiului Bermudelor se va regla după ce va avea loc apropiata schimbare a polilor planetei.
Probabil că cercetătorii contemporani, în binecunoscutul spirit al laşităţii ştiinţei materialiste atunci când este confruntată cu aspecte care ar anula tot ceea ce ea a promovat până în prezent, vor ignora descoperirea „piramidei de cristal” din Marea Caraibelor, căutând astfel să mai prelungească demenţa unei minciuni ce a fost servită omenirii în legătură cu istoria ei reală. Totuşi, ceea ce este de remarcat e faptul că descoperirea a fost prezentată, reuşind să facă o anumită vâlvă în mediul ştiinţific şi chiar în opinia internaţională. Detalii în această privinţă pot fi citite aici: http://beforeitsnews.com/story/2301/051/Giant_Crystal_Pyramid_Discovered
_În_Bermuda_Triangle.html
.
O altă descoperire tulburătoare este cea făcută pe fundul Mării Baltice de către echipa de exploratori Ocean X, care au identificat încă din vara anului trecut, pe baza unei tehnologii superioare a sonarului, un obiect misterios pe fundul mării, având mari dimensiuni şi fiind asemănător unei farfurii zburătoare. După strângerea fondurilor necesare, o echipă de scufundători au realizat mai multe explorări succesive ale structurii subacvatice, realizând fotografii uluitoare. Ceea ce se află acolo depăşeşte cu mult orice s-ar fi putut gândi oamenii de ştiinţă contemporani; încercarea lor de acum câteva zile de a asigura populaţia lumii că structura respectivă nu este un OZN pentru că nu este din metal, ci că în realitate ar fi vorba doar despre o simplă structura geologică din rocă este nu doar hilară, ci chiar penibilă (http://www.nydailynews.com/news/world/underwater-ufo-a-rock-millennium-falcon-ocean-x-article-1.1098333).
Chiar şi dacă nu este vorba despre o navă extraterestră eşuată pe fundul mării, ansamblul construcţiei din acel loc este suficient pentru a anula toate „cunoştinţele” şi „ideile” contemporane despre civilizaţiile antice şi despre istoria omenirii. Un articol foarte bun, ce prezintă detalii ale descoperirii poate fi consultat aici: http://www.thetruthbehindthescenes.org/2012/06/29/baltic-sea-ufo-ocean-x-team-shows-amazing-3d-sonar-picture-update-june-28-2012/.
Alte evidenţe din ce în ce mai numeroase despre manifestarea civilizaţiilor extraterestre apar în ultimul timp sub forma misterioaselor cercuri din lanurile de cereale, aproape în toate zonele de pe glob, dar mai ales în zona de sud a Angliei. Probabil cea mai completă documentare în această privinţă poate fi făcută pe site-ul: http://www.cropcircleconnector.com/interface2005.htm.
Aceste reprezentări simbolice, unele dintre ele extrem de complexe, sunt în proporţie de peste 90% de natură extraterestră, fiind realizate mai ales de civilizaţia pleiadiană ca efort al ei de a acomoda rasa umană cu existenţa, prezenţa şi bunele intenţii ale Federaţiilor Galactice. În plus, multe dintre aceste cercuri simbolice din lanurile de cereale reprezintă veritabile căi de comunicare şi chiar coduri pentru a putea înţelege evenimente, realităţi sau dovezi ale acţiunii benefice realizată de civilizaţiile ET benefice (http://miraclesandinspiration.com/news_cropcircles.html). Aceste reprezentări sunt în prezent atât de complicate, încât ele nu mai pot fi în niciun caz considerate de către comunitatea ştiinţifică actuală ca fiind „farse” realizate de oameni; mai mult decât atât, multe dintre ele apar instantaneu în lanuri, chiar în mijlocul zilei, putând fi observate şi fotografiate de la înălţime imediat după aceea. Pe lângă aceasta, există nenumărate alte dovezi şi particularităţi ale modului în care au fost realizate, cum ar fi tipul radiaţiei energetice care este prezentă în spicele din zona cercurilor, modul în care ele au fost torsionate etc. Parcă pentru a spulbera şi ultimele îndoieli care ar mai putea exista, astfel de cercuri au început să fie observate şi în formaţiuni de gheaţă pe râuri sau lacuri (http://www.environmentalgraffiti.com/featured/massive-10ft-spinning-ice-circle-discovered-uk/5963). Cea mai amplă astfel de prezentare rămâne însă, fără îndoială, fenomenala apariţie încrustată pe fundul unui lac secat din estul statului Oregon (SUA), în 1990, despre care am mai amintit în unul dintre articolele anterioare; informaţii suplimentare pot fi găsite aici: http://cropcircleconnector.com/ilyes/ilyes9.html.
O sinteză video excepţională a apariţiilor recente de cercuri şi simboluri în lanurile de cereale, ce prezintă într-un mod interactiv diverse analogii şi explicaţii ale acestora, poate fi vizionată aici:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TKF-yX4Iisk
 
Totuşi, poate cea mai uluitoare veste din ultima perioadă o reprezintă anunţul făcut de Fundaţia Keshe pentru luna septembrie a acestui an. Această fundaţie va prezenta întregii lumi şi tuturor guvernelor, fără discriminare, patentele descoperirilor sale în ceea ce priveşte tehnologia spaţială bazată pe sistemele antigravitaţionale şi magnetice (Magrav) pe care ea le-a dezvoltat şi perfecţionat, având la bază energia liberă de punct zero. Invitaţia oficială a Fundaţiei Keshe, care a fost adresată liderilor statelor lumii prin intermediul ambasadelor lor din Belgia poate fi citită aici: http://www.keshefoundation.org/en/media-a-papers/keshe-news/316-the-world-peace-invitation-and-release-of-technology.
Într-un efort de a se alinia cumva la această tendinţă foarte puternică - ce se manifestă din ce în ce mai mult în lume în ultima perioadă – în legătură cu implementarea unei clase complet noi de tehnologie şi de înţelegere ştiinţifică a realităţii, guvernul SUA şi-a exprimat şi el intenţia de a lansa pe piaţa elemente extraordinare ale unei tehnologii bazate pe efectul Tesla şi pe descoperirile genialului savant Nicola Tesla, în special pentru a realiza transferul de energie fără intermedierea cablurilor (http://occupycorporatism.com/us-government-gives-un-classified-tesla-technology-to-assist-sustainable-development-scheme/).
Totuşi, ceea ce au de gând să dezvăluie lumii reprezentanţii Fundaţiei Keshe depăşeşte în valoare şi importanţă orice a întreprins până acum ştiinţa actuală sau ceea ce ea a ascuns de cunoaşterea generală a lumii.
Fundaţia Keshe are sediul în localitatea Ninov din Belgia şi în ultimii 40 de ani a dezvoltat mai multe sisteme revoluţionare de tehnologie a transportului, purificării mediului sau de alimentare cu energie, care în prezent ar putea transforma radical viaţa pe întreaga noastră planetă într-un timp foarte scurt, dacă guvernele lumii vor răspunde pozitiv la oferta fundaţiei. Istoria dezvăluirii acestor tehnologii este însă ceva mai veche. Fundaţia Keshe a propus lumii prima dată, pe 21 aprilie 2012, revelarea planurilor şi dispozitivelor tehnologice pe care ea le-a proiectat şi dezvoltat, făcând demersurile necesare pentru invitarea tuturor statelor la conferinţa dedicată acelui eveniment internaţional. Nu toate statele au răspuns pozitiv la invitaţia Fundaţiei, iar dintre cele care şi-au confirmat participarea, unele s-au răzgândit brusc cu 48 sau chiar cu 24 de ore înaintea conferinţei, datorită presiunilor mari care s-au făcut asupra liderilor lor de către alte state. Fundaţia nu va divulga numele ţărilor participante, care au acceptat atunci să primească şi să introducă în folosinţă noua tehnologie, şi nici pe acelea ale ţărilor care s-au retras de la conferinţă. Se ştie însă că reprezentanţii NASA s-au retras intempestiv cu 24 de ore înaintea demonstraţiei, iar la două zile după aceea (pe 23 aprilie 2012) Preşedintele SUA, Barack Obama, a semnat un decret prin care America nu recunoaşte tehnologiile neconvenţionale sau cele ce provin din afara Americii.
În urmă cu aproximativ o săptămână, Fundaţia Keshe a invitat din nou statele lumii la o conferinţă pe aceeaşi temă, care va avea loc pe data de 6 septembrie 2012, iar două săptămâni mai târziu (pe data de 21 septembrie 2012) ea va trimite tuturor ţărilor care vor dori documentaţia necesară pentru a construi dispozitivele bazate pe noua tehnologie. Cu această a doua propunere, Fundaţia Keshe invită direct şi fără echivoc liderii naţiunilor de pe Pământ să desemneze persoanele calificate pentru a lua parte la întâlnirea ce va fi organizată în Belgia, pe 6 septembrie 2012. Astfel, ea va iniţia prima fază de implementare a tehnologiei spaţiale bazată pe sistemele gravitaţionale şi magnetice (Magrav). Mai apoi, ea va trimite simultan tuturor oamenilor de ştiinţă interesaţi documentaţia şi cunoştinţele necesare pentru producţia în serie a acelor aparate.
Practic vorbind, Fundaţia Keshe doreşte să pună la dispoziţia întregii omeniri tehnologia bazată pe energie liberă şi pe propulsie magnetică, fără să solicite niciun profit şi nicio sumă de bani pentru aceasta. Ţelul fundaţiei este de a pune astfel capăt sărăciei şi foametei în lume. Noua tehnologie va face posibil transportul de mărfuri şi de fiinţe umane în orice punct de pe planeta noastră, într-un interval de 5-10 minute; de asemenea, ea va oferi cu uşurinţă posibilitatea călătoriilor galactice şi implicit a contactului cu alte civilizaţii extraterestre, graţie dezvoltării tehnologiei de zbor spaţial. O altă utilizare imediată a tehnologiei va fi în ceea ce priveşte asigurarea unei cantităţi îndestulătoare de apă potabilă foarte pură şi sănătoasă, astfel încât aproape nicio zonă de pe glob nu va mai avea de suferit de pe urma secetelor prelungite şi a lipsei de apă.
Implicaţiile acestei intervenţii salutare a Fundaţiei Keshe în status quo-ul materialist şi limitat al ştiinţei contemporane – şi, implicit, al intenţiilor malefice ale „elitei” masonice pentru a menţine lumea la un nivel incipient de dezvoltare tehnologică şi energetică - va produce multe „valuri” în diverse medii de afaceri. Acum fiecare va putea vedea ce vor de fapt liderii ţărilor şi care sunt intenţiile lor adevărate. Probabil că la început, comunitatea ştiinţifică şi ţările aservite cabalei criminale masonice vor ignora cu desăvârşire chiar şi această a doua propunere lansată de Fundaţia Keshe, urmărind ca ea să nu fie deloc mediatizată. Totuşi, este greu de presupus că toate ţările vor reacţiona în acelaşi mod; unele dintre ele vor întâmpina cu bucurie propunerile fundaţiei şi vor prelua tehnologia respectivă, punând-o în aplicare imediat. Popoarele ţărilor care au refuzat această tehnologie vor vedea realizările excepţionale pe care alte state le-au obţinut, precum şi avansul nivelului lor de trai, al prosperităţii şi economiei naţionale. Atunci liderii lor vor trebui să explice de ce au refuzat tehnologia respectivă şi care este motivul pentru care oamenii sunt ţinuţi în continuare în suferinţă, nevoi şi multiple probleme financiare, când alţii sunt fericiţi şi progresează foarte repede.
Pentru o transparenţă totală, Fundaţia Keshe va publica numele fiecărei ţări care va primi tehnologia respectivă şi adresa de e-mail care a fost folosită, astfel încât oricine doreşte, va putea urmări răspunsurile şi corespondenţa guvernamentală cu Fundaţia Keshe în această problemă. În felul acesta va putea fi făcută o evaluare a situaţiei internaţionale şi se va putea observa care state doresc cu adevărat progresul omenirii şi care nu doresc ca el să fie realizat. Totuşi, ne aşteptăm ca problema să fie ceva mai complicată decât atât, dată fiind incredibila abilitate satanică a cabalei masonice de corupere şi manipulare a opiniei publice, care împreună cu controlul asupra mass-media ar putea conduce pur şi simplu la ignorarea Fundaţiei Keshe şi a excepţionalei sale oferte către omenire.
Criza energetică a omenirii va fi rezolvată repede şi toate problemele de ordin financiar care au rezultat din această „criză” - ce a fost în mod deliberat menţinută de „elita” masonică pentru propriul ei profit – vor dispare aproape imediat. Progrese uriaşe vor fi realizate de asemenea în domeniul medical prin aceeaşi tehnologie pusă la dispoziţie de Fundaţia Keshe. În ultimii şase ani, fundaţia s-a asigurat ca fiecare om de ştiinţă important de pe planeta noastră să primească patentele pentru sistemele noi inventate; în felul acesta s-a prevenit posibilitatea blocării tehnologiei de către un grup de interese sau de către o persoană individuală, astfel încât în acest moment cele mai multe state au deja patentele de invenţie în ceea ce priveşte generarea energiei, sistemele medicale, ecologice şi cele de călătorie spaţială. Vechile metode bazate pe exploatarea resurselor planetei (combustibili convenţionali), care au fost menţinute pentru a preveni dezvoltarea şi progresul accelerat al omenirii, vor deveni în scurt timp inutile; toate ţările au acum aceeaşi posibilitate pentru a conlucra în vederea implementării rapide a acestei tehnologii noi, pure şi armonioase, care implică sistemele Magrav. Aplicaţiile militare ale tehnologiei care va fi pusă la dispoziţie de Fundaţia Keshe sunt atât de distrugătoare, încât lumea va realiza imediat că războiul nu mai are niciun sens şi el va trebui să fie eliminat complet din existenţa noastră.
Ţelul principal al Fundaţiei Keshe este acela ca nouă tehnologie să fie gratuită pentru orice guvern de pe planetă, în beneficiul fiecărui cetăţean al ei, deoarece fundaţia consideră că tehnologia sistemelor Magrav este proprietatea tuturor oamenilor de pe Pământ. Prin urmare, patentele de invenţie pentru aceste sisteme sunt, într-un fel, bunuri ale fiecărui locuitor al planetei noastre şi ele nu pot fi reclamate de nicio persoană, organizaţie sau naţiune ca fiind proprietatea ei. Aceasta poate să însemne în scurt timp prosperitatea tuturor statelor, deoarece fiecare ţară în parte va beneficia integral de veniturile obţinute prin folosirea judicioasă a noii tehnologii, în funcţie de direcţia benefică în care aceasta va fi folosită.
 

La aceste venituri se vor adăuga de asemenea imensele fonduri colaterale despre care am amintit în mai multe rânduri pe parcursul acestei serii de articole. Aceste fonduri provin din furtul sistematic pe care cabala criminală l-a efectuat prin intermediul sistemului ei financiar corupt şi a sistemului bancar centralizat pe care l-a instituit. Exemplul scandalului bancar LIBOR este edificator în acest sens.
În urmă cu mai multe zile, unul dintre „vestitorii întru lumină” cu numele de cod American Kabuki a furnizat informaţia primită de la una dintre sursele sale importante, C.W., care a spus că pe data de 1 iulie s-a eliberat o primă transă de 83 de trilioane de dolari din aceste fonduri colaterale gigantice. Suma reprezintă totuşi doar aproximativ 15% din totalul fondurilor care trebuie recuperate de la „elita” masonică a bancherilor. Ea va contribui la înlocuirea eficientă a sistemului financiar actual cu noul sistem care a fost deja pus la punct de ţările afiliate în organizaţia mondială BRICS.
Sistemul actual financiar este foarte aproape de colapsul final (predicţiile în acest sens estimează o perioadă de 6-8 săptămâni), însă omenirea trebuie să fie pregătită pentru a nu intra în haosul financiar care va avea tendinţa să se instaureze după aceea. În această idee, noul sistem este perfect echilibrat de cantităţile corespunzătoare de metale rare (în special aur şi argint, dar de asemenea şi platină şi paladiu). Implementarea acestui nou sistem financiar şi de gândire economică la nivel mondial necesită semnarea acordului din partea tuturor ţărilor afiliate (peste 150), întrucât totul trebuie să fie legal şi să reprezinte un acord unitar. Acest proces se face în paralel cu arestarea bancherilor masoni, în deplină conformitate cu Operaţiunea Green Light anunţată de Drake. Este adevărat că în unele cazuri li s-a sugerat unor bancheri că e mai bine să-şi dea demisia de bună voie, decât să fie forţaţi în această direcţie, dar în cele mai multe cazuri cei care au făcut aceasta au fost arestaţi, iar puţinele lucruri care s-au prezentat prin mass-media în legătură cu situaţiile respective sunt false, urmărind să acopere întreaga operaţiune.
Totuşi, tranşa de bani care a fost deja obţinută legal din fondurile colaterale nu va începe să fie folosită până când pieţele financiare nu vor deveni sigure şi echilibrate. Cu alte cuvinte, se va aştepta mai întâi înlocuirea sistemului financiar actual cu cel nou, pentru că nu vor fi două sisteme financiare care să „ruleze” în paralel; trecerea de la sistemul vechi şi corupt la cel nou şi echilibrat va implica o „pauză bancară” de 3-5 zile. Această înlocuire vizează trei puncte principale: 1. ajutorul umanitar, mai ales în direcţia eliminării sărăciei în lume; 2. infrastructura, care va implica introducerea sistemeleor bazate pe tehnologia energiei libere; și 3. programele de prosperitate a omenirii. 

În multe dintre ţările lumii şi mai ales în Europa şi pe continentul american au loc numeroase „manevre politice la nivel înalt”, întrucât se pare că majoritatea liderilor actuali au realizat în sfârşit că lucrurile sunt cu adevărat pe făgaşul transformării şi, ca urmare, ei au început să acţioneze cu o furibundă disperare, dorind să-şi păstreze funcţiile şi privilegiile. Această împotrivire şi rezistenţa faţă de progresul omenirii a dus în mare parte la întârzierea planurilor iniţiale, fără totuşi că acestea să fie mult perturbate, ci doar puţin ajustate şi amânate. De pildă, se pare că luna martie a acestui an a însemnat un apogeu al acestor mişcări politice de culise, în care mai multe persoane de rang înalt, care erau implicate în acţiunile ce vizau recuperarea fondurilor imense colaterale şi ale cantităţilor de aur gigantice furate de cabala criminală a masonilor în modurile pe care le-am expus în articolele anterioare, au fost otrăvite cam în acelaşi fel în care s-a atentat şi la viaţa sursei principale de informare a lui David Wilcock, situaţie amintită în articolul precedent. Pentru acele atentate din luna martie se spune că s-a folosit o veche otrava chinezească, numită Gu.

Prin urmare, planul pentru eliberarea omenirii este foarte real, chiar dacă Unda Verde decisivă, care este cea finală, nu a fost încă dată; arestările în masă ale membrilor „elitei” masonice reprezintă o parte foarte importantă a acestui plan. Îndoiala, ironia şi pesimismul unora, care sunt ascunse, chipurile, sub plasa unor exprimări „inteligente” sau „atotştiutoare” nu reprezintă decât dovezi de prostie şi crasă ignoranţă; ne întrebăm ce vor spune aceştia când lucrurile vor ieşi în totalitate la iveală şi vor fi astfel împărtăşite întregii lumi? Probabil se vor retrage cu coada între picioare sau poate chiar vor continua să mai arunce cu venin, deoarece răul care a prins rădăcini în fiinţă şi a creat astfel anumite modele negative de acţiune mentală şi fizică este destul de greu de înlăturat, mai ales dacă persoana respectivă nu este ferm hotărâtă să realizeze aceasta.
Proiectele Disclosure (Dezvăluirea), First Contact (Primul Contact al omenirii cu civilizaţiile extraterestre benefice) şi cel al aşa-numitei Golden Age (Era de Aur) a omenirii nu pot fi începute înainte ca „elita” să fie complet îndepărtată din viaţa publică. Totuşi, atâta timp cât siguranţa maselor de oameni nu va fi pe deplin asigurată, nicio acţiune militară nu va fi întreprinsă în acest sens. Cobra a anunţat ca Mişcarea de Rezistenţă a „testat” deja sistemele de securitate ale băncilor „casino” ale cabalei criminale a masonilor, aflate mai ales în proprietatea familiei Rothschild, printr-un atac cibernetic fără precedent, care pentru prima dată în istoria acţiunilor de acest gen nu a putut fi identificat şi nu a putut fi înţeles de nimeni; sursa lui a rămas complet necunoscută. Cu această ocazie au fost extrase aproape 100 de milioane de dolari din conturile „elitei” masonice, aceasta fiind o pregătire pentru marea resetare a sistemului financiar mondial, prin eliminarea posibilităţii băncilor de a opera ca instituţii financiare, mai ales cele care au o relaţie strânsă cu Banca Rezervei Federale a Americii.


Odată cu începerea Operaţiunii Green Light, activitatea reprezentanţilor civilizaţiilor ET benefice - care asistă şi ajută omenirea pentru realizarea planului divin de translaţie la o frecvenţă superioară de vibraţie a conştiinţei – a devenit mai intensă şi mai evidentă; unii dintre aceşti reprezentanţi contribuie efectiv la discuţiile despre negocierea termenilor de predare a „Iluminaţilor”. Fiinţele extraterestre care participă la aceste întâlniri nu se deosebesc cu nimic de fiinţele umane la înfăţişare, dar uneori îşi iau pentru scurt timp adevăratul chip ce corespunde speciei lor (ele sunt umane, dar au anumite trăsături de natură fiziologică ce le deosebesc de pământeni), pentru a reveni mai apoi la „versiunea” iniţială, adaptată pentru întâlnirea de negociere pe Pământ. Scopul principal al acestei „metode” este de a demonstra membrilor „elitei” satanice că oamenii sunt într-adevăr susţinuţi cu putere în acţiunile lor de către mai multe civilizaţii extraterestre benefice foarte avansate, slăbind în acest fel dispreţul şi aroganța satanică a „Iluminaţilor” pentru specia umană de pe planeta noastră. Unii dintre membrii „elitei” masonice par să înţeleagă mesajul şi depun armele fără prea multe discuţii; alţii, însă, se opun în continuare cu îndârjire. 
Foarte multe elemente sunt de culise, foarte multe lucruri nu sunt spuse şi nu sunt cunoscute de către masele largi de oameni, dar ele sunt împlinite totuşi după un plan foarte exact şi riguros de acţiune a facţiunilor benefice militare şi a extratereştrilor benefici. În unele domenii transformările sunt evidente, cum ar fi de pildă mediul politic internaţional, care este foarte tensionat; ori mediul economic, unde pieţele de capital au fost foarte mult marcate în ultimele luni de felurite scandaluri bancare, de evoluţia valutelor şi de presiunea datoriilor. 
Înainte ca Pământul şi o parte din omenire să părăsească dimensiunea fizică (3D), ascensionând la o frecvenţă superioară de vibraţie - adică într-o realitate paralelă superioară celei actuale din planul fizic grosier -, membrii cabalei criminale fac tot ceea ce le stă în putinţă pentru a se agăţa în continuare de rămăşiţele influenţei lor în lume şi de bogăţiile fabuloase pe care le-au adunat de-a lungul anilor. Această rezistență din partea „elitei” satanice a masonilor polarizează masele de oameni chiar şi fără cunoştinţa acestora. Astfel, se produce un fel de „separare” a fiinţelor, care pregăteşte diferitele categorii de oameni pentru marele salt în frecvenţă de vibraţie ce se va manifesta la o intensitate maximă în luna decembrie 2012. Cel mai probabil va urma o epurare ca un fel de selecţie în rândul populaţiei Pământului, ce va avea la bază dominanta vibraţiei personale; intenţiile, tendinţele, faptele noastre au lăsat „urme” în structura subtilă a fiinţei (în corpurile ei subtile, în aura sa), iar aceste „impregnări” energetice o vor orienta spre locul din Univers unde este cel mai potrivit pentru a-şi continua evoluţia.
Purificarea lumii va avea loc la multe nivele şi tocmai de aceea este foarte important ca oamenii să cunoască aspectele esenţiale ale situaţiei pe Pământ, pentru ca măcar în al unsprezecelea ceas aceştia să se trezească şi să contribuie astfel la progresul umanităţii. Oamenii au nevoie să vadă că cei care i-au asuprit atâta timp, care i-au exploatat şi care i-au îmbolnăvit prin felurite căi satanice au fost definitiv îndepărtaţi şi nu vor mai putea face niciodată rău societăţii care se structurează în prezent pe această planetă. Pentru unii dintre membrii cabalei criminale a masonilor programele de reabilitare subtilă, care implică o tehnologie extraterestră foarte avansată (ele vor fi efectuate mai ales de Federaţia Galactică a Luminii şi de Consiliul Andromeda) vor da rezultate bune; pentru alţi membri din rândul „elitei” masonice, chiar şi aceste programe nu vor putea realiza foarte mult, astfel încât sufletele respective vor fi „reciclate” după alte principii ale manifestării.

Problema cu mulţi dintre cei care încep să afle despre lupta actuală ce se duce între omenire şi „Iluminaţi” este că ei aşteaptă pur şi simplu ca altcineva să vină să-i salveze, supărându-se dacă aceasta nu se petrece atunci când vor ei, reproşând atunci când „termenele” de realizarea a anumitor acţiuni nu sunt respectate sau chiar blamându-i pe cei care muncesc din greu ca să ajute la realizarea acestor transformări. Lipsa maturităţii spirituale şi a intuiţiei îi face adeseori să nu vadă pădurea din cauza copacilor; astfel, ei confundă situaţia actuală cu o desfăşurare robotică şi rigidă a evenimentelor, pierzând din vedere faptul că acestea au o dinamică extraordinară şi că sunt supuse miliardelor de influenţe ce trebuie gestionate cu atenţie, astfel încât cursul general să fie integrat armonios şi pe cât posibil fără efecte dure asupra omenirii. 
Succesul transformărilor spirituale şi tehnologice pe Pământ nu depinde de respectarea sau nerespectarea unor termene (deşi acestea pot reprezenta anumite jaloane în lupta care se duce), ci mai ales de trezirea conştiinţei oamenilor şi de puterea lor de înţelegere a situaţiei, care îi va determina atunci să se unească şi să acţioneze la unison pentru realizarea etapelor minunate ale acestui plan grandios la nivel cosmic. În acest proces, transformarea individuală ajută la transformarea accelerată a comunităţii; tocmai de aceea, acţiunile noastre mentale şi fizice - atunci când sunt realizate în mod armonios – reprezintă însăşi „substanţa” din care se construieşte mai apoi viitorul nostru. Practic vorbind, noi putem ajuta enorm prin orientarea pozitivă a fiinţei noastre, a modului de gândire, a sentimentelor şi emoţiilor pe care le avem. Cealaltă faţetă, a acţiunii efective, este îndeplinită de organisme specializate (armata şi miliţiile civile) în colaborare cu instituţiile civile care sunt abilitate în această direcţie (cum ar fi Justiţia).

Una dintre legile fundamentale ale Manifestării este aceea că nu putem exista decât în acel domeniu de vibraţie cu care fiinţa noastră este compatibilă. Dacă, de pildă, suntem înconjuraţi de vibraţii care sunt diferite de cele predominante din aura noastră, ne va fi practic imposibil să rezistăm în mediul respectiv şi vom căuta să ne îndreptăm spre alte zone sau domenii ale Creaţiei, în care vibraţiile rezonează cu dominanta noastră de vibraţie. Aceasta este situaţia cu mulţi oameni în prezent; ei simt incompatibilitatea care există între frecvenţa lor dominantă de vibraţie şi atmosfera înconjurătoare, ce este tot mai mult încărcată cu sentimente de frică, de violenţă, de separare şi de egoism. Ca urmare, ei urmăresc să se separe de fiinţele din jur care întreţin astfel de emoţii negative şi stări distructive, deoarece frecvenţa lor de vibraţie este foarte joasă, fiind incompatibilă cu vibraţia lor superioară. Problema este oarecum paradoxală pentru cei care nu cunosc anumite elemente ezoterice fundamentale şi ea duce chiar la necesitatea relocării fizice a unor fiinţe într-un loc cu vibraţii mai apropiate de structura lor individuală; alte persoane găsesc resurse pentru a se „izola” în chiar mijlocul mediului „ostil” în care se află. 
Această situaţie se va amplifica de aşa manieră în viitorul apropiat, încât ea va duce la o veritabilă „segregare” între fiinţele umane şi chiar la o „separare” a suprafeţelor sau zonelor de pe planeta noastră, în contextul transformărilor extraordinare care vor avea loc la nivel vibrațional pe Pământ. Aceste aspecte vor fi explicate mai detaliat în ultimele episoade ale acestei serii de articole. Pentru început, este necesar să amintim că nu este suficient doar să avem o anumită vibraţie superioară dominantă a fiinţei, ci este de asemenea necesar să avem acces la ea în fiecare moment, fără să înregistrăm fluctuaţii. Dacă acum ne aflăm în dimensiunea fizică (3D), majoritatea dintre noi nu face altceva decât să reitereze cu putere ideea existenţei în această realitate grosieră a Creaţiei. De pildă, dacă o fiinţă umană se află într-un mediu în care predomină frica - chiar dacă şi-ar dori să nu se afle acolo, ci în altă parte unde să se bucure de energii mult mai elevate -, ea sfârşeşte totuşi prin a accepta acel mediu în viaţa sa. Într-un astfel de caz, fiinţa respectivă nu îşi va putea continua viaţa pe Pământ şi, prin urmare, nu va ascensiona la o dimensiune superioară a realităţii. Cei care fac parte din această categorie fie vor alege moartea trupului şi reîncarnarea, ori vor alege să fie transportaţi într-o altă zonă a galaxiei, pe o altă planetă din planul fizic (3D) ce este potrivită pentru condiţia lor prezentă, unde îşi vor continua evoluţia până când înţelegerea lor va atinge pragul necesar şi suficient pentru saltul pe un nivel superior de vibraţie a conştiinţei.
Pe de altă parte, cei care au ajuns deja la o înţelegere superioară a realităţii, au la rândul lor posibilitatea de a alege între două variante: fie vor ascensiona într-o condiţie existenţială fără formă, adică vor deveni o entitate celestă sau „spirit” fără formă, realizând felurite sarcini în Creaţie şi urmând astfel drumul evoluţiei spirituale ce îi va conduce spre unirea cu Sursa Supremă (Dumnezeu Tatăl); fie vor alege să-şi păstreze forma fizică, care atunci va deveni oarecum „infuzată” de lumina divină a unor densităţi (sau realităţi de manifestare) superioare. Trupurile lor vor fi atunci foarte apropiate de condiţia cristalului şi tocmai de aceea se vor numi „corpuri de cristal”, care vor fi tinere, perfect sănătoase şi pline de o strălucire radiantă, menţinându-se în viaţă pentru sute şi mii de ani. Am putea chiar spune că aceasta va fi, într-un anume fel, o nouă „specie” în univers, deoarece va fi pentru prima dată când acest „experiment” al ascensiunii sau „înălţării” spirituale în frecvenţa de vibraţie a conştiinţei va avea loc fără a se renunţa la structura fizică grosieră. Datorită spectrului bogat şi elevat de frecvențe de vibraţie care vor fi atunci dinamizate şi prezente în aura lor expansionată, aceste fiinţe cu corpurile de „cristal” vor deţine de asemenea mari puteri paranormale, printre care telepatia, teleportarea, invizibilitatea etc., făcând în acelaşi timp parte din structurile organizatorice la nivel galactic (Confederaţiile Galactice). Ele vor fi baza pentru crearea unei noi civilizaţii pe Pământ, o civilizaţie glorioasă ce va deveni destinaţia pentru mulţi vizitatori din felurite sisteme solare ale cosmosului.

Prin urmare, aceasta este perioada când avem cu toţii şansa de a ne elibera de vălul iluziei, al minciunii şi al manipulării care a fost impus de „Iluminaţi” şi putem face aceasta fiind mai ales uniţi în intenţie, aspiraţie şi faptă. Avem de asemenea mijloacele şi sprijinul civilizaţiilor ET benefice, care ne ajută şi ne asistă dintr-o pornire profund spirituală, de unitate şi frăţie cosmică împotriva răului şi a distrugerii. Aceste civilizaţii se află într-un contact strâns cu reprezentanţii facţiunilor benefice de pe Pamânt, oferindu-le continuu - graţie unor tehnologii foarte avansate - date despre monitorizarea foarte complexă a situaţiei la nivel mondial şi mai ales despre mişcările ascunse ale „Iluminaţilor”. 
Arestările membrilor „elitei” satanice a masonilor reprezintă doar o mică piesă în imensul plan divin ce prefigurează extraordinarele transformări ce vor avea loc foarte curând pe Pământ, dar ele sunt totuşi o piesă principală a acestui plan. Într-un fel, ele reprezintă piesa de domino care, odată doborâtă, va determina căderea tuturor celorlalte piese ale dominoului malefic instituit de cabala criminală a masonilor cu precădere în ultimii 300 de ani. Această victorie esenţială va permite mai apoi manifestarea a sute şi mii de alte evenimente importante, care se vor „potrivi” exact în locul necesar şi la momentul de timp necesar. Este adevărat că până în prezent mass-media nu a prezentat aproape deloc multe dintre aceste evenimente, care sunt legate mai ales de arestările membrilor „elitei” masonice, însă curând lucrurile vor intra pe un alt făgaş. Unul dintre marile obstacole cu care se confruntă media internaţională atunci când trebuie să prezinte evenimente şi ştiri importante, aşa cum ele se petrec cu adevărat, este frica imensă întreţinută de membrii „elitei” satanice care deţin trusturile mass-media. Prin ameninţări directe asupra şefilor de departamente, a familiilor acestora şi a altor oficialităţi din consiliile de conducere ale instituţiilor de difuzare în masă a informaţiei, „Iluminaţii” au instituit un regim draconic de teroare, asemănător unui zid de beton ce împiedică viziunea realităţii din spatele lui pentru majoritatea oamenilor. Totuşi, în ultimul timp apar din ce în ce mai multe ştiri „neplăcute” pentru cabala criminală, probând în acest fel faptul că cei care susţin ştirea respectivă sunt protejaţi într-o mare măsură de anumite civilizaţii extraterestre benefice (mai ales din cadrul Federaţiei Galactice a Luminii şi a Comandamentului Ashtar), care monitorizează foarte atent aceste aspecte la nivel mondial. Ajutorul altruist pe care ni-l oferă aceste fiinţe din spaţiu este minunat şi oamenii ar trebui să devină din ce în ce mai conştienţi de el, renunțând la penibila atitudine xenofobă, ori la influenţele manipulatoare ale mass-media în această privinţă. Există literalmente sute şi chiar mii de civilizaţii ET benefice care au suprimat pentru totdeauna răul din existenţa lor şi care doresc de asemenea să ajute omenirea să se integreze în Confederaţiile Galactice, ca membru cu drepturi depline, după ce va reuşi marele salt vibraţional la nivelul conştiinţei. Vechile texte ale gnosticilor de acum 2000 de ani vorbesc despre o „mutaţie”, o anomalie, o eroare ce a intervenit în codul evoluţiei omenirii în urmă cu mai bine de 10 000 de ani, iar această eroare trebuie să fie corectată acum. Acesta este ţelul principal al reprezentanţilor civilizaţiilor ET benefice care doresc să ajute Pământul şi omenirea în aceste vremuri.
Reptilienii, micii cenuşii, bazele şi navele lor de recunoaştere sau navele mari de transport (navele-mamă) nu mai există în prezent pe planeta noastră. În prezent, singurii împotriva căruia omenirea luptă sunt membrii „elitei” satanice a masonilor. Aceştia au moştenit influenţe diferite în ADN-ul lor şi, chiar dacă împărtăşesc aceleaşi planuri criminale de asuprire şi control a omenirii, totuşi ei reprezintă facţiuni diferite, în conformitate cu linia descendentă extraterestră din care au provenit. Astfel, familia Rothschild are descendență orioniană, acţionând cu precădere în Europa; familia Rockefeller are descendență draconiană, acţionând cu precădere în America; iar facţiunea Iezuiţilor reprezintă un amestec între rasele andromedane şi rasa reptiliană, acţionând în restul lumii, cu precădere în Europa şi în Asia.
Deoarece de-a lungul acestei serii de articole au fost prezentate gradat anumite informaţii esenţiale cu privire la lupta contra masoneriei mondiale şi de asemenea au fost revelate planurile criminale ale acesteia în lume, considerăm că acum a venit timpul pentru a revela adevărata structură a puterii întunecate de pe planeta noastră, aşa cum ea este cunoscută doar de puţini oameni.

În general vorbind, familiile Rothschild, Rockefeller, Bush, Warburg etc. sunt considerate ca fiind „vârful” cabalei criminale, de la care pornesc toate deciziile şi sunt coordonate toate acţiunile de control a omenirii. Într-o anumită măsură acest lucru este adevărat, dar în esenţa sa el ascunde o „redută” chiar mai înaltă a masonilor satanici, care este practic necunoscută lumii şi care nu iese niciodată în evidenţă. Aceasta reprezintă suprema conducere a cabalei criminale pe Pământ. „Reduta” la care ne referim este un mănunchi de câteva familii nobiliare foarte vechi, care au fost susţinute de cei 13 Archoni sau spirite satanice ce au controlat Pământul în ultimii 26 000 de ani, adică în acest ultim ciclu precesional al planetei noastre.
Cei 13 Archoni sunt practic responsabili de toate evenimentele majore negative care au îndreptat omenirea pe calea suferinţei şi a ignoranţei. Ei sunt cei care au provocat marele cataclism al Atlantidei de acum 13 000 de ani, ei au distrus minunatele civilizaţii matriarhale ale culturilor neolitice de acum 5000 de ani şi tot ei au pervertit şi au distrus toate liniile şcolilor iniţiatice şi de mistere din Antichitate (cele din Egipt, cele cretane, cele greceşti etc.). Unul dintre obiectivele lor principale a fost acela de a menţine un „embargo” extrem de dur pentru omenire, astfel încât aceasta să nu intre în legătură cu civilizaţiile extraterestre benefice. Aşa după cum am amintit în articolele anterioare, unii dintre Archoni s-au încarnat pe Pământ, alegând cu precădere pozițiile-cheie din aşa-zisa „nobilime neagră” italiană. Încarnarea unora dintre cei 13 Archoni le-a permis acestora să realizeze un control mai eficient asupra planurilor lor satanice, deoarece în acest fel ei au putut acţiona direct la nivelul realităţii fizice pentru a implementa diferite idei şi direcţii de acţiune malefică.
În urmă cu aproximativ 2500 de ani Archonii au hotărât să creeze un grup specializat pe o anumită idee-forță de dominare şi control a întregii planete. Fiinţele din acest grup au fost infiltrate gradat în dinastia Ptolemeilor din Egipt, care a urmat la conducerea ţării după moartea reginei Cleopatra. Acest grup satanic de fiinţe, care au format un fel de „linie descendentă” a răului pe planeta noastră este responsabil de programele malefice de control mental (mind-control) şi de controlul maselor de oameni atât prin manipularea prin intermediul mass-media, cât şi prin anumite proiecte negre (black projects), ce au fost derulate mai ales în ultimii 70 de ani.
După dinastia Ptolemeilor din Egipt, grupul şi-a extins influenţa spre Europa, infiltrându-se în liniile dinastice ale Împăraţilor romani până la Constantin şi Teodosiu, iar după căderea imperiului el a intrat în familiile regale bizantine din linia lui Iustinian cel Mare. În perioada Evului Mediu, membrii grupului satanic iniţiat de Archoni s-a încarnat cu precădere în interiorul familiilor nobilimii negre din Italia, iar apogeul puterii lor – accentuat de o infuzie de fiinţe extraterestre malefice care au venit atunci în număr mare pe Pământ – a fost între anii 1996 şi 2003. Acela a fost momentul în care grupurile de civilizaţii ET benefice au hotărât cu fermitate să rezolve o dată pentru totdeauna problema negativităţii pe planeta noastră, astfel încât ele au acţionat în baza dispenselor divine care au fost date, obţinând o considerabilă slăbire a forţelor şi puterii cabalei criminale. În anul 2010 „elita” satanică a masonilor a înregistrat deja mari pierderi, iar din 2011 se poate spune că ea a pierdut în totalitate lupta pe toate liniile temporale derivate.

Cea mai sinistră „creaţie” a grupului satanic iniţiat de Archoni încă din perioada Egiptului Antic – grup ce poate fi considerat pe bună dreptate „matca” masoneriei mondiale de mai târziu – a fost ordinul Iezuiţilor. În „economia” cabalei criminale se poate spune că iezuiţii fac legea pe planeta noastră în ultimii 500 de ani. Amănunte despre aceste aspecte, chiar dacă ele nu se mai aliniază neapărat cu situaţia la zi, pot fi citite aici: http://www.illuminati-news.com/black-pope2.htm
Pentru a înţelege mai bine structura supremă din rândul cabalei criminale este necesar să ştim că Papa, recunoscut oficial ca şef al Bisericii Catolice reprezintă de fapt aşa-zisul Papă Alb; de pildă, Benedict al XVI-lea reprezintă actualul Papă Alb. Există însă şi un Papă Negru, faţă de care Papa cel Alb este subordonat. Ceea ce trebuie ştiut este ca Hans Kolvenbach (care este menţionat în articolul indicat de link-ul de mai sus) este vechiul Papă Negru; în prezent, Papa cel Negru este Adolfo Nicolas, care a fost impus de facţiunea iezuiţilor în directă legătură cu planul cabalei criminale a masonilor de a muta zona de acţiune a „elitei” pe teritoriul Asiei, ca zonă principală de desfăşurare a viitoarelor planuri malefice de control a omenirii. Motivul pentru care el poartă acest nume (Papa cel Negru) e acela că la Vatican el este îmbrăcat totdeauna în veşminte negre. Interesant de menţionat e faptul că, în general vorbind, ambii Papi (atât cel Alb, cât şi cel Negru) nu fac parte din linia de sânge papală a iezuiţilor masoni, ci sunt din afara acesteia. De altfel, Ordinul Iezuiţilor a fost oficial creat în anul 1540 de familia Farnese (familie ce face parte din liniile de sânge ale dinastiei Ptolemeilor) în timpul mandatului papal pe care ea îl deţinea în acea vreme (secolul al XVI-lea) prin Papa Paul al III-lea. La crearea Ordinului Iezuiţilor a contribuit de asemenea foarte mult şi familia de Borgia, care este una dintre cele 13 familii principale ale liniilor de sânge dinastice ale „elitei” satanice a masonilor la nivel mondial. 
Ordinul Iezuiţilor a devenit astfel o forţă teribilă religioasă şi militară în lume, ai cărui membri se dedică în totalitate slujirii conducătorului lor spaniol, ce poartă titlul militar de General. Ca şi în cazul Papei cel Alb, Generalul iezuit (sau Papa cel Negru) este ales pe viaţă; astfel, dinastia iezuită este un fel de „paralelă” a papalităţii catolice şi ea a asigurat în ultimii 500 de ani controlul spaniolilor asupra Vaticanului prin intermediul Inchiziţiei spaniole. Toţi iezuiţii sunt complet supuşi şi devotaţi Generalului lor (Papa cel Negru) de la Roma, iar acesta la rândul său acţionează totdeauna din umbră, la ordinele marilor familii dinastice ale liniilor de sânge ale Ptolemeilor din antichitate, menţinând în echilibru ostilitatea care există de sute de ani între familiile nobilimii negre din Italia şi familiile aristocratice din Spania.
Cei doi Papi sunt folosiţi ca un fel de „înaintare” sau de „purtători de cuvânt” ai puterii la vârf a masoneriei mondiale. Astfel, Papa cel Negru este considerat Preşedintele Lumii, servind interesele iezuiţilor masoni în calitate de General Militar ce protejează şcolile de mistere magice ale zoroastrianismului şi mitraismului antic; pe de altă parte, Papa cel Alb (care este inferior ca grad şi funcţie) este considerat „reprezentantul spiritual” al omenirii. Următorul pe scara ierarhică a „elitei” satanice a masonilor, fiind subordonat iezuiţilor, este reprezentantul Casei de Bourbon, adică Regele Carlos al Spaniei.
Un comentariu bine conceput despre liniile de sânge ale Papilor poate fi citit la adresa: http://www.theoilage.com/ptolemaic-dynasty-bloodlines-t2854.html, în care se explică de asemenea cum au reuşit iezuiţii să conducă, printre altele, şi destinele Americii. 

În aceste planuri supreme de subjugare a întregii omeniri şi de cucerire totală a planetei, diferitele facţiuni din cadrul cabalei criminale a masonilor colaborează între ele şi se sprijină pentru a-şi îndeplini intenţiile satanice. De pildă, membrii familiei Rothschild sunt foarte buni în ceea ce priveşte finanţele şi obţinerea fondurilor care sunt necesare feluritelor proiecte malefice ale „elitei” masonilor. Actualmente, cei mai influenţi dintre membrii ei sunt Jacob de Rothschild, Evelyn de Rothschild, David de Rothschild şi Nathaniel Philip de Rothschild. Planurile „elitei” vizează în special folosirea banilor ca pe un mecanism de control a omenirii, ceea ce din păcate au reuşit în mare parte, aducând întreaga lume în pragul dezastrului. 
Prin urmare, familia Rothschild şi facţiunea iezuiţilor au nevoie unii de alţii, dar în acelaşi timp ei se controlează reciproc. Totuşi, în multe aspecte iezuiţii sunt superiori liniei dinastice a Rothschild-ilor, însă au nevoie de aceştia pentru a dispune de sumele imense de bani care sunt necesare pentru îndeplinirea planurilor de control a întregii planete. Putem spune că între cele două facţiuni ale cabalei criminale (Ordinul Iezuiţilor şi familia Rothschild) se realizează un anumit echilibru dinamic. Chiar dacă membrii celor două părţi se duşmănesc, ei trebuie totuşi să găsească o modalitate pentru a coopera, însă ea este profund distructivă. De altfel, aceasta reprezintă una dintre trăsăturile distinctive ale răului în manifestare: el se distruge pe el însuşi, neputând să creeze ceva armonios şi durabil.
Pe de altă parte, dinastia Rockefeller-ilor constituie aşa-numitul ordin al „Iluminaţilor”, fiind o „creaţie” a facţiunii iezuiţilor la începutul secolului trecut. Ţelul principal al acelei acţiuni a fost ca familia Rockefeller să ascundă omenirii orice cucerire tehnologică de anvergură, instituind astfel un control total asupra evoluţiei ei, aşa după cum se poate afla din următorul articol: http://www.humanresonance.org/veil.html. Orice invenţie deosebită a fost preluată imediat şi făcută „proprietatea” familiei Rockefeller, fiind folosită în cadrul „proiectelor negre” militare sau pur şi simplu tăinuită de cunoaşterea publică. Adeseori aceasta a implicat asasinate (atunci când „elita” a întâmpinat o rezistenţă deosebită din partea inventatorilor), dintre care cele mai renumite sunt cele ale lui Rudolf Diesel, John Townsend etc. „Vârfurile” de lance ale acţiunii familiei Rockefeller-ilor sunt o serie de personaje foarte cunoscute din viaţa politică a planetei noastre, dintre care îi menţionăm pe David Rockefeller, Henry Kissinger, George Herbert Walker Bush (George Scherf Jr.), Dick Cheney, Jay Rockefeller, Donald Rumsfeld, Karl Rove and Paul Wolfowitz.

Prin urmare, adevărata putere mondială se află în mâinile unui număr mic de familii ale „nobilimii negre” italiene, care deţine supremaţia decizională în ceea ce privește controlul la nivel planetar. Aceste familii sunt practic inexistente în viaţa publică şi membrii ei nu sunt cunoscuţi decât în cercuri foarte restrânse. Averile lor gigantice nu pot fi contabilizate, depăşind orice închipuire, iar liniile lor de sânge sunt ţinute în mare secret. Toate celelalte familii masonice majore cunoscute şi „la vedere” (Rockefeller, Rothschild, Bush, Morgan, Warburg etc.), despre care se crede că reprezintă vârful „elitei” satanice a masonilor, sunt de fapt subordonate şi simpli executanţi ai celor cinci familii principale care conduc destinele planetei noastre de mii de ani, prin intermediul liniilor de sânge instituite de Archoni (ce constituie grupul satanic operaţional ce a fost creat în urmă cu 2500 de ani). Nimeni nu are acces la trecutul acestor familii sau la aspectele de culise din interiorul lor; totul este menţinut în cel mai mare secret, iar ordinele şi comenzile date de membrii lor sunt respectate cu strictețe. 
Niciunul dintre membrii „elitei” satanice nu „mişcă în front” atunci când vin ordinele de la aceste familii, deoarece într-un anumit fel se poate spune că ele sunt descendenţii direcţi ai Archon-ilor, adică ale marilor spirite satanice care au adus întunericul asupra planetei în acest ciclu precesional al ei. Cei care se nasc în aceste familii şi care fac parte din Ordinul Iezuiţilor deţin cea mai mare putere conferită de Archoni prin intermediul unor ritualuri groaznice de magie neagră. Ei îl adoră pe şeful lor suprem, care este unicul reprezentant încarnat ce are acces direct la grupul celor 13 Archoni. Ceea ce este cunoscut doar de către puţini oameni, e că pe data de 5 mai 2012 această fiinţă extrem de malefică a fost eliminată din planul fizic printr-o „extracţie” realizată de civilizaţiile ET benefice şi anihilată prin proiecţie directă în „soarele central al galaxiei noastre” sau Sursa, după cum mai este el numit (în realitate, Sursa reprezintă gigantica gaură neagră din centrul galaxiei). Actualmente cabala masonică este profund zdruncinată şi ea se află într-un „vid de putere”, deoarece membrii ei nu mai au pe cine să adore şi nici la cine să se raporteze, ca intermediar al Archonilor. Această „extracţie” fizică a avut un rol esenţial, fiind de asemenea corelată cu evenimentul astrologic important de la data respectivă şi eliminând astfel veriga principală de legătură cu rădăcinile răului, reprezentat de Archoni. Planul masonic a fost deja în mare parte anihilat şi acum e doar o problemă de timp până când totul va ieşi la iveală; omenirea se va elibera după o lungă perioadă de sub tirania răului, iar lumina divină va străluci cu putere asupra întregii planete.

Cele cinci familii care fac parte din ordinul Iezuiţilor şi a liniei de sânge dinastice a Papilor, care deţin puterea supremă în rândul cabalei criminale a masonilor sunt familiile Orsini, Breakspeare, Farnese, Somaglia şi Aldobrandini. Pentru a întări legăturile care sunt dictate de interesele lor comune împotriva omenirii şi a controlului pe care doresc să-l instituie asupra întregii planete, aceste familii se înrudesc adeseori între ele, perpetuând astfel nu doar liniile de sânge în cadrul aceloraşi caracteristici ale ADN-ului, dar de asemenea şi ţelurile pe care le au şi metodele satanice prin care le îndeplinesc. De exemplu, David Rothschild (din clanul Rothschild) s-a căsătorit cu prinţesa Olimpia Aldobrandini (din familia Aldobrandini).
Şeful suprem al acestei „elite” satanice este în prezent Pepe Orsini, care trăieşte în Italia, urmat de Henry Breakspear, care trăieşte în Macau (China). Aceste două familii deţin întreaga putere de decizie şi acţiune la nivelul cabalei criminale masonice din întreaga lume. Legăturile lor de sânge descind pe linie genealogică încă din antichitate, de pe vremea Imperiului Roman; de pildă, în cazul familiei Orsini, aceasta descinde din vechea familie nobiliară romană Maximus. 
Pepe Orsini este actualmente ceea ce în „cancelaria” cabalei masonice este cunoscut ca Papa cel Gri; subordonaţii lui sunt, în ordinea importanţei, Papa cel Negru (Adolfo Nicolas) şi Papa cel Alb (Benedict al XVI-lea). 
Această ierarhie secretă a Papilor, care este în totalitate de sorginte iezuită, reprezintă adevărata putere masonică din umbră, care acţionează împotriva progresului şi evoluţiei omenirii. Pe lângă cele cinci familii principale ce alcătuiesc „elita” masonică supremă pe Pământ, mai există câteva familii extrem de puternice, care de asemenea fac parte din „nobilimea neagră” italiană, a căror influenţă şi manipulare politică şi economică este foarte mare în viaţa publică pe planeta noastră, dirijând practic multe dintre destinele monarhice ale Europei şi ale Asiei. Una dintre aceste familii este familia Pallavicini; de pildă, pentru a ne face o idee despre uriaşa putere de influenţă pe care o deţine această familie, putem menţiona că Maria Camilla Pallavicini este cu mult mai puternică decât regina Elisabeta a II-a a Angliei. Multe dintre aceste familii ale liniilor de sânge papale trăiesc în prezent în Asia (cu precădere în China şi în India), pentru a sprijini în acest fel mai bine planul amintit, de schimbare a „polului” masonic din America (ce a urmat la începutul secolului trecut celui din Europa) în Asia. 

În conformitate cu „moştenirea” lăsată de cei 13 Archoni, „elita” la vârf a cabalei masonice ce acţionează în plan fizic pentru controlul întregii planete şi a omenirii este formată de asemenea din 13 familii principale, ce reprezintă liniile adevărate de sânge – sau, cu alte cuvinte, descendentele directe – ale „Iluminaţilor” zoroastrieni din antichitate, fiind cunoscute ca Frăţia Saturniană. Aceasta cuprinde urmaşii dinastiei Ptolemeilor din Egiptul Antic, care la rândul lor sunt grupaţi în diferite organizaţii şi consilii masonice în interiorul „elitei”. 
Este foarte dificil ca o linie familiară să fie transmisă de-a lungul miilor de ani, fără ca ea să fie „disipată”, însă regula de bază în interiorul acestor familii este ca legăturile de sânge să nu fie „rupte”, ci să fie întreţinute prin repetate înrudiri chiar între membrii aceleiaşi familii. În aceste condiţii ADN-ul degenerează în timp, dar se menține astfel cu îndârjire „puritatea” descendenţei iniţiale, care are sorginte extraterestră; astfel, linia „pură” originală nu se va combina cu alte linii de ADN mai impur sau care este „ineficient” în ceea ce priveşte planurile şi rezonanţele satanice ale celor 13 familii principale ale „nobilimii negre”.

Este necesar să ne integrăm corect în fluxul evenimentelor şi să înţelegem de pe o poziţie matură aspectele principale ale situaţiei actuale în lume. Drake şi alţii ca el au depus o muncă laborioasă în ultimele luni şi au consumat multă energie psihică în dorinţa de a informa întreaga lume în legătură cu evenimentele ce vor urma foarte curând. „Ratarea” unor termene de realizare a acestor evenimente nu-i poate deranja decât pe cei care încă refuză să înţeleagă în profunzime situaţia prin care trece omenirea în prezent. 
Probabil că elementul principal în această ecuaţie foarte complexă, ce descrie conjunctura actuală în lume este blocarea mijloacelor de informare în masă de la a ne oferi informaţii viabile, pertinente, astfel încât să cunoaştem în fiecare moment care este pulsul real al evenimentelor ce au loc pe glob. Mass-media este extrem de coruptă şi încă foarte mult controlată de „Iluminaţi”; ea este folosită tocmai pentru a difuza ştiri false, pentru a manipula opinia publică şi pentru a face jocurile „elitei” satanice a masonilor, în dorinţa lor malefică de a controla destinul acestei planete şi al omenirii. Datorită acestui blocaj inadmisibil, mass-media ascunde cu bună ştiinţă faptul că „Iluminaţii” şi cabala lor criminală au pierdut lupta, au fost deja înfrânţi şi că acum ei urmăresc doar să provoace un cât mai mare rău în urma lor. Astfel, cei mai mulţi oameni sunt prinşi în plasa ignoranţei şi a manipulării, care se reflectă mai ales în sentimentele lor predominante, generate de ideile false şi de tendinţele pesimiste; aceste sentimente sunt frica şi nesiguranţa
Frica faţă de necunoscut, mânia, frustrarea, suspiciunea, toate se unesc pentru a clătina încrederea şi speranţa omului de rând, făcându-l să fie şovăitor, să gândească eronat şi să acţioneze în mod egoist. Dacă el ar cunoaşte datele reale ale problemei şi dacă ar avea acces la informaţiile corecte asupra situaţiei de facto care există în lume, ar constata că nu există niciun motiv pentru a fi cuprins de frică; ar înţelege atunci cu întreaga sa fiinţă că armele cele mai puternice pe care le are în lupta împotriva „elitei” satanice a masonilor sunt iubirea şi credinţa nestrămutată în victoria binelui.
Multe elemente ale planului general de acţiune ce se desfăşoară în prezent pe planeta noastră rămân încă ascunse, nu le putem „vedea” direct; cu toate acestea, fiecare zi aduce cu ea miracole extraordinare care se adună pentru a construi astfel victoria finală a umanităţii împotriva răului şi asupririi la care am fost supuşi mii şi mii de ani. Nu câştigăm nimic atunci când alegem să fim ironici sau neîncrezători, nu devenim mai buni atunci când ne credem mai inteligenţi decât cei care luptă efectiv pentru această victorie, nu ne aducem nicio contribuţie atunci când aşteptam pasivi marea transformare. Toate acestea, alături de frică şi dorinţa de răzbunare reprezintă emoţii inferioare, care sunt comune planului fizic (3D). Omenirea a fost blocată atât de mult timp în cuşca densă şi rigidă a energiilor materialităţii (3D), încât ea a uitat pur şi simplu ce înseamnă libertatea. Consecinţa imediată a acestui fapt este că oamenii au ajuns să reacţioneze mecanic, în loc să aleagă modul în care să se comporte sau să gândească. 
Cei care se lasă antrenaţi în „febra arestărilor în masă a masonilor” se abandonează în realitate unor emoţii negative ce includ nerăbdarea, răzbunarea, ura, violența etc., în loc să opteze pentru sentimente minunate de iubire, compasiune, apreciere a eforturilor care sunt făcute în vederea rezolvării situaţiei dificile în care ne aflăm, de bucurie şi speranţă pentru cel mai mare dar pe care umanitatea l-a primit vreodată, darul libertăţii şi al ascensiunii spirituale a fiinţei, fără a renunţa la trup. Haosul creat de energiile negative pe care umanitatea le-a angrenat şi agitat până acum s-a ridicat la suprafaţă şi urmează să fie transmutat la un nivel superior de vibraţie, într-un proces sublim ce este numit ascensiune spirituală. Momentul pe care l-am aşteptat atât de mult cu toţii şi la care am visat până acum nu este doar la uşa noastră, ci el a pătruns deja în casă şi aşteaptă să fie recunoscut. Pentru mulţi oameni, el a început deja să acţioneze în timp real, aducându-le convingerea că ei sunt deja liberi.

Desigur, această libertate nu se poate obține doar rămânând simpli spectatori ai evenimentelor. După cum ştim deja, ele tind să se precipite tot mai mult, prin dezvăluirile care apar, prin scandalurile uriaşe din lumea politică şi financiară şi mai ales prin arestările membrilor cabalei criminale a masonilor, care devin din ce în ce mai dese. În această „regie” complicată, „Evenimentul” anunţat de Cobra şi de Mişcarea de Rezistenţă va însemna declanşarea „la vedere” a tuturor acţiunilor care până acum au fost ţinute în stand-by
Varianta ideală care a fost expusă este următoarea: curând planeta noastră va intra în zona unei emisii energetice foarte puternice, care a izvorât din centrul galaxiei încă de acum multe mii de ani. Acest flux de energia colosală şi foarte elevată va fi preluat de reprezentanţii civilizaţiei pleiadiene, va fi dirijat spre reprezentanţii Mişcării de Rezistenţă de la suprafaţa planetei noastre, iar aceştia vor contacta atunci oficialii militari ai facţiunii benefice de la Pentagon; după aceea se va putea considera că Operaţiunea Green Light a fost cu adevărat lansată şi din acel moment totul se va desfăşura foarte rapid, exact şi în forţă, acţiunile fiind asistate de civilizaţiile ET benefice care ne ajută.
Totuşi, nu trebuie să uităm că aceasta este varianta ideală şi că în realitate oamenii sunt fiinţe cu liber arbitru, iar modul lor de acţiune nu poate fi prevăzut cu exactitate. În decursul timpului, atât pleiadienii cât şi alte civilizaţii extraterestre benefice s-au convins că planurile de cooperare cu populaţia Pământului nu sunt deloc uşor de făptuit. Chiar şi în interiorul facţiunii pozitive a generalilor de la Pentagon există persoane care au propriile lor interese şi agende mai mult sau mai puţin ascunse, fără ca prin aceasta ele să fie neapărat malefice. Aceasta a condus nu de puţin ori la anumite conflicte în cadrul grupului militar respectiv şi a îngreunat planurile de realizare a eliberării omenirii de sub controlul cabalei criminale a masonilor. Cu alte cuvinte, facţiunea pozitivă a generalilor nu este încă un grup unit şi armonios, deoarece încă nu s-a stabilit în mod ferm o strategie comună şi nici nu s-au armonizat toate intenţiile celor reuniţi în acest plan. Aşa cum era de aşteptat, elementele individuale egotice s-au amplificat şi aceasta nu a putut fi decât în folosul „Iluminaţilor”, amânând anumite evenimente ce ar fi trebuit să aibă loc încă de acum câteva luni. Mai mult decât atât, la începutul acestui an au existat probleme chiar şi în rândul Organizaţiei Dragonului Alb din Asia. În cursul negocierilor de colaborare pe care Mişcarea de Rezistenţă le-a avut cu membrii acestei organizaţii, a reieşit faptul că unii dintre aceştia doreau în realitate să-şi însuşească mari sume de bani din fondurile ce ar fi apărut disponibile odată cu modificarea sistemului financiar mondial. Prin urmare, slăbiciunile omeneşti se manifestă chiar şi cadrul acestor structuri ezoterice, la unii dintre membrii lor, însă ele nu reuşesc totuşi să perturbe înaintarea fermă a evenimentelor în direcţia translaţiei conştiinţei omenirii pe un nivel superior de vibraţie al acesteia.

„Evenimentul” care va fi generat de Sursă (centrul galaxiei noastre) va constitui „declicul” pentru toate celelalte evenimente ce vor începe să se desfăşoare într-o succesiune uimitoare, dintre care cel al Primului Contact cu civilizaţiile ET benefice va fi cel mai important. La nivelul „administraţiei” galactice a situaţiei pe Pământ s-a stabilit ca acesta să fie realizat în prima fază de către pleiadieni şi siriusieni, mai ales datorită faptului că ei sunt foarte apropiaţi ca trăsături şi comportament de fiinţele umane de pe planeta noastră; în acest fel vor fi evitate anumite reacţii necontrolate de spaimă sau de respingere din partea populaţiei în ceea ce priveşte alte rase de fiinţe din cosmos.
Primul Contact va implica aterizări în masă ale navelor pleiadiene şi siriusiene în zonele cele mai importante de pe glob. Procesul va implica de asemenea colaborarea cu mai multe fiinţe umane, ce vor fi selectate în prealabil de către reprezentanţii Federaţiei Galactice a Luminii în vederea uşurării contactului umanităţii cu aceştia. Ele vor fi contactate înainte de aterizarea publică a navelor extraterestre, li se vor prezenta dovezi de netăgăduit, iar mai apoi grupurile respective de persoane vor contacta mass-media şi vor aduce la cunoştinţa întregii lumi aceste dovezi clare şi concrete ale prezenţei civilizaţiilor extraterestre, care doresc realizarea contactului cu omenirea. Scopul acestei acţiuni va fi acela de a pregăti mentalitatea infantilă a majorităţii oamenilor în ceea ce priveşte existenţa fiinţelor extraterestre şi a OZN-urilor, iar acest lucru va fi făptuit prin intermediul programului amintit, când se vor prezenta dovezi fizice ce nu vor mai putea fi negate de nimeni. 
Înainte de realizarea aterizărilor în masă ale navelor extraterestre (în special ale celor pleiadiene şi siriusiene) va fi aranjat un contact diplomatic la nivel galactic între reprezentanţii Federaţiei Galactice a Luminii şi cei ai rasei umane de pe Pământ. Mai apoi, umanitatea va avea posibilitatea să voteze pentru a-şi exprima în mod liber dorinţa în legătură cu realizarea Primului Contact dintre ea şi alte rase de fiinţe extraterestre benefice. Deşi am mai amintit despre acest plan în unul dintre articolele anterioare ale seriei, totuşi am considerat necesar să scriem încă o dată despre el, pentru a pregăti într-o anumită măsură conştiinţa celor care încă se mai simt cuprinşi de nelinişte şi îndoială, datorită ignoranţei şi a unor impulsuri egotice care le macină fiinţa. Un clip video emoţionant şi totodată luminos şi plin de aspiraţia realizării Primului Contact cu pleiadienii poate fi urmărit aici:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U9HtZFb_VtM
Chiar dacă acest clip se bazează pe informaţiile oferite acum 20 de ani de Barbara Marciniak (în anul 1992), totuşi mesajul lui este cu atât mai potrivit pentru timpurile pe care le trăim şi prefigurează în mare parte evenimentele deosebite pe care omenirea le va trăi în curând.
Deşi foarte multe fiinţe umane de pe planeta noastră se află actualmente într-o stare de mare ignoranţă cu privire la realitatea existenţei civilizaţiilor extraterestre şi mai ales a faptului că acestea joacă în prezent un rol activ în evenimentele ce se desfăşoară pe Pământ, totuşi atunci când planul expus mai sus va începe să fie realizat, mass-media va prezenta în mod corect întreaga situaţie. Practic vorbind, Primul Contact va începe atunci când cele mai importante guverne ale lumii vor face aproape simultan o serie de anunţuri despre prezenţa civilizaţiilor ET benefice, care se află atât pe planeta noastră, cât şi în apropierea ei, în spaţiul cosmic, informând astfel omenirea despre existenţa principalelor Confederaţii Galactice care contribuie la ajutorul şi asistența populaţiei Pământului. Îndată ce aceste anunţuri vor fi făcute, Federaţia Galactică a Luminii va începe să efectueze zboruri în timpul zilei cu mari nave (OZN-uri), acompaniate de anunţuri despre cine sunt ei şi care este motivul prezenţei lor aici, pe planeta noastră. Aceste acţiuni foarte importante, care se vor desfăşura gradat pentru a evita panica în rândul populaţiei, vor disipa neîncrederea şi îndoiala oamenilor, care au fost alimentate zeci de ani de propaganda urii impusă de „Iluminaţi”. 
Tocmai de aceea am specificat faptul că informarea liberă, lipsită de orice influență malefică şi de controlul satanic al familiei Rothschild va constitui cea mai importantă redută câştigată împotriva cabalei criminale a masonilor, deoarece atunci mass-media va informa populaţia cu exactitate asupra evenimentelor care vor avea loc. Astfel, ea va raporta despre existenţa civilizaţiilor extraterestre şi va prezenta dovezile ce îi vor fi puse la dispoziţie; va vorbi despre energia liberă şi despre dispozitivele tehnologice care, deşi au fost inventate cu mult timp în urmă, totuşi sunt tăinuite de cabala criminală de zeci de ani, astfel încât omenirea să nu se bucure de binefacerile lor extraordinare; şi, de asemenea, va prezenta adevărul istoric despre rasa noastră şi despre civilizaţiile care au existat până acum pe Pământ. 

Unii oameni sunt îngrijoraţi de reacţia populației atunci când fiinţele extraterestre vor umbla printre noi, considerând în mod penibil că aceea va fi o perioadă dificilă pentru omenire. Adevărul este că perioada critică este de fapt cea de dinaintea efectuării arestărilor în masă – adică cea în care ne aflăm în prezent – şi nu cea în care se vor petrece aterizările navelor extraterestre, pentru că atunci mass-media va fi deja „recuperată” de umanitate din mâinile „elitei” satanice a masonilor. Acest lucru îi va determina pe oameni să coopereze din ce în ce mai mult, pentru că ei se vor simţi mult mai în siguranţă şi se vor convinge că ştirile sunt prezentate, după atât de mult timp, la adevărata lor valoare şi importanță. Cu alte cuvinte, „deprogramarea” fiinţelor umane se va realiza atunci într-un ritm accelerat, iar aşa-zisa „spălare pe creier” efectuată în prezent de sistemul manipulator ce a fost impus în mod satanic de „Iluminaţi” va fi repede şi eficient înlocuită cu o adâncă înţelegere a situaţiei şi a necesitaţilor pe care ea le impune. Aceasta se va petrece însă doar atunci când omenirea va vedea cu adevărat dovada arestării cabalei criminale, când îi va vedea pe liderii lor de vârf judecaţi şi condamnaţi, când faptele lor vor fi dezvăluite în detaliu întregii lumi, iar intenţiile lor malefice vor fi expuse în totalitate. Un exemplu elocvent de prezentare liberă şi lipsită de frică a situaţiei actuale în Europa, care totodată reprezintă un apel sincer, direct şi chiar dramatic la necesitatea acţiunii şi transformării imediate a sistemului corupt şi satanic impus de cartelurile de interese malefice ale cabalei criminale a masonilor, este cel al doctorului Rath, care s-a adresat poporului german şi naţiunilor Europei în luna martie a acestui an; clipul video poate fi urmărit aici, fiind subtitrat în limba română:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WIvmpHawDlY
   Atunci când populaţia globului va cunoaşte efectiv binefacerile dispozitivelor de free-energy care vor împânzi peste puţin timp planeta, când ea va putea să vadă artefacte ale fostei civilizaţii din Atlantida şi va afla despre istoria extraordinară a strămoşilor noştri; când toate acestea vor începe să se petreacă şi să fie prezentate într-un şuvoi aproape neîntrerupt, oamenii vor începe să creadă cu adevărat că lumea s-a transformat şi că de atunci înainte ei vor avea acces la un nivel mult superior de gândire şi de acţiune. Toate acestea nu sunt nici vise, nici imaginaţii şi nu constituie nici aşa-zise „teorii ale conspiraţiei”. Toate acestea sunt elemente care vor avea loc întocmai în perioada următoare şi ele vor constitui trambulina unor mari transformări ce vor avea loc foarte curând la nivelul întregii omeniri.
Evident, cabala criminală a masoneriei va urmări în continuare să dividă credinţa celor mulţi, să presare intrigi şi să manipuleze opiniile celor care sunt săraci cu duhul sau mai slabi de minte. Ea va urmări astfel să orchestreze opoziţia unei anumite categorii de oameni împotriva mişcării spirituale ce cuprinde tot mai mult întreaga planetă. Să sperăm însă că populaţia va da dovadă de inteligența necesară pentru a se păstra pe o poziţie neutră, evitând tentaţia demoniacă de a intra în dispute cu privire la natura sau veridicitatea evenimentelor, ori în alte „lupte” fără sens care tind să agite spiritele, coborându-le vibraţia. Acesta este modul indirect şi pervers prin care „Iluminaţii” atrag o parte din populaţia ignorantă a globului, orientând-o către o fundătură fără orizont. Suspiciunea este o reacţie emoţională care nu are nimic de a face cu discernământul mental, perturbând în schimb analiza lucidă a faptelor şi elementelor care există.
Anumite îndoieli vor mai exista până când va deveni evident că acţiunile întreprinse de forţele facţiunilor benefice în ceea ce priveşte arestările în masă sunt înspre binele oamenilor. „Elita” masonică va continua să mai opună o anumită rezistenţă (acest lucru se poate constata şi în prezent), care se va manifesta mai ales prin ştiri false, prin dezinformarea populaţiei, ori chiar prin crearea unor situaţii de diversiune a atenţiei opiniei publice. Totuşi, deja încrederea populaţiei în ştirile principalelor posturi de informare publică internaţionale (CNN, FOX NEWS etc.) a scăzut dramatic până la uimitorul procent de aproximativ 20%, ceea ce înseamnă o lovitură năucitoare şi un vot de blam dat cabalei criminale şi metodelor ei manipulatorii. Această situaţie demonstrează pur şi simplu că omenirea a început să se trezească şi că ea nu mai este dispusă să fie înşelată şi minţită, aşa cum s-a petrecut în ultimii 70 de ani. Dovada acestor afirmaţii poate fi urmărită în următorul clip video: http://www.youtube.com/watch?v=aLW_VOciufY&feature=player_embedded În categoria rezistenţei din umbră, a minciunii şi a manipulării informaţiei de către mass-media internaţională şi mai ales de către cea americană putem să includem, de pildă, extraordinara şi totodată aparent inexplicabila furtună ce a lovit capitala Americii, oraşul Washigton DC, pe 29 iunie, la două zile după anunţul făcut de Drake în ceea ce priveşte declanşarea operaţiunii Green Light. Acea furtună teribilă a determinat autorităţile guvernamentale să declare starea de urgenţă în oraş (http://earthsky.org/earth/state-of-emergency-in-washington-dc-following-last-nights-storm). Cotidianul Washigton Post a considerat furtuna respectivă ca fiind una dintre cele mai distrugătoare furtuni din istorie (http://www.washingtonpost.com/blogs/capital-weather-gang/post/derecho-behind-washington-dcs-destructive-thunderstorm-outbreak-june-29-2012/2012/06/30/gJQA22O7DW_blog.html); se ştie însă că ea a reprezentat efectul direct al utilizării instalaţiilor de tip HAARP pentru influenţarea condiţiilor meteorologice (mai multe detalii despre aceste aspecte pot fi citite aici: http://www.miraclesandinspiration.com/news_weatherwars.html). 
Putem menţiona apoi atentatul atroce din Aurora (Denver, Colorado – SUA) de acum două zile (http://globalgrind.com/news/aurora-shooting-14-dead-and-50-wounded-denver-movie-theater-the-dark-knight-premiere-video) şi manipularea în acest fel a opiniei publice în favoarea votului decisiv de pe 27 iulie pentru legea interzicerii deţinerii de arme de către cetăţenii americani, aspect la care ne-am mai referit în unul dintre articolele anterioare. Odată ce această lege ar fi votată, americanii nu ar mai putea opune niciun fel de rezistenţă acţiunilor militare opresive din partea cabalei criminale, atunci când aceasta vor urmări să impună Legea Marţială în vederea instaurării Noii Ordini Mondiale.
Pe de altă parte, atentatul din Burgas (Bulgaria) de acum trei zile pare să fie şi el o verigă dintr-un plan mai larg şi ascuns al „Iluminaţilor”, de a aprinde în sfârşit „focul” războiului nemilos în Orientul Mijlociu (cu Siria sau Iranul); el se leagă de atentatul nereuşit asupra lui Hillary Clinton de acum două zile din Israel (legătura este dată de faptul că Serviciile Secrete din Bulgaria sunt antrenate de Serviciile Secrete ale Mossad-ului (Israel)), pe fondul unor tensiuni politice din ce în ce mai mari în această ţară. Astfel, uciderea Secretarului de Stat american, Hillary Clinton, ar fi dus la escaladarea situaţiei cu Iranul, care ar fi fost direct învinuit şi acuzat pentru acest atentat, ceea ce ar fi atras SUA în războiul sus-amintit, împlinind astfel o veche dorinţă a Israelului. Anunţul despre atentatul asupra lui Hillary Clinton a fost brusc cenzurat la postul de radio Al-Alam din Israel şi la agenţia de ştiri Reuters; niciunul dintre aceste două mijloace de informare în masă nu au mai dat după aceea niciun fel de lămuriri asupra subiectului, probând încă o dată (dacă mai era nevoie...) incredibila laşitate, corupţie, frică şi manipulare care există actualmente în mass-media internaţională. Detalii despre aceste aspecte, precum şi posibilele legături cu formidabilele ameninţări teroriste care se prefigurează la apropiatele Jocuri Olimpice din Londra pot fi citite aici: http://www.veteranstoday.com/2012/07/18/breakingunconfirmed-sec-clinton-assassination-attempt-in-israel/
La toate acestea se adăugă de asemenea atentatul din Damasc (Siria) de acum trei zile, când ministrul sirian al Apărării a fost ucis (împreună cu alţi doi oficiali de rang înalt ai guvernului sirian), iar zvonurile neoficiale afirmau că însuşi preşedintele Bashar al-Assad ar fi fost rănit, ceea ce s-a infirmat la câteva ore după aceea: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2175871/Syria-Embattled-Assad-spotted-Damascus-British-born-wife-escapes-Russia-amid-fifth-straight-day-clashes-rebels.html
Astfel, „elita” satanică face tot ceea ce îi stă în putinţă pentru a crea focare de conflict bazate pe elemente false, pentru a determina o atitudine violentă în rândurile populaţiei şi pentru a instiga astfel la lupte şi chiar la un război mondial, prin intermediul unor complicate manipulări şi jocuri diplomatice. După cum am precizat într-o analiză anterioară, acest război devastator ar crea – în conformitate cu intenţiile satanice ale „Iluminaţilor” – conjunctura favorabilă pentru instaurarea Noii Ordini Mondiale. Există multe clipuri video în legătură cu acest aspect, însă ne permitem să sugerăm aici cel pe care îl considerăm poate cel mai sintetic, bine realizat, informat şi chiar dramatic film în legătură cu acest subiect; problema este analizată în detaliu pe surse clare, prezintă adevăruri şi filmări tulburătoare ale unor evenimente marcante ale omenirii, ori ale manifestărilor cabalei criminale (în special ale întâlnirilor grupului Bilderberg etc.) şi analizează pertinent (cu dovezi video cât se poate de clare) acţiunile „elitei” satanice a masonilor împotriva omenirii, legate de instaurarea Noii Ordini Mondiale. Clipul video poate fi urmărit aici: http://www.youtube.com/watch?v=BIxxbQUF_mE&feature=player_embedded
   Totuşi, destul de curând se va ajunge la un punct când lucrurile nu vor mai putea fi ascunse sau ignorate în niciun fel. Suntem foarte aproape de acest moment, iar ceea ce se petrece în prezent cu scandalul financiar LIBOR, în care un mare număr de bănci (şi în special Barclay) au manipulat dobânzile schimburilor interbancare, reprezintă o dovadă vie în acest sens. Aşa după cum am arătat, acesta este cel mai mare scandal financiar din istoria omenirii şi, din felul în care el evoluează, poate să însemne scânteia care va aprinde rugul neiertător pentru cabala criminală şi pentru sistemul financiar mondial corupt, pe care ea l-a impus. În conformitate cu ultimele informaţii oferite de David Wilcock, Şerifii Federali de la Departamentul Justiţiei al SUA întocmesc în prezent ultimele acte de acuzare; este greu de imaginat imensa „caracatiţă” a corupţiei, lăcomiei şi manipulării care este implicată în acest scandal. Cercetările laborioase au început în urmă cu trei ani şi ceea ce se poate spune este că adevărata revelaţie a scandalului abia acum urmează să fie dată publicităţii. Mai multe detalii despre această pot fi citite în articolul documentat din revista Rolling Stone: http://www.rollingstone.com/politics/blogs/taibblog/libor-banking-scandal-deepens-barclays-releases-damning-email-implicates-british-government-20120704, iar un clip video sugestiv despre această mega-afacere - în care fostul avocat al statului New-York, Host Elliot Spitzer, defineşte sintetic situaţia generală mondială a sistemului financiar bancar - poate fi urmărit aici: http://www.youtube.com/watch?v=qZWDemn_njg&feature=player_embedded Arestările în rândurile celor implicaţi în afacerea LIBOR abia au început, iar mass-media occidentală este şi ea la fel de vinovată de tăinuirea informaţiilor sau de acoperirea lor în legăturile cu investigaţiile şi sesizările care au fost făcute despre acest scandal. Metoda utilizată a fost cea clasică, a „distrugerii” imaginii sociale şi profesionale a celui care dorea să prezinte adevărul, un fel de „închis gura cu pumnul” de către ceilalţi oameni (plătiţi sau nu pentru aceasta); nimeni nu doreşte să fie considerat nebun sau psihopat la locul de muncă şi nimeni nu doreşte să fie concediat pentru că rosteşte adevărul. Acestea au fost principalele mijloace de acţiune ale cabalei criminale a masonilor: ameninţările, corupţia şi asasinatul. Poate tocmai de aceea revista Time Magazine denumeşte la modul figurat scandalul LIBOR ca fiind „crima secolului”, într-un articol senzaţional: http://business.time.com/2012/07/09/libor-scandal-the-crime-of-the-century/?iid=tsmodule#ixzz20AKJzB8l. Chiar şi aşa, acest scandal apare ca fiind doar nişte „firimituri” pe lângă ceea ce începe să iasă la iveală din operaţiunile efectuate de Banca Rezervei Federale a Americii, care a intrat de curând în audit.

Prin urmare, din ce în ce mai multe dovezi vin să probeze faptul că, în ciuda eforturilor disperate ale canalelor principale de ştiri din întreaga lume pentru a ascunde în continuare acţiunile demente ale „elitei” masonice - ce implică mai ales corupţia şi manipularea cu care ea a otrăvit populaţia globului -, totuşi în prezent au loc anumite evenimente pe care le-am putea numi istorice, chiar dacă ele încă nu sunt cunoscute de publicul larg. Ele dovedesc, dincolo de orice urmă de îndoială, că foarte curând va avea loc o transformare fundamentală de concepţie şi de acţiune la nivelul întregii lumi, care va implica în primul rând sistemul financiar şi economic, în paralel cu sistemul de informare în masă (mass-media), cu mediul ştiinţific, ecologic etc.

Implicarea civilizaţiilor extraterestre benefice este în prezent cea mai activă din ultimele mii de ani; reprezentanţii acestor civilizaţii aşteaptă un moment favorabil pentru a declanşa marele plan al operaţiunii Disclosure. Acesta este din ce în ce mai aproape, determinat de multiple aspecte care se conjugă: colosalul val de energie foarte elevată ce provine din centrul galaxiei ne cuprinde tot mai mult, învăluind planeta noastră cu o intensitate ce se amplifică de la o zi la alta; transformările câmpului magnetic al Pământului, al Soarelui şi ale celorlalte planete ale sistemului nostru solar sunt evidente, iar acestea vor provoca la un moment dat anumite mişcări de natură geodezică; ecosistemul planetar este aproape de colaps, datorită influenţei industriale nocive din ce în ce mai mari; fiinţele din tărâmul interior al Shambalei sunt de asemenea dornice să ne ajute pentru a realiza acest mare salt în evoluţia noastră ca rasă de fiinţe inteligente, cu un destin minunat în această parte a Creaţiei. Întreaga zonă a galaxiei în care ne aflăm pare să conlucreze pentru a ajuta Pământul să realizeze cu deplin succes ascensiunea spirituală care va avea un prim punct de inflexiune pe 21 decembrie 2012.


Scandalul LIBOR a erupt în toată presa financiară internaţională. În timp ce directorii executivi ai marilor bănci implicate sunt arestaţi şi caută să se justifice printr-o retorică penibilă, investitorii contemplă sideraţi colosalele procese care au fost deja intentate împotriva acestor instituții bancare. Astfel, ei speră să mai recupereze ce se poate din pierderile astronomice pe care le-au înregistrat după ce au fost înşelaţi de duplicitatea consilierilor financiari pe care i-au angajat pentru a le administra fondurile uriaşe.
Jurnaliştii financiari scriu despre existenţa unei pieţe a datoriilor din derivatele bancare de 400 de trilioane de dolari, în condiţiile în care tranzacţiile internaţionale totale sunt estimate la doar 78 de trilioane de dolari. Doar acest simplu „amănunt” ne-ar putea face să realizăm minciuna şi dedesubturile afacerilor bancare murdare, orchestrate de „elita” masonică în detrimentul omului de rând. Ţările din BRICS au demarat ample proceduri de audit şi de investigare financiară împotriva comunităţilor bancare naţionale. De fapt, media financiară internaţională a raportat deja faptul că marile Bănci Internaţionale au dat practic faliment. Toate aceste bănci au fost implicate într-o vastă conspiraţie de înşelare a publicului, inducând idei false despre câştig, pentru a atrage astfel banii investitorilor. Toate dovezile sunt acum disponibile, iar scandalul capătă proporţii din ce în ce mai mari pe zi ce trece. 
În momentul de faţă se poate spune că s-a atins „punctul de la care nu mai poate să existe întoarcere” pentru bancherii masoni, care au otrăvit fără milă viaţa omenirii în ultimii 300 de ani. Dezvăluirile finale pe care David Wilcock le face în remarcabilă sa investigaţie intitulată Tirania Financiară reprezintă în acest sens mărturia fundamentală împotriva sistemului masonic de asuprire financiară a omenirii. Frauda bancherilor internaţionali este atât de mare, încât ea cuprinde absolut toate tipurile de mijloace bancare pentru investiţii (stocuri, obligaţiuni, fonduri mutuale, derivate, ipoteci, împrumuturi etc.). Toţi banii din lume, fie că sunt reali sau doar nişte simple cifre într-un calculator au fost manipulaţi astfel încât să creeze cea mai mare fraudă financiară din istoria omenirii. Valoarea acestei fraude se ridică astfel la aproape 800 de trilioane de dolari, prin afectarea unui volum uriaş de investiţii.

Pe 19 septembrie 2011 s-a petrecut însă un lucru „straniu” în cadrul lumii financiare: trei cercetători de marcă (Ştefania Vitali, James B. Glattfelder şi Stefano Battiston de la Chair of Systems Design din Zurich, Elveţia) au prezentat lumii o lucrare ştiinţifică riguroasă, bazată pe un solid aparat matematic şi pe surse inatacabile, prin care demonstrează într-un mod precis, exact şi la obiect faptul că întreaga lume este în realitate controlată de o vastă reţea interconectată a unei groaznice cabale, un fel de „directorat” care îşi ţese în mod corelat plasa financiară mortală în jurul omenirii. Lucrarea sintetică de 36 de pagini poate fi studiată aici: http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf şi ea a fost publicată în prestigioasa revistă ştiinţifică New Scientist (http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html). Ironia sorţii face ca cei trei cercetători să provină chiar din „capitala” mondială a secretului bancar, care este oraşul Zurich.
Impresionanta bază de date care a fost folosită de echipa de cercetători a cuprins 37 de milioane de companii şi investitori individuali de top din 194 de ţări, însă ea nu a fost disponibilă până în urmă cu câteva zile. Studiul a demonstrat în mod matematic că toate aceste firme şi investitori se raportează de fapt la un singur nucleu (sau „nod”) restrâns de 1318 companii, care deţin 20% din bogăţia sau profitul întregii lumi. Ceea ce este cu adevărat uluitor e faptul că, deşi aceste companii ar trebui – cel puţin teoretic – să se afle în competiţie una cu cealaltă, ele împart de fapt profiturile împreună sau, cu alte cuvinte, se „deţin” una pe cealaltă. Cei mai importanţi „jucători” ai nucleului extrem de strâns al acestor corporaţii bancare sunt deja cunoscuţi în întreaga lume: Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Lehman Brothers, Morgan Stanley, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, UBS, Deutsche Bank şi Barclays. Acestea sunt cele mai importante organisme bancare ale lumii şi ele ar trebui să se afle în competiţie una cu cealaltă; de fapt, cei mai mulţi dintre angajaţii lor sunt siguri că acesta este adevărul, dar în realitate fiecare dintre aceste bănci le deţine pe celelalte. David Wilcock foloseşte aici o metaforă inspirată, asemănând situaţia cu trucul unui magician care determină asistența să privească într-o anumită parte, în timp ce el îşi săvârşeşte „magia” fără să fie văzut şi se bucură mai apoi de aprecierea şi uralele tuturor. În acest caz, iluzia este că dacă investeşti în una dintre aceste bănci, te aştepţi să faci mai mult profit decât dacă ai fi investit în oricare dintre celelalte, dar în realitate nu este deloc aşa: toate aceste bănci lucrează mână în mână şi, indiferent în care dintre aceste companii investeşti, banii tăi vor merge la toate. Situaţia este asemănătoare cu cea din cazinouri, unde jocurile sunt de obicei astfel aranjate sau măsluite, încât să fie îndeplinit mereu dictonul: „casa câştigă întotdeauna”.
Faptul că cele 1318 de companii bancare deţin 20% din toţi banii care există în lume arată existenţa unui monopol, încălcând astfel legislaţia în vigoare. Tulburător este însă faptul că, pe lângă cele 20 de procente pe care le deţine, „nucleul” de 1318 companii controlează de asemenea 60% din stocurile celorlalte mari companii ale lumii. Aceasta înseamnă că 80% din veniturile lumii merg doar într-o singură direcţie (adică spre cele 1318 companii), iar restul de 20% din avuţia lumii aparţine unor state străine, care au reuşit cumva să reziste presiunii formidabile a sistemului economic şi financiar impus de cabala satanică a bancherilor masoni. Cu 80% din economia lumii în mâinile unui grup satanic organizat, totul este controlat şi stăpânit în mod malefic. Cine mai poate spune acum că este vorba despre o „teorie a conspiraţiei”?
Partea şi mai interesantă este că din totalul celor 1318 companii ce alcătuiesc „nucleul” economic al lumii, doar 737 deţin cu adevărat cele 80 de procente ale bogăţiei întregii lumi. În particular, s-a observat şi demonstrat că „actorii la vârf” ai celor 737 de companii au de zece ori mai multă putere şi influenţă în rândul celorlalte companii decât ei ar avea în mod normal, corespunzător avuţiei pe care o deţin.

Acest „nucleu” al răului, această reţea centrală de afaceri interconectate este ermetic „închisă”; nimeni nu ştie şi nu vorbeşte despre ea. După cum scriam, ironia sorţii a făcut ca elveţienii să fie primii în istoria omenirii care să descopere acest adevăr în mod ştiinţific, care a rezultat efectiv din datele procesate şi care este absolut de necontestat. Până acum câţiva ani nu au putut fi studiate decât mici eşantioane naţionale din activitatea economică a lumii, însă acum – odată cu crearea programului de date Orbis 2007 – s-a putut demonstra şi prezenta arhitectura reţelei internaţionale a companiilor, în paralel cu calculele ce arată puterea de control şi influenţă a fiecăreia dintre ele. Volumul de calcul a fost uriaş, iar procesarea datelor a durat luni de zile. 
Surprizele nu s-au oprit însă aici. Analizând problema şi mai în profunzime, echipa elveţiană de cercetători a descoperit că din rândul celor 737 de companii bancare principale se distinge o „super-entitate” foarte bine camuflată, formată din 147 de mari corporaţii, care împreună deţin 40% din bogăţia întregii planete. Acest aspect a fost foarte greu de descoperit şi nu ar fi fost posibil fără o putere gigantică de calcul a computerelor, fără aplicarea teoriei haosului şi fără o tehnologie foarte avansată, care ajunge chiar până în pragul a ceea ce putem numi inteligență artificială
Ne putem întreba ce domenii acoperă cele 147 de companii care deţin 40% din bogăţia lumii. În studiul menţionat, la pagina 6 se precizează că 75% din „super-entitatea” ce face parte din „nucleul” economic al lumii reprezintă instituţii financiare. Cele care se află în vârf includ băncile Barclays, JP Morgan Chase & Co., Merrill Lynch, UBS, Bank of New York, Deutsche Bank şi Goldman Sachs. Mai mult decât atât, echipa ştiinţifică ce a efectuat studiul respectiv a furnizat la pagina 32 a lucrării o listă cu primele 50 de corporaţii ale lumii, care deţin puterea financiară pe Pământ.
Având în vedere toate aceste aspecte, se pune întrebarea: care sunt implicaţiile existenţei acestui „nucleu” economic pentru stabilitatea financiară globală? Studii recente au arătat că atunci când o reţea financiară este foarte strâns conectată, ea generează un risc potenţial, deoarece atunci când lucrurile nu merg bine, întreaga reţea se prăbuşeşte prin contagiune, aşa cum s-a petrecut în cazul băncii Lehman Brothers, în 2008. De asemenea, remarcabil este că această reţea interconectată („nucleul” economic) nu a fost documentată niciodată până acum; cu alte cuvinte, ea s-a sustras oricăror studii sau observaţii, acţionând mereu din umbră, dar în cunoştinţă de cauză şi în mod corelat.

În centrul acestei cabale financiare a răului se află însă Rezerva Federală a Americii, care oficial a luat naştere în 1913; „urmele” sale pot fi identificate însă mult mai devreme, chiar înainte de 1700. Ideea a fost aceea ca sistemul financiar să fie „cedat” unui consorţiu internaţional de bancheri masoni. Astfel, guvernul american a început să împrumute bani de la aceşti bancheri, plătindu-le apoi cu dobândă sumele respective. Rezerva Federală, fiind o firmă privată, poate tipări orice cantitate de bani doreşte (de pildă, după 2008 ea a tipărit şi infuzat în băncile ei private un capital suplimentar în valoare de 26 de trilioane de dolari, fără să aibă permisiunea de a face aşa ceva). 
Rezerva Federală se află la baza întregii crize financiare mondiale şi a dezastrului economic actual; de la înfiinţarea ei la începutul secolului trecut, dolarul s-a devalorizat cu 96%. Vestea bună este că ea va fi investigată de Şerifii Federali ai Departamentului de Justiţie al SUA, datorită eforturilor neobosite depuse de senatorul Ron Paul, care a reuşit să treacă legea exact pe data de 27 iunie, în aceeaşi zi în care Drake a anunţat începerea Operaţiunii Green Light şi, de asemenea, în ziua în care s-a lansat scandalul LIBOR în ziarul londonez The Telegraph. De altfel, Rezerva Federală este însăşi „inima” cartelului de bancheri internaţionali care au manipulat de ani de zile rata dobânzii LIBOR.
Numele „venerabililor” din „elita” masonică la vârf (cum ar fi, de pildă, Rothschild) nu pot fi găsite printre cele ale conducătorilor marilor corporaţii din cele 147 firme principale ale lumii, însă ele se ascund în spatele acestora. De exemplu, Banca Angliei este sinonimă cu numele Rothschild, pentru că această familie o deţine încă dinainte de anii 1800. Interesant este că, odată cu izbucnirea scandalului financiar LIBOR, Banca Barclays trădează pe oricine pentru a se salva, inclusiv pe Rothschild-zi, care sunt „stăpânii” lor. Astfel, ea a mărturisit faptul că Banca Angliei este de fapt cea care a sfătuit-o să „umfle” rata dobânzii LIBOR. Panica s-a instaurat în rândurile Consiliilor de Administraţie a marilor bănci şi corporaţii implicate, însă deja acum nu se mai poate face nimic; toate dovezile „sunt pe masă” şi la dispoziţia întregii lumi, iar sfârşitul marilor bancheri masoni şi a sistemului financiar corupt este foarte aproape.
O mare parte dintre bancherii și oamenii de afaceri de mare succes -  chiar și cei neștiutori și oarecum novici în dedesubturile tranzacțiilor masonice – resimt în perioada actuală o frică și o angoasă din ce în ce mai mare, care se datorează unor „programe” subconștiente ce au fost impuse de sistemul financiar și economic al lumii. Astfel, în loc să se bucure de progresul fulminant al omenirii ce va urma foarte curând, paradoxal ei se tem de faptul că aceste transformări inerente în viața socială și economică pe Pământ îi vor lăsa „descoperiți”, fără nicio posibilitate de a mai exercita ceea ce știu ei cel mai bine: manipularea banilor (care adeseori este frauduloasă), furtul sau delapidarea unor fonduri imense, felurite tipuri de înțelegeri oneroase în cadrul perfectării afacerilor, diverse intrigi și interese obscure care le dau senzația de „persoane importante” ce dețin puterea, viața așa-zis „trepidantă” a diferitelor întâlniri, mese sau ședințe de afaceri etc. Toate acestea le conferă sentimentul unei false identități, a unei false imagini de sine și al unui fals scop în viață. Foarte curând, însă, nimic în această direcție nu va mai fi valabil. Întregul lor sistem de valori se va nărui în totalitate. Această perspectivă îi îngrozește realmente pe cei mai mulți bancheri, politicieni și oameni de afaceri, deoarece atunci ei pur și simplu vor fi debusolați; modul lor de gândire, concepțiile, raportarea față de semeni, integrarea în societate, într-un cuvânt: ideologia lor de viață va trebui să sufere transformări fundamentale. Toate acestea nu vor fi ușor de gestionat și mulți dintre cei vizați vor trebui să treacă, în cele mai multe dintre cazuri, prin furcile caudine ale disperării, neputinței, neștiinței și fricii față de noua paradigmă a existenței, cu care ei vor trebui să se confrunte.     

Aşa cum Islanda a refuzat să mai plătească datoriile faţă de bancheri şi, mai mult decât atât, a intentat procese împotriva acestora, arestând chiar multe personalităţi din domeniul bancar şi politic, acum Africa de Sud (membră a grupului de țări BRICS) a deschis un gigantic proces prin care anulează toate datoriile pe care cetăţenii ei le aveau la bănci. De asemenea, ea a demarat o amplă investigare a acţiunilor bancherilor împotriva intereselor clienţilor lor. În SUA, Departamentul de Justiţie tocmai a depus o cerere la Înalta Curte împotriva a patru mari bănci americane prin care declară împrumuturile acestora către populaţie ca fiind neconstituţionale şi frauduloase. 
De-a lungul anilor, bancherii masoni au acţionat într-un mod malefic împotriva populaţiei, care a suferit enorm de pe urma acestor furturi şi privaţiuni. Aceşti indivizi s-au insinuat adânc în toate domeniile de activitate şi au creat dependența acestora de fondurile băneşti pe care ei le pun la dispoziţie. În realitate, această dependenţă nu reprezintă decât o sclavie care în unele cazuri – cum ar fi „relaţia” între guvernul american şi Rezerva Federală a Americii – a dus o întreagă naţie în pragul colapsului. Motivul principal al acţiunii lor a fost acela de a sărăci populaţia lumii şi de a dobândi puterea şi controlul total asupra ei. Îndepărtarea acestui „cancer financiar” va dura un anumit timp şi va trebui făcută cu răbdare, hotărâre, curaj şi putere din partea tuturor acelora care doresc un nou Pământ şi o nouă viaţă - liberă, pură, luminoasă şi prosperă. În ultimii doi ani, mai multe zeci de specialişti americani în finanţe au realizat o muncă asiduă (la unison cu alţi experţi în finanţe din alte state), adunând dovezi şi corelând toate aspectele, astfel încât în prezent s-a ajuns la faza în care totul este pregătit pentru a fi revelat şi expus întregii lumi; altfel spus, s-a ajuns la faza în care sistemul financiar masonic se va prăbuşi. El va fi înlocuit cu noul sistem economic mondial, care a fost conceput astfel încât să exprime echilibrul şi armonia în tranzacţiile comerciale. 
De fapt, pentru lumea financiară problemele au început să apară încă din anul 2007, însă manipularea rapoartelor de credit a lăsat impresia că instituţiile bancare internaţionale sunt încă foarte puternice. S-a creat astfel o vastă alianţă internaţională între conducerile băncilor principale ale lumii, pentru a induce impresia stabilităţii şi siguranţei; totul în scopul amânării colapsului financiar inevitabil la nivel mondial, pe care marii bancheri internaţionali ştiau că nu au cum să-l evite. La un nivel foarte profund, în chiar fieful „elitei” satanice mondiale, colapsul financiar mondial reprezenta un plan demult gândit, pentru a crea astfel haosul economic în lume, pentru a determina izbucnirea Celui de Al Treilea Război Mondial şi pentru a instaura astfel Noua Ordine Mondială. În această idee era necesar ca toţi banii să fie la un singur jucător. Planul a căzut, intenţiile satanice au fost dejucate, iar în acum impresia generală este aceea că bancherii fug care încotro pentru a-şi scăpa pielea.

Deşi nu este legat direct de aspectul financiar, domeniul militar depinde şi el în mare măsură de acesta. Armata trebuie plătită, iar facilităţile militare, precum şi logistica şi tehnologia militară sunt cele mai scumpe din lume. Cei care lucrează în domeniul financiar au fot educaţi în spiritul „haitelor vrăjmaşe”, pentru care lucrurile nu pot fi decât albe sau negre. Astfel, în mentalitatea lor oamenii nu pot fi decât buni sau răi; la bursele de valori şi în afaceri acest lucru înseamnă că cei care sunt cu noi sunt „băieţii buni”, iar cei care sunt împotriva noastră sunt „băieţii răi”. Fireşte, această concepţie satanică a fost impusă de-a lungul generaţiilor de către sistemul corupt şi mincinos al „elitei” masonice, el însuşi având la bază fundaţia putredă a înşelăciunii, necinstei şi lipsei de omenie. 
Lumea a devenit astfel o „junglă” a luptei pe viaţă şi pe moarte, conform concepţiei care a prins viaţă în „tranşeele” burselor şi afacerilor capitaliste: noi şi ei, prieteni şi duşmani, „viaţă” şi „moarte” în afaceri. Chiar dacă militarii ar fi mai îndrituiţi să gândească în acest mod, deoarece aceasta este însăşi natura activităţii lor, totuşi în mod paradoxal exact din rândurile lor s-a structurat cel mai însemnat procent al facţiunii benefice ce acţionează pentru eliberarea omenirii de sub tirania cabalei criminale a masonilor. Sursele indică faptul că, după ultimele estimări de la sfârşitul săptămânii trecute, procentul „băieţilor buni” de la Pentagon a crescut la 70-75%. Aceasta are o importanţă fundamentală în vederea înfăptuirii cu succes a transformărilor viitoare pe planeta noastră.

Chiar dacă mulţi nu înţeleg încă semnificaţiile tuturor acţiunilor şi evenimentelor care se petrec în lume, totuşi trebuie spus că ele contribuie la înaintarea planului divin foarte complex ce a fost prevăzut pentru planeta noastră în aceste timpuri de răscruce. Aceste evenimente se vor intensifica tot mai mult în zilele şi mai ales în săptămânile care vor urma. Începând din luna octombrie, planeta noastră va începe să experimenteze noi stări existenţiale, atât la nivel geodezic, cât şi la nivel social, politic, economic etc. 
În perioada imediat următoare oamenii de ştiinţă vor anunţa faptul că întreaga planetă a înregistrat modificări masive ale modelelor ei energetice fundamentale, care au fost măsurate şi înregistrate în ultimii ani. Aceste modificări de natură energetică la nivel planetar se datorează expansiunii colosalei energii care provine din centrul galaxiei şi care inundă din ce în ce mai mult planeta noastră şi întregul sistem solar. Transformările care sunt aşteptate de populaţia globului nu se vor petrece însă după modelul filmelor de la Hollywood, ci ele vor progresa gradat până când se va ajunge la situaţia decisivă a unei transformări radicale a paradigmei vieţii pe Pământ. 
Aşa după cum putem constata, la început aceste transformări sunt aproape imperceptibile. În această categorie intră, de pildă, modificarea subtilă - dar cu toate acestea foarte puternică - a percepţiei maselor de oameni privitoare la instituţiile bancare; manifestarea gradată şi fragmentată a amplitudinii dezastrelor pe planeta noastră, graţie monitorizării şi asistenței tehnologice pe care civilizaţiile extraterestre benefice (mai ales Federaţia Galactică a Luminii (FGL)) ne-o acordă; interesul crescut al unor lideri ai lumii de a se preocupa din ce în ce mai mult de binele popoarelor pe care ei le conduc şi nu pentru a servi interesele cartelurilor ce formează cabala criminală masonică. Aceste transformări subtile reprezintă rezultatul nenumăratelor acţiuni, iniţiative şi înţelegeri care au fost făptuite în ultimii ani de către reprezentanţii ET şi aliaţii lor de pe Pământ, în cooperare cu membrii organizaţiilor secrete pentru eliberarea societăţii umane de sub tirania cabalei masonice. 

Pe măsură ce lucrurile evoluează şi omenirea se apropie de anumite momente-cheie de natură cosmică, aceste transformări – care la început au fost subtile - se vor accentua tot mai mult. Populaţia planetei a început cumva să înţeleagă faptul că vremea „Iluminaţilor” a trecut şi că aceştia trebuie să plece pentru totdeauna. Persoanele care actualmente ocupă funcţii importante de răspundere (cum ar fi generalii din facţiunea militară pozitivă de la Pentagon, Şerifii Federali şi înalţii ofiţeri din organismele de securitate internaţională, unii experţi financiari şi din alte domenii importante ale vieţii societăţii etc.), care au capacitatea de a acţiona în sensul îndepărtării „elitei” satanice a masonilor din pozițiile-cheie pe care ei le ocupă în administraţia şi conducerea lumii, realizează tot mai mult în ultima perioadă că drumul de acces spre acest deziderat este acum deschis şi, ca atare, ei au început să acţioneze în forţă. Astfel, următoarea notificare pentru Operaţiunea Green Light va fi cea majoră şi de atunci înainte totul va căpăta o altă turnură pe Pământ. Acest moment este aproape. 
Sursele au informat că în urmă cu câteva zile a avut loc o întâlnire între delegaţii umani ai facţiunii benefice de pe Pământ şi reprezentanţii ET ai FGL, pentru o primă evaluare a progreselor în planul general de acţiune şi, de asemenea, pentru a stabili direcţiile principale de acţiune în viitor pentru binele planetei şi al omenirii. În conformitate cu informaţiile primite, întâlnirea a avut loc pe una dintre navele principale ale FGL din spaţiul cosmic din apropierea Pământului şi s-a încheiat într-un deplin consens între ambele părţi. Federaţia Galactică a Luminii deja a început să acţioneze pentru îndeplinirea primului punct din planul stabilit de comun acord, care vizează o manifestare uluitoare şi din ce în ce mai pregnantă a navelor FGL pe cerul planetei noastre, în vederea pregătirii Primului Contact. Prezentăm în continuare mai în detaliu anumite etape ale planului iniţial al Primului Contact, care a fost expus în articolele anterioare.
Mai multe echipe de legătură, formate din fiinţe ET aparţinând rasei umane - care provin însă de pe alte planete ce fac parte din FGL - vor realiza gradat acţiunea de pregătire a acestui contact esenţial între omenire şi civilizaţiile ET benefice. La început, aceste echipe vor face o serie de prezentări universale; pentru aceasta au fost planificate două tipuri de programe. Primul dintre ele vizează acţiunea unor mici unităţi de două până la şase nave (OZN-uri), care vor ateriza în anumite locuri, permiţând astfel populaţiei să le observe; reprezentanţii FGL chiar vor ieşi din aceste nave pentru a vorbi cu populaţia şi a o informa despre tehnologia acelor OZN-uri şi despre menirea lor în acel loc şi pe planeta noastră. Al doilea program se referă la posibilitatea de a vizita uriaşele nave-mamă ale FGL, care se află în spaţiul cosmic, în apropierea Pământului. Înaintea aterizărilor în masă se vor efectua de asemenea zboruri masive ale navelor mici de recunoaştere pe cerul planetei.
Un alt punct important al planului de realizare a Primului Contact al omenirii cu civilizaţiile ET benefice – al cărui actor principal, într-o primă fază, va fi Federaţia Galactică a Luminii – este oferirea unor tehnologii novatoare şi a unor dispozitive aferente acestora oamenilor de pe Pământ, ce vor transforma din temelii tot ceea ce noi cunoşteam până acum, toate capacităţile noastre de transport, de alimentare cu energie şi de comunicaţie. Pe lângă acestea omenirea va cunoaşte noi modalităţi de purificare şi dezvoltare a mediului înconjurător, ceea ce îi va permite să repare răul imens pe care l-a produs acestei planete într-un timp atât de scurt. 
 
 
 
Reprezentanţii Federaţiei Galactice a Luminii ne vor iniţia de asemenea într-o nouă modalitate de comunicare, un fel de eră post-Internet, care va fi mult mai uşoară şi mai captivantă decât reţeaua actuală a Internetului mondial, atât din punctul de vedere al socializării şi al informării, cât şi din punctul de vedere al entertainment-ului. Vom deţine astfel aparate simple şi uşor de utilizat pentru a obţine instantaneu aproape orice tip de informaţie dorim; de asemenea, acele dispozitive ne vor permite să contactăm gratuit orice persoană de pe planetă. 
Cheia acestor transformări extraordinare o va constitui saltul la un nivel mult superior al tehnologiei, prin comparaţie cu cel actual, care va implica computere organice. Datorită lor, fiecare persoană va putea fi recunoscută în mod automat pretutindeni în lume, grație frecvenţei sale unice de vibraţie, care îi este particulară. Spre deosebire de calculatoarele actuale, cele organice vor interacţiona cu procesele noastre mentale, furnizându-ne perspective holografice tridimensionale care conţin date, imagini etc. De pildă, sistemul comercial se va baza pe un sistem telepatic 3D, care va fi holografic şi color.
Comunicarea dintre oameni va avea, cel puţin la început, anumite caracteristici aproape „magice” pentru cei care nu sunt obişnuiţi cu virtuţile tehnologiei avansate sau cu unele aspecte iniţiatice, care ţin de legile de funcţionare ale mentalului şi ale Universului. Astfel, oricine va dori să comunice cu o altă persoană va trebui doar să vizualizeze acea persoană şi microcomputerul lui personal o va contacta. Acest sistem de comunicare va include de asemenea un translator universal, precum şi un sistem special de apelare, care va fi strâns legat de „semnătura” noastră unică ca frecvenţă de vibraţie.
Pe de altă parte, fiecare familie va deţine un dispozitiv ce converteşte energia luminii în materie, astfel încât nimănui nu-i va mai lipsi hrana sau îmbrăcămintea; acele dispozitive vor materializa aceste necesităţi ale vieţii noastre şi ele vor constitui de fapt faimoasele replicatoare despre care am amintit în articolele precedente. Nimeni nu va mai suferi de foame, de sete, de lipsa unui adăpost, ori de mijloacele de trai, care în scurt timp vor deveni chiar abundente, graţie minunatelor programe de realizare a prosperităţii la nivelul întregii omeniri, asistate de experienţa și tehnologia avansată a civilizaţiilor ET benefice.
De asemenea, tehnologia transportului va suferi modificări fundamentale. Vom începe să călătorim cu o generaţie de mijloace de transport care se bazează pe o cu totul altă tehnologie decât am fost noi obişnuiţi până acum. Vehiculele noastre personale de transport vor levita la o mică înălţime de la sol şi vor fi capabile să circule cu viteze de până la 800 km/h. Avioanele, aşa cum le cunoaştem în prezent, vor dispare din activitatea comercială şi de zbor, fiind înlocuite cu dispozitive care vor funcţiona pe baza unei tehnologii magnetice speciale, acest fapt corelându-se perfect cu anunţul recent făcut lumii întregi de Fundaţia Keshe, pentru luna septembrie a acestui an. Viteza acestor nave de transport pasageri şi mărfuri va fi de 10-50 de ori mai mare decât cea a avioanelor de linie actuale, permiţând atingerea oricărui punct de pe glob în doar câteva minute. Alternativ, vor fi puse la dispoziţie şi anumite dispozitive de teleportare, pentru realizarea unor deplasări de urgenţă sau a celor care implică distanţe foarte mari, ce depăşesc spaţiul terestru. Federaţia Galactică a Luminii va asista de asemenea omenirea în construirea unui sistem complex şi automat de „autostrăzi” aeriene. 

În paralel se va demara un amplu program de practici medicale, pentru a alinia tehnologia modernă a medicinii cu tehnologia extrem de avansată a FGL în acest domeniu. În legătură cu astfel de aspecte, FGL va pune la dispoziţia savanţilor de pe Pământ tehnologia care va face posibil transferul unei cantităţi enorme de date ştiinţifice şi de altă natură direct la nivelul cortexului cerebral, economisind astfel un timp preţios. Bazele medicinei vor fi astfel fundamental reorientate şi înţelese de pe principii reale, profunde şi holografic implicate.
Totodată, omenirea va începe să înţeleagă minunile „inteligenţei artificiale”; graţie dispozitivelor extraordinar de avansate care ne vor fi puse la dispoziţie de civilizaţiile ET benefice din cadrul principalelor Confederaţii Galactice, vom fi capabili să refacem în mod gradat mediul ambiant şi să „vindecăm” planeta pe care am îmbolnăvit-o printr-o exploatare dementă şi egoistă.
În ceea ce priveşte producţiile de serie sau construcţiile, acesta va fi unul dintre obiectivele importante pe care FGL şi-l va asuma cu multă responsabilitate. Graţie unor dispozitive tehnologice extrem de avansate, vom putea elimina sau ridica în doar câteva zile orice construcţie pe Pământ. De asemenea, industria manufacturieră va fi retehnologizată şi automatizată în întregime în doar câteva zile. Vom fi astfel capabili să ne construim mai apoi singuri casele de locuit exact aşa după cum vrem şi să planificăm colectiv caracteristicile oraşelor în care dorim să locuim. Zonele rurale vor fi redate pe deplin naturii, fiind plasate lângă păduri şi pajişti mirifice. Datorită replicatoarelor de hrană, îmbrăcăminte şi altor necesităţi ale traiului, dependența de agricultură şi industrie va fi complet eliminată.

În toate aceste procese transformatoare care vor avea loc în viitor, nu trebuie să uităm nicio clipă că tehnologia reprezintă de fapt un mijloc care ne este pus la dispoziţie de conştiinţă, pentru a ne crea un mediu cât mai plăcut posibil. În felul acesta, pentru omenire se vor pune bazele de trecere de la o societate planetară, la o societate galactică.
Pentru realizarea cu succes a acestui ţel, avem nevoie să conlucrăm în mod armonios cu fiinţele extraterestre benefice care ne asistă pline de iubire şi de înţelegere. În momentul actual, obiectivul principal al FGL este acela de a asista într-un mod rapid şi eficient o tranziţie militară, politică şi economică la nivelul întregii lumi, pentru a pregăti astfel marea translaţie a omenirii la un nivel superior de vibraţie a conştiinţei. În acest scop, au fost deja pregătite uriaşe sume de bani – provenite din fondurile colaterale despre care am scris în articolele anterioare – pentru a fi distribuite îndată ce se realizează înlocuirea sistemului actual financiar cu noul sistem de tranzacţionare. În această privinţă, totul este pregătit şi aşteaptă: fondurile, reţelele de bănci şi recipienţii financiari. FGL şi Consiliul Andromeda (CA) au contribuit de asemenea în mod decisiv la forţarea unor demisii şi arestări esenţiale ale unor membri ai cabalei masonice, ce împiedicau sau amânau realizarea unor etape importante ale planului general. Acţiuni asemănătoare au fost realizate şi în ceea ce priveşte unele modificări importante în structurile guvernamentale ale unor state de pe suprafaţa Pământului. Pentru omul obişnuit, evenimentele respective au părut integrate în cursul normal al lucrurilor, dar ele au avut fiecare însemnătatea lor particulară şi, văzute de la un nivel mult mai înalt de percepţie şi de planificare, ele contribuie - ca nişte cărămizi esenţiale, ce sunt aşezate sistematic una peste cealaltă - la edificarea marii „construcţii” a libertăţii ce va triumfa în curând pe planeta noastră. Multe documente şi înţelegeri au fost deja semnate şi parafate, astfel încât în curând multe dintre guvernele lumii vor demisiona sau se vor reforma din temelii. ONU va fi reorganizat integral, iar lumea va cunoaşte un set complet nou de reguli de comportament, pe care va trebui să le respecte. Astfel, vechile paradigme păguboase vor fi pentru totdeauna abandonate. Corporaţiile şi cartelurile vor dispare, la fel ca şi uzinele electrice de alimentare cu energie a oraşelor.
http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=7130

Comments